Dodávateľ

Gastromarket Tatry, s.r.o.

Ľubica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Gastromarket Tatry, s.r.o.

IČO: 44733135

Adresa: 8. Mája 44/848, Ľubica

Registračné číslo: 2021/11-PO-F8017

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. November 2021

Záznam platný do: 25. November 2024

Posledná zmena: 26. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 893,40 EUR 28 28
2017 2 640,75 EUR 7 7
2018 29 219,46 EUR 10 10
2019 2 603,99 EUR 3 3
2020 131 085,83 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 893,40 EUR 28 28
2017 2 640,75 EUR 7 7
2018 29 219,46 EUR 10 10
2019 2 603,99 EUR 3 3
2020 131 085,83 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 449,76 449.76 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 816,67 816.67 EUR
Mesto Kolárovo 1 745,83 745.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 325,00 325.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 216,65 216.65 EUR
Mesto Nitra 1 5 600,00 5600.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 2 535,00 2535.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 366,64 366.64 EUR
Mesto Komárno 2 645,41 645.41 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 041,66 2041.66 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 5 112,50 5112.50 EUR
Mesto Košice 1 19 583,33 19583.33 EUR
Slovenské národné múzeum 2 385,50 385.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 908,33 908.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 2 383,00 2383.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 579,99 579.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 295,00 1295.00 EUR
Zoologická záhrada 1 5 041,67 5041.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 499,90 499.90 EUR
Spojená škola 2 540,00 540.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 250,00 250.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 977,90 977.90 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 20,79 20.79 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 639,08 639.08 EUR
Dopravná akadémia 1 515,83 515.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 165,83 1165.83 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 3 970,30 3970.30 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 316,50 316.50 EUR
Školský internát 1 1 125,00 1125.00 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 1 065,83 1065.83 EUR
Social. Trans, n.o. 1 4 045,00 4045.00 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 0,00 0.00 EUR
Domov MÁRIE 1 1 375,00 1375.00 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 3 7 006,53 7006.53 EUR
Športové gymnázium 1 1 416,67 1416.67 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 1 066,66 1066.66 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 1 808,00 1808.00 EUR
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 1 686,67 686.67 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 220,00 220.00 EUR
Ivana Kriššáková 1 129 700,00 129700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové termonádoby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 327,43 4327.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termonádoby na jedlo Obec Slovenské Nové Mesto 660,90 660.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
nerezový jednodrez zváraný bez police Mesto Kolárovo 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací a transportný vozík na prevoz jedla Domov MÁRIE 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na kávu 12 l perkolátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s podstavcom Social. Trans, n.o. 4 854,00 4854.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové pracovné stoly Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 555,00 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
celonerezový drez s policou s vysokým lemom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 325,00 1325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezový drez zváraný Slovenské národné múzeum 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezové drezy Obec Zemplínska Nová Ves 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyčový mixér Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci šalátobar alebo ekvivalent Športové gymnázium 2 148,00 2148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termo nádoby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 232,00 1232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál pre zariadenia školského stravovania pri osemnástich materských školách alebo ekvivalent Mesto Nitra 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termos lakovaný s výpustným ventilom Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál pre zariadenia školského stravovania Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly Obec Zemplínska Nová Ves 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Vstupný stôl nerezový s drezom k umývačke riadu do stravovacej prevádzky2. Stôl pracovný nerezový, s tromi zásuvkami a jednou policou3. Stôl pracovný nerezový, s dvomi zásuvkami a policou Krajská prokuratúra 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezový riad,nerezový regál Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 5 080,00 5080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný stôl s delenými lisovanými vaňami a odoberací stôl k umývačke riadu Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 445,80 445.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Zoologická záhrada 7 082,88 7082.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovácí vozík antikorový 3 policový Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936,00 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dielenský nábytok Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drez nerezový dvojdielny lisovaný Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 492,00 492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne nerezovým nábytkom Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová varná stolička Mesto Komárno 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené poháre BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný a dvojdrez nerezový lisovaný Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 411,00 1411.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ponorný mixér,stolový mixér,odšťavovač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smaltované nádoby a rošt do konvektomatu a šokera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265,00 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pojazdný ohrievač tanierov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 484,00 2484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací pult - umývací stôl s dvomi drezmi a spodnou policou (antikorový) Dopravná akadémia 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na ohrev jedál Slovenské národné múzeum 253,56 253.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 417,20 7417.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezové drezy a pracovné stoly Mesto Košice 33 900,00 33900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný ponorný mixér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 456,00 456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový s dvoma zásuvkami Spojená škola 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový s dvoma policami Spojená škola 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Misky na kompót Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tyčový mixer pre ŠJ Mesto Komárno 384,00 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny a kombinovaný robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450,00 2450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový dvojdrez do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
drez zváraný, umývací stôl Mgr.art. Martin Rosenberger 320,00 320.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Škrabka na zemiaky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 695,00 1695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologický celok: Základné ošetrenie mlieka – Pasterizácia odstreďovanie a výroba masla I. Ivana Kriššáková 129 700,00 129700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421903410050


katka.pjatak@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Pjaták
Adresa:
Vrbov Vrbov 05972
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Pjatáková
Adresa:
Vrbov Vrbov 059 72
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Pjaták
Adresa:
Vrbov Vrbov 05972
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Pjatáková
Adresa:
Vrbov Vrbov 059 72
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×