CPV kód

44320000-9

Káble a súvisiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 470 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 577 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 148 666 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 10 815 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 22 692 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 148 666 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 2 633 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 1 970 EUR
ARNET, s.r.o. 1 520 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 0 EUR
TRIAK, s.r.o. 1 758 EUR
24hold s.r.o. 1 57 EUR
OSKO, a.s. 9 5 924 EUR
Reichspfarrer spol. s r.o. 2 22 692 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble, káble a súvisiace výrobky, akumulátory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 633 633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 610 2610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bleskozvodový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofónový kábel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 633 1633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 537 1537.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 585 2585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 879 879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 666 148666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení (2) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 7 892 7892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení (4) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 15 758 15757.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble a konektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 567 566.6 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×