Obstarávanie

Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 167,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 167,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50230000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zimná a letná údržba ciest I., II. a III. triedy na území ciest spravovaných SÚC TTSK vrátane Bratislavského samosprávneho kraja spočíva v 24 hodinovom nepretržitom zabezpečovaní ich zjazdnosti. Služby údržby ciest v rozsahu predpokladaného množstva práce zimnej a letnej údržby ciest I., II. a II: triedy podľa opisu v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOM PLUS, s.r.o. 4 200 167,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2017 94509

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817738/content/667864/download","filename":"Informácia o redakcnej oprave.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857202/content/590537/download","filename":"SUCTT_Udrzba_zapis_vyhodnotenie_PU1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE 3 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827230/content/588295/download","filename":"INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857200/content/590531/download","filename":"SUCTT_Udrzba_zapis_otvaranie2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857205/content/590562/download","filename":"KOREKT.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804185/content/607137/download","filename":"Info § 52 ods.1 otvaranie OSTATNE_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE A OPRAVE SP 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818583/content/671209/download","filename":"INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE A OPRAVE SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.24/2017 na poskytnutie služieb pri zimnej a letnej údržbe ciest I.,II. a III. triedy vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 3. Október 2017 3. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882460/content/602836/download","filename":"Dodatok c_1.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY - po redakčnej oprave 3 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803184/content/604997/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY - po redakčnej oprave 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857207/content/590572/download","filename":"CS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2017 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960583/content/757559/download","filename":"EKOM PLUS_Zimna a letna udrzba na uzemi TTSK vrat BSK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857204/content/590558/download","filename":"SUCTT_Udrzba_sprava.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857203/content/590553/download","filename":"SUCTT_Udrzba_zapis_vyhodnotenie_Ponuk1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857203/content/590554/download","filename":"SUCTT_Udrzba_zapis_vyhodnotenie_Ponuk2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857208/content/590575/download","filename":"EKOM PLUS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na poskytnutie služieb Zimnej a letnej údržby ciest I., II. a III. triedy vrátane BSK 3. August 2017 3. August 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845020/content/679322/download","filename":"SUCTT_Udrzba_informacia_vyhodnotenie.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov k 31.1.2018 za predchádzajúci kalendárny rok 2017 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938718/content/743028/download","filename":"IMG_0002.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE 2 18. Máj 2017 18. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822661/content/560172/download","filename":"INFORMÁCIA O REDAKČNEJ OPRAVE 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857206/content/590567/download","filename":"SLOVCESTY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. 24/2017 na poskytnutie služieb pri zimnej a letnej údržbe ciest I.,II. a III. triedy vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902993/content/712778/download","filename":"Dodatok c_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotny europsky dokument 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804183/content/607133/download","filename":"Jednotny europsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804183/content/607134/download","filename":"Manual JED-u.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804183/content/607135/download","filename":"Informácia JED.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×