Dodávateľ

RAMEKO, s.r.o.

Čaklov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RAMEKO, s.r.o.

IČO: 36514748

Adresa: 6, Čaklov

Registračné číslo: 2019/4-PO-E1244

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Apríl 2019

Záznam platný do: 16. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. Apríl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 141 838,00 EUR 3 3
2017 131 237,67 EUR 2 2
2018 9 393,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 141 838,00 EUR 3 3
2017 131 237,67 EUR 2 2
2018 9 393,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 9 634,67 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 130 996,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 18 700,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 123 138,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 300,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica Trenčín 139 082,90 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad Nemocnica Poprad a. s. 131 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 916,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - VÝCHOD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 597,20 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - STRED Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 357,06 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 897,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 200,00 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radoslav Duda
Adresa:
Chmeľov č. 286 Chmeľov 08215
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Jún 1976
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017

Meno:
Miroslav Hajník
Adresa:
Čaklov č. 6 Čaklov 09435
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. December 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017

Meno:
Radoslav Duda
Adresa:
Chmeľov č. 286 Chmeľov 08215
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Jún 1976
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017

Meno:
Miroslav Hajník
Adresa:
Čaklov č. 6 Čaklov 09435
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. December 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Adamová Tomková
Adresa:
Boženy Nemcovej 1 Vranov nad Topľou 09301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×