CPV kód

77200000-2

Lesnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 14 354 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5315 1 037 818 974 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 35 1 354 608 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 1 166 647 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 1 53 890 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo 1 52 699 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 303 300 EUR
JALES s.r.o. 1 53 409 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 39 261 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 1 109 283 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 21 5 886 800 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 0 EUR
TIS, v.o.s. 1 247 512 EUR
Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 1 296 054 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 985 924 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 231 095 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 1 113 550 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 3 236 609 EUR
TISINA s.r.o. 5 245 977 EUR
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 9 0 EUR
Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 1 186 633 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 74 683 EUR
Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 1 262 473 EUR
Obec Ihľany 1 338 227 EUR
Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 2 286 857 EUR
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 2 219 280 EUR
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 2 372 593 EUR
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 2 1 419 095 EUR
Pozemkové spoločenstvo Telgárt 1 72 527 EUR
URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 1 39 607 EUR
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 129 565 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 1 164 588 EUR
Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 1 125 890 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 1 104 635 EUR
PALU, s.r.o. 1 39 369 EUR
Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 1 892 798 EUR
PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 975 906 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 1 176 962 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 2 1 087 049 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 697 506 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 1 168 759 EUR
Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 1 170 090 EUR
Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 1 59 976 EUR
Pozemkové spoločnstvo Mošnica 1 153 293 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 2 258 832 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 857 936 EUR
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 1 862 405 EUR
Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 1 760 431 EUR
Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 1 394 957 EUR
Obec Litmanová 1 399 629 EUR
Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 1 253 132 EUR
Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 1 509 052 EUR
Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 1 951 486 EUR
Figuli, s.r.o. 1 367 467 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 1 441 640 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 1 375 284 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 11 667 EUR
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 1 48 967 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 1 38 549 EUR
Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 1 99 867 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Janoščík Ľuboš 8 9 140 404 EUR
TatraGreen, s.r.o. 11 11 634 785 EUR
Peter Miškovčík 2 7 616 064 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 1 39 607 EUR
Ing. Michal Škapec 4 450 603 EUR
Forest progress, s.r.o. 1 52 699 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 87 400 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 15 4 895 976 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 1 109 283 EUR
Agro Ladzany, s.r.o. 2 314 951 EUR
LEaKO a.s. 3 541 849 EUR
Ján Kaminský 1 39 261 EUR
AB Facility s. r. o. 25 28 490 704 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 28 2 644 360 EUR
Ľubomír Kuľanda 2 121 109 EUR
Pacolt Juraj - služby v rámci Lesníctva 1 28 176 EUR
Michal Raškevič 1 43 864 EUR
Peter Raškevič 1 27 356 EUR
BMBM, s.r.o. 1 19 843 EUR
Ing.Juraj Žuffa 1 186 633 EUR
Ján Surovec 1 3 080 EUR
Pavel Havač 1 86 252 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 35 19 516 336 EUR
Rudolf Ďurana 69 1 497 885 EUR
LENA - spol. s r.o. 3 740 060 EUR
LESBORA, s.r.o. 96 11 564 633 EUR
Krompach, s.r.o. 4 345 746 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 1 375 284 EUR
Forest LK, s.r.o. 1 975 906 EUR
PS @ MS, s.r.o. 9 4 785 507 EUR
AGROZAT, s. r. o. 1 53 409 EUR
AURIOL spol. s r.o. 1 176 962 EUR
Michal Dziak - MEPS 2 201 421 EUR
Ľudovít Tkáč 8 57 946 EUR
Ján Galanda 1 170 000 EUR
Helena Plechová - Leso služby 16 2 240 838 EUR
SITIS a.s. 1 0 EUR
Jozef Kolcun ml. 29 804 406 EUR
AGRICOMP s.r.o. 3 1 234 009 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 9 774 EUR
Slavomír Socha 1 168 759 EUR
LESS & CO, s.r.o. 5 233 544 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 195 156 EUR
PAVOL JAŠŠ 1 0 EUR
HARD FOREST s.r.o. 2 0 EUR
MALESS s.r.o. 4 3 807 873 EUR
WOODLANDER s.r.o. 28 6 288 322 EUR
BIOFOREST, s.r.o. 2 0 EUR
ONČIŠ s.r.o. 1 187 440 EUR
DECURIO s.r.o. 12 1 660 234 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 12 3 450 426 EUR
BATLEX s.r.o. 7 5 602 226 EUR
Jaroslav Rusnák 3 7 546 626 EUR
Renáta Švonavcová 3 1 263 442 EUR
Vladimír Ďurán 2 8 175 354 EUR
Peter Laurenčík 22 2 073 763 EUR
HAVESTA, s.r.o. 7 5 738 986 EUR
Jumol s.r.o. 12 6 224 253 EUR
Rosíková Milena 9 745 900 EUR
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 1 1 594 967 EUR
FORESTRA, s.r.o. 79 29 743 438 EUR
Pavel Bielik 4 1 860 000 EUR
LESMAL s.r.o. 3 7 417 114 EUR
Stanislav Výbošťok 3 7 414 395 EUR
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 19 1 649 437 EUR
Jozef Hruška 4 38 124 EUR
Vladimír Marcinčin 23 1 744 413 EUR
Miroslav Mika 17 1 068 567 EUR
Miroslav Sakala 10 539 424 EUR
Radko Peržeľ 19 1 066 602 EUR
Ján Štovka 21 1 104 953 EUR
Milan Pačuta ml. 40 2 250 796 EUR
Viliam Szenczy 11 1 466 617 EUR
Ladislav Bratko 23 1 305 178 EUR
Jozef Škvarek 27 1 318 301 EUR
Dušan Kvočák 23 936 317 EUR
Ing. Miroslav Račko 22 1 412 177 EUR
Radoslav Sedlák 21 2 602 017 EUR
Martin Irha 18 852 462 EUR
Peter Kuzma 16 774 153 EUR
Róbert Vraniak 6 257 314 EUR
Juraj Jaňák 51 31 822 519 EUR
LESKO, s.r.o. 34 16 891 232 EUR
Radoslav Petrulák 23 3 756 442 EUR
SLOVLES-SK, s.r.o. 9 2 475 132 EUR
Ing. Miloš Mišiak-LESA 26 12 026 766 EUR
BODOR, s.r.o. 40 18 648 802 EUR
Štefánia Jaňáková 18 16 171 419 EUR
Prvá čiernovážska s.r.o. 15 2 871 316 EUR
LES-OV spol s r.o. 37 21 730 318 EUR
Kršák, s.r.o. 19 11 668 574 EUR
ENVIRA,s.r.o 33 20 840 721 EUR
Daniel Krížo 14 3 316 558 EUR
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 6 5 594 272 EUR
LesHunt, s.r.o. 10 6 135 328 EUR
František Suško BESKYD 1 892 798 EUR
Milan Pošta 14 565 401 EUR
DR Drevo, s.r.o. 23 6 141 597 EUR
Louter s.r.o. 18 522 606 EUR
Juraj Piar 17 218 848 EUR
Dominik Kútik 5 862 867 EUR
Ivan Lenčéš 18 101 977 EUR
EUROLESY s.r.o. 46 1 844 235 EUR
Ján Demeter 14 323 578 EUR
Karol Vraniak 23 1 076 978 EUR
Róbert Vraniak 2 27 767 EUR
ENVIRA s.r.o. 2 105 504 EUR
Ing. Jozef Gracík 4 3 108 154 EUR
Iveta Vinarčíková 8 2 624 567 EUR
NYLWOOD s.r.o. 16 6 979 656 EUR
GTP-Les s.r.o. 3 112 837 EUR
Milan Kubančík 28 386 472 EUR
Štefan Kovaľ 24 1 784 157 EUR
Peter Haváč 15 107 700 EUR
Tomáš Mikulčík 24 527 073 EUR
Daniel Kubovčík 24 501 436 EUR
Ing.Matúš Žec 18 80 313 EUR
Štefan Gaľan 24 671 218 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 70 3 639 323 EUR
LESOVIA s.r.o. 24 745 016 EUR
DH - STAV s.r.o. 1 9 105 EUR
Michaela Hlinková 27 690 541 EUR
ArborHortus s.r.o. 44 1 573 961 EUR
Radoslav Ružinský 4 15 016 EUR
Marián Mikuš 56 1 578 518 EUR
Jaroslav Kukuc 68 9 369 582 EUR
Jozef Socha 29 178 755 EUR
Peter Francúz 15 415 935 EUR
LESOR, s.r.o. 110 13 556 817 EUR
ORFLAJ s.r.o. 61 12 730 815 EUR
Veronika Švantnerová 21 2 133 182 EUR
Janoštiak Ján 9 2 294 662 EUR
Pavel Morong 4 168 407 EUR
Iveta Buvalová 3 193 748 EUR
JT - JALA, s.r.o. 1 88 062 EUR
Milan Blaschke 1 43 033 EUR
HV TRADE PLUS, s.r.o. 1 43 033 EUR
Summer s.r.o. 1 43 033 EUR
Oľga Gašperanová 1 43 033 EUR
SF FORST SERVICE s.r.o. 1 43 033 EUR
Miroslav Adamek 1 43 033 EUR
Cyril Ďurčo 1 43 033 EUR
LESEK s.r.o 1 2 997 EUR
Mária Glembová 2 29 917 EUR
Fales, s.r.o. 7 5 580 657 EUR
Emília Bojková 24 1 981 879 EUR
Iveta Gamrotová 7 1 460 940 EUR
Sidónia Mičianová 6 112 415 EUR
Anton Blažeňák ml. 24 430 513 EUR
Jaroslav Kormančík 33 540 018 EUR
Marek Kvietok 6 946 143 EUR
Ján Račak 1 43 033 EUR
Milan Plavucha 3 7 393 941 EUR
Ing. Berta Stašková 16 150 457 EUR
Elena Kovalčíková 3 3 912 627 EUR
VYSOKAJ, s.r.o. 92 5 391 298 EUR
EuroLess s.r.o. 1 44 000 EUR
Riava Corporation, s.r.o. 8 1 379 678 EUR
Pavol Bojko 5 1 082 945 EUR
LES - Indro s.r.o. 4 7 532 050 EUR
VikSon, spol. s r.o. 3 7 416 765 EUR
Michal Michalko 1 378 300 EUR
Milan Petík 1 378 300 EUR
Michal Zimovčák 1 378 300 EUR
Vasiľ Kačur 1 378 300 EUR
Ján Kandráč 1 378 300 EUR
Patrik Škola 3 32 036 EUR
Šuriansky s.r.o. 10 7 423 831 EUR
DREVIA, s. r. o. 13 1 041 918 EUR
Pavol Ratulovský 1 470 000 EUR
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 14 1 372 657 EUR
VALTMAR s.r.o. 3 273 349 EUR
FORESTER - R, spol. s r.o. 1 45 067 EUR
Ing. Ladislav Vasilco 9 319 723 EUR
MORO, s.r.o. 1 38 549 EUR
Ľudvik Kováč 17 733 603 EUR
Les SK s.r.o. 35 5 724 010 EUR
Ján Vasiľ - LESNÍK 20 588 076 EUR
Verona Kľučarová 15 91 638 EUR
LS Žír s.r.o. 20 594 892 EUR
CONSORTIO SILVE s.r.o. 26 961 915 EUR
Patrik Kačala 4 19 154 EUR
Martin Vysokaj 15 117 881 EUR
Milan Kucer 15 76 045 EUR
Pavol Štofira - ŠAJKO 18 114 816 EUR
Anna Žipajová 17 657 059 EUR
Jozef Varga -JOVA 14 421 278 EUR
Martin Voľanský 21 931 642 EUR
DAVIDO s.r.o. 41 1 773 526 EUR
Peter Švábenský 14 440 832 EUR
Ján Terkanič 16 197 428 EUR
Ing. Ľubomír Ferianc 15 6 816 002 EUR
Marek Biroš 47 2 589 597 EUR
Marek Bodnár 30 1 204 629 EUR
Jaroslav Kuzma 14 561 946 EUR
Dušan Kužma 34 1 690 081 EUR
Roman Čižmár 32 2 046 505 EUR
Ján Kulík 41 1 366 932 EUR
Marek Sijanský 22 999 801 EUR
Forest Plus s.r.o. 35 4 563 854 EUR
Jozef Burik 12 1 094 650 EUR
Peter Kotulák 4 28 140 EUR
Eva Kalmanová - Lesné práce 4 5 769 157 EUR
Ivan Kulik 19 1 117 314 EUR
Emil Petko - POREZ 16 1 083 688 EUR
Štefan Grib ml. 12 258 894 EUR
Jozef Juhás 13 1 223 932 EUR
Pavol Butala 24 1 656 432 EUR
Štefan Labanc STELA 1 19 EUR
Ladislav Horvát 19 1 108 828 EUR
Lespol SB s.r.o. 10 975 079 EUR
Forest service, s.r.o. 1 115 572 EUR
Jozef Karahuta-CIPISEK 22 553 501 EUR
Martin Pazdera 11 22 313 EUR
Martin Kubov 25 14 716 867 EUR
Milan Černický 5 42 452 EUR
Jozef Vaškeba 10 62 828 EUR
Agnesa Bujňáková 19 161 920 EUR
Alena Kontrová 15 70 385 EUR
Miroslav Golák 14 104 151 EUR
Martin Pňaček 23 7 717 691 EUR
Pavol Fidrik 33 193 839 EUR
Ján Šimurdiak 50 525 175 EUR
Vladimír Masničák 18 148 235 EUR
Peter Mlynarčík 32 216 416 EUR
NAVIS, s.r.o. 17 60 354 EUR
Jaroslav Stehlík 1 43 033 EUR
Katarína Piliarová 3 234 964 EUR
DIANNA, s.r.o. 2 7 566 EUR
Anna Rejdovianová 4 7 593 474 EUR
Milan Škoviera 2 334 909 EUR
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 6 11 042 248 EUR
Ing. Jaroslav Gavaľa - Larix 1 455 383 EUR
Anna Rudová 6 14 633 EUR
WOODY &MY s.r.o. 56 3 808 205 EUR
Ján Gonda, Anna Gondová - právny nástupca 3 7 390 086 EUR
Jana Gergovská 3 3 847 791 EUR
Milena Džupková 5 35 723 EUR
Jozef Halčišin 20 1 136 832 EUR
Miroslav Galan 28 1 765 471 EUR
Ing. Juraj Popík 2 2 105 EUR
Ján Pardus 3 8 087 EUR
Štefan Berežný 31 1 278 370 EUR
Jozef Švec ml. 20 1 242 196 EUR
Andrej Žolna 9 466 450 EUR
Jozef Daňo 14 1 020 477 EUR
Marek Durila 14 820 186 EUR
František Dutko 52 3 312 101 EUR
Ján Bodnár 29 1 711 933 EUR
Štefan Huc ml. 39 1 856 005 EUR
Zdenko Todák 17 756 763 EUR
Štefan Avuk 20 1 018 706 EUR
Miroslav Maturkanič 9 155 488 EUR
Jozef Kováč ml. 1 1 136 506 EUR
Vladimír Maňkovský 3 1 364 000 EUR
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. 1 43 033 EUR
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 9 751 071 EUR
Karol Varjú 3 5 402 624 EUR
Janka Glejdurová 1 90 909 EUR
Emília Mrusková 9 360 698 EUR
Lukáš Burik 2 11 942 EUR
CHOVPRODUKT URBAN J. 4 40 102 EUR
Emil Petko POREZ 4 53 843 EUR
Ján Kocík 25 2 803 770 EUR
Miroslav Galan 1 1 023 EUR
Ján Suško 27 2 128 192 EUR
Anton Minka 18 951 847 EUR
Ladislav Roháč 1 5 100 EUR
Andrej Stezár 4 25 677 EUR
Michal Gavula 9 1 250 578 EUR
DAVIDO s.r.o. 4 33 974 EUR
Orémusz spol. s r.o. 1 514 000 EUR
Halgaš Forest s.r.o. 18 566 877 EUR
František Pustý 11 29 418 EUR
Milan Resetár 3 8 344 EUR
Martin Holečko 2 5 148 EUR
Jozef Brigant-ml 2 1 065 000 EUR
Lesné práce s.r.o. 24 1 321 967 EUR
Andrea Chomičová 3 24 942 EUR
KÚTIK DKD s.r.o. 24 2 332 329 EUR
Forest Service JN s.r.o. 21 725 161 EUR
LOSKOL, s.r.o. 1 48 967 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 16 5 148 071 EUR
Euroles s.r.o. 11 11 213 776 EUR
Hard-Woodland s.r.o. 5 5 492 827 EUR
Milan Chválik - junior 9 159 399 EUR
ArborHortus s.r.o. 4 103 149 EUR
Jana Karolčíková 4 17 926 EUR
MAXI MZ s.r.o. 19 1 264 386 EUR
Jozef Ďubašák 17 78 636 EUR
Lesoservis, s.r.o. 2 6 053 458 EUR
Ondrej Kožiak 3 7 401 451 EUR
Emília Šróbová 3 7 415 944 EUR
Branislav Gibala 4 7 407 886 EUR
ABIES ALBA s. r. o. 4 7 456 185 EUR
Jozef Michálik 3 7 408 503 EUR
LES-WOOD s.r.o. 4 4 278 721 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 13 510 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 2 25 226 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár 1 1 466 EUR
Pozemkové spoločenstvo Jakubovany 1 2 433 EUR
Urbariát - Pozemkové spoločenstvo obce Konská 1 7 680 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 1 18 502 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 2 92 867 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar 1 15 884 EUR
Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 20 422 EUR
Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba 1 23 215 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovská Kokava 1 17 455 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 35 049 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 30 790 EUR
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo 2 5 148 EUR
Urbáriat-pozemkové spoločenstvo obce Trstené 1 3 054 EUR
Pozemkové spoločenstvo Babky 1 1 675 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 12 148 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové 1 1 954 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spločenstvo 1 3 211 EUR
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar 1 7 331 EUR
František Krištiak 17 5 248 665 EUR
GRIGA WOOD s. r. o. 16 1 597 358 EUR
Ľ a Š Plus, s. r. o. 17 2 900 675 EUR
Vladimír Kotvas 9 751 176 EUR
Jozef Maruška 2 899 000 EUR
Jozef Pacher-BIŽOK 4 1 883 000 EUR
Emil Šefár 16 2 336 532 EUR
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 12 2 548 952 EUR
MAVO, s.r.o. 12 2 483 639 EUR
Rudolf Baniari 2 984 000 EUR
Slavomír Dobrík 1 470 000 EUR
Jaroslav Vanek 3 39 720 EUR
HORY s. r. o. 1 11 003 EUR
Pavol Grochal 8 1 373 054 EUR
ZELEHOS, s.r.o. 25 3 945 313 EUR
Štefan Urbanik 4 1 049 688 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 4 473 267 EUR
Ingrid Luštiaková 3 2 159 990 EUR
Ľudovít Rovňaník 20 3 559 487 EUR
Michal Vajda 1 378 300 EUR
Pavol Andrejčík 1 245 000 EUR
Milan Andrejčík 1 245 000 EUR
Peter Zaremba 1 245 000 EUR
Jozef Holodňák 1 245 000 EUR
Juraj Janko 1 245 000 EUR
Vladimír Jaňák 1 164 588 EUR
Ľuboš Janoščík 5 2 435 763 EUR
TATRASAD - KAPA, s. r. o. 1 732 329 EUR
Marián Mlich 6 900 041 EUR
Rudolf Ďurana 1 22 600 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývali urbarialisti obce Východná 1 56 269 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialisto Liptovská Kokava 1 132 380 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Boborovec 1 4 379 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 1 68 142 EUR
Pozemkové sploločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribilina 1 10 706 EUR
Spolok výbalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 81 539 EUR
Mestské lesy, spol. s r.o. 1 4 979 EUR
HSG s.r.o. 1 87 938 EUR
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 1 176 886 EUR
Viliam Krkoška 1 43 033 EUR
Jozef Kopecký K-FOREST 3 5 428 541 EUR
Juraj Jaňák 1 489 593 EUR
Marián Záhradník 1 10 600 EUR
Leslan s.r.o. 12 277 693 EUR
Tri listy, s.r.o. 11 1 622 037 EUR
Forestra, s.r.o. 1 888 888 EUR
Pavol Bojko 1 9 251 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 2 12 858 EUR
JALAPA s.r.o. 3 41 839 EUR
ADL Gemer, s.r.o. 2 1 637 507 EUR
NEOFOREST s.r.o. 3 2 444 967 EUR
Radoslav Gavalda 5 258 291 EUR
Jozef Karas 4 3 353 014 EUR
Družstvo SLOVAKIA 4 4 309 105 EUR
Daniel Kantor - TIMBERJEK 18 361 473 EUR
Tomáš Dibdiak 1 4 734 EUR
Mária Vraniaková - VRAMAX 16 501 926 EUR
JPMŠ, s.r.o. 9 12 715 732 EUR
Ján Žitniak 1 43 033 EUR
MM storax, s.r.o. 1 1 894 814 EUR
Peter Nazarej 11 1 490 029 EUR
Pavol Kovalčík 6 363 581 EUR
Monika Peľáková MaM 6 357 452 EUR
Miroslav Pohančaník 1 43 033 EUR
Mikuláš Koľaj 1 43 033 EUR
PaP Drevospol s.r.o. 2 315 395 EUR
Ľubomír Sliacky 2 1 065 000 EUR
Jozef Považan - POJO 2 984 000 EUR
LES-Timotej Maruška 2 899 000 EUR
Jozef Bučko 9 746 786 EUR
Marek Drab 1 305 023 EUR
FOREST-G s.r.o. 74 5 751 891 EUR
Ján Burik 19 1 795 109 EUR
Maroš Pavelica 41 4 021 621 EUR
JPPB s.r.o. 31 1 661 559 EUR
Roman Škovronský 20 1 477 082 EUR
Michal Scigeľ 10 655 310 EUR
Ivan Butala 6 904 117 EUR
Dominik Benec 20 1 765 485 EUR
Pavol Salak 1 424 973 EUR
Vladislav Marcinčin 13 1 009 179 EUR
Milan Pačuta ml. 8 967 219 EUR
Jozef Hruška - MLADŠÍ 18 1 565 295 EUR
Roman Molčan 23 1 235 049 EUR
PALEON s.r.o. 27 2 224 140 EUR
Ján Černega 2 666 423 EUR
PK FOREST s.r.o 16 1 573 332 EUR
LMA s.r.o. 12 908 551 EUR
ZUBOR s.r.o. 21 1 883 073 EUR
Michal Karala - SILVESTER 8 669 645 EUR
Ondrej Hudák 13 903 454 EUR
Viliam Szenczy 10 542 879 EUR
S&TB s.r.o. 4 255 787 EUR
TARATOR s.r.o. 2 982 520 EUR
Martin Popovič 6 269 734 EUR
Milan Exemberger MI-EX 13 432 043 EUR
Pavol Bojko ml. 1 423 500 EUR
VELABRI, s.r.o. 3 1 659 500 EUR
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 4 752 679 EUR
H.K.BER s.r.o. 3 1 934 560 EUR
P a R s.r.o. 9 1 215 610 EUR
Jozef Grochal 6 1 015 962 EUR
Ondrej Kubinec 3 434 072 EUR
Rastislav Holák 4 440 984 EUR
Cáder Pavol 5 804 868 EUR
Ladislav Pavelek 8 2 016 841 EUR
Pavol Šadibol 4 778 199 EUR
Peter Šadibol 2 706 136 EUR
Peter Čierňava 1 698 560 EUR
Zelená Dolina, s. r. o. 6 1 415 117 EUR
Milan Kuko 4 9 329 728 EUR
WYVERN 1 99 867 EUR
Silvester Kapusta - KASI 6 109 990 EUR
Mária Giertlová 3 65 649 EUR
TERLOU s.r.o. 4 115 731 EUR
Matúš Halás 5 404 608 EUR
BIELIK P, s.r.o. 4 2 363 000 EUR
Ján Suško 6 785 706 EUR
Jakub Želonka 9 1 221 254 EUR
Lukáš Jurko 6 1 067 215 EUR
Štefan Grib 6 888 698 EUR
Jaroslav Žolna 6 490 556 EUR
Rastislav Rozkoš 6 477 573 EUR
Dušan Barňák 4 255 519 EUR
Jozef Barbora 1 514 000 EUR
Roman Kružliak 1 605 000 EUR
Ján Bardáč - ml. 2 715 337 EUR
REZOLES s.r.o. 1 245 000 EUR
Jozef Drevický 1 180 000 EUR
Tomáš Vajda 1 378 300 EUR
Pavol Senko s.r.o. 1 378 300 EUR
Jakub Bereznanin 1 378 300 EUR
BioTimber s.r.o. 1 77 100 EUR
Juniper s. r. o. 19 38 833 991 EUR
LESOLI, s.r.o. 11 2 999 820 EUR
Miroslav Dzurik 4 536 400 EUR
Lujza Chovancová - LUJZIK 1 10 791 EUR
LES INDUSTRY s.r.o. 9 4 295 526 EUR
Pavol Pôbiš 9 2 070 469 EUR
Juraj Libič 11 627 414 EUR
SNOPY s.r.o. 5 636 806 EUR
Vladimír Antal 3 7 421 223 EUR
Elena Líšková 5 7 532 871 EUR
Janka Melicherová 3 7 389 645 EUR
EDYS,s.r.o. 5 7 448 084 EUR
BioWald, s.r.o. 8 6 086 211 EUR
Radoslav Fabián - Rafa 1 58 612 EUR
Alexandra Wendtová - Forstwirtschaftliche Dienstleistungen 6 4 174 319 EUR
MARTDEM, s.r.o. 9 435 485 EUR
WOLTES s.r.o. 1 90 909 EUR
FIFTIE, s.r.o. 3 207 120 EUR
CGM s.r.o. 10 1 230 326 EUR
Daniel Ferjak - DANI 2 100 313 EUR
PROAZIM, s.r.o. 1 88 062 EUR
RODANO, s.r.o. 1 896 593 EUR
Veronika Benková 4 13 553 491 EUR
Tomáš Vorobeľ - WOOD 8 1 798 518 EUR
Ľubomír Kováč - KOHÚT 5 3 974 861 EUR
Štefan Štefánka s.r.o 2 334 426 EUR
Mária Poláčková - MAPO 6 744 765 EUR
Janka Hajduková 2 512 527 EUR
LES & STROJ, s.r.o. 3 995 983 EUR
Mgr. Silvia Gelačáková 10 1 505 965 EUR
Milan Gašperčík 5 85 465 EUR
Tibor Gajdoš 2 170 763 EUR
Jakub Kubala 3 413 858 EUR
Gasparik Forstservice, s.r.o. 2 396 545 EUR
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 9 766 874 EUR
Emília Štefánková 7 658 058 EUR
Drahomíra Trúchla 6 561 145 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 215 900 EUR
Rastislav Ocetník 1 170 000 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 1 11 667 EUR
Emília Bojková 1 36 639 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 1 11 555 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 2 799 EUR
Anna Fodorová 1 3 433 908 EUR
Beechwood s.r.o. 2 938 956 EUR
BLASTAV s.r.o. 1 292 267 EUR
Jozef Staško 2 524 995 EUR
Matej Luštiak 1 2 280 046 EUR
LES-UK s.r.o. 6 3 214 406 EUR
Lucia Vysokajová 6 2 632 476 EUR
Dreal Stav s.r.o. 4 1 645 008 EUR
Prvá kravianska, s.r.o. 3 2 215 743 EUR
Maroš Pavelica 1 12 423 EUR
Silvacon, s.r.o. 8 826 563 EUR
František Lojka 5 494 601 EUR
FOREST TRADE SK, s.r.o. 9 3 024 003 EUR
MVG Forest s.r.o. 2 248 488 EUR
Gabriela Franeková 4 307 328 EUR
Jozef Stopka - Autodoprava 2 829 837 EUR
KALEBRA, s. r. o. 3 990 119 EUR
Davies s. r. o. 2 258 832 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Nižnej Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 206 925 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Zemianskej Dedine Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 79 051 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných Komposesorátom Hliník nad Váhom Komposesorát pozemkové spoločenstvo 53 013 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova a ochrana lesa poškodeného vetrovou kalamitou Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 36 034 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Malatíny Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 115 431 EUR 2015 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2016. Technické služby mesta Prešov a.s. 121 877 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné spracovanie dreva v roku 2016 TISINA s.r.o. 112 000 EUR 2016 Služby Nie 4
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Podbieli Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 202 375 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 108 062 EUR 2014 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho pozemkového spoločenstva Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 77 231 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 93 223 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 99 802 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesných porastoch pozemkového spoločenstva Telgárt, ktoré boli poškodené v roku 2014 veternou smrsťou Pozemkové spoločenstvo Telgárt 69 876 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev zničených vetrovou kalamitou v lesoch Urbáru, pozemkového spoločenstva Spišská Teplica URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 42 827 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 120 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou Žofia Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 133 809 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva obce Svätý Kríž Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 126 320 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbariátu Ižipovce Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 106 423 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch spoločnosti PALU, s. r. o. PALU, s.r.o. 40 512 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v mestských lesoch Lipany TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 197 076 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa JALES s. r. o. JALES s.r.o. 53 525 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev poškodených prírodnými katastrofami v obecných lesoch Kamienka TISINA s.r.o. 127 378 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesov v Stráňanoch, destabilizovaných prír. pohromami vplyvom abiotických škodlivých činiteľov Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 74 774 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 32 945 EUR 2014 Služby Nie 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Krivej Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 206 737 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Liesku Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 206 217 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbové práce pre Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. na roky 2015 – 2017 Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 190 802 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnovný manažment 41 degradovaných lokalít. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 165 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 291 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 460 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 741 567 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 305 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 166 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 451 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 726 278 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Osturňa Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 892 798 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 289 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Mošnica Pozemkové spoločnstvo Mošnica 153 293 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 395 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 292 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 557 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 324 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 051 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 332 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 309 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 513 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 105 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 794 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 337 125 EUR 2016 Služby Neuvedené 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614 560 EUR 2016 Služby Neuvedené 22
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 501 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 899 EUR 2015 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 199 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 262 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 891 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 569 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 606 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 459 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 023 EUR 2014 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 488 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 001 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia PS obce Pribylina Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 857 936 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch LS Bytča Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 296 054 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spoločenstva Torysky Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 862 405 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 433 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 414 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 610 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 774 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 385 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 651 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 087 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 781 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 541 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 502 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 441 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 947 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 339 300 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 497 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 301 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 800 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 479 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 428 676 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448 187 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 165 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 944 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 682 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 212 641 EUR 2014 Služby Nie 26
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 093 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 256 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 162 EUR 2014 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 009 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 148 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 260 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 590 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 590 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 680 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 599 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 933 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 509 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 709 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 678 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 565 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 977 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 608 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 579 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 461 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 322 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 609 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 398 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 940 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 948 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 698 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 951 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 618 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 335 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 425 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 370 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 487 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 649 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 733 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 188 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 186 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 163 978 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 102 EUR 2012 Služby Neuvedené 13
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 615 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 101 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 593 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 835 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 291 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 458 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 179 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 233 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 353 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 353 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 624 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 851 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 555 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 351 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 589 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 450 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 071 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 961 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 957 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 968 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 545 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 890 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 710 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 216 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 269 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Obnova lesných porastov Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 206 725 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spolku Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 942 723 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 394 957 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opratrenia v lesoch TIS TIS, v.o.s. 247 512 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch obce Litmanová Obec Litmanová 399 629 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Zborov Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 697 506 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 512 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 186 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 661 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 977 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 498 482 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 958 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 533 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 405 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 248 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 936 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 728 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 708 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 563 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193 518 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 174 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 040 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 027 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 199 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 762 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 226 EUR 2016 Služby Neuvedené 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 612 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 834 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 079 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Spriechodnenie turistických chodníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 272 891 EUR 2014 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 016 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 790 EUR 2014 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 546 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 948 EUR 2014 Služby Nie 3
Projekt obnovy lesa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 397 585 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 299 078 EUR 2014 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 666 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 106 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 590 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 754 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 588 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 786 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 592 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 509 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 347 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 139 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578 969 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 816 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 897 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 348 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 368 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 413 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 453 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 324 866 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 548 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 764 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 107 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 185 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 688 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 685 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 220 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 606 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 633 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 499 EUR 2014 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 583 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 656 184 EUR 2014 Služby Nie 23
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 707 EUR 2014 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 387 EUR 2012 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 034 EUR 2012 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 512 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448 893 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325 393 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 343 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 695 EUR 2012 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 348 631 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 267 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 557 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 532 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 193 EUR 2014 Služby Nie 3
Ozdravné opatrenia v lesoch urbárskeho spolku obce Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 476 372 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Vojka Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 231 095 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 080 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 672 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 374 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 520 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 181 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 009 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 961 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 525 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 992 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 753 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 290 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 963 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 136 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 214 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 524 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 560 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 671 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 376 EUR 2013 Služby Nie 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva vlastníkov súkromných lesov Kvačany Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 253 132 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - obec Ihľany Obec Ihľany 338 227 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbáru Vrbica Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 985 924 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 364 EUR 2015 Služby Nie 32
Projekt obnovy lesných spoločenstiev pre PSBU v Liptovskom Trnovci Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 164 588 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov p.s. Ihľany Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 509 052 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných spoločenstiev PRO POPULO Poprad, s.r.o. 975 906 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 172 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 819 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 640 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 016 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 858 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 007 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 721 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 243 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 134 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 353 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 525 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 187 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 727 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 198 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 522 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 293 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 237 EUR 2013 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 959 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 456 728 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 739 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290 737 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261 269 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 817 EUR 2015 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 179 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 085 EUR 2015 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 452 EUR 2015 Služby Nie 10
Realizácia opatrení na ochranu lesa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 894 301 EUR 2015 Služby Nie 12
Obnova lesných porastov - spoločenstvo Vyšná Boca Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 951 486 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 363 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 794 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 767 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 119 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 217 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 621 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 013 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 250 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 959 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 225 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 759 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 509 EUR 2015 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 050 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474 196 EUR 2015 Služby Nie 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 847 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 304 EUR 2015 Služby Nie 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 924 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 211 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 706 955 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 767 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 868 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 955 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 518 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 134 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 678 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 023 EUR 2015 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 784 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 223 EUR 2015 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 309 EUR 2015 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241 045 EUR 2015 Služby Nie 27
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 851 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 665 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 998 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 998 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 259 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 518 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 681 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 996 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 147 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 980 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 357 090 EUR 2016 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 547 585 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 301 280 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnova lesov spoločenstva Nová Ľubovňa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 689 464 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - Figuli, s. r. o. Figuli, s.r.o. 367 391 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov – Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 255 852 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 708 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 730 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 639 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 177 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319 110 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 765 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 879 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208 739 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 612 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 807 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 701 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 384 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 127 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 486 EUR 2015 Služby Nie 3
Obnova lesných porastov LD Krížová skala Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 262 473 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 229 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 521 EUR 2015 Služby Nie 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 946 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 243 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871 EUR 2012 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 409 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 691 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 031 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 022 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 405 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 562 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 154 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 312 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 439 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 978 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 062 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 952 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 556 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 389 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 721 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 403 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbarialistov Kvačany Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 441 640 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch PS Turzovka Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 760 431 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v Urbárskom lesnom a pasienkovom spoločenstve Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 135 424 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 934 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 760 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497 502 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 891 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 406 EUR 2015 Služby Nie 3
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 29
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 199 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 453 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 643 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 914 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 336 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 954 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 616 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 616 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 735 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 999 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 990 EUR 2012 Služby Neuvedené 11
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 530 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 863 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 038 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 950 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 833 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 879 EUR 2013 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 819 EUR 2014 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 570 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 063 EUR 2012 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 915 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 915 EUR 2014 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 146 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 042 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 393 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 154 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 612 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 505 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 104 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 431 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 546 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 318 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 625 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 383 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 698 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 698 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 923 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 387 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 371 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 760 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 430 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 202 181 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 649 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 381 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 450 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 381 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 254 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 694 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 579 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 602 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 437 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 273 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 108 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 698 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 178 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128 716 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 834 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 051 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 542 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 531 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 285 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 471 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 971 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 847 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 895 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 630 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 900 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 364 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 737 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 899 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projekt obnovy lesných porastov - Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 375 284 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871 EUR 2012 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 022 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 674 EUR 2012 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 031 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 691 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 409 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 114 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 653 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 425 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Mechanická ochrana MLP proti zveri na OZ Revúca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 101 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 553 233 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755 098 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388 577 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861 168 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 826 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 607 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 658 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 913 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 368 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 370 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 706 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 936 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 773 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344 223 EUR 2016 Služby Neuvedené 47
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 340 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 842 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 142 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 062 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 300 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 184 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 435 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 773 EUR 2016 Služby Neuvedené 42
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 537 617 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 894 814 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 094 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 225 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 454 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 492 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 101 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 583 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 225 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 949 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 401 426 EUR 2016 Služby Neuvedené 28
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 201 100 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 411 EUR 2016 Služby Neuvedené 33
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 474 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 448 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 611 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 387 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 387 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 045 350 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 942 EUR 2016 Služby Neuvedené 40
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 967 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 357 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 652 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 627 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 183 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 128 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 400 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 088 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 462 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 323 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 021 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 006 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 742 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 327 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 323 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 361 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 817 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 172 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 443 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 312 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 264 674 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 788 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 308 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 537 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 120 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 417 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 613 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 358 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 885 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 390 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 748 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 393 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 161 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 072 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 789 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 390 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 382 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 504 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 013 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 277 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 386 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 448 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 818 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 776 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 341 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 726 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 076 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 690 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 343 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 825 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 627 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 989 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661 954 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 639 745 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 507 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 076 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 107 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 966 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 042 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 439 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 714 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 714 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 839 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 461 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 094 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 918 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 628 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 725 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 093 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 089 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 698 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 326 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 678 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 963 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 930 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 413 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 287 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 884 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 309 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 60 738 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Turany Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 38 966 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev - Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 63 404 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 86 586 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 812 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 762 EUR 2016 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 937 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 465 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 458 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 772 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 483 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 606 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 895 EUR 2016 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 506 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 573 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 057 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 313 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 032 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 576 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 498 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 121 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 255 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 756 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 311 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 311 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 944 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 997 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 646 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 960 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 867 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 721 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 260 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 930 EUR 2016 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 607 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 176 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 293 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 089 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 003 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 645 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 641 EUR 2016 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 847 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 939 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 313 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353 984 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 380 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 687 404 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 314 478 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 255 738 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 23 833 do 23 835 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 37 419 do 37 450 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 72 110 do 72 148 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 27 036 do 27 040 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 227 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 190 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 401 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 639 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 316 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 863 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 863 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 435 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 040 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 788 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 578 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 725 EUR 2016 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 143 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223 291 EUR 2016 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 245 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 689 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 620 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 360 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 322 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 680 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 534 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 397 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 559 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 238 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 902 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 404 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 455 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 130 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 935 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 347 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 756 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 911 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 867 EUR 2016 Služby Nie 12
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 608 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 461 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543 915 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287 254 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353 625 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325 463 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 351 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 286 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 152 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 118 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 756 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 289 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 642 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 578 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 237 186 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 873 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809 004 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 053 180 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 300 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676 799 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 136 506 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 605 864 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 588 969 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 641 563 EUR 2017 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 841 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 513 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 152 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 492 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 139 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 504 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 496 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 250 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 832 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 437 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 623 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 127 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 099 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 109 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 823 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 560 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 992 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 933 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 499 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 416 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 272 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 557 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 471 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 875 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 451 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 656 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 635 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 635 EUR 2017 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 277 507 EUR 2017 Služby Nie 20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 379 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 379 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 529 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 322 180 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 628 707 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 372 748 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329 320 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329 320 EUR 2017 Služby Nie 24
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385 958 EUR 2017 Služby Nie 38
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 772 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 245 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 336 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 960 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 720 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 788 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 540 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 931 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 254 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 748 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 748 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 533 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 894 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 009 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 107 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 801 EUR 2016 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 167 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 167 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 754 EUR 2016 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 269 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519 000 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 514 000 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 725 000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 000 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 423 500 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 020 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676 980 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 698 560 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 425 000 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 455 400 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 552 311 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 637 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 727 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 209 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 706 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 064 020 EUR 2018 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 840 000 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 798 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 525 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 732 329 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 395 981 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 314 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 755 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 855 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 612 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 721 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 480 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 298 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 133 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 413 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316 765 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 531 036 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 351 740 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 634 761 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 581 036 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 246 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 787 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 857 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 012 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 647 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 360 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 190 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 761 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 761 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 038 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 818 185 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 540 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 819 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 527 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704 502 EUR 2018 Služby Nie 8
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 721 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 897 000 EUR 2018 Služby Nie 13
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 062 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 215 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 280 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 306 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 063 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 974 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 877 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 354 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 854 828 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 717 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 373 965 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962 490 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 426 EUR 2018 Služby Nie 27
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354 560 EUR 2018 Služby Nie 20
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 545 EUR 2018 Služby Nie 31
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344 317 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 170 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 140 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 531 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 865 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 573 318 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 321 586 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 610 268 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 372 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336 087 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 794 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 438 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 558 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 561 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 439 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 526 805 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 917 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 570 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 165 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 621 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 029 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319 185 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 178 440 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 685 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 332 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 263 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 861 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 731 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 367 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 905 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 682 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 797 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 723 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 655 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 655 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 223 EUR 2017 Služby Nie 11
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 339 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 081 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 341 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 086 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 452 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 711 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 057 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 715 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 126 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 542 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 483 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 169 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 093 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 397 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 394 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 370 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 183 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 798 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 358 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 023 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 999 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 627 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 967 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 065 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 715 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 749 932 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 467 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 160 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 879 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 989 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 128 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 040 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 404 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110 877 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 150 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962 490 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 599 384 EUR 2018 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 228 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 733 237 EUR 2018 Služby Nie 4
Výrub, orez a výsadba stromov Úrad vlády Slovenskej republiky 19 032 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia kríkov a náletových drevín mulčovaním z cestného telesa ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 100 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Orez stromov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Výrub stromov v obytných zónach Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 456 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 306 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 012 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 142 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 974 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 894 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 699 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 341 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 042 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 228 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 602 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 102 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 022 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 489 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 737 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 838 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 311 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 162 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 634 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 634 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 737 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 546 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 658 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 011 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 721 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 117 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 121 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 068 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 025 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 620 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 946 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 453 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 731 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 455 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 259 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 344 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 634 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 018 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 427 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 248 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 162 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 245 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 175 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 819 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 775 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 188 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 017 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 150 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 932 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451 252 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 314 340 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 876 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 268 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 454 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 884 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 310 424 EUR 2018 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 538 135 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 433 908 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 855 543 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 793 000 EUR 2018 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 696 497 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 466 500 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 395 600 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 295 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 000 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 592 794 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 965 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 789 855 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 079 730 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 582 060 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 338 208 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 482 950 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 392 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 315 134 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 586 131 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 747 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 471 267 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358 695 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 299 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 224 556 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 221 535 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 111 333 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 505 531 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 759 080 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 514 626 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 464 666 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 587 192 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 948 802 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 955 991 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 271 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 279 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 282 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 838 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 349 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 427 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 304 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 401 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 249 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 734 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 192 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 621 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 971 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 117 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 519 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 216 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 102 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 640 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 309 716 EUR 2017 Služby Nie 17
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 557 EUR 2017 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 580 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 853 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 108 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 056 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 125 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 830 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 074 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 705 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 550 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 975 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 070 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 586 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 015 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 831 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 055 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 077 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 730 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 500 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 665 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 481 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 481 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 249 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 987 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 427 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 476 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 574 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 433 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 271 752 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 202 539 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 523 455 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 515 247 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 312 356 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 538 464 EUR 2019 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 029 786 EUR 2019 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 201 214 EUR 2019 Služby Nie 29
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 026 267 EUR 2019 Služby Nie 20
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 634 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 941 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 164 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 998 877 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 680 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 386 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 010 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 766 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 873 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 339 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 162 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 417 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 EUR 2019 Služby Nie 2
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 520 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 528 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 345 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 889 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 636 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 115 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 892 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 514 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 083 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 806 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 696 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 255 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 482 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 574 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 453 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 631 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 328 229 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 037 785 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 930 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 229 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 570 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 937 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 891 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 811 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 791 419 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 802 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 696 551 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 373 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 095 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 312 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 290 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411 245 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 219 138 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 264 785 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275 950 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 555 325 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 335 827 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 988 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 517 598 EUR 2019 Služby Nie 1
Povýrubové opatrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 417 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 689 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 777 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 236 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 191 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 563 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 317 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 109 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 728 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 386 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 855 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 723 964 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 046 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 053 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 378 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 877 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 199 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 026 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 711 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 022 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 416 510 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 690 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 915 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 771 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 321 022 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 489 995 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 689 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 517 598 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 608 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 049 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 254 835 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425 423 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 531 217 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 328 898 EUR 2019 Služby Nie 3
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 EUR 2019 Služby Nie 1
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 212 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 016 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 211 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 780 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 555 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 894 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 675 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 516 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 111 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 983 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 875 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 009 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 157 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 843 099 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 213 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 681 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 159 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 783 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 688 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 006 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 180 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 867 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 226 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 304 890 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 556 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 882 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 055 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 528 245 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 441 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 760 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 932 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 372 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 194 EUR 2019 Služby Nie 5
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 46 832 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 957 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 840 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 290 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 915 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 967 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 867 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 608 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 023 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 773 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 891 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 312 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 011 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 084 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 611 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 798 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 741 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 062 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 716 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 671 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 044 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 841 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 983 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 664 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 599 123 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 567 029 EUR 2020 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 270 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 067 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 018 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 026 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 032 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 980 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 225 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 317 EUR 2020 Služby Nie 1
Mulčovanie nežiadúcich drevín Správa ciest Košického samosprávneho kraja 215 900 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×