Obstarávanie

Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
383 525,00
Konečná suma(Bez DPH):
383 525,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom 18 ks sypačov (14 ks nákladných vozidiel 6x4, 4 ks nákladných vozidiel 6x6, 18 ks snehových radlíc) a 6 ks kolesových nakladačov potrebných na výkon zimnej údržby ciest I.,II., a III. triedy na území Trnavského samosprávneho kraja.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOM PLUS, s.r.o. 1 383 525,00 Neuvedené EUR 2. Január 2015 83170

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2014 17. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540678/content/193333/download","filename":"SUC_TT_SP_Prenájom techniky_20141017_FINAL.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540687/content/193396/download","filename":"SCUTT_Zdovodnenie nezrusenia VO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) ZVO do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924758/content/696208/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540702/content/193345/download","filename":"SUC_TT_Zmluva o nájme techniky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2016 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788365/content/636754/download","filename":"Prenajom techniky_EKOM PLUS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540693/content/193257/download","filename":"SUC_TT_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540693/content/193258/download","filename":"SUC_TT_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540690/content/193272/download","filename":"SUC_TT_Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540690/content/193273/download","filename":"SUC_TT_Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Zmluve o nájme techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest zo dňa 2.1.2015 20. Október 2016 20. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov EKOM PLUS, s.r.o. 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540705/content/193367/download","filename":"SUC_TT_Návrh na plnenie kritérií_U1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540681/content/193353/download","filename":"EKOMPLUS_nájom techniky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540684/content/193381/download","filename":"SUC_TT_Prenájom techniky_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638724/content/654915/download","filename":"EKOMPLUS_Prenajom techniky na zabezpecenie ZU.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540699/content/193335/download","filename":"SUC_TT_Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540696/content/193283/download","filename":"SUC_TT_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×