Dodávateľ

MINERÁLNE VODY a.s.

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MINERÁLNE VODY a.s.

IČO: 31711464

Adresa: Slovenská , Prešov

Registračné číslo: 2018/5-PO-D7040

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2018

Záznam platný do: 11. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 841,20 EUR 6 6
2017 24 292,23 EUR 6 6
2018 5 591,66 EUR 4 4
2019 10 700,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 841,20 EUR 6 6
2017 24 292,23 EUR 6 6
2018 5 591,66 EUR 4 4
2019 10 700,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 708,33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 816,06 EUR
Mesto Trnava 1 2 333,33 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 5 450,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 4 991,67 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175,00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 4 087,20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 3 999,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 4 077,00 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 3 637,50 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 115,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 895,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 13 590,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Balená nesýtená pramenitá voda v plastových alebo sklenených fľašiach Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová Obec Jaslovské Bohunice 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pitného režimu v rámci BOZP prostredníctvom prenájmu nápojových automatov na stolovú vodu, vrátane ich dopĺňania a ostatných služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 347,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom podlahových výdajníkov vody z galónov vrátane nákupu galónov a servisnej služby na obdobie 12 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 3 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balená pitná voda s nízkym obsahom minerálnych látok balená v galónoch Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom podlahových výdajníkov vody z galónov vrátane nákupu galónov a servisnej služby na obdobie 12 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 2 080,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup minerálnych vôd SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 37 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štátny fond rozvoja bývania 5 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda-pitný režim (galóny) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869,44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štátny fond rozvoja bývania 2 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Mesto Trnava 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 770,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 424,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alžbeta Janusová
Adresa:
Sibírska 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hatok
Adresa:
Šoltésovej 22 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hatok
Adresa:
Šoltésovej 22 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alžbeta Janusová
Adresa:
Sibírska 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Dopirák
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 10.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×