Obstarávanie

Kamenivo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
703 351,00
Konečná suma(Bez DPH):
703 346,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14210000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
27

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka kameniva rôznej frakcie bez dopravy resp. s dopravou na miesto podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VSK MINERAL s.r.o. 43 65 578,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95491
IS-LOM s.r.o., Maglovec 43 2 760,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95492
ROLTA, s.r.o. 43 49 583,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95493
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. 43 7 766,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95494
Štefan Kurek 43 14 885,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95495
Baňa Ružomberok, spol. s r.o. 43 31 200,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95496
SDaM, s.r.o. 43 50 325,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95497
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 43 10 683,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95498
BaB plus s.r.o. 43 6 532,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95499
PK Doprastav, a.s. 43 38 343,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95500
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 43 29 101,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95501
EKOPRIM, s.r.o. 43 3 210,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95502
SLOVSKAL, s.r.o. 43 7 800,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95503
AMETYS s.r.o. Košice 43 3 008,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95504
Kameňolom Sokolec s.r.o. 43 13 434,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95505
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 43 19 283,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95506
JASPI s.r.o. 43 97 089,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95507
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 43 10 600,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95508
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 43 61 860,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95509
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 43 6 750,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95510
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 43 33 594,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95511
Calmit, spol. s r.o. 43 56 438,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95512
ERPOS, spol. s r.o. 43 1 291,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95513
Miroslav Greško - BIELOSTAV 43 3 800,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95514
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. 43 13 337,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95515
Juraj Kelecsényi - M§T 43 58 877,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95516
TOWER BC, a. s. 43 6 219,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 95517

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov 15 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 8 13. September 2016 13. September 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Kamenivo 19. Január 2017 19. Január 2017
Ponuky uchádzačov 9 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 32 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 28 14. September 2016 14. September 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2016 2. September 2016
Ponuky uchádzačov 7 13. September 2016 13. September 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Ponuky uchádzačov 31 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 14 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 13 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 19 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 16 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 11 13. September 2016 13. September 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Júl 2016 14. Júl 2016
Ponuky uchádzačov 12 13. September 2016 13. September 2016
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponuk 14. Júl 2016 14. Júl 2016
Ponuky uchádzačov 6 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 3 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 36 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 4 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 23 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 40 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 10 13. September 2016 13. September 2016
Zmluva 1 2. September 2016 2. September 2016
Ponuky uchádzačov 1 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 5 13. September 2016 13. September 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia 2017 17. Január 2018 17. Január 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časť Kritéria 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Ponuky uchádzačov 2 13. September 2016 13. September 2016
Ponuky uchádzačov 25 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 42 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 18 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 34 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 17 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 43 14. September 2016 14. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov 26 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 35 14. September 2016 14. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 18. Máj 2016 18. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 9. Máj 2016 9. Máj 2016
Ponuky uchádzačov 33 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 29 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 20 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 21 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 27 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 30 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 41 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 22 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 24 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 37 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 38 14. September 2016 14. September 2016
Ponuky uchádzačov 39 14. September 2016 14. September 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×