CPV kód

77200000-2

Lesnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 2,799 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4549 965,750,978 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 35 1,354,608 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 1 166,647 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 1 53,890 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo 1 52,699 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 87,400 EUR
JALES s.r.o. 1 53,409 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 39,261 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 1 109,283 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 21 5,886,800 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 0 EUR
TIS, v.o.s. 1 247,512 EUR
Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 1 296,054 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 985,924 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 231,095 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 1 113,550 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 3 236,609 EUR
TISINA s.r.o. 5 245,977 EUR
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 9 0 EUR
Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 1 186,633 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 74,683 EUR
Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 1 262,473 EUR
Obec Ihľany 1 338,227 EUR
Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 2 286,857 EUR
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 2 219,280 EUR
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 2 372,593 EUR
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 2 1,419,095 EUR
Pozemkové spoločenstvo Telgárt 1 72,527 EUR
URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 1 39,607 EUR
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 129,565 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 1 164,588 EUR
Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 1 125,890 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 1 104,635 EUR
PALU, s.r.o. 1 39,369 EUR
Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 1 892,798 EUR
PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 975,906 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 1 176,962 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 2 1,087,049 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 697,506 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 1 168,759 EUR
Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 1 170,090 EUR
Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 1 59,976 EUR
Pozemkové spoločnstvo Mošnica 1 153,293 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 857,936 EUR
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 1 862,405 EUR
Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 1 760,431 EUR
Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 1 394,957 EUR
Obec Litmanová 1 399,629 EUR
Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 1 253,132 EUR
Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 1 509,052 EUR
Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 1 951,486 EUR
Figuli, s.r.o. 1 367,467 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 1 441,640 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 1 375,284 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 11,667 EUR
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 1 48,967 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 1 38,549 EUR
Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 1 99,867 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Janoščík Ľuboš 4 9,029,789 EUR
TatraGreen, s.r.o. 8 11,392,354 EUR
Peter Miškovčík 1 7,592,794 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 1 39,607 EUR
Ing. Michal Škapec 4 450,603 EUR
Forest progress, s.r.o. 1 52,699 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 87,400 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 15 4,895,976 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 1 109,283 EUR
Agro Ladzany, s.r.o. 2 314,951 EUR
LEaKO a.s. 3 541,849 EUR
Ján Kaminský 1 39,261 EUR
AB Facility s. r. o. 22 27,982,093 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 28 2,644,360 EUR
Ľubomír Kuľanda 2 121,109 EUR
Pacolt Juraj - služby v rámci Lesníctva 1 28,176 EUR
Michal Raškevič 1 43,864 EUR
Peter Raškevič 1 27,356 EUR
BMBM, s.r.o. 1 19,843 EUR
Ing.Juraj Žuffa 1 186,633 EUR
Ján Surovec 1 3,080 EUR
Pavel Havač 1 86,252 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 32 18,439,126 EUR
Rudolf Ďurana 69 1,497,885 EUR
LENA - spol. s r.o. 3 740,060 EUR
LESBORA, s.r.o. 95 10,628,243 EUR
Krompach, s.r.o. 4 345,746 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 1 375,284 EUR
Forest LK, s.r.o. 1 975,906 EUR
PS @ MS, s.r.o. 3 3,907,253 EUR
AGROZAT, s. r. o. 1 53,409 EUR
AURIOL spol. s r.o. 1 176,962 EUR
Michal Dziak - MEPS 2 201,421 EUR
Ľudovít Tkáč 8 57,946 EUR
Ján Galanda 1 170,000 EUR
Helena Plechová - Leso služby 14 2,045,341 EUR
SITIS a.s. 1 0 EUR
Jozef Kolcun ml. 24 718,306 EUR
AGRICOMP s.r.o. 3 1,234,009 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 9,774 EUR
Slavomír Socha 1 168,759 EUR
LESS & CO, s.r.o. 5 233,544 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 195,156 EUR
PAVOL JAŠŠ 1 0 EUR
HARD FOREST s.r.o. 2 0 EUR
MALESS s.r.o. 4 3,807,873 EUR
WOODLANDER s.r.o. 25 6,265,089 EUR
BIOFOREST, s.r.o. 2 0 EUR
ONČIŠ s.r.o. 1 187,440 EUR
DECURIO s.r.o. 9 1,151,764 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 11 3,444,142 EUR
BATLEX s.r.o. 4 5,571,245 EUR
Jaroslav Rusnák 3 7,546,626 EUR
Renáta Švonavcová 3 1,263,442 EUR
Vladimír Ďurán 2 8,175,354 EUR
Peter Laurenčík 22 2,073,763 EUR
HAVESTA, s.r.o. 4 5,598,595 EUR
Jumol s.r.o. 6 5,878,977 EUR
Rosíková Milena 4 678,638 EUR
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 1 1,594,967 EUR
FORESTRA, s.r.o. 62 25,628,284 EUR
Pavel Bielik 4 1,860,000 EUR
LESMAL s.r.o. 3 7,417,114 EUR
Stanislav Výbošťok 3 7,414,395 EUR
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 13 1,038,479 EUR
Jozef Hruška 4 38,124 EUR
Vladimír Marcinčin 17 1,108,315 EUR
Miroslav Mika 16 1,059,751 EUR
Miroslav Sakala 10 539,424 EUR
Radko Peržeľ 18 1,058,682 EUR
Ján Štovka 20 1,091,933 EUR
Milan Pačuta ml. 28 1,058,913 EUR
Viliam Szenczy 6 985,429 EUR
Ladislav Bratko 21 1,283,740 EUR
Jozef Škvarek 25 1,294,689 EUR
Dušan Kvočák 21 914,377 EUR
Ing. Miroslav Račko 22 1,412,177 EUR
Radoslav Sedlák 20 2,589,283 EUR
Martin Irha 17 842,143 EUR
Peter Kuzma 15 768,187 EUR
Róbert Vraniak 5 245,837 EUR
Juraj Jaňák 44 29,918,741 EUR
LESKO, s.r.o. 30 16,636,881 EUR
Radoslav Petrulák 20 2,675,885 EUR
SLOVLES-SK, s.r.o. 7 2,380,479 EUR
Ing. Miloš Mišiak-LESA 23 11,884,938 EUR
BODOR, s.r.o. 28 17,265,904 EUR
Štefánia Jaňáková 17 15,616,094 EUR
Prvá čiernovážska s.r.o. 15 2,871,316 EUR
LES-OV spol s r.o. 33 21,156,426 EUR
Kršák, s.r.o. 19 11,668,574 EUR
ENVIRA,s.r.o 25 19,856,307 EUR
Daniel Krížo 14 3,316,558 EUR
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 2 5,306,500 EUR
LesHunt, s.r.o. 8 6,025,533 EUR
František Suško BESKYD 1 892,798 EUR
Milan Pošta 14 565,401 EUR
DR Drevo, s.r.o. 22 6,130,738 EUR
Louter s.r.o. 18 522,606 EUR
Juraj Piar 16 213,094 EUR
Dominik Kútik 5 862,867 EUR
Ivan Lenčéš 17 97,274 EUR
EUROLESY s.r.o. 35 1,593,582 EUR
Ján Demeter 12 301,364 EUR
Karol Vraniak 16 634,715 EUR
Róbert Vraniak 2 27,767 EUR
ENVIRA s.r.o. 2 105,504 EUR
Ing. Jozef Gracík 3 3,047,856 EUR
Iveta Vinarčíková 4 2,510,413 EUR
NYLWOOD s.r.o. 11 6,385,456 EUR
GTP-Les s.r.o. 3 112,837 EUR
Milan Kubančík 25 366,047 EUR
Štefan Kovaľ 21 1,708,806 EUR
Peter Haváč 15 107,700 EUR
Tomáš Mikulčík 19 470,734 EUR
Daniel Kubovčík 19 463,824 EUR
Ing.Matúš Žec 18 80,313 EUR
Štefan Gaľan 19 622,725 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 64 3,586,691 EUR
LESOVIA s.r.o. 19 694,774 EUR
DH - STAV s.r.o. 1 9,105 EUR
Michaela Hlinková 26 684,083 EUR
ArborHortus s.r.o. 32 1,415,952 EUR
Radoslav Ružinský 4 15,016 EUR
Marián Mikuš 56 1,578,518 EUR
Jaroslav Kukuc 67 8,729,346 EUR
Jozef Socha 29 178,755 EUR
Peter Francúz 15 415,935 EUR
LESOR, s.r.o. 109 12,115,102 EUR
ORFLAJ s.r.o. 56 11,220,860 EUR
Veronika Švantnerová 16 2,000,056 EUR
Janoštiak Ján 4 1,986,382 EUR
Pavel Morong 3 152,821 EUR
Iveta Buvalová 2 185,333 EUR
JT - JALA, s.r.o. 1 88,062 EUR
Milan Blaschke 1 43,033 EUR
HV TRADE PLUS, s.r.o. 1 43,033 EUR
Summer s.r.o. 1 43,033 EUR
Oľga Gašperanová 1 43,033 EUR
SF FORST SERVICE s.r.o. 1 43,033 EUR
Miroslav Adamek 1 43,033 EUR
Cyril Ďurčo 1 43,033 EUR
LESEK s.r.o 1 2,997 EUR
Mária Glembová 2 29,917 EUR
Fales, s.r.o. 4 5,549,573 EUR
Emília Bojková 16 1,345,432 EUR
Iveta Gamrotová 4 1,016,908 EUR
Sidónia Mičianová 6 112,415 EUR
Anton Blažeňák ml. 24 430,513 EUR
Jaroslav Kormančík 33 540,018 EUR
Marek Kvietok 6 946,143 EUR
Ján Račak 1 43,033 EUR
Milan Plavucha 3 7,393,941 EUR
Ing. Berta Stašková 16 150,457 EUR
Elena Kovalčíková 3 3,912,627 EUR
VYSOKAJ, s.r.o. 56 4,810,800 EUR
EuroLess s.r.o. 1 44,000 EUR
Riava Corporation, s.r.o. 3 7,512 EUR
Pavol Bojko 4 1,052,693 EUR
LES - Indro s.r.o. 4 7,532,050 EUR
VikSon, spol. s r.o. 3 7,416,765 EUR
Michal Michalko 1 378,300 EUR
Milan Petík 1 378,300 EUR
Michal Zimovčák 1 378,300 EUR
Vasiľ Kačur 1 378,300 EUR
Ján Kandráč 1 378,300 EUR
Patrik Škola 3 32,036 EUR
Šuriansky s.r.o. 10 7,423,831 EUR
DREVIA, s. r. o. 13 1,041,918 EUR
Pavol Ratulovský 1 470,000 EUR
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 13 1,366,357 EUR
VALTMAR s.r.o. 3 273,349 EUR
Ing. Ladislav Vasilco 8 305,957 EUR
MORO, s.r.o. 1 38,549 EUR
Ľudvik Kováč 16 721,084 EUR
Les SK s.r.o. 35 5,724,010 EUR
Ján Vasiľ - LESNÍK 19 579,460 EUR
Verona Kľučarová 15 91,638 EUR
LS Žír s.r.o. 20 594,892 EUR
CONSORTIO SILVE s.r.o. 25 943,275 EUR
Patrik Kačala 4 19,154 EUR
Martin Vysokaj 15 117,881 EUR
Milan Kucer 15 76,045 EUR
Pavol Štofira - ŠAJKO 18 114,816 EUR
Anna Žipajová 17 657,059 EUR
Jozef Varga -JOVA 13 409,686 EUR
Martin Voľanský 15 493,078 EUR
DAVIDO s.r.o. 35 1,366,709 EUR
Peter Švábenský 13 439,213 EUR
Ján Terkanič 15 191,663 EUR
Ing. Ľubomír Ferianc 5 4,793,522 EUR
Marek Biroš 40 2,094,125 EUR
Marek Bodnár 23 642,015 EUR
Jaroslav Kuzma 13 557,326 EUR
Dušan Kužma 28 1,067,063 EUR
Roman Čižmár 31 2,044,005 EUR
Ján Kulík 39 1,360,028 EUR
Marek Sijanský 21 978,861 EUR
Forest Plus s.r.o. 33 4,507,438 EUR
Jozef Burik 12 1,094,650 EUR
Peter Kotulák 4 28,140 EUR
Eva Kalmanová - Lesné práce 4 5,769,157 EUR
Ivan Kulik 18 1,112,810 EUR
Emil Petko - POREZ 15 1,075,175 EUR
Štefan Grib ml. 12 258,894 EUR
Jozef Juhás 13 1,223,932 EUR
Pavol Butala 18 1,172,767 EUR
Štefan Labanc STELA 1 19 EUR
Ladislav Horvát 18 1,096,856 EUR
Lespol SB s.r.o. 10 975,079 EUR
Forest service, s.r.o. 1 115,572 EUR
Jozef Karahuta-CIPISEK 18 501,575 EUR
Martin Pazdera 11 22,313 EUR
Martin Kubov 20 14,651,756 EUR
Milan Černický 5 42,452 EUR
Jozef Vaškeba 10 62,828 EUR
Agnesa Bujňáková 18 159,779 EUR
Alena Kontrová 15 70,385 EUR
Miroslav Golák 14 104,151 EUR
Martin Pňaček 23 7,717,691 EUR
Pavol Fidrik 33 193,839 EUR
Ján Šimurdiak 50 525,175 EUR
Vladimír Masničák 18 148,235 EUR
Peter Mlynarčík 32 216,416 EUR
NAVIS, s.r.o. 17 60,354 EUR
Jaroslav Stehlík 1 43,033 EUR
Katarína Piliarová 2 220,714 EUR
DIANNA, s.r.o. 2 7,566 EUR
Anna Rejdovianová 4 7,593,474 EUR
Milan Škoviera 1 90,909 EUR
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 4 9,199,298 EUR
Ing. Jaroslav Gavaľa - Larix 1 455,383 EUR
Anna Rudová 6 14,633 EUR
WOODY &MY s.r.o. 44 3,016,879 EUR
Ján Gonda, Anna Gondová - právny nástupca 3 7,390,086 EUR
Jana Gergovská 3 3,847,791 EUR
Milena Džupková 5 35,723 EUR
Jozef Halčišin 14 728,931 EUR
Miroslav Galan 27 1,747,811 EUR
Ing. Juraj Popík 2 2,105 EUR
Ján Pardus 3 8,087 EUR
Štefan Berežný 27 1,245,270 EUR
Jozef Švec ml. 14 762,247 EUR
Andrej Žolna 9 466,450 EUR
Jozef Daňo 13 988,453 EUR
Marek Durila 13 807,626 EUR
František Dutko 45 2,696,879 EUR
Ján Bodnár 27 1,683,250 EUR
Štefan Huc ml. 27 923,013 EUR
Zdenko Todák 16 751,496 EUR
Štefan Avuk 19 1,008,454 EUR
Miroslav Maturkanič 9 155,488 EUR
Jozef Kováč ml. 1 1,136,506 EUR
Vladimír Maňkovský 3 1,364,000 EUR
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. 1 43,033 EUR
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 9 751,071 EUR
Karol Varjú 2 5,306,500 EUR
Janka Glejdurová 1 90,909 EUR
Emília Mrusková 9 360,698 EUR
Lukáš Burik 2 11,942 EUR
CHOVPRODUKT URBAN J. 4 40,102 EUR
Emil Petko POREZ 4 53,843 EUR
Ján Kocík 19 2,408,917 EUR
Miroslav Galan 1 1,023 EUR
Ján Suško 26 2,102,261 EUR
Anton Minka 16 937,971 EUR
Ladislav Roháč 1 5,100 EUR
Andrej Stezár 4 25,677 EUR
Michal Gavula 8 1,244,809 EUR
DAVIDO s.r.o. 4 33,974 EUR
Orémusz spol. s r.o. 1 514,000 EUR
Halgaš Forest s.r.o. 16 547,815 EUR
František Pustý 11 29,418 EUR
Milan Resetár 3 8,344 EUR
Martin Holečko 2 5,148 EUR
Jozef Brigant-ml 2 1,065,000 EUR
Lesné práce s.r.o. 22 1,266,528 EUR
Andrea Chomičová 3 24,942 EUR
KÚTIK DKD s.r.o. 18 1,465,403 EUR
Forest Service JN s.r.o. 18 689,831 EUR
LOSKOL, s.r.o. 1 48,967 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 13 5,007,645 EUR
Euroles s.r.o. 9 11,089,446 EUR
Hard-Woodland s.r.o. 2 5,306,500 EUR
Milan Chválik - junior 9 159,399 EUR
ArborHortus s.r.o. 4 103,149 EUR
Jana Karolčíková 4 17,926 EUR
MAXI MZ s.r.o. 14 1,178,232 EUR
Jozef Ďubašák 17 78,636 EUR
Lesoservis, s.r.o. 2 6,053,458 EUR
Ondrej Kožiak 3 7,401,451 EUR
Emília Šróbová 3 7,415,944 EUR
Branislav Gibala 4 7,407,886 EUR
ABIES ALBA s. r. o. 4 7,456,185 EUR
Jozef Michálik 3 7,408,503 EUR
LES-WOOD s.r.o. 4 4,278,721 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 13,510 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 2 25,226 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár 1 1,466 EUR
Pozemkové spoločenstvo Jakubovany 1 2,433 EUR
Urbariát - Pozemkové spoločenstvo obce Konská 1 7,680 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 1 18,502 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 2 92,867 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar 1 15,884 EUR
Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 20,422 EUR
Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba 1 23,215 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovská Kokava 1 17,455 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 35,049 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 30,790 EUR
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo 2 5,148 EUR
Urbáriat-pozemkové spoločenstvo obce Trstené 1 3,054 EUR
Pozemkové spoločenstvo Babky 1 1,675 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 12,148 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové 1 1,954 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spločenstvo 1 3,211 EUR
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar 1 7,331 EUR
František Krištiak 12 4,612,094 EUR
GRIGA WOOD s. r. o. 13 1,318,004 EUR
Ľ a Š Plus, s. r. o. 11 2,024,863 EUR
Vladimír Kotvas 7 521,606 EUR
Jozef Maruška 2 899,000 EUR
Jozef Pacher-BIŽOK 4 1,883,000 EUR
Emil Šefár 12 1,267,919 EUR
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 11 2,489,279 EUR
MAVO, s.r.o. 12 2,483,639 EUR
Rudolf Baniari 2 984,000 EUR
Slavomír Dobrík 1 470,000 EUR
Jaroslav Vanek 3 39,720 EUR
HORY s. r. o. 1 11,003 EUR
Pavol Grochal 7 1,328,103 EUR
ZELEHOS, s.r.o. 22 3,615,684 EUR
Štefan Urbanik 3 1,017,294 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 1 29,234 EUR
Ingrid Luštiaková 2 2,139,801 EUR
Ľudovít Rovňaník 14 3,196,650 EUR
Michal Vajda 1 378,300 EUR
Pavol Andrejčík 1 245,000 EUR
Milan Andrejčík 1 245,000 EUR
Peter Zaremba 1 245,000 EUR
Jozef Holodňák 1 245,000 EUR
Juraj Janko 1 245,000 EUR
Vladimír Jaňák 1 164,588 EUR
Ľuboš Janoščík 5 2,435,763 EUR
TATRASAD - KAPA, s. r. o. 1 732,329 EUR
Marián Mlich 5 867,244 EUR
Rudolf Ďurana 1 22,600 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývali urbarialisti obce Východná 1 56,269 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialisto Liptovská Kokava 1 132,380 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Boborovec 1 4,379 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 1 68,142 EUR
Pozemkové sploločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribilina 1 10,706 EUR
Spolok výbalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 81,539 EUR
Mestské lesy, spol. s r.o. 1 4,979 EUR
HSG s.r.o. 1 87,938 EUR
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 1 176,886 EUR
Viliam Krkoška 1 43,033 EUR
Jozef Kopecký K-FOREST 2 5,306,500 EUR
Juraj Jaňák 1 489,593 EUR
Marián Záhradník 1 10,600 EUR
Leslan s.r.o. 11 264,543 EUR
Tri listy, s.r.o. 11 1,622,037 EUR
Forestra, s.r.o. 1 888,888 EUR
Pavol Bojko 1 9,251 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 2 12,858 EUR
JALAPA s.r.o. 3 41,839 EUR
ADL Gemer, s.r.o. 2 1,637,507 EUR
NEOFOREST s.r.o. 3 2,444,967 EUR
Radoslav Gavalda 5 258,291 EUR
Jozef Karas 4 3,353,014 EUR
Družstvo SLOVAKIA 4 4,309,105 EUR
Daniel Kantor - TIMBERJEK 17 343,884 EUR
Tomáš Dibdiak 1 4,734 EUR
Mária Vraniaková - VRAMAX 9 294,675 EUR
JPMŠ, s.r.o. 9 12,715,732 EUR
Ján Žitniak 1 43,033 EUR
MM storax, s.r.o. 1 1,894,814 EUR
Peter Nazarej 5 660,759 EUR
Pavol Kovalčík 6 363,581 EUR
Monika Peľáková MaM 6 357,452 EUR
Miroslav Pohančaník 1 43,033 EUR
Mikuláš Koľaj 1 43,033 EUR
PaP Drevospol s.r.o. 2 315,395 EUR
Ľubomír Sliacky 2 1,065,000 EUR
Jozef Považan - POJO 2 984,000 EUR
LES-Timotej Maruška 2 899,000 EUR
Jozef Bučko 8 730,517 EUR
Marek Drab 1 305,023 EUR
FOREST-G s.r.o. 51 3,769,474 EUR
Ján Burik 19 1,795,109 EUR
Maroš Pavelica 34 3,359,894 EUR
JPPB s.r.o. 20 886,750 EUR
Roman Škovronský 20 1,477,082 EUR
Michal Scigeľ 10 655,310 EUR
Ivan Butala 6 904,117 EUR
Dominik Benec 19 1,747,782 EUR
Pavol Salak 1 424,973 EUR
Vladislav Marcinčin 12 999,922 EUR
Milan Pačuta ml. 8 967,219 EUR
Jozef Hruška - MLADŠÍ 12 1,030,786 EUR
Roman Molčan 21 1,217,310 EUR
PALEON s.r.o. 15 1,151,398 EUR
Ján Černega 2 666,423 EUR
PK FOREST s.r.o 10 750,984 EUR
LMA s.r.o. 12 908,551 EUR
ZUBOR s.r.o. 16 1,822,896 EUR
Michal Karala - SILVESTER 7 654,997 EUR
Ondrej Hudák 8 358,894 EUR
Viliam Szenczy 9 527,772 EUR
S&TB s.r.o. 4 255,787 EUR
TARATOR s.r.o. 2 982,520 EUR
Martin Popovič 5 260,970 EUR
Milan Exemberger MI-EX 11 429,140 EUR
Pavol Bojko ml. 1 423,500 EUR
VELABRI, s.r.o. 3 1,659,500 EUR
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 4 752,679 EUR
H.K.BER s.r.o. 3 1,934,560 EUR
P a R s.r.o. 5 747,495 EUR
Jozef Grochal 3 587,120 EUR
Ondrej Kubinec 2 432,050 EUR
Rastislav Holák 3 435,611 EUR
Cáder Pavol 4 764,046 EUR
Ladislav Pavelek 6 1,777,817 EUR
Pavol Šadibol 3 755,059 EUR
Peter Šadibol 1 698,560 EUR
Peter Čierňava 1 698,560 EUR
Zelená Dolina, s. r. o. 6 1,415,117 EUR
Milan Kuko 4 9,329,728 EUR
WYVERN 1 99,867 EUR
Silvester Kapusta - KASI 4 102,073 EUR
Mária Giertlová 3 65,649 EUR
TERLOU s.r.o. 4 115,731 EUR
Matúš Halás 4 380,499 EUR
BIELIK P, s.r.o. 4 2,363,000 EUR
Ján Suško 1 1,000 EUR
Jakub Želonka 4 834,885 EUR
Lukáš Jurko 6 1,067,215 EUR
Štefan Grib 6 888,698 EUR
Jaroslav Žolna 5 472,135 EUR
Rastislav Rozkoš 5 470,343 EUR
Dušan Barňák 3 245,141 EUR
Jozef Barbora 1 514,000 EUR
Roman Kružliak 1 605,000 EUR
Ján Bardáč - ml. 1 698,560 EUR
REZOLES s.r.o. 1 245,000 EUR
Jozef Drevický 1 180,000 EUR
Tomáš Vajda 1 378,300 EUR
Pavol Senko s.r.o. 1 378,300 EUR
Jakub Bereznanin 1 378,300 EUR
BioTimber s.r.o. 1 77,100 EUR
Juniper s. r. o. 12 36,740,631 EUR
LESOLI, s.r.o. 6 2,287,628 EUR
Miroslav Dzurik 4 536,400 EUR
Lujza Chovancová - LUJZIK 1 10,791 EUR
LES INDUSTRY s.r.o. 4 1,483,741 EUR
Pavol Pôbiš 4 1,954,247 EUR
Juraj Libič 4 587,328 EUR
SNOPY s.r.o. 2 550,796 EUR
Vladimír Antal 3 7,421,223 EUR
Elena Líšková 5 7,532,871 EUR
Janka Melicherová 3 7,389,645 EUR
EDYS,s.r.o. 5 7,448,084 EUR
BioWald, s.r.o. 5 5,942,919 EUR
Radoslav Fabián - Rafa 1 58,612 EUR
Alexandra Wendtová - Forstwirtschaftliche Dienstleistungen 4 4,037,570 EUR
MARTDEM, s.r.o. 4 417,736 EUR
WOLTES s.r.o. 1 90,909 EUR
FIFTIE, s.r.o. 2 198,620 EUR
CGM s.r.o. 9 1,217,224 EUR
Daniel Ferjak - DANI 2 100,313 EUR
PROAZIM, s.r.o. 1 88,062 EUR
RODANO, s.r.o. 1 896,593 EUR
Veronika Benková 4 13,553,491 EUR
Tomáš Vorobeľ - WOOD 7 1,783,665 EUR
Ľubomír Kováč - KOHÚT 3 3,862,159 EUR
Štefan Štefánka s.r.o 2 334,426 EUR
Mária Poláčková - MAPO 3 381,310 EUR
Janka Hajduková 1 319,463 EUR
LES & STROJ, s.r.o. 3 995,983 EUR
Mgr. Silvia Gelačáková 6 1,091,815 EUR
Milan Gašperčík 3 23,329 EUR
Jakub Kubala 3 413,858 EUR
Gasparik Forstservice, s.r.o. 2 396,545 EUR
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 4 444,208 EUR
Emília Štefánková 3 368,358 EUR
Drahomíra Trúchla 3 410,818 EUR
Rastislav Ocetník 1 170,000 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 1 11,667 EUR
Emília Bojková 1 36,639 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 2,799 EUR
Anna Fodorová 1 3,433,908 EUR
Beechwood s.r.o. 2 938,956 EUR
BLASTAV s.r.o. 1 292,267 EUR
Jozef Staško 2 524,995 EUR
Matej Luštiak 1 2,280,046 EUR
LES-UK s.r.o. 2 2,795,769 EUR
Lucia Vysokajová 6 2,632,476 EUR
Dreal Stav s.r.o. 4 1,645,008 EUR
Prvá kravianska, s.r.o. 1 2,000,089 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Nižnej Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 206,925 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Zemianskej Dedine Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 79,051 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných Komposesorátom Hliník nad Váhom Komposesorát pozemkové spoločenstvo 53,013 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova a ochrana lesa poškodeného vetrovou kalamitou Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 36,034 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Malatíny Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 115,431 EUR 2015 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2016. Technické služby mesta Prešov a.s. 121,877 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné spracovanie dreva v roku 2016 TISINA s.r.o. 112,000 EUR 2016 Služby Nie 4
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Podbieli Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 202,375 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 108,062 EUR 2014 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho pozemkového spoločenstva Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 77,231 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 93,223 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 99,802 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesných porastoch pozemkového spoločenstva Telgárt, ktoré boli poškodené v roku 2014 veternou smrsťou Pozemkové spoločenstvo Telgárt 69,876 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev zničených vetrovou kalamitou v lesoch Urbáru, pozemkového spoločenstva Spišská Teplica URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 42,827 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 120,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou Žofia Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 133,809 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva obce Svätý Kríž Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 126,320 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbariátu Ižipovce Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 106,423 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch spoločnosti PALU, s. r. o. PALU, s.r.o. 40,512 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v mestských lesoch Lipany TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 197,076 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa JALES s. r. o. JALES s.r.o. 53,525 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev poškodených prírodnými katastrofami v obecných lesoch Kamienka TISINA s.r.o. 127,378 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesov v Stráňanoch, destabilizovaných prír. pohromami vplyvom abiotických škodlivých činiteľov Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 74,774 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 32,945 EUR 2014 Služby Nie 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Krivej Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 206,737 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Liesku Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 206,217 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbové práce pre Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. na roky 2015 – 2017 Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 190,802 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnovný manažment 41 degradovaných lokalít. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 165,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96,291 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184,460 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 741,567 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125,305 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593,166 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459,451 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 726,278 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Osturňa Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 892,798 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,289 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Mošnica Pozemkové spoločnstvo Mošnica 153,293 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292,395 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205,292 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,557 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,324 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,051 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,332 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,309 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,513 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,105 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,794 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 337,125 EUR 2016 Služby Neuvedené 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614,560 EUR 2016 Služby Neuvedené 22
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156,501 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,899 EUR 2015 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,199 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,262 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,891 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,569 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38,606 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,459 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,023 EUR 2014 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138,488 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119,001 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia PS obce Pribylina Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 857,936 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch LS Bytča Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 296,054 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spoločenstva Torysky Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 862,405 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93,433 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,414 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,610 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,774 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,385 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,651 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,087 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,781 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,541 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,502 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,441 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130,947 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 339,300 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145,497 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,301 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,800 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177,479 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 428,676 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448,187 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,165 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,944 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,682 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 212,641 EUR 2014 Služby Nie 26
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87,093 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,256 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157,162 EUR 2014 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,009 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,148 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,260 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,590 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,590 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,680 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,599 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,933 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,509 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,709 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,678 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,565 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,977 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,608 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,579 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274,461 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,322 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,609 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,398 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,940 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,948 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,698 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,951 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,618 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,335 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,425 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155,370 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,487 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,649 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93,733 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,188 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,186 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 163,978 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,102 EUR 2012 Služby Neuvedené 13
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96,615 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102,101 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87,593 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,835 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,291 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,458 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,179 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,233 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,353 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,353 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,624 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,851 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,555 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,351 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,589 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83,450 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,071 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118,961 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,957 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,968 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,545 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59,890 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72,710 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69,216 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115,269 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Obnova lesných porastov Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 206,725 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spolku Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 942,723 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 394,957 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opratrenia v lesoch TIS TIS, v.o.s. 247,512 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch obce Litmanová Obec Litmanová 399,629 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Zborov Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 697,506 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246,512 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167,186 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312,661 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164,977 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 498,482 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71,958 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81,533 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,405 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,248 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,936 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102,728 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,708 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,563 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193,518 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181,174 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238,040 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109,027 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140,199 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46,762 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205,226 EUR 2016 Služby Neuvedené 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124,612 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195,834 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227,079 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Spriechodnenie turistických chodníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 272,891 EUR 2014 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,016 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,790 EUR 2014 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,546 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,948 EUR 2014 Služby Nie 3
Projekt obnovy lesa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 397,585 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 299,078 EUR 2014 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228,666 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93,106 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126,590 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,754 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142,588 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,786 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,592 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,509 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32,347 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32,139 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578,969 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,816 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,897 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,348 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,368 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,413 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,453 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 324,866 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121,548 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,764 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,107 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,185 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,580 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,580 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32,688 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,685 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,220 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,606 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,633 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431,499 EUR 2014 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137,583 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 656,184 EUR 2014 Služby Nie 23
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185,707 EUR 2014 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,387 EUR 2012 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158,034 EUR 2012 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211,512 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448,893 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325,393 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252,343 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57,695 EUR 2012 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 348,631 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,267 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,557 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,532 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,193 EUR 2014 Služby Nie 3
Ozdravné opatrenia v lesoch urbárskeho spolku obce Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 476,372 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Vojka Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 231,095 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,080 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418,672 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,374 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,520 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44,181 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32,009 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,961 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,525 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,992 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,753 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,290 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,963 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,136 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,214 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,524 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,560 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,671 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,376 EUR 2013 Služby Nie 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva vlastníkov súkromných lesov Kvačany Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 253,132 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - obec Ihľany Obec Ihľany 338,227 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbáru Vrbica Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 985,924 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174,364 EUR 2015 Služby Nie 32
Projekt obnovy lesných spoločenstiev pre PSBU v Liptovskom Trnovci Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 164,588 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov p.s. Ihľany Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 509,052 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných spoločenstiev PRO POPULO Poprad, s.r.o. 975,906 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,172 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,819 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,640 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,016 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,858 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,007 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,721 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192,243 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,565 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,134 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,353 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,525 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,187 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,727 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,198 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,522 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,293 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,237 EUR 2013 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63,959 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 456,728 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418,739 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290,737 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261,269 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169,817 EUR 2015 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,179 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240,085 EUR 2015 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152,452 EUR 2015 Služby Nie 10
Realizácia opatrení na ochranu lesa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 894,301 EUR 2015 Služby Nie 12
Obnova lesných porastov - spoločenstvo Vyšná Boca Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 951,486 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55,363 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95,794 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,767 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,119 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,217 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,621 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,013 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,250 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,959 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,225 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,759 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161,509 EUR 2015 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124,050 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474,196 EUR 2015 Služby Nie 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276,847 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197,304 EUR 2015 Služby Nie 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104,924 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429,211 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 706,955 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,767 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,868 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,955 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,518 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,134 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,678 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235,023 EUR 2015 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244,784 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148,223 EUR 2015 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530,309 EUR 2015 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241,045 EUR 2015 Služby Nie 27
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,851 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,665 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,998 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,998 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,259 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,518 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,681 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,996 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,147 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99,980 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 357,090 EUR 2016 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 547,585 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 301,280 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnova lesov spoločenstva Nová Ľubovňa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 689,464 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - Figuli, s. r. o. Figuli, s.r.o. 367,391 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov – Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 255,852 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38,708 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,730 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431,639 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154,177 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319,110 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,765 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,879 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208,739 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,612 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,807 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,701 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,384 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,127 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257,486 EUR 2015 Služby Nie 3
Obnova lesných porastov LD Krížová skala Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 262,473 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,229 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,521 EUR 2015 Služby Nie 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,946 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192,243 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,871 EUR 2012 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,565 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52,409 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,691 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,031 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55,022 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49,405 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,562 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,154 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,312 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,439 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,978 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,062 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,952 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,556 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,389 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,721 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,403 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbarialistov Kvačany Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 441,640 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch PS Turzovka Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 760,431 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v Urbárskom lesnom a pasienkovom spoločenstve Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 135,424 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169,934 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235,760 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497,502 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249,891 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259,406 EUR 2015 Služby Nie 3
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 29
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,199 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,453 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61,643 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159,914 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,336 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44,954 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,616 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,616 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,735 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96,999 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79,990 EUR 2012 Služby Neuvedené 11
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,530 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,863 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,038 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115,950 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,833 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,879 EUR 2013 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,819 EUR 2014 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,570 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,063 EUR 2012 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,915 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,915 EUR 2014 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90,146 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,042 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85,393 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,154 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,612 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,505 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109,104 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,431 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,546 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,318 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,625 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,383 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,698 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,698 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,923 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,387 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,371 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105,760 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,430 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 202,181 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,649 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76,381 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49,450 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,381 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,254 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,694 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,579 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,602 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,437 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,273 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,108 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91,698 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124,178 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128,716 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,834 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,051 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103,542 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,531 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61,285 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138,471 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134,971 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,847 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,895 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,630 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,900 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,364 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,737 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 899 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projekt obnovy lesných porastov - Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 375,284 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,871 EUR 2012 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55,022 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89,674 EUR 2012 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,031 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,691 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52,409 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,114 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89,653 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270,425 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Mechanická ochrana MLP proti zveri na OZ Revúca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95,101 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 553,233 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755,098 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388,577 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861,168 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,826 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,607 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860,658 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,913 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,368 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46,370 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,706 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,936 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649,773 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344,223 EUR 2016 Služby Neuvedené 47
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,340 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,842 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,142 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,062 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,300 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,184 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,435 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449,773 EUR 2016 Služby Neuvedené 42
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 537,617 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,894,814 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,476,094 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,225 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77,454 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,492 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47,101 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,583 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,225 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479,949 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 401,426 EUR 2016 Služby Neuvedené 28
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 201,100 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,411 EUR 2016 Služby Neuvedené 33
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,474 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,448 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,611 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,387 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,387 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,045,350 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,942 EUR 2016 Služby Neuvedené 40
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,594,967 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47,357 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195,652 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,627 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,183 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,128 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47,400 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,088 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,462 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,323 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,021 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,006 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,742 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,327 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57,323 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,361 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88,817 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,172 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44,443 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,312 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 264,674 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,788 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,308 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,537 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,120 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,417 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51,613 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,358 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,885 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,390 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,748 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111,393 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,161 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,072 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,789 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,390 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119,382 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,504 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91,013 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,277 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,386 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,448 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113,818 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68,776 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,341 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,726 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,076 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,690 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,343 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,825 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52,627 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224,989 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661,954 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 639,745 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560,507 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590,076 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,107 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,966 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,042 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,439 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,714 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,714 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,839 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,461 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,094 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,918 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,628 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132,725 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63,093 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109,089 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102,698 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107,326 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94,678 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,963 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76,930 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57,413 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,287 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,884 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97,309 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 60,738 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Turany Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 38,966 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev - Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 63,404 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 86,586 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,812 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257,762 EUR 2016 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,937 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149,465 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,458 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,772 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,483 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,606 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157,895 EUR 2016 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51,506 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,573 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,057 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,313 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108,032 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88,576 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,498 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77,121 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,255 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,756 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,311 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,311 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,944 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,997 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,646 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,960 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67,867 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,721 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,260 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109,930 EUR 2016 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85,607 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109,176 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106,293 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,089 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83,003 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,645 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,641 EUR 2016 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,847 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,939 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218,313 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353,984 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214,380 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 687,404 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,314,478 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 255,738 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 23,833 do 23,835 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 37,419 do 37,450 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 72,110 do 72,148 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 27,036 do 27,040 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,227 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,190 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,401 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,639 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,316 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,863 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,863 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,435 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,040 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,788 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71,578 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96,725 EUR 2016 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116,143 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223,291 EUR 2016 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140,245 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68,689 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,620 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119,360 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,322 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,680 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,534 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,397 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,559 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,238 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,902 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,404 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,455 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,130 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,935 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,347 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,756 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,911 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107,867 EUR 2016 Služby Nie 12
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,608 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159,461 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543,915 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287,254 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353,625 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325,463 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,351 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133,286 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,152 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,118 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,756 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,289 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,642 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,578 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 237,186 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603,873 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809,004 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,053,180 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585,300 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676,799 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,136,506 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,605,864 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,588,969 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,641,563 EUR 2017 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46,841 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,513 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81,152 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70,492 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94,139 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198,504 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,496 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,250 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,832 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,437 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,623 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,127 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,099 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,109 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,823 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,560 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 992 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,933 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,499 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,416 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,272 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,557 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,471 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146,875 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,451 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121,656 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402,635 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402,635 EUR 2017 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 277,507 EUR 2017 Služby Nie 20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559,379 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559,379 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,529 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 322,180 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 628,707 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 372,748 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329,320 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329,320 EUR 2017 Služby Nie 24
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385,958 EUR 2017 Služby Nie 38
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,772 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,245 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,336 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90,960 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,720 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,788 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,540 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,931 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49,254 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,748 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,748 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,533 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,894 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83,009 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,107 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97,801 EUR 2016 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,167 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,167 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,754 EUR 2016 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89,269 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519,000 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 514,000 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 725,000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605,000 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 423,500 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559,020 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676,980 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 698,560 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 425,000 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 455,400 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,552,311 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138,637 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132,000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213,727 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117,209 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137,706 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,064,020 EUR 2018 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 840,000 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427,798 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392,525 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 732,329 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 395,981 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466,314 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71,755 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90,855 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,612 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183,721 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83,480 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,298 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,133 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72,413 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316,765 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 531,036 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,351,740 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 634,761 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 581,036 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72,246 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,787 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124,857 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89,012 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,647 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780,000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63,360 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102,190 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73,761 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73,761 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,038 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 818,185 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89,540 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,819 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,527 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704,502 EUR 2018 Služby Nie 8
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103,721 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 897,000 EUR 2018 Služby Nie 13
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91,062 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92,215 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63,280 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92,306 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79,063 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,974 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66,877 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103,354 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 854,828 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,717 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 373,965 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962,490 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334,426 EUR 2018 Služby Nie 27
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354,560 EUR 2018 Služby Nie 20
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396,545 EUR 2018 Služby Nie 31
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344,317 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 170,000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392,140 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,531 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115,865 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 573,318 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,321,586 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 610,268 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130,372 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336,087 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,794 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,438 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,558 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34,561 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182,439 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 526,805 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360,917 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327,570 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,165 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,621 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,029 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319,185 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 178,440 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136,685 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152,332 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105,263 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71,861 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,731 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,367 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,905 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125,682 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69,797 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72,723 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70,655 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70,655 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83,223 EUR 2017 Služby Nie 11
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,339 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,081 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,341 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,086 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,452 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77,711 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140,057 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117,715 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47,126 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79,542 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,483 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33,169 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48,093 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,397 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,394 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58,370 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,183 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,798 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,358 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127,023 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59,999 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182,627 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69,967 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85,065 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116,700 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,715 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 749,932 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126,467 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81,160 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134,879 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90,989 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94,128 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103,040 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147,404 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110,877 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,150 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962,490 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 599,384 EUR 2018 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,228 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 733,237 EUR 2018 Služby Nie 4
Výrub, orez a výsadba stromov Úrad vlády Slovenskej republiky 19,032 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia kríkov a náletových drevín mulčovaním z cestného telesa ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 100,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Orez stromov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Výrub stromov v obytných zónach Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74,456 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,306 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,012 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,142 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,974 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,894 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,699 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,341 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,042 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93,228 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26,602 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,102 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,022 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,489 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,737 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68,838 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82,311 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,162 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76,634 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76,634 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,737 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,546 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,658 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,430 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55,011 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106,721 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182,117 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97,121 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43,068 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55,025 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77,620 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122,946 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,453 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,731 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,455 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24,259 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41,344 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67,634 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,018 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21,427 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32,248 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160,162 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67,245 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105,175 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,819 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65,775 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166,188 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177,017 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,150 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235,932 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241,150 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451,252 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 314,340 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432,876 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,268 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,454 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,884 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,310,424 EUR 2018 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,538,135 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,433,908 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,855,543 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,793,000 EUR 2018 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,696,497 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,466,500 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,700,000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,395,600 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390,000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 295,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375,000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780,000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,592,794 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,957,965 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,789,855 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,079,730 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,582,060 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 338,208 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 482,950 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459,392 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 315,134 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 586,131 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396,747 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 471,267 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358,695 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418,299 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,224,556 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,221,535 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,111,333 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,505,531 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,759,080 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,514,626 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,464,666 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,587,192 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,948,802 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,955,991 EUR 2018 Služby Nie 4