CPV kód

50421200-4

Opravy a údržba röntgenových zariadení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 674 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 88 125 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 198 000 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 20 672 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 1 759 202 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 38 652 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 2 213 557 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 63 333 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 27 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 305 785 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 65 600 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 15 382 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Siemens Healthcare s.r.o. 2 386 966 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 2 65 600 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 6 112 300 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 2 153 512 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 616 000 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 4 227 263 EUR
General Electric International (Slovensko), s.r.o. 6 1 548 285 EUR
EVPÚ a.s. 1 1 597 557 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 88 125 EUR
STEREX, s. r. o. 1 374 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava RTG pracovísk Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 70 833 70833.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava CT prístroja - výmena RTG lampy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 110 800 110800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a pravidelná preventívna údržba rádioterapeutických zariadení výrobcu Varian , prevádzkovaných na rádioterapeutickom pracovisku Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 110 700 110700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Paušálny pozáručný servis a preventívna údržba 2 ks mobilných RTG systémov výrobcu PHILIPS prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 484 56484.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný paušálny servis Multidetektorového 64 radového CT zariadenia OPTIMA 660 výrobcu GE Healthcare Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 369 000 369000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
servis MR Signa HDxT 1,5T Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 576 000 576000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava CT prístroja - výmena RTG lampy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 110 000 110000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 597 557 1597557.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis, údržba a opravy zdravotníckych zariadení značky FUJIFILM FCR, FDR Žilinský samosprávny kraj 88 125 88125.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 616 000 616000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis počítačového tomografu MX8000 DualExp zn. PHILIPS Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 15 382 15382.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 7 200 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis multifunkčnej steny ELEVA Nemocnica Poprad a. s. 38 660 38660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ročná kontrolná prehliadka röntgenového zariadenia pre stomatológiu STRATO 2000 Digital Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Röntgenová lampa pre CT Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 35 400 35400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ročná kontrolná prehliadka röntgenového zariadenia pre stomatológiu STRATO 2000 Digital Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vysokonapäťový generátor pre CT Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 30 200 30200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 76 320 76320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba a servis počítačového tomografu CT Fakultná nemocnica Trnava 237 600 237600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 7 200 7200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava röntgenového prístroja RTG STRATO 2000D. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 600 7600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 12 700 12700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 620 606 620606.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Pozáručný servis na RTG prístroj Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 20 672 20672.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×