Obstarávanie

Dodávka a montáž meteozariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
417 156,00
Konečná suma(Bez DPH):
417 156,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34996000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom. Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich mimozáručné opravy a technický servis. Zákazka je rozdelená na 3 (tri) časti: 1. časť Meteozariadenia typu "A"; 2. časť Meteozariadenia typu "B"; 3. časť Meteozariadenia typu "C". Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SPINET, a.s. 1 122 295,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 235911
NOPE a.s. - hlavný člen 1 294 861,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 235910

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0409-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957140/content/743675/download","filename":"ZM_2014_0409_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Ponuky uchádzačov MicroStep-MIS, spol. s r.o. - Kritériá časť 1, 2, 3 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567302/content/205618/download","filename":"Kritériá časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567302/content/205619/download","filename":"Kritériá časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567302/content/205620/download","filename":"Kritériá časť 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPINET, a.s. - Ostatné časť 2 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205152/download","filename":"Čestné vyhlásenie (subdodávatelia).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205153/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205154/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205155/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205156/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567284/content/205157/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALAM s.r.o. - Kritériá časť 3 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567275/content/205512/download","filename":"Kritériá časť 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NOPE a.s. - Ostatné časť 1 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206195/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206196/download","filename":"Doklady o odbornej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206197/download","filename":"Návrh rámcovej dohody s prílohou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206198/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206199/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206200/download","filename":"Údaje o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567278/content/206201/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567296/content/207482/download","filename":"ZM_2014_0408_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567266/content/204856/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567266/content/204857/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567311/content/206007/download","filename":"ZM_2014_0410_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0408-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957136/content/743666/download","filename":"ZM_2014_0408_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567323/content/204844/download","filename":"Sprava o zakazke podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MicroStep-MIS, spol. s r.o. - Ostatné časť 1 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206112/download","filename":"Certifikáty a oprávnenia na prácu s ponúkanými zariadeniami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206113/download","filename":"Čestné vyhlásenie k subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206114/download","filename":"Doklady o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206116/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206117/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206118/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206119/download","filename":"Osvedčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206120/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206121/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567290/content/206122/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MicroStep-MIS, spol. s r.o. - Ostatné časť 3 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205346/download","filename":"Certifikáty a oprávnenia na prácu s ponúkanými zariadeniami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205347/download","filename":"Čestné vyhlásenie k subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205348/download","filename":"Doklady o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205349/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205350/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205351/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205352/download","filename":"Osvedčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205353/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205354/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567299/content/205355/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567326/content/204947/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567326/content/204948/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2 - podľa ČV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567305/content/205797/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0408 č. obj. 4500061760.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567305/content/205798/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0408 č. obj. 4500061870.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MicroStep-MIS, spol. s r.o. - Ostatné časť 2 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207405/download","filename":"Certifikáty a oprávnenia na prácu s ponúkanými zariadeniami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207406/download","filename":"Čestné vyhlásenie k subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207407/download","filename":"Doklady o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207408/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207409/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207410/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207411/download","filename":"Osvedčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207412/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207413/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567293/content/207414/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0408 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795809/content/672044/download","filename":"ZM_2014_0408_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPINET, a.s. - Kritériá časť 2 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567287/content/205207/download","filename":"Kritériá časť 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0409 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795807/content/672041/download","filename":"ZM_2014_0409_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567263/content/205005/download","filename":"Oznám. o výsl. vyh. ponúk (poradie) - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567263/content/205006/download","filename":"Oznám. o výsl. vyh. ponúk (poradie) - 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567263/content/205007/download","filename":"Oznám. o výsl. vyh. ponúk (poradie) - 3. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NOPE a.s. - Kritériá časť 1 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567281/content/204806/download","filename":"Kritériá časť 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0408-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638479/content/651210/download","filename":"ZM_2014_0408_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALAM s.r.o. - Ostatné časť 3 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205414/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205415/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205416/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205417/download","filename":"Oprávnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205418/download","filename":"Osvedčenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205419/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205420/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567272/content/205421/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0409-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638485/content/651288/download","filename":"ZM_2014_0409_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567269/content/204935/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567308/content/205919/download","filename":"ZM_2014_0409_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×