CPV kód

44320000-9

Káble a súvisiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 577 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 148 666 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 10 815 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 148 666 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 2 633 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 1 500 EUR
ARNET, s.r.o. 1 520 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 0 EUR
TRIAK, s.r.o. 1 758 EUR
24hold s.r.o. 1 57 EUR
OSKO, a.s. 9 5 924 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble, káble a súvisiace výrobky, akumulátory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bleskozvodový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofónový kábel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 585 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 666 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×