Dodávateľ

SLOVSKAL, s.r.o.

Krnča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 335,00 EUR 1 1
2016 5 629 486,00 EUR 8 8
2018 231 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 335,00 EUR 1 1
2016 5 581 486,00 EUR 3 3
2017 13 000,00 EUR 2 2
2018 248 200,00 EUR 3 3
2019 18 400,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 5 624 536,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 4 241 885,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 57 485,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 96 754,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 36 131,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 3 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Medo
Adresa:
Betlehemská 364 Krušovce 95631
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. November 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Máj 2017

Meno:
Jana Medová
Adresa:
Šafárikova 3 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
25. Júl 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Máj 2017

Meno:
Róbert Medo
Adresa:
Betlehemská 364 Krušovce 95631
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. November 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017

Meno:
Jana Medová
Adresa:
Šafárikova 3 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
25. Júl 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Adresa:
nám. M.R.Štefánika Topoľčany 95501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×