Obstarávanie

Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Fričkovce
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
223 164,48
Konečná suma(Bez DPH):
95 361,75
Zaplatené:
42.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zmluvy je realizácia a oprava povrchových a pohľadových konštrukcií fasády budovy. Budova má 2 nadzemné podlažia. Predovšetkým ide o zateplenie obalových konštrukcií, výmenu starých otvorových výplní a zateplenie pôjdovej časti objektu. Objekt kultúrno-správnej budovy je dvojpodlažný, bez podpivničenia.; Na II. NP je navrhnutá rekonštrukcia kuchyne, výmena elektroinštalácie, výmena okien, zateplenie pôjdneho priestoru, výmena časti podláh a podhľadov a následné úpravy po osadení okien a po elektroinštaláciách. Nové dispozičné riešenie sa navrhuje len zariadením šatne na II. NP v priestore schodišťa. ; Predmetom zmluvy sú stavebné práce vrátane materiálov.; Výkaz výmer tvorí prílohu Opisného formulára.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Technické vlastnosti zákazky sú podrobne určené projektovou dokumentáciou, ktorá obsahuje:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Výkresová časť, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 01 - 20_Výkresová časť; Technické vlastnosti: 2. Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 21_Sprievodná správa; Technické vlastnosti: 3. Technická správa, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 22_Technická správa; Technické vlastnosti: 4. Plynofikácia - Technická správa, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 23_Plynofikácia - Technická správa; Technické vlastnosti: 5. Vykurovanie - Technická správa, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 24_Vykurovanie - Technická správa; Technické vlastnosti: 6. Zadanie - Výkaz výmer: Plynofikácia OPZ, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 25_Zadanie - Výkaz výmer: Plynofikácia OPZ; Technické vlastnosti: 7. Zadanie - Výkaz výmer: Vykurovanie 1.NP, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 26_Zadanie - Výkaz výmer: Vykurovanie 1.NP; Technické vlastnosti: 8. Zadanie - Výkaz výmer: Stavebná časť, Hodnota / charakteristika: v prílohe s označením 27_Zadanie - Výkaz výmer: Stavebná časť

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CMR SLOVAKIA s.r.o. 10 114 434,10 20% EUR 1. Marec 2017 132242

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×