Osoba

Xavier Huillard


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Xavier Huillard
Adresa:
2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
15
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
543
Zmlúv:
638
V celkovej hodnote:
1,133,696,118 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
EUROVIA HAUTE NORMANDIE 349054510 Nie
ETF 383252608 Nie
Cegelec Mobility 537908311 Nie
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 36574988 Áno
SILASFALT s.r.o. 62302370 Nie
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Áno
Združenie Košice EHMK 2013 35727951 Áno
OMEXOM GA Energo s.r.o. 49196812 Nie
EUROVIA Services, s. r. o. 45338159 Nie
UNIASFALT s.r.o. 44557051 Áno
ProCS, s.r.o. 31414419 Áno
OMEXOM Slovensko s. r. o. 44471467 Nie
EUROVIA SK, a.s. 31651518 Áno
WARBUD SA 10029119 Nie
SMP CZ, a.s. 27195147 Nie
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oprava LC Molčanová 93,555 EUR 17. September 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 388,912 EUR 15. Júl 2014
Obec Fulianka Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Fulianka 83,193 EUR 14. Apríl 2016
Mestská časť Bratislava - Ružinov Modernizácia a revitalizácia parku A. Hlinku v Ružinove SO 12 Spevnené plochy - Etapa 2 138,000 EUR 31. Júl 2014
Obec Čečehov Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne v obci Čečehov 94,176 EUR 3. Marec 2016
Obec Stebník Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Stebník 99,146 EUR 27. Január 2016
Obec Chyžné Chodník - Chyžné 55,720 EUR 29. Január 2016
Obec Reľov Miestne komunikácie – oprava a stavebná úprava 3 komunikácií 82,940 EUR 2. Február 2016
Obec Padarovce Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení HPC1 a VPC2 v k.ú. Padarovce 719,705 EUR 4. Január 2016
Obec Jovice Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach 74,191 EUR 10. Jún 2016
Obec Pliešovce PLIEŠOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY "A2", "A2-4" 178,207 EUR 20. Jún 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/58124 Štemberek-Brestovec 45,012 EUR 24. November 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/5813 Brestovec 39,877 EUR 24. November 2014
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava oporného múru v intraviláne obce Liptovské Revúce pod cestou III/059007 v km 4,63263-4,76729 83,900 EUR 29. September 2014
Obec Zborov Rekonštrukcia MK v obci Zborov - vetva C,B 88,458 EUR 4. September 2014
Slovenská správa ciest I/68 - 025 Pusté pole most - havária 417,661 EUR 31. Júl 2014
Regionálne cesty Bratislava a.s. Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB 456,116 EUR 11. August 2014
Generálny investor Bratislavy (GIB) Prepojenie Žehrianskej ulice 89,021 EUR 7. Júl 2014
Mesto Tisovec Úprava komunikácií a vozoviek pre motorové vozidlá - 2014. 77,991 EUR 25. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Expedičný sklad Lopej - spevnenie plochy - II.etapa 228,944 EUR 23. Júl 2014
Obec Povina Pozemkové úpravy k.ú. Povina 222,161 EUR 28. Október 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - II. etapa 130,077 EUR 2. November 2015
Mesto Brezno Most cez Hron v Brezne - Bujakovo 780,537 EUR 9. Júl 2015
Košický samosprávny kraj Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave 787,673 EUR 17. Júl 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 129,600 EUR 27. Júl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa 3,126,998 EUR 13. Máj 2015
Mesto Košice Odstránenie havarijného stavu mostného objektu na ceste II/552 Slanecká cesta v Košiciach 69,993 EUR 4. Marec 2015
Slovenská správa ciest I/68 Červenica - Pečovská Nová Ves oprava cesty v km 54,583-56,588 257,870 EUR 11. Február 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. I00A1ND50508 Inovácia el. rozvodu 0,4 kV technologických objektov A1 1,497,200 EUR 20. Február 2015
Obec Hronská Dúbrava Projekt pozemkových úprav HRONSKÁ DÚBRAVA – Spoločné zariadenia a opatrenia 524,387 EUR 14. Október 2015
Obec Vojňany Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vojňany 70,879 EUR 1. Február 2016
Obec Viničky Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev 82,805 EUR 3. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce. 3,077,907 EUR 5. Február 2016
Obec Muránska Huta Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Muránska Huta 70,490 EUR 8. Február 2016
Obec Ľubotice Ľubotice – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 152,849 EUR 30. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov emulznými technológiami 688,000 EUR 13. Január 2016
Obec Chmeľnica Chmeľnica – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G 58,645 EUR 16. Február 2016
Mesto Veľký Šariš Výstavba poľných ciest v meste Veľký Šariš 778,822 EUR 18. Marec 2016
Obec Baškovce Baškovce-revitalizácia verejného priestranstva 69,464 EUR 12. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Sanácia zosuvu na ceste II/567 Pčoline - Snina 79,997 EUR 5. August 2016
Obec Bertotovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bertotovce 61,000 EUR 24. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 46,875 EUR 21. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 479 EUR 19. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 93 EUR 31. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 46,875 EUR 1. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 53 EUR 30. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 8,468 EUR 13. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 232 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 625 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 456 EUR 30. Jún 2016
Mesto Prešov Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 2,950,100 EUR 12. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava - Nitra 12,854,870 EUR 17. Október 2014
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 5,896 EUR 5. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 290 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 263 EUR 30. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 12,400 EUR 7. Júl 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 67,800 EUR 27. Jún 2014
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 1,147 EUR 25. Jún 2014
Obec Lemešany Kanalizácia a ČOV Lemešany 2,021,999 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,754 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 116 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) 254,899,999 EUR 26. Máj 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 37,200 EUR 20. Júl 2015
Slovenská správa ciest Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji 37,280,444 EUR 2. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné 23,298,958 EUR 24. Marec 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 28,509 EUR 29. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 621 EUR 12. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Mesto Košice KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice 78,499,473 EUR 19. September 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 1,231,862 EUR 5. Apríl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 16,629 EUR 30. Jún 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 82,680 EUR 18. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 115 EUR 31. December 2014
Slovenská správa ciest I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 982,540 EUR 13. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,174 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja „Zabezpečenie súvislej opravy cesty III/3460 Obišovce smer Ruské Pekľany z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ obchádzková trasa 139,647 EUR 30. December 2016
Obec Lazany Zberný dvor v obci Lazany 373,019 EUR 31. Marec 2017
Obec Dvorianky Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky 68,925 EUR 26. Jún 2017
Obec Hrachovište Úprava miestnych komunikácií v obci Hrachovište 70,600 EUR 30. August 2016
Obec Tušická Nová Ves Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome v obci Tušická Nová Ves 62,287 EUR 29. Jún 2017
Obec Tušice Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice 71,806 EUR 30. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,814 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia 599,944 EUR 29. September 2017
Mesto Žilina Chodník popri ceste Budatín – Zádubnie : vetva A a vetva B 112,883 EUR 11. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 6,029 EUR 2. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,493 EUR 2. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 4,011 EUR 2. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 5,979 EUR 3. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 36,448 EUR 18. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 874 EUR 31. December 2017
Mesto Veľký Šariš Veľký Šariš - lávky pre peších a cyklistov a Dopravné značenie cyklotrás v meste Veľký Šariš vrátane cykloprístreškov a cyklostojany 577,608 EUR 27. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 564 EUR 31. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 61,860 EUR 18. August 2016
Mesto Michalovce Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 2.etapa 882,832 EUR 18. Máj 2018
Mesto Dudince Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince“ 444,000 EUR 20. Jún 2018
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK 301,005 EUR 20. Jún 2018
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK 306,584 EUR 20. Jún 2018
Mesto Vranov nad Topľou Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou 1,069,787 EUR 9. Júl 2018
Mesto Košice Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce 834,135 EUR 18. September 2018
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 16,000 EUR 27. September 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 78,215 EUR 18. August 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa 2,389,998 EUR 5. Október 2018
Obec Hrabušice Chodník pre peších cesty č. III/53614 (3227) Hrabušice 199,000 EUR 19. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 41,372 EUR 3. Júl 2018
Obec Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba 218,430 EUR 26. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 7,154 EUR 3. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,856 EUR 2. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 25,956 EUR 10. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 52,952 EUR 2. Júl 2018
Mesto Hanušovce nad Topľou Asfaltová zmes AC 216 EUR 6. Apríl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 14,100 EUR 14. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 15,080 EUR 14. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 807 EUR 2. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 4,988 EUR 2. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,856 EUR 1. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 9,112 EUR 4. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 243,621 EUR 18. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 14,910 EUR 26. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 19,949 EUR 31. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka 345,024 EUR 4. Apríl 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 820 EUR 23. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( NZ_2019 ) 21,050 EUR 19. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) 15,000 EUR 1. Február 2019
Technické služby mesta Humenné Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 11,400 EUR 25. Marec 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 2,380 EUR 21. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,399 EUR 21. Február 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 8,242 EUR 7. Marec 2019
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 16,000 EUR 6. November 2018
Obec Pribylina Regenerácia malého centra a komunikácií 309,535 EUR 21. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 127,810 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 345,500 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 60,000 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 49,100 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 345,500 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 2,879 EUR 27. Jún 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Materiály na aplikáciu postrekových technológií 91,205 EUR 4. Apríl 2019
Mesto Svidník Odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. Festivalovej vo Svidníku 485,035 EUR 12. Marec 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 582 EUR 3. Júl 2018
Slovenská správa ciest I/68 Ľubotín zosuv 795,757 EUR 16. August 2019
Mesto Martin ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA 74,074 EUR 6. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 27,980 EUR 29. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 183,957 EUR 23. December 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 292,415 EUR 23. December 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 841,979 EUR 23. December 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 718,815 EUR 23. December 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 579,508 EUR 23. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov 863 EUR 31. December 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 12,630 EUR 29. Marec 2019
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany 1,527,114 EUR 28. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov 8,200 EUR 6. Apríl 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest v okrese Banská Bystrica-2017 (RI35, RI36, RI37, RI38, RI39, RI40, RI41, RI42, RI43, RI44) 584,997 EUR 23. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov 1,791 EUR 11. August 2017
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Drvený kameň - štrkodrva 21,100 EUR 22. Január 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 4,170 EUR 30. Január 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 34,250 EUR 5. Február 2018
Obec Veľaty Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov VLT 60,517 EUR 19. Január 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 3,200 EUR 9. Február 2016
Mesto Sabinov Rekonštrukcia miestnej komunikácie 27,382 EUR 18. Marec 2016
Obec Bzince pod Javorinou Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 4 úseky 106,960 EUR 6. Jún 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2278 Rabča - Sihelné v km 5,440 - 5,940 24,435 EUR 8. Jún 2016
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Rekonštrukcia miestnej komunikácie - chodníku 14,620 EUR 4. Júl 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Sielnica, Lukové 70,000 EUR 9. September 2016
Mesto Turany Obnova miestnych komunikácií 110,000 EUR 20. September 2016
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 6,750 EUR 10. Október 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,157 EUR 23. Január 2017
Technické služby mesta Humenné Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 13,000 EUR 16. Marec 2017
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Asfaltový betón AC8 obrusný II na opravu ciest 8,400 EUR 21. Marec 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 3,080 EUR 16. Február 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Studená obalená drva 7,240 EUR 13. Marec 2018
Technické služby mesta Gelnica Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov 7,667 EUR 22. Marec 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 780 EUR 26. Marec 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 23,150 EUR 28. Marec 2018
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 10,990 EUR 24. Apríl 2018
Obec Strážne „ Rekonštrukcia miestnych chodníkov .“ 86,399 EUR 27. Apríl 2016
Obec Hanigovce Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Hanigovce 74,578 EUR 18. Apríl 2016
Obec Slaská Úprava miestnych komunikácií - Obec Slaská 88,140 EUR 25. Apríl 2016
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Úprava telesa prehrádzky na zlepšenie prístupu na Veľkolélsky ostrov 698,989 EUR 28. November 2014
Obec Chrámec Pozemkové úpravy v obci Chrámec 413,175 EUR 29. Október 2015
Obec Závadka Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Závadka. 76,206 EUR 20. Apríl 2016
Obec Čečehov Rekonštrukcia chodníka v obci Čečehov 95,145 EUR 3. Marec 2016
Obec Zbudská Belá Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá 66,000 EUR 27. Január 2016
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskej Dlhej Lúke 92,272 EUR 29. Január 2016
Obec Michaľany ZŠ Michaľany - SO 04 telocvičňa 458,548 EUR 12. Február 2016
Obec Kristy Kristy - Rekonštrukcia MK a chodníkov 88,483 EUR 4. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LC Malá Rača - stavebné úpravy, II. etapa 74,350 EUR 13. Október 2014
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Sanácia zosuvu Žižkova ulica Bratislava II. etapa – trvalé zabezpečenie zosuvu 68,701 EUR 10. December 2014
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 124,400 EUR 26. September 2014
Obec Spišské Bystré Vybudovanie miestnych cestných komunikácií v lokalite Kamenec I a Kamenec II v obci Spišské Bystré 140,832 EUR 30. September 2014
Obec Šenkvice Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice 105,871 EUR 16. Október 2014
Košický samosprávny kraj Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer Rožňava - práce naviac nad rámec rozpočtu projektu (nové položky) 77,067 EUR 7. Október 2014
Obec Poniky Rekonštrukcia miestnych komunikácií - odstránenie havarijného stavu 108,000 EUR 3. September 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA 312,999 EUR 20. September 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA 455,852 EUR 20. September 2014
Mesto Pezinok Rekonštrukcia komunikácie L. Novomeského 2-20 v Pezinku 41,065 EUR 5. August 2014
Mesto Svidník Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník 26,706 EUR 22. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik MANIPULAČNO EXPEDIČNÝ SKLAD DREVA MNÍŠEK NAD HNILCOM - MANIPULAČNÁ LINKA BALJER & ZEMBROD 157,865 EUR 30. Jún 2014
Mesto Košice Košice, stavebné úpravy miestnych komunikácií 2,348,497 EUR 19. Jún 2014
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 54,400 EUR 4. November 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 47,941 EUR 4. November 2015
Obec Potoky Potoky – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ 2,746,000 EUR 2. November 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 543,152 EUR 22. Jún 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 562,160 EUR 22. Jún 2015
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. v roku 2015. 1,139,098 EUR 19. August 2015
Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2 203,917 EUR 12. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca 2,266,527 EUR 28. Apríl 2015
Mesto Brezno Brezno - splašková kanalizácia - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne 4,860,150 EUR 26. Február 2015
Slovenská správa ciest I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto 861,117 EUR 12. Marec 2015
Slovenská správa ciest I/18 Prešov križovatka Ľubotice - Kronospan 691,133 EUR 31. Marec 2015
Mesto Sabinov Komunikácia Levočská Mlynská - vrchná stavba 85,235 EUR 4. Apríl 2016
Obec Ostrov „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.“ 119,935 EUR 7. Apríl 2016
Obec Ladmovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Ladmovce 88,020 EUR 3. Február 2016
Obec Kobyly Úprava verejného priestranstva obce Kobyly 143,714 EUR 28. Január 2016
Obec Hačava REKONŠTRUKCIA MIESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HAČAVA 82,671 EUR 31. Marec 2016
Košický samosprávny kraj Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec - Pácin 770,833 EUR 22. Január 2015
Mesto Malacky Rekonštrukcia Cesty mládeže v Malackách 397,600 EUR 21. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. 2,195,916 EUR 10. August 2016
Obec Helcmanovce Helcmanovce – rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti „Za Pastirňou“ 142,362 EUR 6. November 2014
Mesto Žiar nad Hronom Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce 1,580,000 EUR 3. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rekonštrukcia a prestavba lesných ciest 19,752,379 EUR 24. Február 2016
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 8,798 EUR 5. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,720 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 5,900 EUR 31. December 2014
Mesto Michalovce Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce-2.etapa 3,832,916 EUR 22. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,121 EUR 30. Jún 2014
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Inertný posypový materiál 210,000 EUR 1. Október 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Inertný posypový materiál 200,000 EUR 1. Október 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Inertný posypový materiál 10,260 EUR 1. Október 2015
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 1,770,834 EUR 21. December 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 4,084 EUR 31. Marec 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 219,260 EUR 30. Jún 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 272,600 EUR 30. Jún 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 578,730 EUR 30. Jún 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 328,860 EUR 30. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 52,151 EUR 18. August 2016
Obec Lazany Telocvičňa pri ZŠ a MŠ 346,445 EUR 15. Máj 2017
Mesto Komárno „Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno“ 1,694,000 EUR 17. Máj 2017
Mesto Levoča Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť': obstaranie stavebných prác 125,041 EUR 17. Máj 2017
Mesto Trenčín Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh II. etapa 163,333 EUR 19. Máj 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja „Spevnenie lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník asfaltovým krytom z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ 238,695 EUR 7. Apríl 2017
Obec Ružiná Obnova miestnej komunikácie pod Kostolom v obci Ružiná 83,108 EUR 26. Jún 2017
Obec Liptovská Sielnica Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácií v obci Liptovská Sielnica 81,900 EUR 26. Jún 2017
Obec Uhorská Ves Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Napojenie IBV s cestou III. triedy 82,111 EUR 27. Jún 2017
Obec Bátorová Rekonštrukcia miestnych komunikácií Bátorová 79,041 EUR 31. Marec 2016
Obec Nižný Orlík ZLEPŠENIE MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB V OBCI NIŽNÝ ORLÍK 95,833 EUR 18. Apríl 2016
Obec Michal nad Žitavou MK IBV, Michal nad Žitavou 51,958 EUR 14. Apríl 2016
Obec Hubice Komunikácia pri ihrisku - obec Hubice 91,994 EUR 3. Júl 2017
Obec Lomné Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a Výstavba verejných priestranstiev v obci Lomné 62,768 EUR 7. Júl 2017
Obec Horovce Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce 74,876 EUR 11. Júl 2017
Obec Vislanka Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Vislanka 69,606 EUR 31. Máj 2017
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ul. (EVO) 2,532,067 EUR 13. Júl 2017
Mesto Spišská Nová Ves REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4,922,750 EUR 27. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov - Gorlice (II/545 Raslavice-Janovce, II/545 Bardejov-Kľušov, II/545 Regetovka-Becherov) 2,587,009 EUR 22. September 2017
Slovenská správa ciest I/19 Krčava – V. Nemecké 947,506 EUR 27. September 2017
Mesto Bardejov Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove 508,995 EUR 11. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 6,347 EUR 18. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 11,832 EUR 4. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 11,230 EUR 14. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 36,684 EUR 11. Júl 2017
Obec Nižný Orlík Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Nižný Orlík 95,833 EUR 18. Apríl 2016
Mesto Nová Dubnica Rozvoj komunikačnej siete, SO 11 – Komunikácie a chodníky 146,264 EUR 20. September 2017
Mesto Košice Stavebná údržba pozemných komunikácií 1,998,996 EUR 14. December 2017
Nitriansky samosprávny kraj Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa 268,541 EUR 6. Február 2018
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa 3,964,605 EUR 5. Marec 2018
Mesto Prešov Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov) 186,794 EUR 22. Máj 2018
Mesto Veľký Krtíš Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk Veľký Krtíš 368,472 EUR 30. Máj 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 124,728 EUR 8. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 124,629 EUR 8. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 160,057 EUR 8. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 235,773 EUR 8. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 107,789 EUR 8. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 26,172 EUR 8. August 2018
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II.a III.triedy v správe RCBa 3,730,441 EUR 11. September 2018
Mesto Nitra Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (Park Sihoť) 353,258 EUR 12. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 Klenová - Ubľa 198,089 EUR 24. September 2018
Mesto Bardejov REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA V BARDEJOVE 1,975,000 EUR 25. September 2018
Obec Veľká Ida Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území obce Veľká Ida v roku 2018 751,636 EUR 8. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,099 EUR 30. September 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 21,040 EUR 18. August 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Inertný posypový materiál 44,000 EUR 19. Október 2018
Slovenská správa ciest Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina 231,991 EUR 8. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Materiály na aplikáciu postrekových technológií 183,447 EUR 19. Jún 2018
Slovenská správa ciest I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa 295,041 EUR 26. November 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 2,831 EUR 30. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 25,549 EUR 13. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 25,722 EUR 13. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 22,618 EUR 13. August 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 592 EUR 31. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 16,517 EUR 3. Júl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 17,587 EUR 3. Júl 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I 21,188 EUR 5. Máj 2016
Obec Ďurkov Oprava MK a chodníkov Ďurkov 649,635 EUR 27. Marec 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 16,000 EUR 5. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 8,888 EUR 12. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 2,365 EUR 21. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II, AC11 obrusný II - ( LV 1/2019 ) 113,300 EUR 25. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná zmes 2,650 EUR 15. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou 5,500 EUR 12. Jún 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 3,644,030 EUR 15. Júl 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532. 2,914,394 EUR 28. Jún 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532. 3,812,099 EUR 28. Jún 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 49,163 EUR 3. Apríl 2019
Slovenská správa ciest I/74 Kamenica nad Cirochou 370,622 EUR 15. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty II/583 – cestná komunikácia, časť Rekonštrukcia vozovky – zosilnenie vozovky 450,202 EUR 30. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900 a Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez rieku Oravica 1,447,431 EUR 30. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 239,400 EUR 10. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 181,800 EUR 10. September 2019
Mesto Trnava Obnova povrchov MK Horné bašty II. v Trnave 79,140 EUR 4. Október 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 799,716 EUR 26. Júl 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 193,185 EUR 10. September 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 768,015 EUR 10. September 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 705,995 EUR 11. September 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia ciest II. a III. triedy 230,150 EUR 11. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami 756,200 EUR 15. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,214 EUR 18. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste II/1978 v obci Jasenica 272,000 EUR 20. December 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 34,368 EUR 10. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 21,103 EUR 10. September 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 174,000 EUR 19. Apríl 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50) 441,000 EUR 31. Júl 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 11,000 EUR 6. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 5,425 EUR 8. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 11,029 EUR 9. Február 2018
Obec Vlková Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka 73,455 EUR 29. Január 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2277 Rabča - Rabčice v km 0,000 - 0,520 28,242 EUR 6. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Čierny Most-Hradná-Iviny 116,368 EUR 7. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Jelšavská Teplica - Hucín 184,167 EUR 7. Jún 2016
Obec Veľké Rovné Opravy krytov komunikácií 62,500 EUR 5. August 2016
Nemocnica Poprad a. s. Oprava asfaltového povrchu 97,869 EUR 23. August 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Tále-Srdiečko, Čierny Balog 329,999 EUR 9. September 2016
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Rekonštrukcia betónovej komunikácie 30,200 EUR 14. Október 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nákup studenej asfaltovej zmesi 45,390 EUR 3. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava komunikácie 17,938 EUR 16. November 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 7000 2,860 EUR 29. Marec 2018
Technické služby mesta Humenné Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 5,245 EUR 17. Apríl 2018
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 27,083 EUR 4. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 19,498 EUR 12. September 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2. Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 24,100 EUR 1. Jún 2018
Obec Kechnec Regenerácia centra obce Kechnec 1,630,500 EUR 20. Marec 2015
Obec Dubinné Modernizácia miestnych komunikácií v obci Dubinné 89,453 EUR 22. Február 2016
Mesto Žiar nad Hronom Sanácia zosuvu svahu v areáli Centra zhodnocovania odpadov - havarijný stav 335,850 EUR 17. August 2015
Obec Hankovce PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE HANKOVCE 677,500 EUR 2. November 2015
Obec Lúčka Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka 707,500 EUR 2. November 2015
Obec Stakčín Oprava miestnych komunikácií 88,194 EUR 27. Júl 2015
Obec Kluknava Regenerácia obce Kluknava 450,000 EUR 22. Január 2015
Obec Renčišov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov 49,775 EUR 22. Február 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Oprava komunikácií v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 190,000 EUR 3. Jún 2014
Mesto Trnava Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave 73,507 EUR 31. Október 2016
Mesto Poprad Prestavba križovatky MK Ul. L.Svobodu - MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku 194,110 EUR 19. September 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie - Hrušovská ul. - Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 90,413 EUR 27. September 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3244 Rudňany Poráč po mimoriadnej udalosti v KSK 235,233 EUR 12. November 2016
Obec Veľké Leváre Náučný chodník v obci Veľké Leváre 255,446 EUR 22. September 2014
Obec Staškovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staškovce 59,476 EUR 12. Máj 2016
Obec Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová Naviac práce 2 rigol 14 m a Úprava pláne cementovou stabilizáciou 22,259 EUR 12. December 2014
Mesto Humenné Spevnené plochy z polovegetačných tvárnic v garážovom areáli na Laboreckej ulici v Humennom 122,000 EUR 27. Október 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty II/593 V.Bielice- Brodzany 171,109 EUR 24. November 2014
Žilinský samosprávny kraj Modernizácia ciest obce Novoť s cieľom zlepšenia spojenia na slovenskej strane hranice - nepredvídateľné práce 103,856 EUR 16. Júl 2014
Obec Zborov Rekonštrukcia MK v obci Zborov 149,154 EUR 10. Jún 2014
Mesto Trebišov Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. etapa 64,872 EUR 25. Jún 2014
Mesto Trebišov Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. etapa 57,400 EUR 25. Jún 2014
Obec Margecany Spoločné zariadenia obce Margecany 882,779 EUR 27. November 2015
Mestské lesy Košice a.s. Rekonštrukcia Lesnej cesty Horný Bankov - Krigrund 457,500 EUR 14. Október 2015
Obec Zborov Rekonštrukcia MK v obci Zborov komunikácia pri bytovkách 77,479 EUR 6. Október 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Oprava spevnenej plochy v areáli SÚCPSK Svidník 64,770 EUR 6. Júl 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Oprava mosta ev. č. III/0614-003 medzi obcami Zálesie a Malinovo. 512,718 EUR 19. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Bratislava - Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa 1,937,388 EUR 2. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov 1,741,326 EUR 27. Apríl 2015
Obec Lúčina Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lúčina 68,980 EUR 14. Marec 2016
Obec Kaplna Výstavba miestnej komunikácie v obci Kaplna 130,718 EUR 23. Január 2016
Obec Bugľovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buglovce 100,373 EUR 24. Marec 2016
Obec Čeľovce PPÚ Čeľovce - projekt poľných ciest 3,052,623 EUR 18. November 2015
Mesto Strážske Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske 382,656 EUR 5. Február 2015
Mestská časť Košice-Myslava Chodník pod Chmeľníkami 64,207 EUR 26. Október 2016
Obec Turcovce Turcovce-revitalizácia verejného priestranstva 72,261 EUR 11. August 2016
Obec Turcovce Turcovce - rekonštrukcia miestnych komunikácií 74,970 EUR 11. August 2016
Obec Ohradzany Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ohradzany 73,167 EUR 11. August 2016
Obec Šašová Modernizácia miestnych komunikácií v obci Šašová 53,450 EUR 24. Máj 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja III/543015 Červená Voda - Sabinov 86,945 EUR 5. Október 2015
Mesto Košice KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice 19,689,948 EUR 15. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. 120,000 EUR 19. Február 2016
Slovenská správa ciest Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix). 803,520 EUR 8. Október 2014
Mesto Michalovce Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce 777,550 EUR 28. Október 2014
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 5,833 EUR 28. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 1,970 EUR 4. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 1,313 EUR 2. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,553 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 358 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,710 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 188 EUR 31. December 2015
Nitrianska investičná, s.r.o. Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie 10,400,076 EUR 15. December 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 30,066 EUR 16. Január 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 1,903 EUR 24. Marec 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 3,865 EUR 17. Október 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,204 EUR 3. November 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,031 EUR 13. Október 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,891 EUR 3. Október 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Úprava lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín 178,168 EUR 10. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 179,325 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 193,660 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 41,470 EUR 19. Január 2017
Mesto Piešťany Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany 638,701 EUR 27. Február 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 38,560 EUR 20. Január 2017
Slovenská správa ciest I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti 273,996 EUR 7. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 634 EUR 31. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh 356,345,380 EUR 6. Apríl 2017
Mesto Prešov Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v r. 2017 2,559,776 EUR 30. Máj 2017
Obec Čekovce Obnova povrchu vozovky miestnej komunikácie 82,575 EUR 27. Jún 2017
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2017 373,200 EUR 22. Máj 2017
Obec Tušice Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice 82,982 EUR 26. Jún 2017
Obec Ďurková Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Ďurková 67,388 EUR 31. Máj 2017
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov 198,010 EUR 17. Júl 2017
Mesto Levoča „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova a oporný múr, Levoča“ 225,546 EUR 20. Júl 2017
Regionálne cesty Bratislava a.s. Stavebné práce - SO 01 KOMUNIKÁCIA C 9,5/60 369,736 EUR 24. Júl 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV 14,214,999 EUR 6. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,333 EUR 18. Január 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 12,570 EUR 18. Január 2018
Mesto Bánovce nad Bebravou Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Bánovce nad Bebravou 1,180,002 EUR 10. Máj 2018
Mesto Trnava Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave 872,978 EUR 9. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 152 EUR 18. August 2016
Mesto Martin Výstavba parkoviska pri hromadných garážach, Martin – Záturčie 179,999 EUR 24. Júl 2018
Mesto Žiar nad Hronom ASFALTOVANIE 2018-2019 119,999 EUR 31. Máj 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 41,372 EUR 3. Júl 2018
Slovenská správa ciest I/18 Strážske - Nacina Ves 975,650 EUR 21. August 2018
Nitriansky samosprávny kraj CESTA II/511 TOPOĽČIANKY-SKÝCOV 2,452,993 EUR 10. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja II/558 Starina - Pod Velínom 193,110 EUR 24. September 2018
Obec Hrabušice Zberný dvor Hrabušice 179,999 EUR 1. Október 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530. 1,834,219 EUR 16. Október 2018
Mesto Levice PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY – STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA, LEVICE 608,333 EUR 15. Október 2018
Obec Beňuš Obec Beňuš - kanalizácia a ČOV 4,749,227 EUR 27. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mosta 3128-004 LItmanová-vrátane PD 168,922 EUR 4. Apríl 2019
Obec Geča Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča 379,912 EUR 11. Apríl 2019
Mesto Banská Bystrica Povstalecká ul.Banská Bystrica-výstavba parkoviska a rekonštrukcia komunikácie 108,761 EUR 6. August 2018
Technické služby mesta Gelnica Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov 8,167 EUR 17. Apríl 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,635 EUR 14. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná zmes 3,500 EUR 21. December 2018
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 35,083 EUR 27. Marec 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 2,196 EUR 6. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 7,154 EUR 29. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,392 EUR 26. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 9,525 EUR 26. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 5,875 EUR 18. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 12,570 EUR 18. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 3,769 EUR 18. Január 2019
Mesto Michalovce Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 3.etapa 3,890,648 EUR 24. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 3,540 EUR 25. Jún 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe v km 289,510 diaľnice D1 Liptovský Hrádok – Hybe 886,240 EUR 10. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,877 EUR 18. August 2016
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 81,001 EUR 16. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kuchyňa – stredná oprava vzletovej a pristávacej dráhy 3,174,000 EUR 25. September 2019
Mesto Lipany Dažďová kanalizácia a parkovisko 308,819 EUR 1. Október 2019
Mesto Levoča Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. Etapa, časť B 666,433 EUR 30. September 2019
Mesto Trnava Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave. 230,258 EUR 8. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 987 EUR 30. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov 3,327,705 EUR 15. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Cyklotrasa Krivobučková 331,725 EUR 4. December 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 13,216 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 13,430 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 9,047 EUR 19. Január 2017
Mesto Žiar nad Hronom ASFALTOVANIE 2018-2019 99,999 EUR 31. Máj 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Oprava ĽOH Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno- Medveďov), hkm 5,20- hkm 40,916- asfaltový povrch 1,038,820 EUR 24. Január 2020
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Údržba a oprava miestnych komunikácií- stavebná údržba 1,666,158 EUR 31. Január 2020
Technické služby mesta Gelnica Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov 6,417 EUR 6. Apríl 2017
Technické služby Brezno Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 10,000 EUR 15. Máj 2017
Mesto Púchov Rekonštrukcia spevnených plôch 53,000 EUR 23. Máj 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcie ciest v okrese Žarnovica - 2017 (RI119, RI120, RI121, RI122, RI123, RI124) 510,000 EUR 7. August 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 9,900 EUR 8. August 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 572,300 EUR 4. Október 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 1,455 EUR 6. Február 2018
Obec Sklené Teplice Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci 59,750 EUR 5. Február 2016
Psychiatrická nemocnica Hronovce Opravy ciest asfaltobetónom-súvislá oprava miestnej komunikácie v areáli 16,750 EUR 23. Február 2016
Správa mestských komunikácií Poprad Asfaltová zmes, obaľovaná za tepla AC 11 obrusná 50/70 95,833 EUR 25. Február 2016
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) 8,840 EUR 21. Marec 2016
Mesto Gelnica Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70 8,370 EUR 15. Apríl 2016
Technické služby mesta Humenné Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 13,000 EUR 15. Apríl 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2137 Martin miestna časť Priekopa v km 1,343 - 1,747 (1.úsek plný profil) a v km 2,438 - 2,765 (2. úsek plný profil) 44,030 EUR 24. Jún 2016
Technické služby Brezno Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 11,789 EUR 12. August 2016
Obec Veľké Rovné Opravy krytov vybratých miestnych komunikácií 63,000 EUR 29. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 3,450 EUR 30. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 6,380 EUR 7. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov 9,990 EUR 28. Marec 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II 7,086 EUR 29. Marec 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II 11,300 EUR 26. Jún 2018
Mesto Poprad Stabilizácia miestnej komunikácie a oporného múru , na spojnici ulíc Jesenského a Boženy Nemcovej v Poprade - Spišskej Sobote 96,294 EUR 15. August 2014
Obec Ďačov Ďačov, rekonštrukcia miestnych komunikácií 102,498 EUR 16. Február 2016
Obec Lopúchov Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopuchov 90,373 EUR 24. Február 2016
Obec Žakovce Žakovce - výstavba chodníka ul. Štúrova, ul. Tatranská, rekonštrukcia MK a odvodnenie ul. Farskej – 2. časť 115,266 EUR 25. Február 2016
Obec Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina - rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová - Doplnok SO 002 - Prekládky STL plynovodov 6,780 EUR 3. September 2014
Obec Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová - Naviac práce - Realizácia vjazdov 6, 8, 9 a 11 11,054 EUR 14. Apríl 2015
Obec Janík Výstavba chodníkov v obci Janík 229,550 EUR 9. Február 2016
Obec Zbudza Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Zbudza 71,002 EUR 13. Apríl 2016
Obec Dvorníky-Včeláre Výstavba miestnej komunikácie v obci Dvorníky Včeláre 79,218 EUR 6. Apríl 2016
Obec Čaňa Oprava a rekonštrukcia vozovky miestnych komunikácií v obci Čaňa 44,077 EUR 8. September 2014
Obec Janov Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Janov 82,775 EUR 3. Marec 2016
Obec Chorváty Rekonštrukcia miestnych komunikácii – cesty v obci Chorváty 72,489 EUR 1. Február 2016
Obec Braväcovo Braväcovo- rekonštrukcia miestnych komunikácií 56,607 EUR 29. Január 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 1,092,190 EUR 2. Máj 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 825,240 EUR 2. Máj 2016
Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy 3,343,982 EUR 21. Jún 2016
Mesto Humenné Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici v Humennom 62,000 EUR 27. Október 2014
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja 1. časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v km 0,741 - 1,128, 1,630 - 1,821, 2,291 - 2,511, 4,503 - 4,925, 5,951 - 6,437, 8,205 - 8 102,430 EUR 11. November 2014
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Odstránenie kritického - havarijného stavu mostného objektu na ceste II/ 533 v obci Hnilec 279,999 EUR 18. November 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/06464 Rybany 99,234 EUR 24. November 2014
Mesto Detva Oprava mestskej komunikácie garáže Dolinky 37,045 EUR 10. Október 2014
Mesto Veľké Kapušany Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany 1,489,082 EUR 7. Október 2014
Obec Varín REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE 105,779 EUR 15. Október 2014
Obec Hôrka Realizácia komunikácií - vrchná stavba, obec Hôrka 63,030 EUR 17. Október 2014
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Sanácia zosuvu Žižkova ulica Bratislava I. etapa 130,789 EUR 24. Október 2014
Obec Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina - rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová 206,424 EUR 30. Júl 2014
Mesto Spišská Nová Ves Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi -VII. etapa 746,926 EUR 25. Jún 2014
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy ul. Tranovského a ul. Kuzmányho Liptovský Mikuláš 201,200 EUR 9. Jún 2014
Lučivnianska spoločnosť IVAN a spol., p.s. Protipožiarna lesná cesta Lopušná Dolina 609,009 EUR 7. December 2015
Mesto Košice Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií 4,926,967 EUR 29. Október 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy 2,934,563 EUR 30. Október 2015
Obec Dvorianky Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dvorianky 880,664 EUR 2. November 2015
Hlavné mesto SR Bratislava HAVARIA ROZVODU STUDENÉJ VODY (SV) DN 600 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE DŇA 3.4.2015 A NÁSLEDNÉ ZAPLAVENIE KOLEKTORA VAJANSKÉHO NÁBREŽIE V PROFILE 2,4m x 2,7m x 537,506 m. STAVBA ,,NOSNÝ SYSTEM MHD I. ETAPA.- časť A- samostatné bezprostredné odstránenie škôd po hav 34,118 EUR 22. Október 2015
Mesto Piešťany Rozšírenie parkovacích plôch - športová hala Piešťany 57,139 EUR 24. September 2015
Žilinský samosprávny kraj Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou – I. etapa obnovy – časť kaplnka 352,660 EUR 29. Jún 2015
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštr. vozovkových vrstiev komunikácií, peších chodníkov a vybudovanie parkovacích miest na Oravskej ulici v MČ BA – Ružinov. 318,497 EUR 10. Júl 2015
Obec Terany Terany - Cesta pre IBV 50,058 EUR 26. Február 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 55,044 EUR 29. Január 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 19,620 EUR 29. Január 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 77,040 EUR 29. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena 173,264 EUR 15. Január 2015
Obec Gemerská Poloma Rekonštrukcia verejného priestranstva a prístupových komunikácií, časť SO 03 Miestne komunikácie (dokončenie) 89,761 EUR 7. Január 2015
Obec Gemerská Poloma Gemerská Poloma - kanalizácia I. a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a dopl. dom. kanal. prípojok 429,599 EUR 15. Marec 2016
Obec Lučivná Revitalizácia obce Lučivná-Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 1. časť 94,304 EUR 5. Február 2016
Obec Žbince Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žbince 98,030 EUR 5. Február 2016
Košický samosprávny kraj Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave - doplňujúce stavebné práce. 129,313 EUR 22. December 2015
Obec Zuberec Zuberec - oprava asfaltového krytu na miestnych komunikáciách 325,320 EUR 24. Október 2016
Obec Baškovce Baškovce-rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 82,547 EUR 11. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 376,023 EUR 15. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 427,028 EUR 15. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 147,486 EUR 15. August 2016
Mesto Levice Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice 1,241,666 EUR 30. Jún 2016
Obec Veľopolie Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľopolie 81,590 EUR 5. Máj 2016
Obec Stanča Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stanča návrh cestnej siete, protikorózne,ekologické a krajinotvorné opatrenia 1,100,318 EUR 5. Október 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,973 EUR 31. Marec 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 2,161 EUR 30. December 2015
Mesto Prešov Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v r. 2016 2,387,498 EUR 28. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 203 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 187 EUR 30. September 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 21,608 EUR 30. Jún 2015
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup asfaltových zmesí - asfaltový betón. 228,600 EUR 23. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup asfaltových zmesí - asfaltový betón. 175,000 EUR 23. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup asfaltových zmesí - asfaltový betón. 97,050 EUR 23. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup asfaltových zmesí - asfaltový betón. 15,450 EUR 23. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup asfaltových zmesí - asfaltový betón. 27,500 EUR 23. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 290 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 267 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,596 EUR 30. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 11,689 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 5,156 EUR 1. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 3,628 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 10,602 EUR 5. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 7,862 EUR 20. September 2016
Slovenská správa ciest I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat 33,254,768 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 705 EUR 31. December 2016
Obec Kolárovice Živičná úprava miestnych komunikácií 334,400 EUR 4. Apríl 2017
Mesto Trnava Rekonštrukcia MK Halenárska ulica v Trnave 798,791 EUR 2. Máj 2017
Obec Liptovský Peter Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovský Peter 95,354 EUR 5. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 30,800 EUR 19. Jún 2017
Obec Dúbravka Výstavba miestnych komunikácii – chodníkov v obci Dúbravka 79,105 EUR 30. Jún 2017
Obec Kružná Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružná 81,066 EUR 6. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 505,294 EUR 14. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 483,136 EUR 14. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 318,765 EUR 14. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 192,021 EUR 14. Júl 2017
Obec Hromoš Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Hromoš 68,445 EUR 31. Máj 2017
Obec Nový Tekov STAVEBNÉ ÚPRAVY VOZOVKY ÚČELOVEJ MIESTNEJ KOMUNIKACIE POD VINICAMI 99,088 EUR 21. Júl 2017
Mesto Bojnice Rekonštrukcia MK v Bojniciach 422,471 EUR 2. August 2017
Mesto Trnava Rekonštrukcia MK Dedinská ulica, Trnava - Modranka 337,995 EUR 27. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja 296,820 EUR 7. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 50,406 EUR 13. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 79,808 EUR 18. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 96,493 EUR 21. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 47,378 EUR 11. Apríl 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 7,417,220 EUR 17. Október 2017
Mesto Michalovce Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 1,488,000 EUR 23. Október 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia 13,026,000 EUR 26. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,396 EUR 18. August 2016
Slovenská správa ciest I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most 5,948,887 EUR 22. Máj 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Materiály na aplikáciu postrekových technológií 913,100 EUR 18. Jún 2018
Mesto Sobrance Oprava chodníkov a miestnych komunikácií v meste Sobrance 641,666 EUR 17. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 43,044 EUR 13. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 74,704 EUR 9. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 122,392 EUR 18. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 52,334 EUR 13. Apríl 2018
Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín – Kanalizácia a ČOV (A, A-4) 190,463 EUR 10. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov 5,600,346 EUR 26. Jún 2018
Mesto Zvolen Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Imatra vo Zvolene - I. etapa 326,403 EUR 16. Júl 2018
Slovenské elektrárne, a.s. IPR EBO 10397 VÝMENA SYSTÉMU BENTLY NEVADA 317,000 EUR 31. Júl 2018
Mesto Nitra Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica 259,579 EUR 12. September 2018
Mesto Žilina Rekoštrukcia ulice Kamenná, Žilina 325,412 EUR 24. September 2018
Mesto Žilina Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie 441,499 EUR 11. Október 2018
Mesto Nitra Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra 402,487 EUR 31. August 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov 489,990 EUR 7. November 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov 129,003 EUR 7. November 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov 259,994 EUR 7. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 570,086 EUR 12. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava a SSÚR 1 Galanta emulznými technológiami 2,117,460 EUR 14. December 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 23,150 EUR 11. Marec 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) 7,500 EUR 22. Január 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná zmes 2,790 EUR 22. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 658 EUR 11. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( NR_2019 ) 40,500 EUR 18. Február 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mosta č. 3541-01 Ladomírová 379,993 EUR 15. Máj 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Studená asfaltová zmes 1,220 EUR 27. Máj 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 9,200 EUR 31. Máj 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 3,179,001 EUR 28. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 2,210,646 EUR 28. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 3,525 EUR 3. Júl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 2,711 EUR 3. Júl 2018
Obec Kolačkov Revitalizácia centra v obci Kolačkov 365,120 EUR 2. September 2019
Mesto Humenné Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v meste Humenné 406,814 EUR 9. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 4,755 EUR 18. August 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Banská Bystrica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 1,559,630 EUR 28. Október 2019
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Považany - kanalizácia 3,310,076 EUR 22. November 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13,498 EUR 3. Apríl 2019
Technické služby Brezno Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 12,520 EUR 16. Jún 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 16,349 EUR 8. November 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 800 EUR 4. December 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( NR_2018 ) 35,500 EUR 7. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 2,980 EUR 8. Február 2018
Obec Kazimír Rekonštrukcia chodníkov rigolov a spevnených plôch - KZM 68,081 EUR 19. Január 2016
Obec Stanča Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej 56,477 EUR 3. Február 2016
Obec Olšovany Rekonštrukcia a stavebné úpravy MK v obci /OLS 65,227 EUR 2. Február 2016
Obec Čerhov Rekonštrukcia mosta v obci ČRH/3 85,000 EUR 2. Február 2016
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Asfaltový betón AC4 obrusný II na opravu ciest 10,000 EUR 26. Február 2016
Mestské služby Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 16,000 EUR 29. Marec 2016
Obec Nižný Hrabovec Obnova asfaltového krytu miestnej komunikácie 14,833 EUR 15. Apríl 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Ľubietová-Povrazník 163,958 EUR 18. Júl 2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Studená obaľovaná asfaltová zmes 3,090 EUR 3. Február 2017
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 21,083 EUR 10. Marec 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 80 14,500 EUR 27. Marec 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 2,850 EUR 29. Marec 2018
Mesto Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 29,900 EUR 17. Máj 2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Rekonštrukcia miestnych komunikácií- oprava súvislého povrchu komunikácie a rekonštrukcia asfaltových povrchov v materských školách 162,708 EUR 30. Júl 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ( NZ_2018 ) 40,000 EUR 20. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×