CPV kód

55321000-6

Služby spojené s prípravou jedál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 54,485,563 EUR
Slovak Business Agency 3 0 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 917,446 EUR
Obec Kecerovce 1 0 EUR
Domov pri kríži 1 530,000 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 307,787 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 508,133 EUR
Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 1 112,200 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 784,155 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 198,382 EUR
Základná škola s materskou školou 1 149,338 EUR
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 2 114,784 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 27,720 EUR
Merci n.o. 1 62,640 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 0 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 2 12,021,954 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 5 42,463,609 EUR
ORTOPED, spol. s r.o 1 79,560 EUR
Ľuboslav Šulik 1 112,200 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 198,382 EUR
DORA Gastro Slovakia, a. s. 3 508,133 EUR
ACEM, s. r. o. 1 149,338 EUR
GAZGASTRO s.r.o. 1 228,227 EUR
SUCCESS, s.r.o. 1 0 EUR
Miroslav Pekár REMIX 2 114,784 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 917,446 EUR
HOOTS s.r.o. 1 530,000 EUR
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 784,155 EUR
BEREX - B s.r.o. 1 62,640 EUR
Milina Doliničová 1 27,720 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania a dovoz teplých jedál – obedov pre zamestnancov Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 72,090 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 93,500 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka celodennej stravy "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 206,950 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Základná škola s materskou školou 124,448 EUR 2014 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 113,606 EUR 2014 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 191,360 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 190,189 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz stravy pre ZŠ Kecerovce Obec Kecerovce 205,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 73,057 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov. Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 22,595 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja pre obyvateľov a zamestnancov Domova pri kríži. Domov pri kríži 530,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz celodennej liečebnej výživy / stravy pre detských pacientov a ich sprievodcov Detská fakultná nemocnica Košice 784,155 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dovoz stravy pre pacientov VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,119,729 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10,936,269 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,033,275 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,013,541 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenná strava pre pacientov nemocnice a sprevádzajúce osoby vrátane diétneho stravovania a dovozu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203,167 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,605,937 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,874,587 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4,726,473 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,295,481 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovanie DSS Merci n.o. EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77,959 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovanie DSS Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 33,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77,959 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 220,680 EUR 2018 Služby Nie 1