Obstarávanie

Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
522 253,00
Konečná suma(Bez DPH):
522 253,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233141-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rámci zimnej a letnej údržby cestných komunikácií v rozsahu podľa výkazu výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOM PLUS, s.r.o. 2 522 253,00 Neuvedené EUR 31. Október 2016 83260

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov k 31.1.2018 za predchádzajúci kalendárny rok 2017 31. Január 2018 31. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. November 2016 16. November 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. 27/2016 na poskytnutie služieb pri zimnej a letnej údržbe na pozemných komunikáciach na území Trnavského samosprávneho kraja 17. Október 2017 17. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka časti Ostatné a Kritériá 21. November 2016 21. November 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. November 2016 16. November 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady_Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 24. August 2016 24. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka časti Ostatné a Kritériá 18. November 2016 18. November 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. November 2016 16. November 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2016 14. Október 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. September 2016 19. September 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2016 13. Marec 2017 13. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č 27/2016 18. November 2016 18. November 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. November 2016 16. November 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.27/2016 na poskytnutie služieb pri zimnej a letnej údržbe na pozemných komunikáciách na území Trnavského samosprávneho kraja 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Zmluva Rámcová dohoda č 27/2016 16. November 2016 16. November 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Október 2016 4. Október 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×