Dodávateľ

KOSIT a.s.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOSIT a.s.

IČO: 36205214

Adresa: Rastislavova 98, Košice

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1888

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2019

Záznam platný do: 20. December 2022

Posledná zmena: 13. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 184 970,00 EUR 2 10
2016 751 386,00 EUR 10 10
2017 396 370,82 EUR 6 6
2018 325 621,82 EUR 8 8
2019 386 286,38 EUR 5 5
2020 1 098 287,59 EUR 11 12
2021 1 427 911,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 108 440,00 EUR 1 9
2016 751 386,00 EUR 10 10
2017 396 370,82 EUR 6 6
2018 325 621,82 EUR 8 8
2019 462 816,38 EUR 6 6
2020 1 098 287,59 EUR 11 12
2021 1 427 911,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Rožňava 1 674 000,00 674000.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 187 119,00 187119.00 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 100 059,00 100059.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 9 380,00 9380.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 499,00 3499.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 76 530,00 76530.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 180 248,33 180248.33 EUR
Mesto Medzev 1 183 291,67 183291.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 127 321,50 127321.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 305 373,40 305373.40 EUR
Obec Budimír 1 87 485,92 87485.92 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 320,00 1320.00 EUR
Záchranná služba 9 108 440,00 108440.00 EUR
Obec Seňa 2 98 033,97 98033.97 EUR
Obec Zborov 1 158 608,00 158608.00 EUR
Obec Obišovce 1 57 525,83 57525.83 EUR
Obec Zámutov 1 89 662,00 89662.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 5 982 547,00 982547.00 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 384 400,00 384400.00 EUR
Obec Beniakovce 1 14 336,10 14336.10 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 20 830,00 20830.00 EUR
Obec Ruskov 2 46 438,50 46438.50 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 207 247,00 207247.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 660,00 3660.00 EUR
Obec Zlatá Idka 2 34 881,00 34881.00 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 3 159 635,00 159635.00 EUR
Obec Bidovce 4 128 491,29 128491.29 EUR
Obec Kokšov-Bakša 1 119 174,80 119174.80 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 21 295,30 21295.30 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice Záchranná služba 105 898,00 105898.0 EUR 2015 Služby Nie 9
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 676 532,00 676532.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 669 227,00 669227.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 630,90 3630.9 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 448,00 2448.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Obec Vyšný Medzev 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 630,00 4630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Bidovce 24 730,00 24730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Zlatá Idka 12 900,00 12900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu Obec Kostoľany nad Hornádom 31 332,00 31332.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120 546,92 120546.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. Mesto Medzev 220 000,00 220000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 37 500,00 37500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu Obec Zlatá Idka 29 900,00 29900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500,00 29500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu Obec Bidovce 46 760,00 46760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu zo skládky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 40 500,00 40500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie kompostérov v Moldave nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 130 085,16 130085.16 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov Mesto Moldava nad Bodvou 132 997,80 132997.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Kokšov-Bakša 212 808,80 212808.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 57 500,00 57500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Bidovce 42 075,00 42075.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Beniakovce 18 353,00 18353.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 92 000,00 92000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 56 000,00 56000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu Technická univerzita v Košiciach 76 530,00 76530.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 185 041,60 185041.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Obišovce 69 124,08 69124.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 400,00 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Budimír 105 000,00 105000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Bidovce 69 900,00 69900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií ostatný, nebezpečný a elektroodpad Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 694 235,00 694235.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou Obec Turňa nad Bodvou 100 059,00 100059.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 152 918,40 152918.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie odpadov Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 197 400,00 197400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu Obec Jaslovské Bohunice 241 984,93 241984.93 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 68 400,00 68400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie odpadu - objemný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 65 000,00 65000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Zborov Obec Zborov 196 345,00 196345.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie drobného stavebného odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov Obec Zámutov 89 662,00 89662.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Mesto Rožňava 674 000,00 674000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“ Technické služby mesta Levoča 384 400,00 384400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odpadové hospodárstvo_2021 Mesto Moldava nad Bodvou 266 402,00 266402.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+4217270757


laurincova@kosit-as.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 206 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Október 2017
Záznam do:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
2. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boris Kostík
Adresa:
Kristy Bendovej 6 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Streženec
Adresa:
Bodona 70 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Slafkovský
Adresa:
Jakobyho 6 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Christenko
Adresa:
Šustekova 49 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Šmigura
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
24. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Šmigura
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Streženec
Adresa:
Bodona 70 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Christenko
Adresa:
Šustekova 3697/49 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 1094/94 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boris Kostík
Adresa:
Kristy Bendovej 3476/6 Bratislava 8402
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Slafkovský
Adresa:
Jakobyho 6 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.01.2019 do: 14.08.2020

StiahniZáznam platný od: 8.11.2018 do: 8.01.2019

StiahniZáznam platný od: 29.06.2018 do: 8.11.2018

StiahniZáznam platný od: 19.04.2018 do: 29.06.2018

StiahniZáznam platný od: 2.01.2018 do: 19.04.2018

StiahniZáznam platný od: 24.10.2017 do: 2.01.2018

StiahniZáznam platný od: 1.06.2017 do: 24.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×