CPV kód

55321000-6

Služby spojené s prípravou jedál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 93 777 064 EUR
Slovak Business Agency 4 219 890 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 917 446 EUR
Obec Kecerovce 1 0 EUR
Domov pri kríži 1 530 000 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 307 787 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 508 133 EUR
Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 1 112 200 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 784 155 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 198 382 EUR
Základná škola s materskou školou 1 149 338 EUR
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 2 114 784 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 27 720 EUR
Merci n.o. 1 62 640 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 219 890 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 6 43 375 333 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 5 42 463 609 EUR
ORTOPED, spol. s r.o 1 79 560 EUR
Ľuboslav Šulik 1 112 200 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 198 382 EUR
DORA Gastro Slovakia, a. s. 3 508 133 EUR
ACEM, s. r. o. 1 149 338 EUR
GAZGASTRO s.r.o. 1 228 227 EUR
SUCCESS, s.r.o. 1 0 EUR
Miroslav Pekár REMIX 2 114 784 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 917 446 EUR
HOOTS s.r.o. 1 530 000 EUR
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 784 155 EUR
BEREX - B s.r.o. 1 62 640 EUR
Milina Doliničová 1 27 720 EUR
Ticket Service, s.r.o. 1 7 938 122 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania a dovoz teplých jedál – obedov pre zamestnancov Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 72 090 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 93 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka celodennej stravy "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 206 950 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Základná škola s materskou školou 124 448 EUR 2014 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 113 606 EUR 2014 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 191 360 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 190 189 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz stravy pre ZŠ Kecerovce Obec Kecerovce 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 73 057 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 22 595 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja pre obyvateľov a zamestnancov Domova pri kríži. Domov pri kríži 530 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz celodennej liečebnej výživy / stravy pre detských pacientov a ich sprievodcov Detská fakultná nemocnica Košice 784 155 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz stravy pre pacientov VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 119 729 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 936 269 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 033 275 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 013 541 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203 167 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 605 937 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 874 587 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 726 473 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 295 481 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovanie DSS Merci n.o. EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77 959 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovanie DSS Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 33 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77 959 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 220 680 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 685 076 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 651 606 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 785 420 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 231 277 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 220 440 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 938 122 EUR 2016 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×