CPV kód

31210000-1

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 4 669 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 68 519 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 76 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 130 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 10 083 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 135 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 78 021 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 542 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 650 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 24 47 158 546 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 17 0 Neuvedná
Slovenské elektrárne, a.s. 1 897 700 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 95 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 750 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ABB, s.r.o. 1 12 152 158 EUR
Siemens s.r.o. 9 21 130 545 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 4 1 307 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 4 583 EUR
MeRa service, s.r.o. 1 2 099 EUR
PC SEMA, s.r.o. 7 88 057 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 897 700 EUR
ITSK, s.r.o. 1 76 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 1 1 737 EUR
Siemens, s.r.o. 5 575 140 EUR
MURAT, s.r.o. 1 115 EUR
Scheider Electric Slovakia, spol. s r.o. 5 13 246 143 EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 54 560 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
TOPLIGHT, s.r.o. 1 1 788 EUR
ACD s.r.o. 1 3 542 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 1 750 EUR
OSKO, a.s. 1 130 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 4 69 681 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 2 131 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 1 099 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
ELEKTROMASMART s.r.o. 1 576 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 173 120 173120.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 7 414 524 7414524.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 150 620 150620.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2 143 894 2143894.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 148 262 148262.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 154 369 154369.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 67 160 67160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 76 962 76962.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 170 182 170182.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Digitálne ochrany Západoslovenská distribučná, a.s. 2 437 971 2437971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 2
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 763 753 763753.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 870 313 870313.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 993 2993.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spínaný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 122 121.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 4 352 4351.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický spotrebný tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - RD Ekonomická univerzita v Bratislave 23 733 23732.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný spotrebný materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzemňovacia doska s privarenou páskou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 87 240 87240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 630 17630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 147 1146.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2 214 270 2214270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 0719 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 5 248 842 5248842.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektroinštalačný materiál, káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektro materiál K13-Košické kultúrne centrá 149 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
elektrorinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191 191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 0820 Ekonomická univerzita v Bratislave 31 200 31200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, Žiarivky, žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 681 1681.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 249.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 965 965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačné moduly - komponenty pre spínanie Stredná priemyselná škola 4 728 4728.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 1 687 435 1687435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena ističov 0,4 kV typu ARV - dodávka materiálu Slovenské elektrárne, a.s. 1 019 493 1019493.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 323 1323.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379 379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×