Dodávateľ

ENERGA Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENERGA Slovakia s. r. o.

IČO: 36362727

Adresa: ul. Mlynské Nivy 48, Bratislava

Registračné číslo: 2016/9-PO-D1272

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. September 2016

Záznam platný do: 19. September 2019

Posledná zmena: 20. September 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 17 813 036,00 EUR 20 21
2015 1 114 778,00 EUR 10 10
2016 6 491 291,36 EUR 62 62
2017 7 233 980,96 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 16 961 218,00 EUR 18 19
2015 1 437 534,00 EUR 9 9
2016 4 619 324,36 EUR 50 50
2017 9 013 635,96 EUR 12 12
2018 561 052,00 EUR 6 6
2019 60 322,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 815 884,00 815884.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 843 493,00 843493.00 EUR
Mesto Levoča 1 152 687,00 152687.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 35,00 35.00 EUR
DataCentrum 1 56 666,67 56666.67 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 7 013 846,00 7013846.00 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 129 237,00 129237.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 53 490,00 53490.00 EUR
Mesto Rožňava 1 33 715,00 33715.00 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 64 800,00 64800.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 866 670,00 866670.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 209 670,00 209670.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 4 201 188,00 4201188.00 EUR
Mesto Prievidza 1 210 305,00 210305.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 4 254 692,00 4254692.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 35,00 35.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 212 550,00 212550.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 65 844,61 65844.61 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 1 003 341,00 1003341.00 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 14 875,00 14875.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 533 488,98 533488.98 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 23 976,00 23976.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 6 007,00 6007.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 39,00 39.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 7 000 000,00 7000000.00 EUR
Mesto Sabinov 1 0,00 0.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2 341 976,00 2341976.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 336 705,63 336705.63 EUR
Mesto Trebišov 1 41 641,19 41641.19 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 23 700,00 23700.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 293 090,00 293090.00 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 20 833,33 20833.33 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 57 600,00 57600.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 245 100,02 245100.02 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 1 173 921,00 173921.00 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 2 415,83 2415.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 170 881,00 170881.00 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 1 39 458,00 39458.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 13 999,50 13999.50 EUR
Obec Orechová Potôň 1 57 642,00 57642.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 19 799,08 19799.08 EUR
Obec Močenok 1 50 493,88 50493.88 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 6 041,67 6041.67 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 65 971,82 65971.82 EUR
Spojená škola 1 2 908,33 2908.33 EUR
Mesto Vrútky 1 20 914,00 20914.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 301 651,00 301651.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 35 934,00 35934.00 EUR
Obec Kráľov Brod 1 9 078,78 9078.78 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 1 72 784,00 72784.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 47 246,73 47246.73 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 29 166,67 29166.67 EUR
Obec Jasenové 1 9 333,32 9333.32 EUR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 4 742,08 4742.08 EUR
Obec Hvozdnica 1 16 125,00 16125.00 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 5 180,00 5180.00 EUR
Základná škola s Materskou školou Tovarné 1 1 333,33 1333.33 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 1 12 497,50 12497.50 EUR
Základná škola Východná 1 15 397,89 15397.89 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 26 107,50 26107.50 EUR
Základná škola s materskou školou 1 6 900,12 6900.12 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 1 22 718,58 22718.58 EUR
Základná škola s materskou školou Divinka 1 9 433,33 9433.33 EUR
MBB a.s. 1 102 439,65 102439.65 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 19 986,54 19986.54 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 6 666,54 6666.54 EUR
DUMAT - mestská príspevková organizácia 1 71 100,00 71100.00 EUR
Základná škola Jozefa Kollára 1 8 250,00 8250.00 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 1 3 334,00 3334.00 EUR
Základná škola 1 25 218,92 25218.92 EUR
Základná škola s materskou školou 1 15 416,67 15416.67 EUR
Základná škola Dr. Jozefa Dérera 1 17 916,67 17916.67 EUR
Dom kultúry Javorina Stará Turá 1 5 499,96 5499.96 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 64 000,00 64000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000,00 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre BBRSC, a.s. B.Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 69 684,00 69684.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 21 414,00 21414.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 176 000,00 176000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie Mesta Levoča. Mesto Levoča 131 223,00 131223.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plyn pre Mestské kúpele - plaváreň v B. Štiavnici (na r. 2016) Bytová správa, s.r.o. 30 650,00 30650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Mesto Vrútky 180 000,00 180000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 104 018,00 104018.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 438 238,00 4438238.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2015 Rozhlas a televízia Slovenska 463 498,00 463498.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Univerzitná nemocnica Martin 209 670,00 209670.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Univerzitná nemocnica Bratislava 3 506 923,00 3506923.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 293 090,00 293090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 Obec Orechová Potôň 1 735 771,00 1735771.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Trenčín 275 340,00 275340.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 39,00 39.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Prievidza 370 933,00 370933.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 000,00 397000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálna poisťovňa, ústredie 2 341 976,00 2341976.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu HOREZZA, a.s. 954 416,00 954416.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie do 25 odberných miest verejného obstarávateľa. Centrum výcviku Lešť 802 673,00 802673.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 200 668,00 200668.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2016 Rozhlas a televízia Slovenska 403 172,00 403172.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 34,00 34.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300 000,00 300000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Poliklinika Tehelná, a.s. 72 784,00 72784.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie rokov 2015-16 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 815 884,00 815884.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 135,00 403135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letecká vojenská nemocnica, a.s. 301 651,00 301651.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 278 980,00 2278980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 041,00 15041.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 866 862,00 866862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 061,00 24061.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 919 459,00 919459.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Domov seniorov ARCHA 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 254 749,00 254749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 773,00 42773.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244 875,00 244875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 662,00 40662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 255 272,00 255272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50 401,00 50401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 54 517,00 54517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 261 367,00 261367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 92 587,00 92587.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 56 022,00 56022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 47 718,00 47718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 4 079,88 4079.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s Materskou školou Tovarné 2 027,09 2027.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 23 898,29 23898.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 20 215,74 20215.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 24 384,58 24384.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 866,37 8866.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 800,00 43800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2016 - 2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 29 444,00 29444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Divinka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 83 000,00 83000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 125 554,76 125554.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MBB a.s. 132 471,00 132471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 28 230,75 28230.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 186 000,00 186000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 22 290,00 22290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica Trenčín 107 257,50 107257.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 10 186,00 10186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Jozefa Kollára EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Spojená škola 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 102 360,60 102360.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 41 521,24 41521.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola 34 501,00 34501.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2017 Mesto Trebišov 50 740,00 50740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice-Staré Mesto 28 500,00 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Eko Energia s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Kráľov Brod 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Dom kultúry Javorina Stará Turá 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 841,00 48841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 60 322,00 60322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1

energa@energa-slovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 253 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Cylkowska
Adresa:
Gniewowska 38 Reda 84-240
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2020
Záznam do:
28. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Aleksander Nowaczek
Adresa:
Burzyńskiego 6i/15 Gdaňsk 80-462
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
30. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Semanko
Adresa:
Komenského 22 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zbigniew Kinal
Adresa:
Leszczynowa 27E Gdaňsk 80-175
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2018
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wojciech Pedziwiatr
Adresa:
Czesława Miłosza 45a Gdaňsk 80-126
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2018
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paweł Gorczyński
Adresa:
Gen. Stefana Roweckiego-Grota 9 Ostrołęka 07 410
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
21. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Beata Bednarczyk
Adresa:
Konstantego Bergiela 10 e m.6 Gdansk 80 180
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
21. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dariusz Adam Kaśków
Adresa:
ul. Klonowa 1 Głubczyce 48-100
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Pionkowski
Adresa:
Kaszubska Droga 31 C Chwaszczyno 80-209
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mariusz Andrzej Rędaszka
Adresa:
ul. Kostki-Potockiego S. 2 B m. 23 Warszawa 02-958
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Grzegorz Piotr Ksepko
Adresa:
ul. Strzelców Gdynia 81-586
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Adresa:
Palárikova 1 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.03.2020 do: 28.01.2021

StiahniZáznam platný od: 21.02.2020 do: 30.03.2020

StiahniZáznam platný od: 17.06.2019 do: 21.02.2020

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 17.06.2019

StiahniZáznam platný od: 21.05.2018 do: 4.12.2018

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 21.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×