CPV kód

45000000-7

Stavebné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mikuláš Végh SHR 4 2,306,368 EUR
Végh Peter Agrochem 2 965,258 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 107,412 EUR
Obec Gemerská Ves 3 289,579 EUR
IQ Vision, s.r.o. 1 2,679,600 EUR
Obec Lokca 3 671,294 EUR
Obec Valaliky 2 197,826 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 17 5,725,380 EUR
Obec Kotešová 1 240,585 EUR
Obec Zemianske Podhradie 1 136,885 EUR
Obec Ratnovce 1 143,000 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2,191,818 EUR
Slovenská správa ciest 26 244,948,930 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 6,365,996 EUR
Obec Chynorany 4 543,928 EUR
Obec Mošovce 1 245,816 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 1,073,520 EUR
Obec Čierny Balog 6 46,801,474 EUR
Mesto Malacky 7 1,549,225 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 9 1,859,279 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 65,225,000 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 2,914,941 EUR
EUROCOM & CO, s.r.o. 2 950,304 EUR
Mesto Považská Bystrica 7 2,250,940 EUR
Mesto Prešov 5 4,845,479 EUR
Obec Haniska 3 197,281 EUR
Obec Leles 1 282,785 EUR
Mesto Bardejov 8 6,502,034 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 72,638 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 1 57,493 EUR
Mesto Žilina 6 3,509,840 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 107,000 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 1,003,620 EUR
Obec Nimnica 1 263,428 EUR
Obec Čáry 1 317,800 EUR
Obec Breza 2 229,494 EUR
Obec Dojč 1 79,474 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 2,161,809 EUR
Mesto Levoča 4 566,531 EUR
Žilinský samosprávny kraj 80 25,466,527 EUR
Obec Zemné 3 810,003 EUR
Obec Hankovce 2 125,200 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 13 2,637,832 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 147,806 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 11,588,017 EUR
AGROKOMTRADE s.r.o. 1 479,078 EUR
Obec Zavar 8 15,994,729 EUR
Obec Pastovce 1 111,670 EUR
Obec Bzenov 1 449,035 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 13 2,309,543 EUR
Obec Košarovce 3 181,566 EUR
Obec Lazany 1 117,580 EUR
Mesto Trnava 8 1,277,052 EUR
Obec Chvalová 1 145,844 EUR
Obec Sečianky 3 755,742 EUR
TT - AGROSILO Šelpice, s.r.o. 1 463,334 EUR
Obec Tajná 4 121,725 EUR
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 1 673,211 EUR
Mesto Kolárovo 3 781,435 EUR
Obec Bajč 1 153,340 EUR
Obec Hontianske Nemce 2 415,514 EUR
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 1 678,223 EUR
TORNO, s.r.o. 1 547,473 EUR
Obec Rimavské Zalužany 2 141,325 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 206,578 EUR
Obec Imeľ 6 1,570,030 EUR
Obec Hunkovce 1 81,740 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 115,467 EUR
Obec Zemianska Olča 4 1,134,154 EUR
Obec Rákoš 2 422,128 EUR
Obec Pokryváč 1 71,164 EUR
Obec Fačkov 4 451,217 EUR
SDP "Kremeň", s.r.o. 1 498,983 EUR
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 6 5,604,489 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 1,338,824 EUR
Obec Gemer 1 151,899 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 209,724 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 10,934,768 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 307,258 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 234,094 EUR
Obec Točnica 3 1,075,664 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 329,055 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 23,069,579 EUR
Obec Malé Ripňany 1 48,415 EUR
Obec Hájske 1 45,852 EUR
Obec Slovenský Grob 2 337,101 EUR
Metales, s.r.o. 1 115,350 EUR
Mesto Rožňava 2 22,173 EUR
Mesto Vráble 6 1,215,648 EUR
Domov seniorov Lamač 1 68,825 EUR
Obec Jalovec 1 81,675 EUR
Mesto Martin 4 911,997 EUR
Obec Terchová 3 889,264 EUR
Wellness Masvital s.r.o. 1 241,047 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 129,975 EUR
Mesto Topoľčany 6 5,006,967 EUR
Mesto Levice 6 1,871,318 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 53,813 EUR
Obec Ostrá Lúka 1 133,344 EUR
Obec Nitrianske Sučany 1 141,951 EUR
Obec Vikartovce 1 335,062 EUR
Obec Prituľany 1 93,319 EUR
Obec Proč 4 501,472 EUR
Obec Bukovec 1 87,211 EUR
Obec Pavlová 1 67,078 EUR
Obec Bruty 1 124,500 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 415,001 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 504,598 EUR
Obec Drahovce 1 185,862 EUR
Obec Tvarožná 1 61,278 EUR
Pekárne a cukrárne RUSINA,spol. s r.o. 2 817,119 EUR
Trnavský samosprávny kraj 9 3,007,150 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 663,000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 48,241 EUR
Glamour S, s.r.o. 1 1,193,876 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 237,627 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 4 628,098 EUR
Obec Kecerovce 1 713,292 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 3 5,537,110 EUR
Mesto Medzilaborce 2 86,716 EUR
Nová Bodva družstvo 1 139,837 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 165,217 EUR
Obec Davidov 3 407,237 EUR
Obec Lok 1 82,109 EUR
Obec Hrabičov 2 149,925 EUR
Obec Veľké Turovce 3 352,570 EUR
Obec Veľká Čalomija 4 646,913 EUR
Obec Lukov 1 224,938 EUR
Obec Ďačov 5 474,234 EUR
Obec Lopúchov 1 90,373 EUR
Obec Dubinné 3 339,269 EUR
Obec Nemcovce 2 175,007 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 2 145,937 EUR
Obec Žakovce 5 559,961 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 1,468,573 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 129,255 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 408,480 EUR
Obec Nižná Sitnica 1 160,155 EUR
Obec Hanigovce 2 150,828 EUR
Obec Beňadovo 3 174,589 EUR
Obec Hrubov 1 98,324 EUR
Obec Slaská 3 1,140,206 EUR
Obec Čavoj 2 259,083 EUR
Obec Lipníky 2 339,872 EUR
Obec Potônske Lúky 2 109,587 EUR
Obec Krišovská Liesková 1 136,835 EUR
Mesto Prievidza 16 7,923,464 EUR
Obec Košariská 3 1,221,230 EUR
Obec Koválov 2 207,180 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 3,182,385,327 EUR
Obec Víťazovce 1 88,333 EUR
Obec České Brezovo 2 161,621 EUR
Obec Janíky 2 250,710 EUR
Obec Seč 2 244,541 EUR
Obec Čičarovce 2 132,600 EUR
Agro Lesenice s.r.o. 1 1,788,038 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 27,927,131 EUR
Obec Richvald 2 336,815 EUR
Obec Nižná Voľa 2 197,706 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 604,053 EUR
Obec Kalameny 3 158,458 EUR
Obec Dúbrava 1 52,893 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 369,386 EUR
Obec Klčov 2 127,339 EUR
Obec Ptrukša 5 436,994 EUR
Obec Dvorníky-Včeláre 1 79,218 EUR
Obec Dolný Lopašov 1 54,530 EUR
Obec Vieska nad Žitavou 4 671,986 EUR
Obec Ladce 1 930,450 EUR
Mesto Rajec 1 342,550 EUR
Obec Beluša 2 141,701 EUR
Obec Bobrov 1 108,919 EUR
Obec Mad 2 232,737 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 166,660 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 3 315,959 EUR
Košický samosprávny kraj 13 2,514,204 EUR
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ 2 1,306,303 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 164,289 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 182,145 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 1 89,752 EUR
Obec Hudcovce 2 244,183 EUR
Obec Kalná nad Hronom 2 336,740 EUR
Obec Zálesie 1 268,598 EUR
Obec Kuzmice 2 788,493 EUR
Obec Ovčiarsko 2 143,076 EUR
Obec Trenčianske Mitice 1 161,984 EUR
Obec Lúč na Ostrove 3 265,468 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 38 39,977,339 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 39,390 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 92,951 EUR
Obec Hozelec 2 217,077 EUR
Obec Lackovce 1 88,442 EUR
Obec Krížovany 2 244,078 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 31,415 EUR
Obec Kalša 1 161,170 EUR
Obec Tužina 1 63,315 EUR
Obec Železník 3 574,002 EUR
Technická univerzita v Košiciach 9 797,954 EUR
ASTER PLUS spol. s r.o. 2 1,889,356 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 1,344,176 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 236,182 EUR
Mesto Dobšiná 2 607,500 EUR
Obec Veľké Kosihy 2 272,405 EUR
Obec Kamanová 1 159,622 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 2 809,348 EUR
Mesto Piešťany 4 438,784 EUR
Dušan Ilenin SHR 1 200,070 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1,082,050 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 195,315 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 20 313,151 EUR
Dopravný úrad 1 16,550 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 534,799 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 133,052 EUR
Obec Hriadky 1 113,121 EUR
Obec Radvaň nad Laborcom 2 323,879 EUR
Agro Ladzany s.r.o. 1 638,123 EUR
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 1 1,038,550 EUR
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 1 944,358 EUR
AGRO HN, s.r.o. 2 1,826,201 EUR
Mesto Krupina 1 919,284 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 18,480 EUR
Ján Cibulka - CIBI 1 504,370 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1,762,996 EUR
Mesto Lipany 3 410,594 EUR
Obec Rudno nad Hronom 1 106,393 EUR
Mesto Komárno 7 3,812,187 EUR
Obec Ďapalovce 1 171,000 EUR
Obec Svinia 3 380,767 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 3,293,065 EUR
ISTERMEAT a.s. 1 1,415,308 EUR
AGRO - MOLD akciová spoločnosť 2 829,800 EUR
AGRO RÁTKA - S, s.r.o. 1 1,063,502 EUR
STYLFAN s.r.o. 1 1,469,821 EUR
NWT Greenhouse, s.r.o. 1 1,809,208 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 7 1,264,781 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 796,900 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 226,744 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 201,438 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 3 5,740,266 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 1 378,702 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 74,600 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 115,656 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 700,000 EUR
Veľká Havrania, s.r.o. 1 1,391,964 EUR
Kremeň - Eko s.r.o. 1 146,212 EUR
Domov pri kríži 1 1,155,957 EUR
B.C.INVEST,a.s. 1 146,171 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 6 178,677 EUR
Obec Nová Vieska 2 276,129 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 3 1,560,575 EUR
MARVIN Marcelová, s.r.o. 2 197,650 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 5 1,089,016 EUR
Obec Gaboltov 1 439,978 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1,219,732 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 265,016 EUR
Obec Nižný Slavkov 2 294,299 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 66,980 EUR
Obec Banská Belá 4 759,627 EUR
Mesto Trstená 4 1,280,255 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 50,000 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 486,891 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 2,915,940 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 5 171,139 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 44,900 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 7,070,699 EUR
Mesto Turzovka 3 1,002,374 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 399,759 EUR
Obec Jablonov nad Turňou 1 78,979 EUR
Mesto Humenné 12 5,709,281 EUR
Mesto Svidník 2 444,895 EUR
Obec Nižný Hrušov 1 559,890 EUR
Obec Tuhár 1 79,700 EUR
Mesto Krompachy 8 2,542,068 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 193,980 EUR
Obec Babindol 3 553,634 EUR
Obec Ostratice 4 316,265 EUR
Obec Čamovce 1 66,260 EUR
Obec Babín 2 481,175 EUR
AMI spol. s r.o. 1 294,998 EUR
Mesto Brezno 2 1,839,880 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 133,483 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 570,277 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 738,042 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 8 1,552,562 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 86,913 EUR
Obec Zemplínska Široká 1 54,712 EUR
Obec Slovenské Ďarmoty 1 79,769 EUR
Obec Vyhne 2 266,606 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 726,567 EUR
Obec Bzenica 2 449,342 EUR
Obec Chrámec 2 499,057 EUR
Mesto Dunajská Streda 5 1,780,800 EUR
Obec Žikava 1 50,873 EUR
Obec Ludanice 1 31,445 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 4 518,754 EUR
Obec Klasov 2 802,193 EUR
Obec Badín 3 266,661 EUR
STAVEKO-SK, a.s. 1 418,619 EUR
Obec Bajany 1 127,267 EUR
Obec Becherov 1 57,164 EUR
Obec Malachov 1 97,411 EUR
Obec Hankovce 1 81,305 EUR
Obec Betliar 1 162,582 EUR
Obec Lúčka 1 83,078 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 9 1,793,995 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 4,500,379 EUR
Obec Kopčany 2 1,766,407 EUR
Mesto Fiľakovo 6 2,864,037 EUR
Mesto Sabinov 9 1,314,282 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 162,546 EUR
Mesto Senica 2 1,079,294 EUR
Mesto Holíč 8 3,525,652 EUR
Obec Trenčianska Turná 2 769,992 EUR
Obec Nižná 1 748,409 EUR
Obec Ražňany 1 260,656 EUR
Obec Vlčkovce 1 825,781 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 178,927 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 2 42,373 EUR
Mesto Bytča 2 690,248 EUR
EUROPALT plus, spol. s r.o. 1 459,680 EUR
Obec Martinček 2 153,543 EUR
Obec Výčapy - Opatovce 1 113,687 EUR
Obec Zuberec 3 1,024,754 EUR
Obec Belince 1 82,300 EUR
Obec Solčany 3 441,800 EUR
Obec Preseľany 3 294,765 EUR
Obec Opatovská Nová Ves 2 156,596 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 2,399,073 EUR
Mesto Nové Zámky 4 3,577,966 EUR
NyNa s.r.o. 1 185,890 EUR
Mesto Šaľa 3 1,741,562 EUR
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 1 48,541 EUR
Obec Starý Tekov 2 224,316 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 78,720 EUR
Obec Dlhé Pole 1 264,083 EUR
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT 1 298,150 EUR
Obec Málinec 2 253,302 EUR
Obec Soblahov 1 149,798 EUR
PM PLUS, s.r.o. 1 304,782 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 48 9,982,128 EUR
Slovenské národné múzeum 1 4,380 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 532,125 EUR
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 1 599,211 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 594,416 EUR
T E S L A Liptovský Hrádok a.s. 1 295,386 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 636,851 EUR
Strojspiš, spol. s r.o. 1 765,637 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 1 312,288 EUR
Stredná odborná škola 2 417,978 EUR
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 1 180,554 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1,230 EUR
Obec Dubovica 1 432,701 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 179,500 EUR
Obec Kluknava 1 281,422 EUR
Obec Zemplínske Jastrabie 2 158,145 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 118,689 EUR
Mesto Senec 2 1,155,696 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14 46,842,940 EUR
Obec Orechová 1 118,569 EUR
AT TATRY, spol. s r.o. 1 115,100 EUR
Obec Rudinská 3 501,025 EUR
IRH Consulting s.r.o. 1 173,542 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 87,913 EUR
Obec Solčianky 1 71,078 EUR
Obec Komoča 4 454,049 EUR
Promitor s.r.o. 1 1,317,996 EUR
Obec Zbudza 1 121,598 EUR
Obec Bertotovce 3 1,062,179 EUR
Spojená škola 1 307,576 EUR
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 1 1,128,989 EUR
Mesto Čadca 3 6,672,833 EUR
Obec Kostoľany pod Tribečom 1 421,494 EUR
Obec Oslany 1 246,818 EUR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 2 350,000 EUR
Obec Smrdáky 1 77,185 EUR
Obec Kružno 1 96,891 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka 1 1,198,523 EUR
Obec Janík 1 229,550 EUR
Obec Osikov 2 225,793 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 499,051 EUR
Obec Švošov 4 379,560 EUR
Obec Hrubý Šúr 1 61,030 EUR
Obec Pata 1 766,523 EUR
Obec Martin nad Žitavou 1 68,348 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 15 2,805,263 EUR
Obec Horné Turovce 1 81,437 EUR
Obec Dolné Semerovce 1 81,028 EUR
Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo 1 546,491 EUR
Obec Širkovce 3 364,783 EUR
Obec Horné Naštice 1 95,877 EUR
Obec Lacková 2 149,886 EUR
Obec Štefanov nad Oravou 1 162,308 EUR
Obec Kochanovce 1 76,123 EUR
Stredná umelecká škola 1 302,798 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 12 4,746,894 EUR
Mesto Pezinok 3 495,084 EUR
Ing. Branislav Vallo 1 33,333 EUR
Obec Liesek 2 2,451,075 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 545,099 EUR
Obec Kľúčovec 3 181,843 EUR
Obec Teriakovce 2 218,095 EUR
Obec Vyšný Kubín 4 676,411 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 82,476 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 3 972,395 EUR
Fintex, s.r.o. 1 188,210 EUR
Obec Lodno 1 61,031 EUR
Obec Bukovce 1 147,701 EUR
Obec Krivosúd-Bodovka 1 90,664 EUR
Obec Hranovnica 1 0 EUR
Obec Kubáňovo 2 178,115 EUR
Obec Gáň 4 340,639 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 138,908 EUR
Obec Jasenov 1 111,498 EUR
Obec Chmeľovec 2 62,083 EUR
Mesto Námestovo 2 694,592 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 44,162 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 3 545,328 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 2 159,752 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 4 1,910,293 EUR
Obec Čifáre 1 104,046 EUR
Obec Liptovská Anna 1 897,738 EUR
Common Comity, s.r.o. 1 444,980 EUR
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 1 187,250 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 1 717,775 EUR
Obec Bobot 1 212,805 EUR
Obec Padáň 2 423,480 EUR
Obec Povoda 1 93,517 EUR
Obec Trstená na Ostrove 1 59,456 EUR
Obec Jurová 1 55,000 EUR
Obec Zlatníky 2 153,526 EUR
Obec Šišov 1 90,580 EUR
Družstvo SILICKÁ PLANINA 1 102,455 EUR
BIOPEL, a. s. 2 3,626,000 EUR
Obec Radnovce 2 907,204 EUR
Mesto Michalovce 3 3,759,291 EUR
Obec Klin 2 207,830 EUR
Obec Kružlová 7 1,679,930 EUR
Obec Ulič 2 270,468 EUR
Obec Lúčka 1 53,160 EUR
Obec Držkovce 2 138,708 EUR
Obec Malatiná 3 257,562 EUR
Obec Dolné Lefantovce 2 203,440 EUR
Mesto Vrbové 1 139,249 EUR
Obec Horné Lefantovce 1 109,499 EUR
Obec Koniarovce 3 415,378 EUR
Obec Oponice 3 372,264 EUR
Obec Krtovce 2 237,103 EUR
Obec Horná Mariková 2 237,865 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 3 696,094 EUR
Obec Závod 3 337,028 EUR
Obec Miezgovce 2 136,359 EUR
Obec Bartošovce 4 244,670 EUR
Obec Mankovce 1 149,184 EUR
Obec Prestavlky 1 61,468 EUR
Obec Veľké Dravce 3 669,300 EUR
Obec Kalinov 3 256,384 EUR
Obec Hraň 1 274,567 EUR
Obec Michalok 1 58,531 EUR
Obec Merník 1 53,512 EUR
Obec Demänovská Dolina 3 381,109 EUR
Obec Gregorovce 2 241,140 EUR
Obec Údol 2 210,340 EUR
Obec Stuľany 2 224,910 EUR
Obec Vitanová 1 357,685 EUR
Obec Čelkova Lehota 1 113,584 EUR
Obec Veľké Straciny 2 173,478 EUR
Obec Nemcovce 1 117,528 EUR
Obec Kamienka 1 104,958 EUR
Obec Párnica 3 363,976 EUR
Obec Otročok 1 101,381 EUR
Obec Babiná 1 98,960 EUR
Obec Rakša 1 72,272 EUR
Obec Ruskovce 1 132,566 EUR
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 629,889 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 81,205 EUR
Obec Široké 3 969,741 EUR
Obec Jalšové 1 119,602 EUR
Obec Nedašovce 1 46,145 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie"Preseľany 1 165,000 EUR
Obec Rašice 1 42,115 EUR
Obec Merašice 1 75,043 EUR
Obec Fulianka 1 83,193 EUR
Obec Motešice 2 681,750 EUR
Obec Šarišská Trstená 1 110,833 EUR
Obec Baškovce 1 40,305 EUR
Obec Madunice 3 543,999 EUR
Obec Veľká Lesná 3 300,640 EUR
Obec Sikenička 1 93,000 EUR
FARKAS + spol. s r.o. 1 275,080 EUR
PROSACH, s.r.o. 1 812,436 EUR
Obec Veľká Čierna 1 65,176 EUR
Obec Čaka 1 112,495 EUR
Obec Zbudské Dlhé 1 102,855 EUR
Obec Nižná Pisaná 1 59,750 EUR
Obec Zbyňov 1 64,965 EUR
Obec Pucov 3 196,333 EUR
Obec Poša 2 226,460 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 876,984 EUR
Obec Bátka 1 73,089 EUR
Obec Velušovce 1 122,224 EUR
Obec Topoľovka 3 276,810 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 699,902 EUR
Obec Záhor 1 288,995 EUR
Obec Vojňany 2 131,292 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 1,180,002 EUR
Obec Dulova Ves 3 312,506 EUR
Obec Hažín nad Cirochou 1 109,646 EUR
Obec Turcovce 3 265,443 EUR
Obec Závadka 2 231,085 EUR
Obec Malý Lipník 2 208,321 EUR
Obec Gyňov 1 66,992 EUR
Obec Malá Čausa 3 236,269 EUR
Obec Brestov 2 102,874 EUR
Obec Hosťovce 1 78,886 EUR
Obec Veľké Chlievany 2 77,631 EUR
Obec Hliník nad Hronom 1 71,660 EUR
Obec Štiavnické Bane 3 281,031 EUR
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. 2 1,826,534 EUR
Obec Černina 2 194,922 EUR
Obec Zemplín 1 84,151 EUR
Obec Krásna Lúka 3 275,225 EUR
Obec Háj 2 280,583 EUR
Obec Rožňavské Bystré 1 81,582 EUR
Obec Čechy 2 170,849 EUR
Obec Zalaba 1 51,833 EUR
Obec Domaňovce 4 466,274 EUR
Obec Nemčice 1 72,801 EUR
Obec Neporadza 1 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 1,868,597 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 2 177,471 EUR
Obec Lažany 1 82,654 EUR
Obec Ruská Bystrá 1 81,867 EUR
Obec Súľov - Hradná 1 219,500 EUR
Obec Svinná 1 456,399 EUR
Obec Snežnica 2 374,328 EUR
Obec Hrádok 2 166,364 EUR
Obec Bunkovce 2 162,047 EUR
Obec Palota 2 158,322 EUR
Mesto Galanta 3 599,471 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 1,159,000 EUR
Obec Nováčany 2 98,490 EUR
Obec Kuková 1 72,668 EUR
RAVENA, s.r.o. 2 1,601,969 EUR
Obec Mútne 1 97,915 EUR
Mesto Kežmarok 5 1,590,373 EUR
RAB, s.r.o. 1 625,458 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 26,170 EUR
Mesto Ružomberok 8 1,408,638 EUR
TIS, v.o.s. 1 380,903 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 787,411 EUR
Obec Čaňa 2 40,654 EUR
Základná škola, Valaská Belá 242 1 54,109 EUR
Stavebno - projekčná spoločnosť Credo, spol. s r.o. 1 372,909 EUR
Ján Fekiač 1 49,825 EUR
Spojená škola svätých Košických mučeníkov 1 93,564 EUR
Pro Wood, a.s. 1 652,994 EUR
Obec Lednica 1 43,610 EUR
Agro Tomašová a.s. 2 2,959,948 EUR
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 2 2,959,818 EUR
Mesto Detva 3 1,398,221 EUR
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 1,191,583 EUR
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 2 423,018 EUR
Obec Drňa 1 189,037 EUR
Obec Dubovec 1 184,877 EUR
Obec Oravský Biely Potok 4 306,468 EUR
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. 2 344,482 EUR
Obec Malá Čierna 1 75,017 EUR
Obec Hôrka nad Váhom 1 82,900 EUR
Obec Fiľakovské Kováče 2 129,985 EUR
Obec Stránske 3 464,110 EUR
Obec Jakubov 2 271,907 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 1 487,592 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 1,895,120 EUR
Obec Kobeliarovo 1 92,944 EUR
Obec Ľuboreč 1 78,978 EUR
Obec Jenkovce 3 244,449 EUR
Obec Forbasy 2 216,042 EUR
Obec Nižné Ružbachy 3 298,200 EUR
Obec Dedačov 2 128,896 EUR
Obec Vaniškovce 2 238,475 EUR
Obec Borčany 2 173,312 EUR
Obec Bardoňovo 3 281,151 EUR
Obec Malé Lednice 2 162,089 EUR
Obec Šimonovce 2 246,889 EUR
Obec Rakúsy 1 99,478 EUR
Obec Habovka 3 784,429 EUR
Obec Oravský Podzámok 1 185,029 EUR
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 2 575,845 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 95,487 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 936,228 EUR
Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV 1 592,237 EUR
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Malá Franková 1 498,208 EUR
Obec Hodejovec 1 84,000 EUR
Obec Janov 3 326,073 EUR
ANNOGALLERY 1 103,650 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 5 16,679,841 EUR
Obec Bobrovec 1 78,597 EUR
Obec Dolné Naštice 1 78,120 EUR
Obec Gerlachov 2 210,499 EUR
Obec Sása 1 129,877 EUR
Obec Čečehov 2 189,321 EUR
Obec Rakovčík 1 79,477 EUR
Obec Dvorec 2 133,443 EUR
Obec Slavec 2 95,902 EUR
Obec Tachty 3 344,615 EUR
Obec Hnilec 1 91,321 EUR
Obec Súdovce 1 79,832 EUR
FORSTIMBER, s.r.o. 2 1,510,570 EUR
Obec Repište 2 121,063 EUR
Ján Bobro Pekáreň Hriňová 1 1,536,510 EUR
Obec Studenec 3 209,472 EUR
Obec Záhradné 3 1,360,160 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 371,788,636 EUR
Obec Mojzesovo 1 37,634 EUR
Obec Dolná Ždaňa 2 144,779 EUR
Obec Ochtiná 1 74,226 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 2,033,755 EUR
Obec Lieskovec 1 77,524 EUR
Obec Železná Breznica 2 247,018 EUR
Obec Uhliská 1 66,741 EUR
Obec Veľké Trakany 1 458,522 EUR
Obec Prenčov 4 709,528 EUR
Obec Pitelová 1 99,611 EUR
Obec Lovča 1 99,600 EUR
Obec Lehôtka pod Brehmi 2 448,961 EUR
RISO - R, s.r.o. 1 293,249 EUR
Obec Poloma 2 148,257 EUR
Obec Výrava 1 128,829 EUR
Obec Krušetnica 2 759,641 EUR
Obec Čierne Pole 1 0 EUR
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 1 868,243 EUR
Obec Podolie 1 579,963 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 1 627,699 EUR
Obec Čelovce 1 57,414 EUR
Obec Veľká Hradná 1 780,291 EUR
Obec Vojka 1 80,740 EUR
Obec Horné Plachtince 2 134,461 EUR
Obec Keť 1 124,422 EUR
Obec Krpeľany 1 101,867 EUR
Obec Teplička nad Váhom 3 1,806,516 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 1,376,622 EUR
Obec Zbudská Belá 2 102,689 EUR
Obec Cestice 2 735,378 EUR
Obec Choňkovce 1 54,995 EUR
Obec Priekopa 2 127,939 EUR
Obec Sokolovce 2 203,276 EUR
ALFA BIO, spol.s r.o. 1 472,328 EUR
Obec Nový Tekov 1 0 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce 1 1,170,989 EUR
Obec Petrikovce 1 90,336 EUR
Obec Lechnica 1 69,777 EUR
Obec Turová 1 85,557 EUR
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 2 171,486 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 336,289 EUR
Obec Chyžné 1 55,720 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 194,974 EUR
COMAGRO s.r.o. 1 484,372 EUR
Obec Strečno 3 420,349 EUR
Obec Braväcovo 2 170,125 EUR
Martin Ladányi - MARCI 1 241,007 EUR
Obec Reľov 3 292,379 EUR
Obec Vlachy 3 263,182 EUR
Obec Vyšná Boca 1 129,850 EUR
Obec Jamník 1 98,855 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 512,511 EUR
Obec Skačany 1 108,424 EUR
Obec Ľubotice 4 1,126,053 EUR
Veolia Energia Poprad, a.s. 3 296,411 EUR
Obec Smolinské 3 395,280 EUR
Obec Brestovany 2 301,142 EUR
Obec Nová Bystrica 1 195,600 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 164,896 EUR
Obec Oravská Polhora 2 824,079 EUR
Mesto Trenčín 14 24,658,085 EUR
Obec Podhorany 1 99,197 EUR
Obec Horné Srnie 1 85,998 EUR
Obec Oravská Lesná 2 410,162 EUR
Obec Čirč 3 274,131 EUR
Obec Gabčíkovo 1 238,888 EUR
Obec Vojnatina 1 75,502 EUR
EPP Slovensko, s.r.o. 1 1,974,816 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 2 429,447 EUR
Obec Kristy 1 88,483 EUR
Obec Ľubiša 2 123,000 EUR
AGRO MERNÍK, s.r.o. 1 241,109 EUR
Obec Čierny Potok 1 69,838 EUR
Obec Hlboké 4 915,106 EUR
BIOAGRO - M&P s.r.o. 1 138,109 EUR
Obec Bernolákovo 2 994,663 EUR
Mesto Myjava 2 1,282,886 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka 1 1,318,861 EUR
Obec Vyšná Polianka 1 68,132 EUR
VADAŠ, s.r.o. 1 165,479 EUR
Obec Harhaj 1 220,000 EUR
Obec Koprivnica 3 925,180 EUR
Premier Travel, s.r.o. 1 1,906,295 EUR
Obec Dražice 2 187,051 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 3 998,672 EUR
Obec Marhaň 3 485,459 EUR
Obec Neverice 1 49,733 EUR
Obec Poliakovce 1 116,030 EUR
Obec Hrabovec 1 210,152 EUR
Obec Dedina Mládeže 1 79,686 EUR
Obec Stročín 1 122,766 EUR
Obec Lendak 4 107,002 EUR
Obec Zvončín 1 228,001 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 119,760 EUR
Mesto Zvolen 5 2,493,146 EUR
Obec Šarišské Michaľany 2 633,965 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 110,503 EUR
Obec Láb 2 325,491 EUR
Obec Terany 3 292,435 EUR
Obec Jelenec 2 935,453 EUR
Obec Chotín 3 1,625,222 EUR
Obec Šarkan 1 150,724 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 398,640 EUR
Obec Záborské 4 903,131 EUR
Obec Varhaňovce 3 674,576 EUR
Obec Dlhé Stráže 2 117,794 EUR
Mesto Hnúšťa 1 206,934 EUR
BGV Enviro s.r.o. 1 1,054,896 EUR
Obec Stará Kremnička 1 138,969 EUR
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 1 45,680 EUR
Obec Prochot 1 43,990 EUR
Obec Torysky 1 98,217 EUR
Obec Vyšná Šebastová 3 676,423 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 2 1,108,878 EUR
Obec Iža 3 1,257,068 EUR
Obec Osturňa 1 101,869 EUR
Obec Chmeľnica 2 58,645 EUR
Obec Torysa 1 528,000 EUR
Obec Obid 1 52,008 EUR
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 1 278,895 EUR
Lilla Púchovská - LILLA 1 288,629 EUR
Obec Ľubovec 1 90,099 EUR
Obec Rudná 1 323,678 EUR
Obec Šašová 2 176,181 EUR
Obec Jovice 1 74,191 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 2 340,211 EUR
Obec Kukučínov 2 148,683 EUR
Obec Zádiel 1 148,425 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 3 869,693 EUR
Obec Červená Voda 2 263,049 EUR
Obec Lesenice 2 296,652 EUR
Obec Pribiš 2 124,202 EUR
Obec Tôň 4 310,000 EUR
Mesto Handlová 2 114,758 EUR
Obec Štrba 4 783,026 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 457,276 EUR
Obec Búč 1 217,761 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 2,073,067 EUR
Mesto Sereď 2 395,603 EUR
Obec Skýcov 1 34,005 EUR
Obec Oravská Jasenica 2 290,845 EUR
DAC ARÉNA, a.s. 1 4,200,000 EUR
Obec Markovce 1 135,000 EUR
Obec Lenartovce 1 177,114 EUR
Obec Macov 1 69,276 EUR
Obec Veľký Lipník 1 65,459 EUR
Obec Rumanová 1 73,800 EUR
Obec Dobrohošť 3 634,766 EUR
Obec Rúbaň 1 124,150 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 226,009 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 348,498 EUR
Obec Tomášikovo 1 130,566 EUR
Obec Dunajský Klátov 2 130,334 EUR
Obec Šivetice 1 144,091 EUR
Mesto Púchov 7 662,566 EUR
FOOD UNION, s.r.o. 1 1,413,969 EUR
Stredná odborná škola 1 32,854 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 199,532 EUR
Obec Zariečie 3 641,340 EUR
K R O N SK, s.r.o. 1 2,628,000 EUR
Mesto Svit 3 839,640 EUR
Obec Pozdišovce 2 116,457 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 3,108,687 EUR
Obec Bugľovce 2 185,373 EUR
Relax Zone Skalka s.r.o. 1 554,177 EUR
Obec Uličské Krivé 1 71,230 EUR
Obec Dolná Tižina 1 164,416 EUR
Obec Dlhá Ves 1 30,804 EUR
Obec Liptovská Kokava 2 290,974 EUR
Obec Baška 1 154,394 EUR
Obec Lúčina 2 168,966 EUR
Obec Žitavce 1 176,876 EUR
Obec Brestovec 2 229,585 EUR
Obec Práznovce 2 277,896 EUR
Bryndziareň, s.r.o. 1 1,073,158 EUR
Obec Jankovce 2 150,515 EUR
Obec Malá Mača 3 274,070 EUR
Obec Malinovo 2 410,412 EUR
Obec Kľače 1 74,163 EUR
Obec Staškovce 2 96,023 EUR
Obec Nižné Ladičkovce 2 212,000 EUR
Obec Sveržov 3 353,175 EUR
Obec Kolonica 1 149,504 EUR
Obec Slanská Huta 1 124,064 EUR
Obec Veľké Kostoľany 5 1,520,349 EUR
Obec Dolná Súča 2 889,068 EUR
Mesto Svätý Jur 2 653,568 EUR
Obec Varadka 1 52,200 EUR
Obec Malé Straciny 2 127,247 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 199,999 EUR
Obec Domaníky 1 158,406 EUR
Obec Dolný Chotár 1 70,780 EUR
Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava, s organizačnými zložkami: Základá škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským - Fábry Zoltán Alapiskola, Rožňava - Rozsmyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola 1 95,822 EUR
Obec Kraľovany 2 342,183 EUR
KORTINA COM s.r.o. 1 1,210,170 EUR
Obec Plaveč 3 1,093,338 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 3 1,694,485 EUR
Obec Kochanovce 2 268,974 EUR
Obec Ruská Poruba 1 87,739 EUR
Obec Podhradík 2 122,035 EUR
GET group, s.r.o. 1 183,420 EUR
Obec Bešeňová 1 59,876 EUR
Obec Veľký Biel 1 762,333 EUR
Obec Kečkovce 1 96,495 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 163,758 EUR
Obec Novoť 1 84,149 EUR
GURMEN s.r.o. 1 1,736,899 EUR
Obec Uhrovec 2 298,458 EUR
Obec Rozhanovce 1 782,642 EUR
AT GEMER, spol. s r.o. 1 299,873 EUR
Obec Havaj 2 250,800 EUR
Obec Liptovský Ondrej 1 82,600 EUR
POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO s.r.o. 1 1,526,007 EUR
Obec Bajtava 2 290,459 EUR
Obec Spišský Štvrtok 1 213,064 EUR
Obec Mokroluh 1 91,665 EUR
Obec Muránska Zdychava 1 48,558 EUR
Obec Kurov 1 74,269 EUR
Obec Skerešovo 1 93,030 EUR
Obec Marcelová 4 1,791,563 EUR
Obec Pozba 1 124,891 EUR
Obec Lúčka 1 67,381 EUR
Obec Roztoky 3 350,574 EUR
Marian Bojtoš AMES 1 270,505 EUR
PABY, s.r.o. 1 670,243 EUR
Obec Budiš 3 200,583 EUR
Obec Turík 2 128,594 EUR
Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 1 51,702 EUR
Krajská prokuratúra 1 42,661 EUR
Obec Čereňany 6 2,528,504 EUR
METAL CONTAINER a.s. 1 85,150 EUR
AGROSEV, spol. s r.o. 4 680,993 EUR
Jastrabá agro s.r.o. 1 109,436 EUR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 1 163,877 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 2,645,068 EUR
J.F.A. Invest, s.r.o. 1 149,562 EUR
Obec Tešedíkovo 1 844,000 EUR
Obec Čachtice 1 125,636 EUR
ROŠERO - P, s.r.o. 1 191,200 EUR
Sky Group Slovakia, s.r.o. 1 1,176,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo 1 147,894 EUR
Faveo Healthcare s. r. o. 1 48,537 EUR
Mesto Sobrance 5 2,337,260 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 3 2,264,909 EUR
Peter Simčák - SIMI 1 1,822,793 EUR
Obec Šambron 1 83,731 EUR
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 1 168,278 EUR
Miestna akčná skupina Vršatec 1 69,800 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 661,631 EUR
Obec Huncovce 2 756,752 EUR
ELVIN, spol. s r.o. 1 133,074 EUR
AGROMA s.r.o. 2 1,102,666 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 351,754 EUR
Obec Podhorany 2 474,840 EUR
BEST MEAT s.r.o. 1 1,298,000 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 143,481 EUR
Obec Valaská Belá 2 278,679 EUR
Obec Bošany 1 213,886 EUR
Obec Rybník 2 495,302 EUR
Detský domov 2 112,258 EUR
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 1 15,262 EUR
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 1 293,612 EUR
Obec Domaniža 2 580,490 EUR
Stredná odborná škola technická 1 212,753 EUR
Obec Višňov 1 99,999 EUR
Obec Ohradzany 2 127,811 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 96,687 EUR
AGRIVA s.r.o. 2 3,268,485 EUR
Obec Červený Hrádok 2 493,889 EUR
Obec Pružina 1 159,795 EUR
Obec Baloň 1 164,863 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 1 97,084 EUR
Mesto Podolínec 1 512,955 EUR
Obec Staškov 3 292,145 EUR
Obec Hrušovany 1 70,696 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 79,327 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 112,633 EUR
Agro Čelovce s.r.o. 1 496,950 EUR
Obec Spišské Bystré 1 867,290 EUR
Obec Jarovnice 2 1,154,493 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 1,430,055 EUR
Mesto Kremnica 2 1,894,623 EUR
Obec Stráne pod Tatrami 1 389,988 EUR
EKO GREEN, s.r.o. 1 215,346 EUR
Obec Krasňany 2 548,234 EUR
Obec Komjatná 2 1,127,334 EUR
Zoologická záhrada 1 1,723,236 EUR
Obec Seňa 1 358,463 EUR
Mesto Veľký Meder 2 295,172 EUR
Dobrá úroda, s.r.o. 1 1,298,432 EUR
Beata Janštová 1 1,498,566 EUR
Horská záchranná služba 2 398,490 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 253,225 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 481,482 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 189,999 EUR
Mesto Stropkov 1 561,421 EUR
Obec Jurské 3 594,442 EUR
Obec Čiližská Radvaň 1 165,886 EUR
Obec Hôrka 1 443,849 EUR
Obec Raková 1 121,700 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 2 189,200 EUR
IMMOBAU s.r.o. 1 1,894,607 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 3 453,808 EUR
Mesto Giraltovce 1 193,800 EUR
Obec Majcichov 2 435,916 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 867,215 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 2 494,207 EUR
Obec Lipovce 1 65,900 EUR
Obec Bošáca 1 310,602 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 41,937 EUR
Obec Mníchova Lehota 1 152,931 EUR
Obec Dolné Obdokovce 2 224,345 EUR
Obec Holčíkovce 1 153,526 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 279,720 EUR
Základná škola 1 331,000 EUR
Obec Lietavská Svinná - Babkov 2 158,287 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 239,056 EUR
SOLAR Real, s.r.o. 1 178,786 EUR
TOKAJ GOLD s.r.o. 2 4,204,398 EUR
MOVINO, spol. s r.o. 1 543,711 EUR
Obec Rudina 2 61,887 EUR
Obec Jarabina 2 378,225 EUR
Obec Čečejovce 2 1,229,933 EUR
SPARTAK MYJAVA a. s. 1 1,130,683 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 927,060 EUR
Obec Uhorská Ves 1 141,630 EUR
BOMINA s.r.o. 1 401,667 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 3 181,277 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 245,059 EUR
Obec Diaková 1 160,000 EUR
Georgica, s.r.o. 1 179,819 EUR
Obec Zborov 2 361,824 EUR
H & O Construktion, s.r.o. 1 1,414,318 EUR
BIOPELL SK a. s. 1 1,671,787 EUR
BIOSPOL GROUP, a. s. 1 1,689,645 EUR
Obec Kozárovce 1 83,666 EUR
Základná škola 1 339,620 EUR
ANDORA s.r.o. 1 414,630 EUR
NOVA BIOMASS ENERGY s.r.o. 1 1,639,205 EUR
AGROPARTNER spol. s r.o. 3 481,736 EUR
TOP - IMMOSTATE, s.r.o. 1 1,697,729 EUR
Záhorie Farms s.r.o. 1 305,034 EUR
Obec Šamudovce 1 61,660 EUR
Obec Pravenec 3 310,678 EUR
KUPEX spol. s r.o. 1 408,162 EUR
Arpád Bognár Mäso údeniny 1 342,960 EUR
Obec Čeľadice 1 37,499 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 2 338,356 EUR
Obec Zubrohlava 2 266,237 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 375,458 EUR
Obec Dulovce 2 572,910 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 67,920 EUR
Víno Levice s.r.o. 2 201,728 EUR
Obec Smižany 4 2,208,486 EUR
Krajská prokuratúra 1 77,748 EUR
TinAGRO s.r.o. 1 60,630 EUR
Ing. Attila Fazekas SHR 1 589,574 EUR
Obec Pusté Úľany 1 174,397 EUR
Obec Dolný Lieskov 1 238,750 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 550,000 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 73,980 EUR
Základná škola Košice 1 27,000 EUR
Mesto Sečovce 1 230,396 EUR
Obec Bziny 2 477,984 EUR
AGRISLOV, s.r.o. 1 678,497 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 538,243 EUR
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 1 106,680 EUR
Obec Brusno 1 102,570 EUR
Obec Slovany 1 75,835 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 95,999 EUR
Obec Dechtice 3 516,110 EUR
Igor Božik IB mäso 1 978,988 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 2 2,693,243 EUR
Ing. Peter Badiar - BONUM 1 333,250 EUR
Obec Veľké Rovné 4 332,223 EUR
Obec Lučivná 2 155,009 EUR
Chateau Marco, s.r.o. 1 1,188,453 EUR
Obec Podbiel 1 84,773 EUR
Peter Berešík 1 83,929 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 564,165 EUR
Obec Červeník 3 179,786 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 751,901 EUR
Obec Markušovce 6 2,916,946 EUR
Obec Smolník 1 86,118 EUR
Obec Makov 3 157,132 EUR
Obec Lovinobaňa 1 57,000 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 354,121 EUR
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 1 1,114,759 EUR
Obec Kamenica 2 198,166 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Hrabovec nad Laborcom 1 487,053 EUR
KOLIBA, a.s. 1 355,656 EUR
Obec Jelka 1 239,877 EUR
Obec Kátlovce 1 182,892 EUR
Obec Unín 1 508,889 EUR
Zuzana Minková - I.K.A. 1 250,465 EUR
Obec Tekovské Lužany 3 807,221 EUR
Mesto Veľký Krtíš 2 902,440 EUR
Chovmat F.U., s.r.o. 1 252,117 EUR
Obec Vojany 5 636,706 EUR
Tibor Piling - Agroobchod 1 133,520 EUR
MATYAS s. r. o. 1 486,579 EUR
Ladislav Czikó 1 141,629 EUR
Biofarma Turie, a.s. 1 707,850 EUR
HARVIS s r. o. 1 1,499,856 EUR
Hindický, s.r.o. 1 1,110,598 EUR
MONOPRODUKT s.r.o. 1 1,499,550 EUR
Ferdinand Mikos SHR 1 1,294,559 EUR
BYSPRAV spol. s r.o. 1 90,172 EUR
Obec Trhová Hradská 2 162,377 EUR
Krajská prokuratúra 2 224,537 EUR
Základná škola P. Jilemnického 1035/2 Zvolen 1 99,387 EUR
Obec Kunerad 1 111,161 EUR
Pavol Petruňák 1 393,226 EUR
Obec Častá 2 575,295 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 5,000 EUR
Ing. Miroslav Tančin 1 505,111 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 59,431 EUR
DANUBIA, a.s. 1 803,860 EUR
Stredná priemyselná škola 2 488,692 EUR
Obec Detvianska Huta 1 99,236 EUR
Obec Rastislavice 1 73,955 EUR
Obec Falkušovce 1 534,000 EUR
FECUPRAL - FOREST s.r.o. 1 86,640 EUR
Obec Príbelce 1 82,487 EUR
Ing. Vladimír Očvár - PRODOLES 1 252,389 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 821,380 EUR
Obec Kokošovce 1 64,218 EUR
Národný onkologický ústav 1 291,528 EUR
Lučivnianska spoločnosť IVAN a spol., p.s. 1 609,009 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 2 675,323 EUR
Obec Bátorová 1 79,041 EUR
Obec Boleráz 1 184,569 EUR
Mesto Lučenec 1 31,273 EUR
Obec Hrčeľ 2 143,292 EUR
Wood exim s.r.o. 1 218,603 EUR
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 1 403,326 EUR
Viktor Zsigárdi 1 496,987 EUR
Obec Kysta 1 81,655 EUR
Obec Vinné 1 0 EUR
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa 1 108,435 EUR
Obec Milpoš 2 299,730 EUR
Obec Brezina 3 220,531 EUR
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 1 2,289,585 EUR
Obec Zázrivá 1 666,257 EUR
Obec Močenok 2 549,142 EUR
Obec Šarišské Sokolovce 1 88,949 EUR
Obec Tomášovce 3 1,030,864 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 259,856 EUR
Obec Tušice 2 154,788 EUR
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 19,000 EUR
Mesto Želiezovce 2 671,702 EUR
Obec Dolné Plachtince 2 234,695 EUR
Obec Malá Ida 1 277,544 EUR
Obec Vojčice 1 764,645 EUR
Obec Ráztočno 1 199,984 EUR
VERKAD spol. s r.o. 1 337,646 EUR
Obec Horné Štitáre 1 83,203 EUR
Obec Zámutov 1 262,654 EUR
DAREC, a.s. 1 420,269 EUR
Obec Veličná 1 84,795 EUR
Obec Ladice 3 247,313 EUR
Špeciálna základná škola 1 7,162 EUR
Obec Selice 1 49,089 EUR
Obec Dubník 3 1,029,308 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 1 326,061 EUR
Obec Povina 1 222,161 EUR
Ing. Rastislav Anguš 1 63,668 EUR
Viera Dvorská 1 382,065 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 207,000 EUR
Obec Gajary 2 253,382 EUR
Obec Smolenice 2 142,938 EUR
Základná škola SNP 1 v Humennom 1 100,225 EUR
Obec Štitáre 3 237,561 EUR
Obec Lovce 2 161,127 EUR
Obec Beladice 1 48,448 EUR
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 1 495,555 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 203,551 EUR
Obec Kamenná Poruba 1 74,400 EUR
Obec Soľ 2 534,744 EUR
Obec Nižná Jedľová 1 71,990 EUR
Obec Nižný Orlík 3 316,443 EUR
Obec Dvorianky 1 68,925 EUR
Obec Nový Ruskov 2 152,158 EUR
Obec Černík 1 187,155 EUR
Obec Jacovce 1 77,068 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 57,465 EUR
Obec Veľká Lomnica 2 682,334 EUR
Obec Veľké Dvorníky 3 692,021 EUR
Obec Ňagov 1 54,985 EUR
Obec Špačince 2 331,103 EUR
Obec Pataš 1 112,720 EUR
VK farm, s.r.o. 1 1,105,000 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Ďurďové 1 657,203 EUR
Obec Horné Semerovce 2 178,457 EUR
Obec Lozorno 2 364,900 EUR
Obec Višňové 1 1,092,920 EUR
Pasienkové pozemkové spoločenstvo Hrušovo 1 157,991 EUR
Obec Lipovník 2 317,867 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 48,361 EUR
Obchodná akadémia 1 124,475 EUR
Obec Kamenica nad Hronom 1 42,736 EUR
Obec Ďurdové 2 734,495 EUR
Obec Rabča 2 356,943 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 426,900 EUR
Obec Vavrečka 1 209,760 EUR
Obec Súlovce 1 198,142 EUR
Mesto Spišská Belá 3 2,111,264 EUR
Obec Remeniny 1 71,666 EUR
GEMERPLUS, s.r.o. 1 90,625 EUR
I.Svätojurská, akciová spoločnosť 1 282,000 EUR
Evanjelická základná škola 1 58,542 EUR
MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o. 1 1,224,876 EUR
Obec Poruba 2 187,375 EUR
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 1 121,100 EUR
Obec Lomné 3 206,104 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 41,500 EUR
Obec Potvorice 1 76,390 EUR
Obec Kyjov 1 119,814 EUR
Mestský futbalový klub, a.s. 2 1,498,640 EUR
DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o. 1 960,002 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 179,640 EUR
Mesto Veľký Šariš 2 984,143 EUR
WALD-TER s.r.o. 1 357,293 EUR
EKO - SALMO s.r.o. 1 250,300 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 269,974 EUR
Obec Kútniky 2 7,332,221 EUR
Obec Sielnica 1 307,491 EUR
Reedukačné centrum 1 41,660 EUR
Obec Cernina 1 177,780 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 136,591 EUR
ECOLUTION s.r.o. 1 279,451 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 569,715 EUR
Obec Báč 1 178,291 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 198,477 EUR
Obec Slatinka nad Bebravou 1 487,434 EUR
Obec Veľké Hoste 1 735,574 EUR
Obec Trakovice 1 152,910 EUR
Obec Riečka 1 95,316 EUR
Obec Veľký Blh 1 108,940 EUR
Spojená škola 1 83,852 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 340,004 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 96,996 EUR
J.D.V. s.r.o. 1 198,403 EUR
Obec Choča 1 244,658 EUR
Obec Predajná 1 121,137 EUR
Obec Sady nad Torysou 1 44,088 EUR
Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT obchodná sieť 1 284,813 EUR
Obec Prakovce 1 667,486 EUR
Obec Sirník 3 275,690 EUR
Obec Vydrany 4 307,661 EUR
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 1 127,803 EUR
Obec Pakostov 2 81,242 EUR
Školský internát 2 609,064 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 233,979 EUR
Obec Nesvady 1 448,270 EUR
Obec Prusy 1 0 EUR
Gemermillk rs, s.r.o. 1 151,621 EUR
Obec Korňa 1 147,213 EUR
Obec Brusnica 6 0 EUR
Obec Malé Chyndice 2 239,203 EUR
Obec Oščadnica 1 1,087,122 EUR
Ing. Lajos Csóka 1 143,953 EUR
Obec Mučín 2 247,088 EUR
Obec Bohdanovce nad Trnavou 1 241,055 EUR
Spojená škola 1 37,675 EUR
Obec Šoporňa 1 214,850 EUR
Obec Tomášovce 1 127,243 EUR
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 84,979 EUR
SKL Cuting, s.r.o. 1 143,722 EUR
Ottó Németh - FORMA 1 278,962 EUR
Obec Donovaly 2 336,105 EUR
KOVOTVAR, výrobné družstvo 1 299,722 EUR
FORVIN, s.r.o. 1 187,875 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 96,379 EUR
Obec Raslavice 2 534,909 EUR
Obec Ľubotín 3 4,405,944 EUR
Obec Šintava 1 41,616 EUR
Obec Santovka 1 199,884 EUR
Obec Bacúch 1 70,590 EUR
Ing. Ivan Bulík 1 399,947 EUR
MHC HRON s.r.o. 1 383,421 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 1 58,333 EUR
Okresný súd Zvolen 1 6,444 EUR
HECCA, s.r.o. 1 262,390 EUR
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 1 270,543 EUR
Obec Čalovec 1 376,470 EUR
Obec Nižný Žipov 1 0 EUR
Obec Veľké Držkovce 1 60,787 EUR
Obec Slatina 1 68,325 EUR
Obec Bielovce 1 76,996 EUR
Obec Kvetoslavov 1 339,417 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 1 84,900 EUR
Obec Vlkas 1 77,689 EUR
Obec Lontov 1 113,590 EUR
Obec Vieska 1 78,590 EUR
Obec Valaská Dubová 1 63,896 EUR
Obec Stakčínska Roztoka 1 100,800 EUR
Obec Malé Kozmálovce 2 184,983 EUR
Obec Kapišová 1 71,925 EUR
Obec Nižný Kručov 1 114,957 EUR
Obec Záhorce 1 312,404 EUR
Obec Vyšná Slaná 1 167,073 EUR
Obec Stratená 1 74,973 EUR
Obec Muránska Huta 1 70,490 EUR
Obec Šuja 2 93,423 EUR
Obec Kačanov 1 81,625 EUR
Obec Telince 1 81,581 EUR
Obec Oborín 2 133,500 EUR
Mesto Vrútky 1 273,761 EUR
Obec Hatné 1 105,836 EUR
Obec Staré 2 195,444 EUR
Obec Ratka 4 1,454,286 EUR
Obec Ducové 1 94,680 EUR
Obec Radava 3 907,800 EUR
FORTUNA IS, spol. s r.o. 1 399,986 EUR
PeHaeS, s.r.o. 1 194,873 EUR
Obec Dobrá Niva 1 50,245 EUR
Obec Čakany 1 121,001 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 152,978 EUR
Obec Župkov 1 122,250 EUR
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 1 328,691 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 1 13,260 EUR
REFIMO, s. r. o. 1 264,351 EUR
Spojená škola internátna 1 57,461 EUR
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. 1 821,000 EUR
Základná škola Rudolfa Dilonga 1 28,469 EUR
TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 1 293,199 EUR
Obec Gemerské Dechtáre 1 217,036 EUR
Obec Chanava 2 1,736,427 EUR
Obec Blhovce 1 218,451 EUR
BEREF, s.r.o. 1 270,781 EUR
Obec Hniezdne 1 279,372 EUR
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja 1 55,853 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 4,042,000 EUR
TATRADOM s.r.o. 1 918,939 EUR
Ján Škoda - rekvalifikačné centrum 1 333,536 EUR
ELEKTROKARBON a. s. 1 503,000 EUR
Obec Moča 1 421,041 EUR
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN 3 603,802 EUR
3 M spol. s r.o. 1 259,000 EUR
Obec Borský Svätý Jur 1 61,785 EUR
AVEST, s.r.o. 1 154,960 EUR
ROSS s.r.o. 1 192,444 EUR
Cronson, s.r.o. 1 395,568 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 67,198 EUR
Victoria Group, s.r.o. 1 267,000 EUR
Obec Krivany 1 500,465 EUR
Mesto Modrý Kameň 1 5,182,071 EUR
Obec Veľké Raškovce 2 140,608 EUR
APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. 1 159,900 EUR
Obec Trebatice 1 172,943 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 304,499 EUR
TEGRAT a.s. 1 167,984 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 1,596,508 EUR
STOS, s.r.o. 1 368,741 EUR
Obec Suchá Hora 1 23,759 EUR
HALINA, s.r.o. 4 579,438 EUR
PROFISTAV - MM, s.r.o. 1 151,622 EUR
Obec Bžany 1 105,000 EUR
Obec Veľké Chyndice 1 149,972 EUR
Šintavan s.r.o. 1 1,057,856 EUR
VUM, a.s. 2 186,504 EUR
Obec Podhoroď 1 435,068 EUR
M - D - J, spol. s r.o. 1 218,924 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 1 375,035 EUR
RAVAFOL s.r.o. 1 283,987 EUR
Obec Kriváň 1 265,242 EUR
AMO - PLUS, s.r.o. 1 160,890 EUR
Obec Stráňavy 1 290,833 EUR
ENERGOCLIMA spol. s r.o. 1 100,586 EUR
Obchodná akadémia 1 767,198 EUR
Obec Slovenská Ľupča 1 533,691 EUR
Obec Vlková 2 239,775 EUR
SBAJ INMART, a.s. 1 1,946,004 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 31,844 EUR
Mesto Nemšová 5 503,514 EUR
HS Services, s. r. o. 2 433,832 EUR
Confal a.s. 1 515,206 EUR
Obec Trsťany 1 48,958 EUR
Obec Pichné 1 455,885 EUR
JOCHMAN s.r.o. 1 110,410 EUR
Obec Šalgovce 1 81,064 EUR
SOFER s. r. o. 1 286,774 EUR
Obec Kočovce 1 671,052 EUR
Obec Nová Kelča 1 126,907 EUR
Obec Krahule 5 582,398 EUR
ZA-real rent, s.r.o. 1 247,584 EUR
Obec Čičava 1 332,195 EUR
Obec Ivanovce 4 668,233 EUR
Špunta Viliam SHR 1 452,612 EUR
SK-03, s.r.o. 1 333,894 EUR
BARTOŠ Pavol, s.r.o. 1 223,711 EUR
EIP Services, s.r.o. 1 204,166 EUR
Mesto Hriňová 2 669,553 EUR
Ján Herud 1 277,460 EUR
Obec Zboj 2 215,853 EUR
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 1 1,449,941 EUR
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 1 111,749 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 9 49,360,521 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 32,950 EUR
HASTRA s.r.o. 1 1,388,900 EUR
Karol Csernus 1 479,392 EUR
Obec Malé Raškovce 1 65,443 EUR
Obec Brieštie 1 50,702 EUR
Obec Radobica 1 174,786 EUR
Obec Pušovce 2 250,905 EUR
Obec Hlboké nad Váhom 1 104,385 EUR
Obec Norovce 1 78,482 EUR
Obec Honce 1 146,481 EUR
Obec Podlužany 1 92,361 EUR
Obec Nemečky 1 149,380 EUR
Obec Stretavka 2 192,517 EUR
Obec Dúbravy 4 1,265,764 EUR
SIVA TRADE s.r.o. 1 1,385,726 EUR
Obec Pinkovce 1 114,940 EUR
Obec Šrobárová 2 332,093 EUR
Obec Stankovce 1 121,361 EUR
Obec Čab 2 270,295 EUR
Obec Bílkove Humence 1 85,284 EUR
Obec Veľké Slemence 1 70,060 EUR
Obec Odorín 3 311,964 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 2 796,772 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 136,947 EUR
Obec Myslina 1 79,819 EUR
Obec Mníšek nad Popradom 2 138,770 EUR
Obec Lascov 1 155,189 EUR
Obec Nová Lehota 1 76,746 EUR
Obec Horné Hámre 1 122,716 EUR
Obec Krásny Brod 1 168,110 EUR
Obec Rokytovce 1 66,120 EUR
Obec Nemešany 1 69,530 EUR
Obec Slovenské Kľačany 1 155,879 EUR
Obec Andovce 1 321,189 EUR
Obec Slovenská Volová 1 82,120 EUR
Obec Hrušov 2 92,129 EUR
Obec Hontianska Vrbica 3 263,691 EUR
Obec Malý Slavkov 1 166,663 EUR
Obec Kučín 1 131,958 EUR
Obec Roškovce 1 101,054 EUR
Obec Rovné 2 136,405 EUR
Obec Brodzany 2 281,954 EUR
Obec Otrhánky 1 87,518 EUR
Obec Zemplínske Kopčany 1 73,157 EUR
Obec Snakov 1 74,464 EUR
Mestské lesy, s.r.o. 1 1,318,359 EUR
Obec Vyšný Hrušov 2 425,769 EUR
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. 1 899,962 EUR
D-ORSO spol. s r.o. 1 867,414 EUR
Obec Hontianske Tesáre 3 1,709,990 EUR
Mgr. Ľubomír Zavadil 1 1,099,963 EUR
Obec Pribeta 4 665,422 EUR
Obec Virt 3 701,453 EUR
SlovakiaWood, s.r.o. 1 1,236,600 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 831,789 EUR
Obec Rimavská Baňa 1 40,547 EUR
Obec Dražkovce 1 71,548 EUR
Obec Gortva 1 73,085 EUR
Obec Cakov 2 356,855 EUR
Obec Žíp 1 69,502 EUR
Obec Uzovská Panica 1 70,251 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 373,286 EUR
Obec Žbince 1 98,030 EUR
Obec Kobyly 2 284,762 EUR
RIM-RIM s.r.o 1 317,034 EUR
Základná škola 1 63,280 EUR
Obec Kosorín 1 65,473 EUR
Obec Bystričany 1 280,848 EUR
Obec Vlky 1 212,735 EUR
Mlyn Kolárovo, a.s. 1 1,836,738 EUR
Obec Tisinec 2 498,081 EUR
Obec Čerhov 3 213,194 EUR
Obec Valča 1 216,209 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 1 237,563 EUR
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kluknava 1 807,608 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 672,286 EUR
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Helcmanovce 1 782,488 EUR
Obec Svätý Anton 1 137,038 EUR
Obec Kurimany 2 240,898 EUR
Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o. 1 276,246 EUR
Obec Plavecký Peter 1 1,024,200 EUR
Pozemkové spoločenstvo Hutírová 1 994,708 EUR
AGRAR, s.r.o. 1 164,798 EUR
Obec Prievaly 1 1,529,858 EUR
Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK 1 631,700 EUR
Obec Lesné 1 59,545 EUR
Obec Kaplna 1 130,718 EUR
Obec Veľké Pole 2 161,269 EUR
SOJKA s.r.o. 1 134,198 EUR
Obec Spišské Hanušovce 3 319,891 EUR
Malá Fatra 1 235,934 EUR
Milan Rinkovský 1 162,330 EUR
TYMBEX, s.r.o. 1 263,088 EUR
FIALA-VITALITA, s.r.o. 1 92,077 EUR
Obec Hromoš 1 69,997 EUR
Obec Abranovce 1 115,580 EUR
Obec Nová Sedlica 1 96,541 EUR
Obec Levkuška 1 71,868 EUR
Obec Brezovka 2 167,407 EUR
Obec Lopušné Pažite 1 193,343 EUR
Obec Môlča 1 86,600 EUR
Obec Rohovce 2 513,322 EUR
Obec Liešťany 2 598,892 EUR
Obec Maškovce 1 59,400 EUR
Obec Stará Bašta 1 99,232 EUR
Obec Šurice 1 99,313 EUR
BioFarm DS s.r.o. 1 635,187 EUR
Obec Chrastné 3 87,899 EUR
Obec Malá Tŕňa 5 602,480 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 3 187,135 EUR
Obec Dubovany 1 73,535 EUR
Obec Dlhá nad Kysucou 1 63,959 EUR
Obec Čeľovce 3 236,795 EUR
Ing. Vojtech Lampert 1 348,982 EUR
Obec Trávnik 1 154,078 EUR
Obec Hajnáčka 1 358,933 EUR
KÚPELE LÚČKY a.s. 1 265,000 EUR
Základná škola 1 284,560 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 1 340,796 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 4 1,166,215 EUR
Obec Rešica 1 135,000 EUR
Mesto Strážske 2 688,527 EUR
Obec Hrabušice 2 378,999 EUR
Marián Chovanec 1 487,535 EUR
Mikroregión Dunajská Magistrála 1 69,950 EUR
Obec Zbrojníky 1 69,108 EUR
Obec Mestisko 2 268,916 EUR
ZNIEV s.r.o. 1 1,003,817 EUR
Obec Horná Ves 2 123,557 EUR
Obec Bodza 1 100,310 EUR
ZANAK s.r.o. 1 727,900 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 1 181,110 EUR
Baltazár Ryšavý - Boldi 1 236,658 EUR
Nekyje Invest s.r.o. 1 489,166 EUR
Obec Chorvátsky Grob 8 831,416 EUR
Obec Ďurďošík 2 163,000 EUR
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 1 147,601 EUR
Obec Trávnica 1 211,943 EUR
Obec Letanovce 1 377,569 EUR
GURMAN, s.r.o. 2 1,180,913 EUR
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 2 77,390,000 EUR
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 1 1,997,908 EUR
Obec Vlachovo 1 165,978 EUR
AgroContract mliečná farma, a.s. 1 1,001,806 EUR
MARAGRO s.r.o. 1 1,800,005 EUR
Adamas Alliance, s.r.o. 3 274,500 EUR
AMONRA s.r.o. 1 569,888 EUR
VAUBEX spol. s r. o. 1 513,398 EUR
Korlat s.r.o. 1 473,568 EUR
Jakub Študenc 1 375,875 EUR
Obec Dolný Ohaj 2 376,334 EUR
Obec Gočaltovo 1 126,258 EUR
Obec Čaklov 1 242,434 EUR
MUDr. Peter Jambor 1 295,625 EUR
ZERA s.r.o. 2 441,559 EUR
Obec Štós 1 98,891 EUR
Obec Baškovce 3 194,373 EUR
Obec Vyšný Komárnik 1 59,155 EUR
Obec Vyšná Rybnica 2 173,000 EUR
Obec Radvaň nad Dunajom 1 315,723 EUR
Obec Mužla 1 276,157 EUR
Obec Nižná Slaná 2 364,067 EUR
Obec Horná Potôň 1 239,201 EUR
Obec Chmeľov 2 227,201 EUR
Obec Lednické Rovne 1 570,424 EUR
Obec Žaškov 2 285,933 EUR
Obec Tesáre 3 432,384 EUR
Obec Karná 1 34,427 EUR
MONAGRO, s.r.o. 1 658,680 EUR
Obec Ihráč 1 108,800 EUR
Obec Breznička 1 253,068 EUR
Obec Hôrky 1 64,876 EUR
Obec Rybky 3 334,122 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 633,260 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 3 584,896 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 96,433 EUR
Obec Beniakovce 1 77,000 EUR
Obec Olšovany 3 174,127 EUR
Obec Považany 3 855,312 EUR
Obec Rakovice 1 359,589 EUR
Mäsovýroba Nový Dvor, s.r.o. 1 182,439 EUR
PARMIDA s. r. o. 1 367,629 EUR
Obec Hviezdoslavov 1 541,607 EUR
Obec Somotor 1 281,552 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 96,541 EUR
Obec Trebostovo 2 134,339 EUR
Obec Dvorany nad Nitrou 1 71,300 EUR
Obec Debraď 2 457,763 EUR
Obec Šiba 2 188,379 EUR
Športové gymnázium 1 69,830 EUR
Obec Nižný Klátov 2 170,454 EUR
Obec Veľopolie 1 81,590 EUR
Marcel Vince 1 667,406 EUR
KIMEX Group s.r.o. 1 1,560,052 EUR
BÚŠLAK OIL, s.r.o. 1 1,207,774 EUR
Obec Banský Studenec 1 73,958 EUR
Obec Mengusovce 1 111,460 EUR
Obec Smilno 1 122,558 EUR
Obec Stanča 2 1,156,795 EUR
EURO SENIOR, s.r.o. 1 270,734 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 153,884 EUR
Obec Gánovce 1 222,342 EUR
Obec Nižná Myšľa 1 258,057 EUR
Ústav informatiky SAV 1 27,536 EUR
Obec Dubová 1 118,067 EUR
Obec Jedľové Kostoľany 2 176,813 EUR
Obec Konská 1 78,752 EUR
Obec Fričkovce 2 294,420 EUR
FOR FAMILY s. r. o. 1 1,997,510 EUR
Krajská prokuratúra 2 19,416 EUR
Obec Lieskovec 1 420,957 EUR
Obec Lúčnica nad Žitavou 1 466,688 EUR
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. 1 11,124,600 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 1 40,860,000 EUR
Obec Kostolné Kračany 1 1,132,401 EUR
Obec Trhovište 1 332,881 EUR
Obec Kokava nad Rimavicou 1 242,300 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 190,000 EUR
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. 1 1,200,470 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 236,487 EUR
Obec Nesluša 1 316,056 EUR
HEX SK s. r. o. 1 1,986,638 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 1,605,109 EUR
Obec Močiar 1 160,290 EUR
Obec Petrova Ves 1 260,267 EUR
Obec Machulince 1 67,432 EUR
Obec Brestovec 2 511,316 EUR
Obec Baka 1 156,933 EUR
Obec Rykynčice 1 850,000 EUR
DRIVE, s.r.o. 1 2,153,000 EUR
Nemocničná a.s. 1 803,144 EUR
Obec Slatvina 1 123,815 EUR
Obec Gerlachov 1 326,369 EUR
Obec Tarnov 1 65,029 EUR
Obec Vyšný Žipov 2 570,912 EUR
Obec Revúcka Lehota 2 159,349 EUR
Obec Oľka 1 83,333 EUR
Obec Svätý Kríž 1 155,000 EUR
Obec Sebechleby 1 270,750 EUR
Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 1 429,999 EUR
Obec Kesovce 1 291,575 EUR
Obec Bijacovce 2 248,089 EUR
Obec Stredné Plachtince 1 45,899 EUR
Obec Zemplínska Teplica 3 1,169,369 EUR
Obec Kapušany 1 169,994 EUR
Obec Hradište pod Vrátnom 1 114,766 EUR
Obec Hruštín 1 432,000 EUR
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť 1 203,950 EUR
Obec Vagrinec 1 17,000 EUR
Stredná odborná škola Sabinov 1 497,997 EUR
Obec Rudňany 2 30,200 EUR
Obec Krakovany 1 272,588 EUR
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 1 513,999 EUR
Obec Okrúhle 2 330,863 EUR
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica 1 1,494,161 EUR
Obec Kopernica 1 65,789 EUR
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1 1,331,080 EUR
Obec Sliepkovce 2 238,772 EUR
Mesto Dudince 3 1,187,000 EUR
Stredná priemyselná škola 2 838,092 EUR
Mesto Turany 2 334,900 EUR
Gymnázium 1 517,519 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 195,252 EUR
Obec Plavnica 1 116,748 EUR
Obec Tušická Nová Ves 3 315,236 EUR
Obec Ludrová 1 351,114 EUR
Obec Veselé 1 114,200 EUR
Obec Palárikovo 2 204,738 EUR
Obec Bežovce 1 182,768 EUR
Obec Červenica pri Sabinove 1 89,445 EUR
Obec Brežany 1 68,269 EUR
Mestské kultúrne stredisko v komárne 1 950,995 EUR
Obec Hajná Nová Ves 1 82,913 EUR
Obec Hermanovce nad Topľou 1 182,815 EUR
Obec Stará Lesná 1 107,284 EUR
Obec Širákov 1 81,901 EUR
Obec Seľany 1 83,040 EUR
Obec Kručov 2 480,424 EUR
Obec Balog nad Ipľom 2 318,062 EUR
Obec Kyselica 2 142,447 EUR
Obec Mierovo 1 74,491 EUR
Obec Žemliare 1 80,801 EUR
Obec Dúbravka 1 79,105 EUR
Obec Vyšný Kručov 1 57,128 EUR
Obec Svinica 2 161,420 EUR
Obec Kostolná - Záriečie 1 0 EUR
Obec Dukovce 1 78,269 EUR
Obec Brestov 2 130,616 EUR
Obec Nižný Tvarožec 1 101,127 EUR
Obec Hubice 1 91,994 EUR
Obec Hubošovce 1 73,093 EUR
Obec Holiša 1 79,000 EUR
Obec Šiatorská Bukovinka 1 80,681 EUR
Obec Veľké Ozorovce 1 47,000 EUR
Obec Michal nad Žitavou 2 176,858 EUR
Obec Haligovce 2 124,761 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 75,301 EUR
Obec Trebejov 1 67,730 EUR
Obec Turnianská Nová Ves 1 63,033 EUR
Obec Poráč 1 0 EUR
Obec Rovné 2 148,431 EUR
Obec Ňárad 2 126,077 EUR
Obec Veľké Teriakovce 1 155,193 EUR
Obec Veľké Dvorany 2 155,335 EUR
Obec Malatíny 1 51,239 EUR
Obec Ondrašová 2 165,675 EUR
Obec Buzica 2 572,536 EUR
Obec Rudník 1 164,345 EUR
Obec Poluvsie 2 194,247 EUR
Obec Hontianske Trsťany 2 240,333 EUR
Obec Ižkovce 1 65,113 EUR
Matica slovenská 1 217,005 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 625,319 EUR
Martinská teplárenská, a.s. 1 29,480,810 EUR
Obec Nová Lesná 1 268,900 EUR
Obec Hosťovce 1 61,655 EUR
Obec Kendice 2 666,632 EUR
Obec Opatovce nad Nitrou 1 487,013 EUR
Obec Okružná 1 97,290 EUR
Obec Zlatník 1 39,490 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 1,618,706 EUR
Obec Pusté Čemerné 2 199,281 EUR
Obec Bretejovce 2 74,302 EUR
Obec Kšinná 1 427,360 EUR
Obec Kazimír 2 167,529 EUR
Obec Vrbov 1 379,968 EUR
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola 1 385,568 EUR
AS TRENČÍN, a.s. 1 3,922,000 EUR
Obec Suché 3 459,490 EUR
Obec Oreské 3 292,827 EUR
Spojená škola internátna 1 344,176 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 318,800 EUR
Obec Rudlov 2 149,026 EUR
Obec Kozí Vrbovok 1 75,894 EUR
Obec Buková 1 275,583 EUR
Obec Malá Domaša 2 181,000 EUR
Obec Slavkovce 3 353,238 EUR
Obec Vyšná Myšľa 1 85,978 EUR
Obec Veľká Ves 1 87,408 EUR
Obec Nitra nad Ipľom 1 116,350 EUR
Obec Nálepkovo 1 723,440 EUR
Obec Hencovce 1 233,663 EUR
Obec Fričovce 1 150,976 EUR
Obec Turčianske Jaseno 4 675,794 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 154,902 EUR
Obec Hnilčík 1 33,599 EUR
Obec Malá Lehota 1 308,333 EUR
Obec Plavecký Mikuláš 1 60,659 EUR
Obec Šemša 1 193,775 EUR
Obec Bodzianske Lúky 1 89,897 EUR
Obec Ľudovítová 1 85,279 EUR
Obec Nižný Mirošov 2 0 EUR
Obec Patince 1 219,740 EUR
Obec Vrícko 1 96,974 EUR
Obec Krivé 1 154,211 EUR
Obec Nová Bošáca 1 750,538 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 333,391 EUR
Obec Lesíček 1 177,803 EUR
Obec Ostrý Grúň 1 122,950 EUR
Obec Červený Kláštor 1 119,992 EUR
Obec Sulin 1 115,257 EUR
Obec Nižný Lanec 2 264,267 EUR
Obec Vyšná Voľa 1 124,559 EUR
Mestský podnik Dudince s.r.o. 1 729,183 EUR
Obec Holumnica 1 82,416 EUR
Obec Beňadikovce 1 103,393 EUR
Obec Fijaš 1 123,526 EUR
Obec Soľník 1 115,600 EUR
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 1 1,018,981 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 207,000 EUR
Obec Ruskov 1 696,372 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 1 635,730 EUR
Obec Hronsek 1 109,929 EUR
Obec Vyšná Olšava 2 688,329 EUR
Obec Kolbovce 3 3,000 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 83,083 EUR
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo 1 1,829,547 EUR
Obec Kravany 1 57,500 EUR
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice 1 289,366 EUR
Obec Hermanovce 1 222,080 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča 1 187,224 EUR
Obec Košické Olšany 1 188,248 EUR
Obec Nitrianske Rudno 1 409,879 EUR
Združenie obcí JURAVA 1 328,830 EUR
Občianske združenie Hrad Uhrovec 1 270,035 EUR
Slovenský zväz hádzanej 1 3,822,705 EUR
Obec Važec 1 167,558 EUR
Obec Križovany nad Dudváhom 1 622,999 EUR
Obec Inovce 1 99,539 EUR
Obec Michajlov 1 99,413 EUR
Obec Malé Trakany 1 503,434 EUR
Materská škola 1 263,999 EUR
Obec Štvrtok 2 403,981 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 437,944 EUR
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov 1 204,400 EUR
Obec Ruská 1 66,960 EUR
Obec Bušince 1 199,129 EUR
Hotelová akadémia 1 347,878 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 679,984 EUR
Obec Turany nad Ondavou 1 307,499 EUR
Obec Jakubany 1 245,113 EUR
Obec Janovce 1 122,705 EUR
Obec Vysoká nad Uhom 1 65,999 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 369,702 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 17,632 EUR
Obec Nižný Čaj 2 183,333 EUR
Obec Malý Čepčín 1 78,300 EUR
Obec Ploské 3 270,000 EUR
Obec Veľaty 1 60,517 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 16,666 EUR
Obec Jasenové 1 53,332 EUR
Obec Kmeťovo 5 173,640 EUR
Obec Mošurov 1 58,625 EUR
Obec Dubovce 1 662,237 EUR
Obec Zlatá Idka 3 84,870 EUR
Obec Iliašovce 1 91,520 EUR
Obec Oľšavica 1 71,372 EUR
Základná škola Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 1 18,000 EUR
Obec Trnava pri Laborci 1 58,000 EUR
Obec Paňovce 1 75,890 EUR
Obec Zemplínsky Branč 2 109,840 EUR
Obec Slanské Nové Mesto 1 77,770 EUR
Obec Slivník 2 180,725 EUR
Obec Veľká Lodina 1 98,900 EUR
Obec Brutovce 1 68,485 EUR
Lechstav, s. r. o. 3 12,032 EUR
Obec Sklené Teplice 3 252,583 EUR
Obec Horná Ždaňa 2 162,225 EUR
Obec Kolačno 3 247,091 EUR
Obec Kremnické Bane 2 226,500 EUR
Obec Vrádište 2 163,179 EUR
Obec Kučín 1 113,000 EUR
Obec Hostovice 3 202,333 EUR
Obec Prietrž 1 73,420 EUR
Obec Turčianske Kľačany 2 0 EUR
Obec Hoste 1 0 EUR
Obec Beňatina 1 79,167 EUR
Obec Pača 1 0 EUR
Obec Nižná Hutka 1 45,400 EUR
Obec Krajná Poľana 1 0 EUR
Obec Vyšné Nemecké 1 80,999 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 88,800 EUR
Obec Malé Zálužie 1 99,999 EUR
Obec Matovce 1 124,014 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 49,900 EUR
Obec Lužany pri Topli 1 100,000 EUR
Obec Vlača 2 153,165 EUR
Obec Egreš 1 97,000 EUR
KEN-EX, spol. s r.o. 1 249,000 EUR
Obec Cabov 1 107,853 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 2 179,000 EUR
Obec Hnojné 1 77,605 EUR
Obec Mičakovce 2 79,228 EUR
Obec Malá Franková 1 58,000 EUR
Obec Uloža 1 75,500 EUR
Obec Horný Kalník 1 139,000 EUR
Obec Kožuchov 1 109,000 EUR
Obec Nižná Rybnica 1 98,246 EUR
Obec Giglovce 1 71,000 EUR
Obec Záborie 1 152,000 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 3 119,124 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 3 113,220 EUR
Obec Krásnovce 1 41,658 EUR
Obec Dubová 1 50,000 EUR
Základná škola Staničná 13 1 43,850 EUR
Základná škola 1 9,899 EUR
Štátny pedagogický ústav 2 52,957 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 6 49,947 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 64,890 EUR
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 2 17,580 EUR
Základná škola 7 349,467 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 54,617 EUR
Materská škola 1 4,997 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 122,000 EUR
Domov MÁRIE 1 95,833 EUR
Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov 1 8,542 EUR
ASOS, s. r. o. 1 45,927 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 61,325 EUR
Základná umelecká škola 1 28,876 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 1,870 EUR
Obec Slovenská Ves 1 65,520 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 24,983 EUR
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 2 181,904 EUR
Obec Korunková 1 23,141 EUR
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina 2 239,480 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 11,750 EUR
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 1 92,450 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 23,689 EUR
Materská škola, Belehradská 6, Košice 1 8,080 EUR
Obec Dolný Vadičov 1 837,500 EUR
Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave 1 272,499 EUR
Knižnica Ružinov 1 40,441 EUR
Obec Pčoliné 1 185,167 EUR
Obec Trenčianske Bohuslavice 1 110,908 EUR
Obec Jakovany 1 53,061 EUR
Obec Dedinky 1 106,958 EUR
Obec Veľká Ida 2 1,503,272 EUR
Obchodná akadémia 1 444,674 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 283,621 EUR
Spojená škola 1 647,534 EUR
Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smižany 1 434,992 EUR
Domov jesene života 1 239,614 EUR
Obec Bodovce 1 57,916 EUR
Obec Kaľava 1 375,959 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 382,851 EUR
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 1 1,486,799 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 1,506,186 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROFRAME, a.s. 1 149,562 EUR
PLAST-MONT s.r.o. 1 61,614 EUR
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1 325,982 EUR
LIPTÁK.EU s. r. o. 1 110,908 EUR
Ján Michalko 1 175,653 EUR
HUTYX-JŠ, s.r.o. 1 147,806 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 142,061 EUR
SPORT SERVICE, s.r.o. 10 709,242 EUR
TTS Martin, s.r.o. 1 29,480,810 EUR
Cesty, s.r.o. 1 75,043 EUR
EKOSTAV a.s. 2 858,011 EUR
TRIM s.r.o. 2 280,324 EUR
PAVLIČKO, s. r. o. 6 497,233 EUR
ELLIO s.r.o. 5 5,163,882 EUR
WOLIMEX, s.r.o. 4 455,399 EUR
MBL a.s. 1 174,618 EUR
JOMA STAV, s. r. o., 2 468,819 EUR
banet s. r. o. 1 450,927 EUR
SAROUTE, s.r.o. 2 566,666 EUR
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. 4 2,824,421 EUR
ELINSS, s.r.o. 4 339,844 EUR
TLM INVESTMENT s.r.o 1 525,300 EUR
Ing. František Onderčo 1 242,434 EUR
FBT Slovakia s. r. o. 3 38,172 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 1 50,000 EUR
PETRUS s.r.o. 1 78,597 EUR
Techtonic, s.r.o. 2 330,291 EUR
MJM STAV s.r.o. 1 217,761 EUR
GRIZZLY s.r.o. 2 33,400 EUR
J&V group, s.r.o. 1 437,944 EUR
UNIBAU SK, s.r.o. 2 96,510 EUR
VAPOS ORAVA, s.r.o. 1 277,460 EUR
Trade FIDES, a.s. 1 505,008 EUR
BRUMAX, s.r.o., 1 103,650 EUR
1 124,908 EUR
AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. 1 547,473 EUR
RG ATELIÉR, s.r.o. 3 229,979 EUR
IRONEX s.r.o. 3 1,538,594 EUR
Stavby Slovakia s. r. o. 2 277,461 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 3 13,025 EUR
Rivero s. r. o. 1 197,500 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 16 6,773,884 EUR
ZMVZ, s.r.o. 1 349,253 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 4 618,927 EUR
OPL s.r.o. 3 409,872 EUR
BETONMIX, s.r.o. 3 615,872 EUR
Pamiatkový úrad SR Bratislava, Oblastný reštaurátorský ateliér 1 82,291 EUR
KONOMET s.r.o. 1 331,988 EUR
HASIL - HD, s.r.o. 6 772,394 EUR
M.Cup s.r.o. 16 1,311,453 EUR
BFF Central Europe s.r.o. 6 5,100,519 EUR
LK real Building, s.r.o. 3 467,098 EUR
Pema com, s.r.o. 1 136,543 EUR
Adam Krakovský - EKOplanet 1 59,496 EUR
VETEX Int., s. r. o. 2 96,315 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 90,172 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 3 805,083 EUR
LEMAS spol. s r.o. 2 59,900 EUR
TONEX Komárno s. r. o. 1 173,910 EUR
GASMONTA s.r.o. 1 124,911 EUR
Bricon Snakov, s.r.o. 1 58,959 EUR
FinalStav, s. r. o. 3 383,256 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 13 2,373,217 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 1,000 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 1 138,969 EUR
Densit SK, s.r.o. 1 293,249 EUR
AGROSTAV HSV spol. s r.o. 2 98,833 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 144,500 EUR
ENVIGEO, a.s. 3 350,221 EUR
CEZO spol. s r.o. 4 1,347,603 EUR
Bau3Mex a.s. 2 312,670 EUR
TO-MY-STAV s.r.o. 1 219,502 EUR
Ing. Ivan Polóny CSc. INKA-P 1 503,000 EUR
SOFER s. r. o. 1 126,471 EUR
Zelený pažit s.r.o. 1 398,834 EUR
H. P. K Proper Slovakia s.r.o. 1 97,290 EUR
SIBAZ, spol. s r.o. 2 1,985,394 EUR
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL 3 217,593 EUR
RBG Slovakia, s.r.o. 1 663,000 EUR
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma 3 159,429 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 293,787 EUR
STABAC spol. s r. o. 4 629,908 EUR
Hrušecká stavební, spol. s r.o. 1 382,065 EUR
Slovanet, a.s. 3 246,860 EUR
Ing. Pavol Líška 1 13,887 EUR
REMTEX, s.r.o. 1 515,100 EUR
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť 1 421,494 EUR
ASZA s.r.o. 1 418,619 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 10 77,384,713 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 22 3,572,543 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 15 3,208,138 EUR
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ 2 616,353 EUR
Hydroizolácie NRC, s.r.o. 1 128,397 EUR
MeRa service, s.r.o. 2 368,000 EUR
CS, s.r.o. 23 11,260,695 EUR
FEROSTA, s.r.o. 1 321,227 EUR
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby 1 286,488 EUR
Judita Tabiová - METALTECHNIK 1 484,372 EUR
EKOCLIM s.r.o. Poprad 1 108,435 EUR
CUKSTAV s.r.o. 5 2,311,592 EUR
HATTER, s.r.o. 4 961,428 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 11 893,474 EUR
AXA Projekt s.r.o. 1 391,666 EUR
AudioMaster s.r.o 1 55,623 EUR
MP DREAM s.r.o. 1 75,833 EUR
Tibor Horváth 1 479,392 EUR
AQUASTAV, a.s. 1 546,491 EUR
Rabčan, s.r.o. 1 99,358 EUR
Štefan Gavlíder- GAGAKO-STAV 4 1,077,986 EUR
REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. 1 170,922 EUR
OJRO Plus, s.r.o. 1 123,203 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 10 6,557,252 EUR
Mgr. Alžbeta Szomolaiová & Hayward 3 380,000 EUR
TS-ING s.r.o. 1 554,177 EUR
MF MetalForming, s.r.o. 1 7,337 EUR
RISE s.r.o. 1 158,215 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 27 14,722,912 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 8 1,177,999 EUR
Ventana s.r.o 1 1,130,683 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 17 8,050,227 EUR
Miroslav Varešák 1 7,700 EUR
PALKOVIČ - SK, s.r.o. 5 441,087 EUR
Redinex, spol. s r.o. 1 115,000 EUR
MODEST spol. s r. o. 1 87,518 EUR
RevitalBau, a.s. 1 663,988 EUR
Adifex, a. s. 17 7,561,179 EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. 11 782,906 EUR
LMP Slovakia, s.r.o. 1 100,586 EUR
SPORTECH, s.r.o. 3 165,338 EUR
RV stav, s. r. o. 2 1,349,804 EUR
MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 5 635,217 EUR
IMOS Brno a.s. 2 2,281,000 EUR
PKS-MONT s.r.o. 1 90,664 EUR
BMKM-G, s.r.o. 1 148,573 EUR
Merate s.r.o. 4 760,011 EUR
Mikuláš Lichvarík 1 1,870 EUR
ANEKO SK, a.s. 1 212,753 EUR
Jozef Šaranko STEAM 4 531,453 EUR
KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o. 2 603,028 EUR
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 1 3,579,881 EUR
Metrostav a.s. 5 371,915,065 EUR
GFCH spol. s r.o. 5 826,036 EUR
UNISA, s.r.o. 1 39,691 EUR
AVESTAV, s.r.o. 3 1,141,335 EUR
JUMI-STAV spol. s r.o. 1 59,750 EUR
Ohrievacia Technika, s. r. o. 1 195,600 EUR
IB mont, s.r.o. 1 263,088 EUR
North East, s.r.o. 1 348,498 EUR
DADO STAV s.r.o. 1 158,406 EUR
Oravabau s.r.o. 1 133,074 EUR
Via - kom s.r.o. 8 1,293,482 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 3 687,803 EUR
USD Lučenec, s.r.o. 1 10,233 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 22 9,047,973 EUR
CASO TRADE, s.r.o., 1 57,827 EUR
RENOVIA, s.r.o. 2 107,892 EUR
Tomáš Dinis 2 205,614 EUR
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. 1 296,147 EUR
CBR s. r. o. 3 384,756 EUR
Spektrum družstvo 3 246,698 EUR
STAVFIN, a.s. 5 375,116 EUR
BETPRES s.r.o. 1 633,260 EUR
SYSTERM s.r.o. 1 85,930 EUR
PROFIROB s.r.o. 1 322,333 EUR
VM - Konstrukt Kft 1 330,601 EUR
GMT development, s.r.o. 22 4,885,616 EUR
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 5 1,104,020 EUR
ZEKRO, s.r.o. 1 86,118 EUR
Milan Magula - Mima 2 1,230 EUR
SATES, a.s. 2 91,015 EUR
VW-stav, s.r.o. 5 856,714 EUR
RICoS, s.r.o. 1 52,415 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 5 172,968 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 1 127,862 EUR
STAVOSPOL, spol. s r.o. 4 1,731,035 EUR
Express Trading, s.r.o. 1 1,906,295 EUR
J.M.H. s.r.o. 3 280,863 EUR
XENEX, s.r.o. 6 944,348 EUR
RISS Plus, s.r.o. 3 1,121,499 EUR
UNIPRASTAV, s.r.o. 2 123,898 EUR
Šaliga s.r.o. 2 202,658 EUR
Ramicon, s.r.o. 3 135,553 EUR
Peter Krišanda 1 168,118 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 7 1,834,852 EUR
Ján Semaňák 1 50,133 EUR
Tinama, s.r.o. 1 1,391,964 EUR
MOPAX, spol. s r.o. 1 328,691 EUR
MEGASPOL, spol. s r.o. 1 129,307 EUR
ELPARTNER, s.r.o. 2 138,540 EUR
DRYADA garden,s.r.o. 9 975,377 EUR
Miroslav Chovanec 1 99,986 EUR
STAVOREX s.r.o 1 1,666,636 EUR
JABRAS s.r.o. 1 187,020 EUR
Williman, s. r. o. 1 13,333 EUR
3 Energy, s.r.o. 6 1,576,037 EUR
Dunstav D.S., s.r.o. 8 6,842,518 EUR
Oraving, s.r.o. 1 443,224 EUR
UNISTAV, s.r.o., Prešov 1 130,920 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 66,180 EUR
BANCE-STAV spol. s r.o. 2 195,926 EUR
DORADA, s.r.o. 1 60,648 EUR
Orfeus s.r.o. 5 530,199 EUR
MGM, s.r.o. 2 1,910,061 EUR
Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY 1 90,000 EUR
UNISTAV NB s.r.o. 4 312,175 EUR
FEDAN s.r.o. 8 566,023 EUR
ELDAS, s.r.o. 1 65,176 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 38,186 EUR
Ing. Ján Vašina 1 182,768 EUR
ABS TEC, spol. s r.o. 1 162,653 EUR
STAVOTEN, s.r.o. 1 293,199 EUR
KANGO, spol. s r.o. 2 170,781 EUR
BELUNA a.s. 1 762,333 EUR
Darien, s.r.o. 5 358,614 EUR
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 1 263,428 EUR
ESIN construction, a.s. 4 4,717,723 EUR
BARETTI, s.r.o. 1 65,100 EUR
PRIM, spol. s r.o. 1 707,850 EUR
BAU cargo s.r.o. 13 1,983,709 EUR
RESTIKO, s.r.o. 1 803,144 EUR
KOVOSTAV SK, s. r. o. 1 428,832 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 8 16,471,471 EUR
TM - STAV, s.r.o. 2 519,034 EUR
Ing. Pavol Kysela - Monteza 1 66,000 EUR
OKBplus, a.s. 2 584,568 EUR
CezLes, s.r.o. 2 424,601 EUR
MONSTAV NITRA s.r.o. 1 4,650,211 EUR
STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. 1 93,517 EUR
MERIT Group s.r.o. 1 33,934 EUR
Novosedlík, spol. s r.o. 6 1,111,387 EUR
Metrostav, a.s. 3 3,318,703 EUR
PROIZOL, s.r.o. 2 211,013 EUR
Alkon SV, s.r.o. 4 671,261 EUR
ORAVEC s.r.o. 2 128,108 EUR
DURÄUMAT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 378,702 EUR
Hermann SK, spol. s r.o. 3 273,121 EUR
SHS Building s.r.o. 3 319,258 EUR
IDEA INVEST, spol. s r.o. 1 843,600 EUR
AU - STAV, s.r.o 5 711,179 EUR
Ponti-M, s.r.o. 2 446,802 EUR
Window holding SK, a.s. 2 202,596 EUR
Jozef Lazor 1 434,992 EUR
GEMMA CONSULTING, a.s. 1 487,678 EUR
Peter Nemec 1 141,240 EUR
SALVSTAV, s.r.o. 1 262,390 EUR
UNISTAV spol. s r.o. 1 0 EUR
DARTON s.r.o. 53 21,009,628 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 26 35,396,440 EUR
CIPI, s.r.o. 1 765,637 EUR
DaGa-Stav s.r.o. 1 263,850 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 3,922,000 EUR
BLS com. s.r.o. 6 2,723,123 EUR
BEST STAV, s.r.o. 1 1,355,922 EUR
Tomás Hentek 2 2,000 EUR
MILANKO spol. s r.o. 6 818,979 EUR
Industry Technology, s.r.o. 9 878,572 EUR
ELBEVA, a.s. 1 927,060 EUR
LANAX s.r.o. 3 87,200 EUR
ZUS servis, s.r.o. 6 1,828,936 EUR
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA, s.r.o. 1 473,234 EUR
PR BUILDING spol. s.r.o. 9 1,774,891 EUR
RAPID-IS, s.r.o. 1 176,170 EUR
Navláčil stavební firma, s.r.o. 1 1,809,208 EUR
Termocolor s.r.o. 1 13,056 EUR
Rafix s. r. o. 1 142,993 EUR
EUCOS SK s.r.o. 5 1,432,300 EUR
EUROPA GROUP s.r.o. 10 1,378,302 EUR
AKVAPLAST - PLUS, s.r.o. 2 117,775 EUR
PROGRES - HL, s.r.o. 1 85,083 EUR
DOMALL s.r.o. 1 8,000 EUR
AGROZAT, s. r. o. 1 357,293 EUR
SeProWorld s.r.o. 1 121,100 EUR
Lechstav, s. r. o. 6 1,379,629 EUR
LK SLOVAK BUILDING, s.r.o. 1 216,209 EUR
1 130,078 EUR
Balkar, s. r. o. 1 38,000 EUR
A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1,194,697 EUR
KOMA SLOVAKIA s.r.o. 1 132,000 EUR
TIEM Tibor Malčický 1 486,891 EUR
ALBERTUS, a.s. 1 244,918 EUR
FS - Frame s.r.o. 1 104,167 EUR
OSMONT elektromontáže, s. r. o. 2 135,507 EUR
STAVANT s.r.o. 1 227,770 EUR
VPMJ s.r.o. 3 304,668 EUR
ABC trade, s.r.o. 1 639,499 EUR
MARMAT, s. r. o. 3 799,359 EUR
Juraj Burín- RESTAV 1 111,670 EUR
TREOS s.r.o. 1 134,198 EUR
PEhAES, a.s. 32 5,193,923 EUR
RENSTAV spol. s r.o. 1 667,406 EUR
RB production Trnava s.r.o. 1 58,542 EUR
STAV-ING Poprad, s.r.o. 1 443,849 EUR
Doprastav, a.s. 21 661,511,837 EUR
STAVBAN s.r.o. 1 91,321 EUR
AL-BAU, s.r.o. 1 219,381 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 4 687,881 EUR
SCORP, spol. s r.o. 2 2,356,793 EUR
SCHETELIG CE s.r.o. 5 6,074,574 EUR
František Nemec STAVREM 1 79,606 EUR
MARO, s.r.o. 23 2,212,237 EUR
STAS s.r.o., Myjava 3 394,481 EUR
BOMAStav s.r.o. 1 86,961 EUR
LENA - spol. s r.o. 1 99,236 EUR
Savingplus, spol. s r.o. 1 116,787 EUR
GRAAKJER A/S 1 1,974,816 EUR
Štefan Harvila 1 83,780 EUR
DOKARO výrobné družstvo 1 39,390 EUR
DEREON, s.r.o. 1 71,538 EUR
AGROSTAV a. s. 1 64,949 EUR
DYNAMIK HOLDING, a.s. 3 6,231,341 EUR
TORNSTAV s. r. o. 3 190,028 EUR
STAVOTREND MI, s.r.o. 1 121,361 EUR
ARM-ZA, s.r.o. 1 17,400 EUR
Stabar SPOL s.r.o. 1 84,396 EUR
Technagronic, s.r.l. 1 678,497 EUR
Zempres, s.r.o. 2 422,740 EUR
T.E.O., spol. s r.o. 4 2,432,177 EUR
Topreco s.r.o. 3 410,480 EUR
Star Design, s.r.o. 1 22,489 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 128,889 EUR
TRI H STAV, s. r. o. 1 81,958 EUR
STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o. 2 139,130 EUR
E U R O S spol. s r.o. 1 169,419 EUR
Ing. Dobos - DOBART s.r.o. 1 60,630 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 2 816,794 EUR
STRABAG s.r.o. 76 531,805,585 EUR
BBG stav s.r.o. 1 43,886 EUR
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves 1 175,653 EUR
Unigeo a.s. 1 280,883 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 2 343,763 EUR
E-RAN Slovakia spol. s r.o. 1 274,920 EUR
NOSTRA, s.r.o. 1 117,469 EUR
LUMA - SK, spol. s r.o. 2 344,748 EUR
littlefinger, s.r.o. 3 25,050 EUR
StaMi-a s.r.o. 1 223,200 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 82,416 EUR
Ján Briatka BaB. s.r.o. 1 409,879 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 1 3,093 EUR
C.E.I. consulting a.s. 2 1,947,553 EUR
SESTAV, s.r.o. 1 570,424 EUR
STAVOIMPEX, s. r. o. 5 1,855,167 EUR
Lesostav Poprad, s.r.o. 1 252,389 EUR
H2JBAU, spol. s r.o. 2 553,222 EUR
SOAR, spol. s r.o. 21 8,064,664 EUR
S u b t e r r a a.s. 1 84,863 EUR
SPORT ONE SK, spol. s r.o. 1 130,194 EUR
CONSTRUO spol. s r.o. 3 445,473 EUR
ADEST, a.s. 2 3,336,934 EUR
AKATYST, s.r.o. 1 5,199 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 39,513 EUR
APROREAL, s.r.o. 1 299,722 EUR
ZIPP Bratislava spol. s.r.o. 1 288,748 EUR
PROFI STAV TEAM, s.r.o. 2 147,799 EUR
STAVGEO, s.r.o 2 142,258 EUR
Drevoindustria Mechanik, s.r.o. 1 1,911,000 EUR
Ján Drahoň 1 307,491 EUR
Miroslav Uhrík - ELEKTROPROGRES 1 97,411 EUR
ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o. 1 404,674 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 5 3,180,591 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 13 1,452,240 EUR
Ľubomír Dado 1 78,164 EUR
T.S.A., s.r.o. 1 63,668 EUR
STAVOZEMIX SK s. r. o. 2 1,768,966 EUR
Dušan Lizák 3 239,290 EUR
Ján Hajtmánek-SeVoTech 2 206,200 EUR
SK JULIO s. r. o. 5 768,077 EUR
Milan Pitoňák ml. 1 13,055 EUR
PKB invest, s.r.o. 5 1,551,006 EUR
O.K. s.r.o. 3 127,387 EUR
Ondrej Kmeť - Revmont 1 77,748 EUR
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza 1 73,906 EUR
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. 1 229,920 EUR
NAY, a.s. 1 3,751 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 2 358,331,534 EUR
PROFEMA s.r.o. 1 283,987 EUR
Svetlik - Design, s. r. o. 1 121,480 EUR
STAVIMAT s.r.o. 7 908,130 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 657,203 EUR
STELA stavebná firma s.r.o. 3 1,044,734 EUR
FULLSTAV s.r.o. 1 670,243 EUR
BAUTEKA s.r.o. 1 43,610 EUR
LEDIC Slovakia export, s.r.o. 1 18,480 EUR
STEPOS spol. s r.o. 1 56,489 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 1,512,000 EUR
KERSS s.r.o. 2 259,856 EUR
A.G.P., s.r.o. 2 856,504 EUR
LEGA, a.s. 1 176,876 EUR
PP INVEST, s.r.o. 2 4,344,418 EUR
Gamax s.r.o. 4 142,139 EUR
DÚHA, a.s. 5 1,414,759 EUR
CTI-EUROPE s. r. o. 1 160,890 EUR
PP and partners s.r.o. 1 164,899 EUR
PVB STAV s. r. o. 3 37,029 EUR
DESTAV, spol. s r.o. 1 622,999 EUR
Š&L stav s.r.o. 9 838,261 EUR
TAL COMPANY, s.r.o. 1 219,500 EUR
IPS staving s. r. o. 1 53,964 EUR
VÝTAHY RENOVALIFT 2 218,500 EUR
EUROSTAV s.r.o. 1 532,125 EUR
IZOKAD, s.r.o. 1 717,775 EUR
ISTERCOM, s.r.o. 2 441,559 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 13 20,322,603 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 3 2,127,451 EUR
Izolácie stavieb s.r.o 1 60,659 EUR
Keraming a.s. 1 7,179,000 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 2 143,466 EUR
HYDROTERM spol.s r.o. 1 44,088 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 7,920 EUR
ART-TERM, spol. s r.o. 1 77,858 EUR
Nativa s.r.o.,Trieda SNP 68,97401 Banská Bystrica 2 830,200 EUR
CassoStav, s.r.o. 4 4,900,456 EUR
CRAFT s.r.o. 1 60,413 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 4 1,899,561 EUR
Branislav Paluch 3 386,522 EUR
DaPS, a.s. 1 1,087,122 EUR
TIM IS, s.r.o. 2 130,550 EUR
MTJ INTERIÉR, S.R.O. 1 55,110 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 10 2,375,287 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 9 33,843,312 EUR
SCHOTT, s.r.o. 2 233,238 EUR
IES-International electronic systems 1 42,661 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 395,000 EUR
STAVREK - Veľké Zálužie, s.r.o. 2 1,154,536 EUR
LAMI BP spol. s r.o. Košice 7 276,361 EUR
BROLSTAV, s.r.o. 1 19,500 EUR
V Y P U S T A spol. s r.o. 3 438,092 EUR
TOPSTAV É&A s.r.o. 11 7,064,412 EUR
RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 118,730 EUR
KRYPTON, s.r.o. 4 1,079,737 EUR
3D PARTNERS, s.r.o. 5 755,495 EUR
APLIK, spol. s r.o. 1 130,158 EUR
MIJAS spol. s r.o. 1 119,405 EUR
DIAMOND PR s.r.o. 1 792,500 EUR
ALMAGRO s.r.o. 1 65,230 EUR
KAMA Hydroizol, s.r.o. 1 427,100 EUR
A. STAV, s.r.o. 1 218,924 EUR
STIP, s.r.o. 1 110,503 EUR
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 6 1,729,185 EUR
COFELY a.s. 1 614,553 EUR
BEKOR s.r.o. 1 10,000 EUR
EKOLOSERVIS, s.r.o. 3 208,514 EUR
SITE s.r.o. 1 247,980 EUR
Cb-mont s.r.o. 1 187,250 EUR
TIGRID s.r.o. Michalovce 2 179,064 EUR
SimKor s.r.o. 8 6,007,979 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 2 575,845 EUR
Milan Násali ELMOUR 3 244,710 EUR
Corsan Corviam Construcción S.A. 1 82,327,836 EUR
SBD, spol. s r.o. 1 449,035 EUR
Ing. Viliam Čech 2 754,342 EUR
OPEN – Ing. Ošvát Peter 1 270,781 EUR
M.S.Stav, s.r.o. 4 548,560 EUR
MJ- STAV s.r.o. 1 49,825 EUR
Ladislav Mezei – Dudumstav 1 111,749 EUR
ORCOM s.r.o. 1 244,658 EUR
DD STAV, s.r.o. 2 1,889,356 EUR
STaS spol. s r.o. 2 37,480 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 257,585 EUR
HAKOM, s.r.o. 1 191,667 EUR
VANDOME, s.r.o. 1 372,909 EUR
STAVEKO-SK, a.s. 10 1,919,002 EUR
GEOstatik a.s. 1 3,190,579 EUR
BUKÓ-firma, s.r.o. 1 133,520 EUR
DUTO MONT, s.r.o. 1 44,162 EUR
Skanska SK a.s. 12 239,806,888 EUR
BALA, a.s. 9 1,330,046 EUR
SKILL BUILD, s.r.o. 1 147,067 EUR
SWIETELSKY stavební s.r.o. 1 90,179 EUR
Renostavmal s.r.o. 5 1,945,380 EUR
Reinter s.r.o. 6 554,130 EUR
PREMONA, s.r.o. 1 103,900 EUR
IMASS, s.r.o. 2 120,134 EUR
HESIT, a.s. 1 5 EUR
NEPA Slovakia, spol.s r.o. 2 244,792 EUR
INVESTMENT PO s.r.o. 4 277,563 EUR
A.C.T. NITRA, s.r.o. 1 45,685 EUR
Sport Construction a. s. 1 271,949 EUR
MT STABIL, s.r.o. 1 39,390 EUR
C.I.P.A s.r.o. 1 79,507 EUR
BTB GROUP s. r. o. 4 7,300,106 EUR
DelCom Slovakia a. s. 1 1,290,326 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 4 1,357,400 EUR
ZEPO, spol. s r.o. 7 507,655 EUR
EU-GROUP a. s. 13 3,453,701 EUR
STAVA, s.r.o. 1 113,584 EUR
VÝŤAHY ZEVA, s.r.o., , 4 457,558 EUR
MONT ELEKTRO, a.s. 1 477,070 EUR
DANEX PLUS, s.r.o. 3 354,572 EUR
EUROVIA CS, a.s. 1 356,345,380 EUR
FEVIN, s.r.o. 1 43,360 EUR
StavStar s.r.o. 12 308,705 EUR
BP BAU, s.r.o. 1 220,139 EUR
IMAR SK s.r.o. 1 99,387 EUR
Camastra s.r.o. 2 153,740 EUR
Stanislav Zúbek 1 562,626 EUR
North East, s.r.o. 4 2,095,891 EUR
M – SILNICE a.s. 1 897,738 EUR
DESIGN ENGINEERING, s.r.o. 1 1,997,908 EUR
Zsolt Fehér - Fortune Felt 1 1,184 EUR
IPK, s.r.o. 3 487,047 EUR
STAVTECH BB, s.r.o. 2 443,463 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 147,843 EUR
REMER, s.r.o. 1 375,959 EUR
ENTITA live s. r. o. 2 640,415 EUR
PLYNMONT Humenné, s.r.o. 18 2,098,114 EUR
Ing. Attila Gál 1 1,487,970 EUR
KLG SK, s.r.o. 1 119,536 EUR
A.DOM, spol. s r.o. 3 196,189 EUR
ZAPHIR s.r.o. 2 67,240 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 55 16,723,667 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 375,875 EUR
Marián Boroš 1 23,893 EUR
VHS-PS, s. r. o. 1 505,008 EUR
Svidgas, s.r.o. 1 122,731 EUR
Agrorolstav s.r.o. 1 167,984 EUR
Marian Bojtoš AMES 3 1,404,550 EUR
CONCEPT Architects s.r.o. 1 489,166 EUR
DP -STAV SK, s.r.o 2 15,121 EUR
DOSS, spol. s r.o. 1 267,000 EUR
Cavern, s.r.o. 1 209,724 EUR
PLQ DEVELOPMENT s.r.o. 2 443,391 EUR
MION BUILDING COMPANY s.r.o. 1 90,099 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 142,638 EUR
1 144,128 EUR
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1 487,535 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 1 105,639 EUR
AKTIV PRO, s.r.o. 1 101,703 EUR
AGP, s.r.o. 2 111,371 EUR
DKT SYSTEM s.r.o. 1 63,280 EUR
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce 2 469,482 EUR
ZE-PRA, spol. s r.o. 6 865,721 EUR
XANAX, s.r.o. 1 83,666 EUR
WF Slovakia, s.r.o. 3 1,302,543 EUR
Peter Voštinár 1 85,150 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 6 2,170,042 EUR
green project , s.r.o. 5 678,128 EUR
STAVES, s.r.o. 1 52,518 EUR
ASFA-KDK, s.r.o. 2 187,062 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 29 2,901,826 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 2 837,213 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 32,483 EUR
INGSTEEL, spol. s r.o. 2 32,806,480 EUR
AV systémy, spol. s.r.o. 1 136,719 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 3 360,630 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 24 2,014,763 EUR
TIMOTI s. r. o. 4 324,292 EUR
VKF s.r.o. 1 83,314 EUR
Lu - Vas, s. r. o. 3 633,696 EUR
Ivan Zelina DAN-ZEL,s.r.o. 1 87,497 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 1 348,982 EUR
Agro Building s.r.o. 1 84,520 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 6 18,258,203 EUR
NOVAPRODUCT, s.r.o. 3 236,795 EUR
VERDE s. r. o. 1 1,128,989 EUR
STAS - stavby a sanácie s.r.o. 1 463,334 EUR
LOCALSTAV, s.r.o. 1 101,263 EUR
MIGI, spol. s r.o. 8 4,363,247 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 17 6,139,417 EUR
BLOCK, a.s. 1 16,061,173 EUR
merga s.r.o. 1 1,200,470 EUR
jai group s.r.o. 3 23,700 EUR
T a K, spol. s r. o. 2 829,800 EUR
Ademma s.r.o. 4 36,462 EUR
PR-Systém s.r.o. 2 96,894 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 5 982,982 EUR
EnLibre, spol. s r.o. 2 398,771 EUR
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 8 1,108,789 EUR
STAVEUROPE, s.r.o. 6 537,760 EUR
HSF System SK, s.r.o. 1 235,934 EUR
BETPRES, s.r.o. 4 1,645,781 EUR
AquaECO s.r.o. 1 1,560,052 EUR
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 1 1,000,291 EUR
SOAR, spol. s.r.o. 1 248,954 EUR
Ing. Juraj Šipula 1 87,913 EUR
PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. 1 81,299 EUR
IBEG, a.s. 2 607,297 EUR
Ing. Ľubomír Sedláček 1 41,616 EUR
SASTA CZ, a.s. 1 105,319 EUR
RP-Invest, s.r.o. 1 209,301 EUR
ALAM s.r.o. 1 229,600 EUR
K.L.T. stav s.r.o. 1 94,484 EUR
HASTRA s.r.o. 31 18,979,887 EUR
MK Stavgroup, s.r.o. 1 164,289 EUR
OSP DANUBIUS DS s.r.o. 2 252,287 EUR
SPS Slávik, spol. s r.o. 4 2,654,999 EUR
František Kozák - GASKOMPLET 2 364,945 EUR
STAV MD s.r.o. 3 373,574 EUR
Plynroz, a.s. Sobrance 6 1,298,768 EUR
CESTY NITRA, a.s. 44 37,332,360 EUR
BEGBIE, s.r.o. 2 1,110,251 EUR
Electricity s. r. o. 1 347,148 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 1 36,275 EUR
KAPA Stavebná spoločnosť, s.r.o. 2 285,236 EUR
JUMI-STAV spol.sr.o. 1 36,547 EUR
FGE s.r.o. 1 68,700 EUR
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 1 41,583 EUR
LDK consulting s.r.o 1 42,006 EUR
Peter Snop 1 7,162 EUR
STAVPOT, s.r.o. 2 71,551 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 23 1,750,564 EUR
KULL,s.r.o. 1 110,083 EUR
RELIEN s.r.o. 1 635,730 EUR
Green project 1 46,084 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 14 3,356,207 EUR
Unistav Teplička s.r.o. 1 312,012 EUR
BEMACO SK, a.s. 1 78,269 EUR
MG PROJECT s.r.o. 5 309,102 EUR
Stavomontáže B+B, s.r.o. 1 145,844 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 1 6,300 EUR
STAVEBNINY - Tatry, s.r.o. 2 633,589 EUR
AU – STAV, s.r.o., , 1 163,671 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 11 3,066,844 EUR
Grif plus, s. r. o. 1 521,395 EUR
P.S. in, a.s. 2 2,005,368 EUR
MV mont s.r.o. 1 82,476 EUR
FARMER Trade, s.r.o. 1 401,667 EUR
RevitalBau, a. s. 3 817,092 EUR
LEGALITE, s.r.o. 1 194,400 EUR
RENOVA s.r.o. 1 486,579 EUR
ROCK-Build s. r. o. 1 51,702 EUR
ASPEKT Rožňava, s.r.o. 2 754,372 EUR
PDP s.r.o. 9 5,732,309 EUR
TRANSTECH, a.s. 3 2,232,908 EUR
CORMET, spol. s r.o. 3 481,736 EUR
REKOM - Košice s.r.o. 4 291,127 EUR
STAVART, s.r.o. 1 71,868 EUR
STAVEXAT DŠ s.r.o. 1 79,327 EUR
TRIHLAV Development s.r.o. 1 141,616 EUR
VABO Trade, s. r. o. 1 101,614 EUR
OP RENOSTAV s.r.o. 1 48,537 EUR
EKOMOS s.r.o. 7 2,330,745 EUR
EURO - AGROTEAM Rožňava, s.r.o. 2 285,875 EUR
BAUGROUP s. r. o. 1 155,791 EUR
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 1 40,860,000 EUR
PEMAL, s.r.o. 1 155,445 EUR
OMSTAV, s.r.o. 3 406,966 EUR
MK STAVGROUP, s.r.o., 1 315,394 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 15 2,375,896 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 28 4,623,201 EUR
Miteco, s.r.o. 1 53,629 EUR
EUROKON s. r. o. 1 25,058 EUR
VOPEX, s.r.o. Trebišov 1 147,601 EUR
SV REAL s.r.o. 1 29,999 EUR
REKOP Humenné s.r.o. 1 47,047 EUR
ALPINE Bau CZ a.s. 1 168,080 EUR
J - STAV spol. s r.o. 4 626,850 EUR
Mess-Exx, s.r.o. 4 130,294 EUR
INŠTALCOMP, s.r.o. 2 238,475 EUR
KÓSA a spol. s.r.o. 2 775,957 EUR
AMG Security s.r.o. 1 77,099 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 75,625 EUR
ASTA spol. s r.o. 8 1,417,209 EUR
FILAW s.r.o. 1 473,568 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 185,217 EUR
RVZ INVEST s.r.o. 2 167,407 EUR
Rstav s.r.o. 3 362,573 EUR
Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 1 84,000 EUR
Gars s.r.o. 1 47,524 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 16 1,523,295 EUR
PB bau, s.r.o. 1 444,674 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 3 1,555,091 EUR
THORSTAV s.r.o. 1 796,945 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 2 429,611 EUR
HORNEX, a.s. 7 43,563,300 EUR
Radoslav Andel 1 75,835 EUR
H-Stones s.r.o. stavebná firma 1 284,813 EUR
H.D.K., spol. s r.o. 2 324,483 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 3 2,584,420 EUR
IVRO s.r.o. 1 147,197 EUR
BAUHAUS, s.r.o. 4 1,244,578 EUR
STAVOMONT SNINA, s.r.o. 1 124,106 EUR
Kántor - K.K.C., s.r.o. 2 11,960 EUR
Noran s.r.o. 1 68,670 EUR
JUNO DS s.r.o. 1 72,395 EUR
Energy technologies, s.r.o. 1 336,289 EUR
BENY-Stav Prievidza s.r.o. 5 1,051,099 EUR
KOH MONT, s.r.o. 2 197,706 EUR
TopPrimo s.r.o. 2 293,075 EUR
EURO BAUTEN s.r.o. 2 162,089 EUR
PYROMETAL, s.r.o. 2 198,952 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 11 3,904,843 EUR
MERA – LAND spol. s.r.o. 1 1,526,007 EUR
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 2 650,644 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 6 3,057,693 EUR
ATAK s.r.o. 1 1,298,000 EUR
GAMA stavebná firma, s.r.o. 2 150,359 EUR
C&S GROUP s.r.o. 4 303,646 EUR
REMER, s. r. o. 2 837,925 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 15,999 EUR
AU – STAV, s.r.o. 1 165,384 EUR
Pavel Bachleda - BAPAS 3 132,934 EUR
GB STAV Košice, s.r.o. 4 1,679,162 EUR
SEDIR, s.r.o. 1 143,000 EUR
Suprako s.r.o. 2 202,870 EUR
CONSTRUCTOR - EU s.r.o. 1 241,109 EUR
RI - PEX s.r.o. 5 181,545 EUR
STAWEI, s.r.o 1 564,427 EUR
ASTA - STAV s.r.o. 1 347,012 EUR
Ľubomír Fula 1 260,730 EUR
CŠO - stav., s.r.o. 1 386,835 EUR
ASOS, s.r.o. 2 99,500 EUR
SAAP Slovakia, spol. s r.o. 1 143,722 EUR
Ing. Martin Billý 1 107,435 EUR
IGLASS spol. s r.o. 2 552,588 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 1 30,580 EUR
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 4 330,909 EUR
OBLOK s.r.o. 10 422,526 EUR
NN invest, s.r.o. 1 314,567 EUR
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 3 240,667,879 EUR
DevelopNet, s.r.o. 5 433,847 EUR
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. 1 103,495 EUR
AGE Slovensko s.r.o. 4 1,550,504 EUR
MULTIHALY.SK, s.r.o. 2 733,761 EUR
RP BAU, s.r.o. 1 265,456 EUR
Akad. arch. Pavol Kuzma-Pavillon s r.o. 2 177,471 EUR
P+K, s.r.o. 1 29,490 EUR
REMBYT spol. s r.o. 1 159,900 EUR
PANTERS s.r.o. 1 78,979 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 3 103,403 EUR
ENERGIO-PTS spol. s r.o. 1 627,699 EUR
Miroslav Včelka - TASTE 1 4,380 EUR
Miroslav Hišem 1 100,800 EUR
FB Invest s.r.o. 1 505,111 EUR
Štefan Gajer - GAGAKO 2 269,653 EUR
TEXO group s.r.o. 1 49,303 EUR
EURO-ŠTUKONZ a.s. 1 312,976 EUR
ELENIT, s.r.o. 2 158,625 EUR
STAVTEES,s.r.o. 1 1,000,291 EUR
ROB-JO s.r.o. 1 230,396 EUR
HOLD spol. s.r.o. 2 176,941 EUR
STAVEKO 2, s.r.o. 1 224,900 EUR
OK – TEAM, s.r.o. 1 69,426 EUR
SMMP, s.r.o. 2 237,073 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 7 1,729,842 EUR
ATEX-OK, s.r.o. 4 1,086,423 EUR
TLM INVESTMENT s. r. o. 11 4,844,466 EUR
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor 1 159,795 EUR
CSM - STAV s.r.o. 4 350,519 EUR
Grostav, s.r.o. 1 96,495 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 1 524,400 EUR
TOP EUROPEN s.r.o. 1 599,211 EUR
HO STAVMAT, s.r.o. 3 5,056,523 EUR
TT - STAV, s.r.o. 2 180,154 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 4 975,408 EUR
KANVOD, spol. s r.o. 1 66,630 EUR
Siemens s.r.o. 1 230,345 EUR
CADevelop, s.r.o. 1 6,150,714 EUR
Gaz-term 1 105,836 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 137,960 EUR
Tibor Gál 2 187,726 EUR
AGGER, s.r.o. 4 4,997 EUR
ENERGOVOD s.r.o. 1 37,730 EUR
Ekostavby Brno, a.s. 1 105,319 EUR
VERVA, spol. s r.o., Košice 1 129,255 EUR
Ľubomír Srnka - MALKO 1 21,190 EUR
PŠP s.r.o. 10 1,173,327 EUR
RANDA+R s.r.o. 1 1,098,267 EUR
Lešenie PRIMA s.r.o. 1 63,057 EUR
SEROX SLOVAKIA s.r.o. 1 0 EUR
IRES R + M s.r.o. 1 270,734 EUR
MOSAP, a.s. 2 549,060 EUR
HBH, a.s. 2 817,523 EUR
KOLEK, s.r.o. 18 2,946,488 EUR
KASA PRO, s.r.o. 1 33,898 EUR
MMVH, s.r.o. 2 1,914,889 EUR
OSP a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie 1 49,098 EUR
STAVVIA Slovensko, s.r.o. 1 77,498 EUR
AVA-stav, s.r.o. 17 11,877,212 EUR
Stonewood, s.r.o. 4 179,400 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 10 2,718,486 EUR
Stanislav Žibek - stavebná firma 1 39,476 EUR
VENTA PLUS, spol. s r.o. 1 48,558 EUR
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. 1 82,153 EUR
PROENERGIA, s.r.o. 1 295,386 EUR
BEDIK s.r.o. 2 1,090,445 EUR
DOMROYAL, s. r. o. 1 1,486,799 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 1 90,625 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 4 6,110,524 EUR
EUROBAJA s.r.o. 1 215,346 EUR
Obnovstav, s.r.o. 1 143,336 EUR
Ing. Anton Poliček 2 801,376 EUR
KPS izolácie, spol. s r.o. 1 195,499 EUR
Stabar SPOL s.r.o. 2 315,312 EUR
ENERGOBYT s.r.o. Humenné 1 203,551 EUR
TELEKÁBEL spol. s r.o. 1 192,400 EUR
TECHNOSTAV Nitra, spol. s r.o. 1 113,687 EUR
I. B. S., spol. s r. o. 1 119,900 EUR
STAVEBNINY POPRAD TATRY, s. r. o. 1 167,558 EUR
Assist Solutions s.r.o. 1 152,978 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 51,269 EUR
HESTON s.r.o. 4 1,680,695 EUR
STYLE-MONT spol. s r.o. 4 451,635 EUR
STAVINEK, s.r.o. 1 86,942 EUR
M-Unit, s.r.o. 2 348,896 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 107,922 EUR
Prima Slovakia s.r.o. 3 545,129 EUR
DM ELSAD s. r. o. 2 222,947 EUR
Alojz Kuchar 1 498,983 EUR
A.M.F. STAV s.r.o. 3 145,577 EUR
D.M.V. s.r.o. 1 399,759 EUR
FORA - STAV, s.r.o. 1 211,943 EUR
MARAV, s.r.o. 1 57,493 EUR
BEGRA spol. s r.o. 1 199,999 EUR
INTEVO - SK s.r.o. 1 19,000 EUR
STAVBAU, s.r.o. 1 115,990 EUR
CESTY MOSTY s.r.o. 4 329,115 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 336,478 EUR
PEMAX PLUS, spol. s r.o. 1 82,884 EUR
VYSTA spol.s.r.o. 1 61,724 EUR
J.P.V.K. SROS, spol. s r.o. 1 4,042,000 EUR
MBM-GROUP, a.s. 15 5,798,033 EUR
GM INVEST Rafal Golonka Sp.J. 1 79,900 EUR
ELBEVA, a.s. 2 558,117 EUR
Window Holding a.s. 1 92,031 EUR
STACO s.r.o., 1 713,292 EUR
TOPDOM, s.r.o. 1 278,962 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 4 5,959,639 EUR
Obnova s.r.o. 1 270,035 EUR
GAROMONT, s. r. o. 3 2,244,006 EUR
FOR REGION s.r.o. 2 513,809 EUR
BEPAXTHERM spol.s.r.o. 1 89,682 EUR
CESTY SK s.r.o. 10 4,482,692 EUR
Team s.r.o. 1 86,600 EUR
AMARI spol. s r.o. 1 31,844 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 209,655 EUR
PEPAS s.r.o. 1 102,570 EUR
NOVICOM s.r.o. 8 5,727,691 EUR
Cisár s.r.o. 1 160,931 EUR
Systeming, s.r.o. 1 120,968 EUR
Rastislav Mucha RAMSTAV 12 1,001,930 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 2 153,543 EUR
LA - MA s.r.o. 1 93,030 EUR
Sayrus s.r.o. 2 2,257,421 EUR
PROFITING, s.r.o. 1 379,165 EUR
RACIOHOUSE spol. s r.o. 7 1,623,866 EUR
ABEJA s.r.o. 1 83,929 EUR
M.P.V.S., s.r.o. 1 69,800 EUR
HD - ELMONT, s. r. o. 2 107,715 EUR
ANTES PLUS, spol. s r.o. 3 305,879 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 15 3,587,753 EUR
AZ-MAN,s.r.o. 1 31,415 EUR
STAVEBNÁ FIRMA Hozlár Ľubomír 1 89,897 EUR
Ľubica Brecsková ZASYS 2 162,465 EUR
HANT BA, a.s. 3 2,705,770 EUR
Dušan Vida 1 2,499 EUR
Chemkostav HSV akciová spoločnosť 8 766,313 EUR
JOMAKSTAV, s.r.o. 6 4,012,503 EUR
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 2 303,635 EUR
VCES a.s. 1 32,612,500 EUR
Peter Dula REKSTAV 1 515,206 EUR
IBV s.r.o. 3 892,863 EUR
BARBITRANS, s.r.o. 1 349,500 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 3 372,383 EUR
KORATEX a.s. 2 105,966 EUR
Ingema s.r.o. 5 410,215 EUR
MK STAVGROUP s. r. o. 1 120,137 EUR
SLOVDACH, s.r.o. 14 2,570,362 EUR
ROKO gips, s.r.o. 3 1,544,703 EUR
OVO-MONT spol. s r.o. 2 358,151 EUR
RILINE, s.r.o 2 126,939 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 9 1,196,801 EUR
THterm, s.r.o. 3 571,320 EUR
Peter Mjartan - Pepamont 1 230,497 EUR
WG MOTOKOV s.r.o. 2 789,193 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 45 13,732,443 EUR
WAGON TRADING, spol. s r.o. 1 32,854 EUR
CYEB s.r.o. 2 206,886 EUR
EURO-KP, s.r.o. 2 3,465,500 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 10 7,878,690 EUR
KISS stavebné práce, s.r.o. 1 135,000 EUR
Spoločnosť "Holíč:Ekostavby - SASTA" 1 642,581 EUR
ITSK, s.r.o. 2 190,080 EUR
EUROVIA SK, a.s. 113 761,869,165 EUR
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o. 2 307,379 EUR
LASER media, s. r. o. 5 1,080,872 EUR
AKVAMONT s.r.o. 2 71,502 EUR
INFINITY TRUST, s.r.o. 2 616,863 EUR
Juraj Lukáč - DUMYS 1 20,989 EUR
TRANSBETON PLUS, spol. s r.o. 3 1,192,825 EUR
GAS - MG, spol. s r.o. 3 863,813 EUR
RIASTAV, spol. s r.o. 8 1,577,384 EUR
dreastav s.r.o. 1 116,369 EUR
"BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. 1 116,098 EUR
TEXO PARTNER a. s. 3 3,152,212 EUR
Blinka Air Systems, s.r.o. 1 301,349 EUR
Peter Lacúch 1 678,223 EUR
KOVAGAZ spol. s r.o. 1 104,476 EUR
FERAMA spol. s r.o. 2 119,825 EUR
PROVOCATEUR! s. r.o . 1 9,690 EUR
Róbert Nagy - New Style 1 124,127 EUR
E-one, s.r.o. 1 99,999 EUR
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 1 26,191 EUR
O.S.V.O. comp, a.s. 5 2,317,823 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 57,461 EUR
RS - Building s.r.o. 2 706,699 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 10 7,634,429 EUR
PB-profikovo s.r.o. 1 39,490 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 337,170 EUR
PARSON, s.r.o. 1 68,018 EUR
VAAT, s. r. o. 6 430,902 EUR
LS spol. s r.o. 3 863,115 EUR
CAPAS, s.r.o. 3 145,877 EUR
PSJ Hydrotanzit, a.s. 5 9,388,776 EUR
Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov 1 59,155 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 71,660 EUR
Ing. Milan Štupák – IVS 9 1,079,702 EUR
AMS - PROFIT s. r. o. 2 72,498 EUR
OMOSS spol. s r. o. 9 3,790,615 EUR
Valašsko SK s. r.o. 1 129,000 EUR
DAMARON, s.r.o. 1 239,614 EUR
STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o. 1 93,000 EUR
REMESLO stav, s.r.o. 1 167,050 EUR
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 373,286 EUR
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 2 288,438 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 9 884,233 EUR
Stavomontáže Inštalácie s.r.o. 2 277,409 EUR
Ing. Tibor Latko LAROKS 2 230,311 EUR
Kovostav 28 SK, s.r.o. 1 1,224,876 EUR
RED BERRY, SE 1 165,479 EUR
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 6 393,893 EUR
STAV-MAJO s.r.o. 3 276,805 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 149,048 EUR
PMGSTAV SK, s.r.o. 6 2,067,384 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 12 2,921,715 EUR
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 6 1,701,658 EUR
CASON CONSULTING a.s. 3 219,325 EUR
Venimex Slovakia s.r.o. 1 127,614 EUR
ViOn, a.s. 5 4,579,395 EUR
RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok 2 930,330 EUR
Ladonna Invest, s.r.o. 1 513,398 EUR
SAND SK, s. r. o. 1 288,750 EUR
SYTELI, s.r.o. 1 59,545 EUR
Innovia, s.r.o. 1 174,397 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 7 2,214,015 EUR
VIAKORP, s.r.o. 1 5,600,346 EUR
JPT STAVBY s.r.o. 1 424,285 EUR
ALFAPLAST trade, s.r.o. 1 143,151 EUR
MOPOSTAV,s.r.o. 1 160,155 EUR
ENGO, s.r.o. 1 772,400 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 1 224,128 EUR
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 9 2,793,134 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 3 5,806,726 EUR
IMO s.r.o. 1 79,340 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 327,943 EUR
INTER STAVING spol. s r.o. 1 59,597 EUR
DANOVA s.r.o. 2 1,479,894 EUR
TARB-STAV s.r.o. 2 218,683 EUR
European Security Solutions s.r.o. 7 664,859 EUR
ROBO Piešťany, a.s. 1 295,625 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 5 779,310 EUR
DM Elsad s.r.o., 1 140,259 EUR
Construction, s.r.o. 11 951,739 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 13,000 EUR
R B R , spol. s r.o. 1 1,092,920 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 6 2,287,385 EUR
AGROPARTNER, s.r.o. 2 390,565 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 1,018,981 EUR
RENON s.r.o. 1 335,833 EUR
HLSG, s.r.o. 1 931,001 EUR
Erius s.r.o. 1 569,888 EUR
JR-AGSTAV, s.r.o. 1 71,829 EUR
AGIM, s.r.o. 2 141,803 EUR
STOFINGSTAV, s.r.o. 1 74,069 EUR
HDS Bratislava, s. r. o. 1 27,536 EUR
OK - TEAM, s.r.o. 5 1,413,471 EUR
WELD MONT, s.r.o. 1 166,425 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 6 1,407,885 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 3 821,304 EUR
GREP SLOVAKIA, s. r. o. 1 239,877 EUR
MEDIDERMA spol. s r.o. 2 617,740 EUR
REKONSTAV Anton Bozó 1 141,629 EUR
MAPATREAL, s. r. o. 1 41,660 EUR
UNIRES - Bau s.r.o. 1 127,162 EUR
Rikostav Container s.r.o. 7 2,816,620 EUR
INPEK, s.r.o. 2 40,571,913 EUR
REAL - PO, s. r. o. 1 131,958 EUR
JK - REZOSTAV s.r.o. 2 150,996 EUR
Peter Martiny, s. r. o. 1 1,000,291 EUR
STO s.r.o. 1 45,164 EUR
BVG, s.r.o. 2 738,889 EUR
EC-EDMA, s.r.o. 5 574,019 EUR
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 2 47,000 EUR
PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o. 4 4,867,358 EUR
KAMI PROFIT, s.r.o. 6 3,020,230 EUR
Rastislav Pavlus 1 2,552 EUR
Attila Híres - Stavebná činnosť 4 353,518 EUR
PETRA +, spol. s r. o. 1 239,000 EUR
R+S Service s.r.o. 2 948,490 EUR
Tomáš Pohori 6 1,286,841 EUR
FORMAT Prešov, s.r.o. 5 1,117,181 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 9 1,786,150 EUR
KUL Slovakia s. r. o. 2 2,131,014 EUR
ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o. 2 369,576 EUR
TIMS, spol. s r.o. 1 68,691 EUR
HOCHTIEF CZ, a.s. 1 225,287 EUR
V.I.Trade spol. s.r.o. 1 79,474 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 1 187,020 EUR
STAV mix, s. r. o. 5 278,603 EUR
EXEN s.r.o. 1 187,811 EUR
AVAL s.r.o. 1 62,500 EUR
PORR s.r.o. 1 239,112,849 EUR
Ing. Attila Gál 3 4,431,796 EUR
SIVUMI, s.r.o. 1 1,736,899 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 304,782 EUR
Marian Zwinger - Elektro-Bak 1 137,038 EUR
M - SILNICE a.s. 8 996,570 EUR
GFA Development s.r.o. 1 205,049 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 3 3,354,550 EUR
SOAR sk, a.s. 9 4,356,540 EUR
TESAR-DACH s.r.o. 3 351,812 EUR
EUROPE INVEST UNION s.r.o. 4 910,486 EUR
BOS company, s.r.o. 1 45,932 EUR
EKO stavin s.r.o. 1 213,886 EUR
Aniss BB, s.r.o. 1 65,473 EUR
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov 3 529,710 EUR
INŠTALATHERM, s.r.o. 1 79,071 EUR
HASS, s.r.o. 3 18,265,784 EUR
Pavol Šivec 1 167,073 EUR
NESS.IMEX s. r. o. 2 849,239 EUR
GM 7 s.r.o. 1 504,524 EUR
Miroslav Kijac- Stavebné práce 2 184,158 EUR
CALORIM Sk, s.r.o. 2 180,557 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 8 254,095 EUR
Arrow Business Consulting, s.r.o. 3 619,634 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 5 1,428,255 EUR
REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. 2 977,509 EUR
NIGOL s.r.o. 1 472,328 EUR
Ladislav Szabo s.r.o. 2 232,737 EUR
ESMO Žilina, a.s. 1 71,538 EUR
PLANGAS-TRANS s.r.o. 3 352,337 EUR
NOPE a.s. - hlavný člen 1 298,500 EUR
Ing. Ivan Slašťan S-STAV 1 250,465 EUR
Chemkostav, a.s. 3 2,919,283 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 8 846,961 EUR
Insomnium, s. r. o. 22 3,368,065 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1,850 EUR
EURO-BAU s.r.o. 1 95,487 EUR
Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. 1 173,189 EUR
L.I.R.R., s.r.o. 7 2,011,595 EUR
DEMO-DK, s.r.o. 1 115,350 EUR
EKOFORM spol. s r.o. 4 339,349 EUR
Pri Jazere s. r. o. 1 211,720 EUR
terra m, s.r.o. 1 58,333 EUR
DHAP, s.r.o. 5 297,987 EUR
HL Build s.r.o. 3 404,372 EUR
Štefan Tipary EKOLSTAV 4 456,455 EUR
CUBESPACE s.r.o. 1 919,284 EUR
LŠ STAVBY PLUS, s.r.o. 1 154,000 EUR
AB TEAM, s.r.o. 1 172,931 EUR
ZLATNER, spol. s r.o. 3 351,271 EUR
INŠTALATERM, s.r.o. 1 87,999 EUR
Carl Stahl & spol, s.r.o. 1 96,687 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Námestovo Mesto Námestovo 528,162 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične, Nižná brána 6. Stredná odborná škola 375,654 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostu na Radlinského ul. v Trnave - naviac práce Mesto Trnava 54,715 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia výroby mliečnych smotanových krémov. FEGA FROST, s.r.o. 789,734 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu, Nová Bošáca Obec Nová Bošáca 750,538 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu materskej školy v Tužine Obec Tužina 60,534 EUR 2016 Práce Nie 1
Výmena prasknutých okenných tabulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Úprava priestorov potravinovej prevádzky Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 70,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia Obec Vyšný Kubín 199,354 EUR 2015 Práce Áno 1
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ Obec Tomášikovo 139,223 EUR 2016 Práce Áno 1
OVÁL bytové domy, Topoľčany Mesto Topoľčany 3,579,881 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. náročnosti Materskej školy Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 370,686 EUR 2018 Práce Áno 1
Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 514,148 EUR 2018 Práce Nie 1
Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 189,828 EUR 2016 Práce Nie 1
Doplnenie odvodnenia vozovky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62,500 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čelkova Lehota Obec Čelkova Lehota 113,584 EUR 2016 Práce Áno 1
Bitúnok Čadca - zateplenie a rekonštrukcia strechy SK-03, s.r.o. 338,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce SOJKA s.r.o. 134,198 EUR 2015 Práce Áno 1
Zberný dvor – obec Močiar Obec Močiar 168,937 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie objektu Obecného úradu a modernizácia plynovej kotolne Obec Moravské Lieskové 163,758 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie objektu spoloč.budovy Obec.úradu,Kultúr.domu,Mater. školy v obci Slatvina–zvýšenie energet.účinnosti verejných budov Obec Slatvina 145,678 EUR 2016 Práce Áno 1
Horná Mariková - obecný úrad - zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami Obec Horná Mariková 181,907 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia LC Javorová ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 190,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest Trstenák Mgr. Ľubomír Zavadil 1,312,072 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov Obec Macov 69,276 EUR 2016 Práce Áno 1
Európske oddychovo-informačné centrum Belá-stavba HASTRA s.r.o. 1,159,103 EUR 2015 Práce Áno 1
Chodník s osvetlením Obec Slovenská Ves 101,598 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia centrálneho príjmu a JIS chirurgickej kliniky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 199,930 EUR 2015 Práce Nie 1
Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce Obec Bunkovce 64,620 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia fasády vrátane balkónov. "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 206,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia obnovy kultúrnej pamiatky Vila Dr. Jána Kohúta v Martine Mesto Martin 288,750 EUR 2016 Práce Nie 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122,358 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
CYKLOCENTRUM Báč Obec Báč 180,290 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou - doplňujúce stavebné práce Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11,045 EUR 2014 Práce Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra - stavebné práce Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32,612,500 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Oprava prístupového chodníka ku hlavnému vchodu Hlavné mesto SR Bratislava 15,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebná oprava podlahy v garážach pre nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Domaniža Obec Domaniža 415,900 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou Obec Opatovce nad Nitrou 493,004 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodník na ul. Slobody - III. etapa Obec Dobrá Niva 64,820 EUR 2015 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI HÁJ Obec Háj 117,356 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava kultúrneho domu v obci Kubáňovo Obec Kubáňovo 99,605 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava ciest emulznými technológiami za studena Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 590,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 747,751 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia hasičskej zbrojnice Obec Trhová Hradská 89,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ Obec Dvorany nad Nitrou 71,300 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodňové úpravy Obec Vagrinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Chodník pre peších - Moyzesova ul. Lipany Mesto Lipany 94,844 EUR 2017 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (k.ú. Turčiansky Peter - 6 úsekov) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 119,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výstavba chodníkov a parkovísk v obci Vyšný Kručov Obec Vyšný Kručov 57,128 EUR 2017 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia lesných ciest Veľký Folkmár Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 675,251 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník Obec Rudník 166,441 EUR 2017 Práce Nie 1
Nadstavba školskej jedálne ZŠ Lokca Obec Lokca 316,690 EUR 2018 Práce Nie 1
OBNOVA 6. NP PO POŽIARI FCHPT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360,391 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie počtu žiakov SPŠ v Bardejove na praktickom vyučovaní Stredná priemyselná škola 487,945 EUR 2018 Práce Áno 1
"Prístavba výťahu" DSS Zemianske Podhradie Trenčiansky samosprávny kraj 97,063 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia viacúčelovej obecnej budovy - zateplenie Obec Chrastné 7,000 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec
 Zákazka bude zadávaná v systéme EVO, číslo zákazky v EVO 45.08 Úrad vlády Slovenskej republiky 184,863 EUR 2016 Práce Nie 1
PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NITRIANSKE RUDNO Obec Nitrianske Rudno 459,125 EUR 2018 Práce Nie 1
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete Mesto Detva 669,000 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie a fotovoltalika Obec Čierne Pole 228,416 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
DSS Ramirez - Rakovec Košický samosprávny kraj 247,417 EUR 2014 Práce Nie 1
Detské ihrisko - vnútroblok ul. Bernolákova, Malacky Mesto Malacky 44,312 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8,560 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení" - Stredná umelecká škola Trenčiansky samosprávny kraj 140,259 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov Obec Žaškov 179,101 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Turová Obec Turová 84,377 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača Mestská časť Bratislava - Rača 10,400 EUR 2015 Práce Nie 1
Dom smútku Ratka Obec Ratka 90,900 EUR 2017 Práce Áno 1
Spevnené plochy pred školou Hôrky Obec Hôrky 83,125 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pri ceste Obec Terchová 232,696 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie nemocnice s poliklinikou Nemocničná a.s. 803,144 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lomné Obec Lomné 83,760 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Krajská prokuratúra 10,000 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Výstavba miestnej komunikácie Tichej ul. v obci Zavar Obec Zavar 95,239 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie materskej školy a využívanie OZE a úspor energie v obci Čab Obec Čab 199,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova a prístavba domu smútku a okolia v obci Oravský Biely Potok Obec Oravský Biely Potok 99,936 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov Obec Koválov 78,826 EUR 2016 Práce Áno 1
Priestor - Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa Obec Priekopa 78,350 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké Obec Hlboké 102,004 EUR 2016 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SOŠ, 1. mája 1264 - Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 88,910 EUR 2015 Práce Nie 1
Sabinov - IBV- Stará tehelňa - komunikácia Mesto Sabinov 194,944 EUR 2014 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Tisinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba športoviska v obci Bardoňovo Obec Bardoňovo 132,711 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči - doplňujúce práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 15,999 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova kultúrneho domu Bílkove Humence Obec Bílkove Humence 86,240 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka Obec Topoľovka 79,030 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 58,333 EUR 2015 Práce Nie 1
Chmeľnica – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G Obec Chmeľnica 75,832 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v ML Brezová pod Bradlom Mestské lesy, s.r.o. 1,284,654 EUR 2016 Práce Áno 1
Nemcovce multifunkčné ihrisko Obec Nemcovce 55,283 EUR 2016 Práce Áno 1
"Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum" Trenčiansky samosprávny kraj 103,266 EUR 2017 Práce Nie 1
Vyhliadková veža na Dubni (Žilina) Malá Fatra 235,934 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova obecného úradu Chotín, Chotín 486 Obec Chotín 235,909 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ Obec Sokolovce 129,307 EUR 2017 Práce Áno 1
SIVA TRADE výroba ovocného vína SIVA TRADE s.r.o. 1,392,725 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena okien Hlavné mesto SR Bratislava 181,888 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia MŠ Fedákova Mestská časť Bratislava - Dúbravka 599,266 EUR 2016 Služby Nie 1
Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka Bryndziareň, s.r.o. 1,075,163 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A- bleskozvod- SOŠ Levice Nitriansky samosprávny kraj 83,333 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky Obec Otrhánky 80,440 EUR 2016 Práce Áno 1
"Rekonštrukcia areálu oplotenia" nemocnice Levice Nitriansky samosprávny kraj 81,623 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kravína č. 2 - II. etapa AGROPARTNER spol. s r.o. 136,205 EUR 2014 Práce Áno 1
Výstavba športového ihriska a amfiteátra v obci Hrubov Obec Hrubov 98,324 EUR 2016 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ Obec Imeľ 284,801 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie Kultúrneho domu v obci Krtovce Obec Krtovce 78,500 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba miestnej komunikácie, chodníka na ulici Nová IBV Obec Tvarožná 84,116 EUR 2016 Práce Áno 1
Zhotovenie sadrokartónového podhľadu Lechstav, s. r. o. 5,610 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia a stavebné úpravy MK v obci /OLS Obec Olšovany 96,486 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Asfaltovanie miestnych komunikácií Obec Trnovec nad Váhom 23,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne Psychiatrická nemocnica Hronovce 338,256 EUR 2015 Práce Nie 2
Wellness Masvital - zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy Wellness Masvital s.r.o. 285,516 EUR 2015 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko 40x20m Obec Balog nad Ipľom 94,184 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom Mesto Strážske 357,387 EUR 2018 Práce Áno 1
Investícia do infraštruktúry sprístupnenia pozemkov. Obec Veľké Dvorníky 295,216 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku, Liesek Obec Liesek 179,952 EUR 2018 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Čadca, 3. časti (1. časť k.ú. Korňa - 2 úseky; 2. časť k.ú. Makov - 1 úsek; 3. časť k.ú. Horný Kelčov - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 212,100 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia skladu a jeho dovybavenie technológiou pre Poľnohospodárske družstvo „Ponitrie“ Preseľany Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie"Preseľany 165,650 EUR 2016 Práce Áno 1
Investície do nevyužívaného objektu na spolkovú činnosť v obci Lúčka Obec Lúčka 58,999 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko v obci Jakovany Obec Jakovany 67,159 EUR 2017 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko v obci Mojzesovo Obec Mojzesovo 44,428 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN ELVIN, spol. s r.o. 136,279 EUR 2014 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy “ Obec Zemianska Olča 297,759 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika), 3. etapa Obec Oščadnica 1,087,122 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy rekreačnej chaty Mira v areáli Autokemping Oravice PROFISTAV - MM, s.r.o. 178,810 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skleníkov Mikuláš Végh SHR 793,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky Mesto Sobrance 466,353 EUR 2014 Práce Áno 1
STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu Obec Slovenský Grob 160,931 EUR 2018 Práce Nie 1
Dvanásť bytových jednotiek so zníženým štandardom, Obec Kesovce, Rimavská Sobota Obec Kesovce 291,575 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste Mesto Kysucké Nové Mesto 463,454 EUR 2014 Práce Áno 1
Kanalizácia mesta Vrbové – I. etapa – ul. Oslobodenia Mesto Vrbové 149,406 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Materskej školy Hozelec Obec Hozelec 132,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 121,522 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 1. etapa Obec Dubník 197,600 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce Obec Dolné Obdokovce 98,966 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá Obec Zbudská Belá 77,137 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava steny vo VT 01 - Strelecká hala auto-moto Centrum výcviku Lešť 16,666 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dubovec Obec Dubovec 154,064 EUR 2015 Práce Áno 1
KOMUNIKÁCIA A INŽINIERSKE SIETE PRE IBV KRIVÁŇ Obec Kriváň 490,148 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a administratívnej budovy za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Spišské Hanušovce 165,662 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba domu smútku v obci Nová Sedlica Obec Nová Sedlica 88,812 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba chodníkov v obci Kačanov Obec Kačanov 74,989 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie vzhľadu obce: úprava verejného priestranstva v okolí kostola Sv. Rodiny v obci Gáň Obec Gáň 50,036 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia námestia alebo ekvivalent Obec Rumanová 122,197 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému ŽÍP Obec Žíp 106,304 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia cestného spojenia SNINA-MEDZILABORCE-KROSNO III-3548,III-3587 Miroľa-križovatka Makovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1,933,758 EUR 2017 Práce Áno 1
Búracie práce, demontáž a obnova konštrukcie a plášťu strechy - doplňujúce stavebné práce Výskumný ústav vodného hospodárstva 60,648 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia domu smútku a okolia, Studenec Obec Studenec 79,455 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava cesty III/06140 Zliechov-Klin Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 70,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves Obec Ludanice 31,445 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Obec Šintava 49,027 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba plochej strechy na sedlovú, MŠ Jarná ulica, Poprad Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 165,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava panelového betónového plota Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici Mesto Kremnica 1,300,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkas Obec Vlkas 83,677 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba MŠ Sveržov Obec Sveržov 149,987 EUR 2018 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Helcmanovce 955,665 EUR 2016 Práce Áno 1
Viacúčelové športové ihrisko 20 x 40 m (VNU) Obec Vysoká nad Uhom 101,557 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Fóliovníkové hospodárstvo spoločnosti STYLFAN STYLFAN s.r.o. 1,473,238 EUR 2014 Práce Áno 1
Objekt na spracovanie mäsa HARVIS s.r.o. HARVIS s r. o. 1,650,000 EUR 2014 Práce Áno 1
1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave Trnavský samosprávny kraj 198,507 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie Banská Belá - Halča Obec Banská Belá 40,800 EUR 2015 Práce Nie 1
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou Obec Martin nad Žitavou 76,220 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území Bertotovce, SO 01 Škurcovský potok a rámové priestupy Obec Bertotovce 851,924 EUR 2015 Práce Áno 1
Nádstavba Materskej školy v Obci Kunerad Obec Kunerad 116,941 EUR 2014 Práce Nie 1
Sklad ovocia AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 500,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kátlovce Obec Kátlovce 162,917 EUR 2015 Práce Nie 1
výmena okien Gymnázium a ZŠ Bilíkova Mestská časť Bratislava - Dúbravka 100,636 EUR 2017 Práce Nie 1
Výmena plastových okien Materská škola, Belehradská 6, Košice 11,400 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Športová hala Rates – rekonštrukcia a dostavba DRIVE, s.r.o. 2,153,000 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY ČEŠŇOVÁ -TRI KAMENE, DOBRÁ NIVA OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. 1,231,552 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných priestorov v spoločnosti Kovotvar, výrobné družstvo KOVOTVAR, výrobné družstvo 379,908 EUR 2015 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - Spojená škola Partizánske Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 123,152 EUR 2015 Práce Nie 1
Dodanie stavebných prác k projektu hotela Šport Donovaly MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o. 1,229,355 EUR 2015 Práce Áno 1
Dom smútku - novostavba Obec Zboj 119,600 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
„ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ÚPRAVA VYKUROVANIA“ Obec Pribeta 370,218 EUR 2017 Práce Nie 1
MŠ Chynorany Obec Chynorany 147,325 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie Hosťovce, stoka N Obec Hosťovce 136,096 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (1. časť: k.ú. Diaková - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Turany - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 75,200 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej Mesto Trstená 521,395 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy synagóga Brezno Mesto Brezno 894,986 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia obecného domu Rokytovce Obec Rokytovce 66,974 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času Obec Vojany 170,480 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné práce v obci Haligovce Obec Haligovce 126,031 EUR 2017 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 209,744 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba kanalizacie v obci Šarišská Trstená Obec Šarišská Trstená 110,833 EUR 2016 Práce Áno 1
Švošovská drevenica, Švošov Obec Švošov 36,962 EUR 2016 Práce Áno 1
Podnikateľský inkubátor Premier Travel, s.r.o. 1,909,585 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mengusovce Obec Mengusovce 114,880 EUR 2015 Práce Áno 1
Dom nádeje - prestavba pôvodnej budovy materskej školy Obec Hostovice 149,869 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Odkanalizovanie obce Krpeľany, SO 12.1 Rozšírenie kanalizácie, zberač A-4, A-5 Obec Krpeľany 96,864 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v Ľubotíne Obec Ľubotín 167,045 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skalica AGROMA s.r.o. 599,649 EUR 2014 Práce Áno 1
Materská škola – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy Obec Bošany 213,886 EUR 2017 Práce Áno 1
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti Rozhlas a televízia Slovenska 1,676,601 EUR 2018 Práce Áno 1
Havarijná situácia – výmena podláh v ZŠ a MŠ Smolenice Obec Smolenice 76,562 EUR 2015 Práce Nie 1
Jednostupňový projekt úprav kultúrneho domu v Čake Obec Čaka 112,495 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie primárnej energetickej náročnosti Materská škola Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka 636,288 EUR 2018 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 516,184 EUR 2017 Práce Áno 1
NÁVRH RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY A GARÁŽOVANIA, UL. HRADNÁ, JAZDECKÁ A T. VANSOVEJ Mesto Nové Zámky 437,500 EUR 2017 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU ORAVSKÝ PODZÁMOK Obec Oravský Podzámok 185,029 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia interieru kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove(kinosály)- divadelnej techniky, elektroinštalácie, kúrenia. Obec Staškov 64,703 EUR 2014 Práce Áno 1
Hokejbalové ihriská Prešov. Technické služby mesta Prešov a.s. 199,491 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 267,923 EUR 2017 Práce Nie 1
Realizácia spoločných opatrení PPÚ Ratka Obec Ratka 1,163,270 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce Obec Veľké Teriakovce 164,204 EUR 2017 Práce Áno 1
Skrášlenie verejných priestranstiev - Okrúhle Obec Okrúhle 46,783 EUR 2017 Práce Áno 1
Kompetenčné centrum SAV - stavba Elektrotechnický ústav SAV 41,823 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Semerovce Obec Horné Semerovce 126,580 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba výrobnej prevádzky a skladových priestorov Chateau Marco, s.r.o. 1,300,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkolínec Mesto Ružomberok 385,865 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 110,509 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava podláh a výmena sklobetónových tvárnic v telocvičniach Základná škola, Požiarnická 3, Košice 43,552 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Dulovce - obec Dulovce Obec Dulovce 342,647 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, žalúzií + sieťky. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 26,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného domu v obci Stankovce Obec Stankovce 158,721 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné Mesto Humenné 655,938 EUR 2018 Práce Nie 1
Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov Mesto Púchov 134,652 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného úradu Obec Stretavka 120,934 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba materskej školy v obci Markušovce Obec Markušovce 715,262 EUR 2018 Práce Áno 3
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Považany úspornou LED technológiou II. Obec Považany 146,600 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MsÚ vo Vrábľoch Mesto Vráble 845,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty v obci Turík Obec Turík 54,563 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,500,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Asanácia nákupného centra Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 173,945 EUR 2014 Práce Nie 1
Materská škola Zálesie Obec Zálesie 292,500 EUR 2016 Práce Nie 1
Odbytové, skladovacie a pozberové zázemie - MUDr. Peter Jambor MUDr. Peter Jambor 295,625 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko 20m x 40 m –CVČ a CZŠ Námestovo“ Mesto Námestovo 99,758 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba amfiteátra, príjazdovej cesty, spevnenej plochy a multifunkčného ihriska Obec Nižný Čaj 180,754 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy – oprava a výmena strešnej krytiny a obnova vstupného schodiska Štátny pedagogický ústav 32,749 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Obec Cabov 202,005 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čeľovce Obec Čeľovce 84,656 EUR 2017 Práce Áno 1
Dodávka a montáž kazetového stropu - podhľadu z minerálnych kaziet vrátane svietidiel Technická univerzita v Košiciach 3,300 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa Obec Babiná 90,204 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Čalovec Obec Čalovec 380,128 EUR 2017 Práce Áno 1
Suchá Hora – Lániky. Rozšírenie vodovodu – 1.Etapa Obec Suchá Hora 47,467 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 25,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciach ul.Kunová a ul. Za Orlovňou Obec Klin 136,638 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova administratívnej budovy Obec Čakany 232,000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Viacloďový fóliovník s technickým vybavením BIOSPOL GROUP, a. s. 1,650,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Zateplenie fasády a výmena okien na objekte obecného úradu v Kozárovciach Obec Kozárovce 84,261 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Čaklov Obec Čaklov 242,434 EUR 2018 Práce Áno 1
Investície do hmotného majetku - ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 276,989 EUR 2016 Práce Áno 1
BITÚNOK A ROZRÁBKAREŇ - III. ETAPA MÄSOVÝROBA - KREMNICKÉ BANE EKO-Produkt, s.r.o. 1,650,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Výmena vchodových dverí vrátane doplnkov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Badín Obec Badín 83,749 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanačné práce pre havarijný stav stropných plechov v objekte Príručné dielne a sklady Rozhlas a televízia Slovenska 29,490 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia vodného zdroja Šáchor Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 199,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – reštaurovanie exteriérového plášťa južnej fasády – II. časť (západná) Mesto Levoča 82,291 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest na Veľkom skalickom okruhu AGROMA s.r.o. 1,016,252 EUR 2015 Práce Áno 1
Stakčín – Areál SÚCPSK , SNP 640/81 Prešovský samosprávny kraj 124,106 EUR 2017 Práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,100,000 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom 40,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2171 Sklené v km 0,088 - 0,465 (1.úsek); v km 0,741 - 0,921 (2. úsek) a v km 1,114 - 1, 314 (3. úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43,958 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia Aula 103 - Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15 Prešov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 298,559 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba Obec Zalaba 51,833 EUR 2016 Práce Áno 1
Budovanie novej cyklistickej komunikácie a cyklokoridoru na existujúcej miestnej komunikácii v obci Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky 429,194 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava keramickej dlažby chodieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19,986 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Dražkovce Obec Dražkovce 71,548 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia horárne Biely kríž, Svätý Jur I.Svätojurská, akciová spoločnosť 309,700 EUR 2017 Práce Nie 1
Jakubov – kanalizácia II. etapa , 1. časť Obec Jakubov 315,501 EUR 2015 Práce Nie 1
ČOV LEHÔTKA POD BREHMI Obec Lehôtka pod Brehmi 394,901 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácií Bžany Obec Bžany 105,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Seredi Mesto Sereď 239,812 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová Mesto Nemšová 98,396 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie Obec Fiľakovské Kováče 76,654 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 631,851 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – obec Konská Obec Konská 86,029 EUR 2016 Práce Áno 1
Zniženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov Obec Gerlachov 110,564 EUR 2016 Práce Nie 1
Zberný dvor Padáň Obec Padáň 302,512 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácie obce Nižná Myšľa Obec Nižná Myšľa 238,941 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa - PRK Mesto Prievidza 201,700 EUR 2018 Práce Nie 1
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní Žilinský samosprávny kraj 253,640 EUR 2017 Práce Nie 1
Intezifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu - výstavba zberného dvora Obec Ptrukša 168,800 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
MŠ Stromová - Rekonštrukcia strechy Mesto Trenčín 128,397 EUR 2016 Práce Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7,998 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
I/68 Červenica - Pečovská Nová Ves oprava cesty v km 54,583-56,588 Slovenská správa ciest 400,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné práce - profesie RD 2018-2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 843,245 EUR 2018 Práce Nie 3
Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč Obec Plaveč 80,500 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia Hotela Tenis TENIS CENTRUM, s.r.o. 1,367,733 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa ZŠ alebo ekvivalent Obec Fačkov EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Spevnené plochy z polovegetačných tvárnic v garážovom areáli na Laboreckej ulici v Humennom Mesto Humenné 195,754 EUR 2014 Práce Nie 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,850,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba Wellness EURO SENIOR, s.r.o. 285,709 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie Obec Poluvsie 134,383 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ducové Obec Ducové 81,500 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staškovce Obec Staškovce 59,476 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie, Jedľové Kostoľany a Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany Obec Jedľové Kostoľany 152,634 EUR 2016 Práce Áno 2
Kristy - Rekonštrukcia MK a chodníkov Obec Kristy 77,861 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie budovy kultúrneho domu v obci Banská Belá Obec Banská Belá 72,225 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba obecného kamerového systému Obec Bzenica 92,805 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie budovy obcného úradu v Kubáňove Obec Kubáňovo 86,665 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia cisárskeho barokového objektu - Žrebčín krídlo B - Kaštieľ Obec Kopčany 1,598,276 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Domu nádeje a okolia Obec Baškovce 42,362 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu Blok A,B a Blok C,D Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,015,466 EUR 2018 Práce Áno 2
Modernizácia farmy Potôčky Záhorie Farms s.r.o. 310,682 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia kotolne Domov jesene života 266,772 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova objektu kultúrneho domu a materskej školy v obci Dlhé Stráže Obec Dlhé Stráže 87,492 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vojňany Obec Vojňany 60,413 EUR 2016 Práce Áno 1
Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba Obec Dunajská Lužná 330,402 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš 199,849 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie obvodového plášťa budovy Mesto Púchov 28,300 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ŠD Horský park blok C Prokopa Veľkého 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 1,084,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce - Manželské internáty, bloky A, B, C, D Univerzita Komenského v Bratislave 420,008 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrného domu v obci Dobrohošť Obec Dobrohošť 259,517 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Obec Bajany 146,151 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia betónovej komunikácie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 40,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výstavba výťahu Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 98,294 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Považanoch. Obec Považany 219,257 EUR 2017 Práce Áno 1
Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 123,350 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia a rozšírenie syrárne - výrobné priestory KOLIBA, a.s. 653,330 EUR 2015 Práce Áno 1
“Projekt pozemkových úprav Seč” Obec Seč 198,964 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba multifunkčného ihriska Obec Červeník 97,489 EUR 2015 Práce Nie 1
BASELINE SPORT ARÉNA - revitalizácia športovorekreačných plôch areálu PM PLUS, s.r.o. 255,494 EUR 2015 Práce Áno 1
stavebné úpravy Ekonomická univerzita v Bratislave 14,647 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Jelenec Obec Jelenec 499,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Župného domu Nitriansky samosprávny kraj 1,355,400 EUR 2018 Práce Nie 1
Výroba Tokajských vín- Viničky (objekt výroby) TOKAJ GOLD s.r.o. 1,425,075 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné práce - sanácie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49,784 EUR 2015 Práce Áno 1
Gymnázium, Liptovský Hrádok - sanácia strešného plášťa valbovej strechy na budove telocvične Žilinský samosprávny kraj 62,350 EUR 2016 Práce Nie 1
Komunitné centrum Obec Reľov 130,803 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Turovce Obec Veľké Turovce 60,030 EUR 2015 Práce Nie 1
Kanalizačné prípojky a stoková sieť Obec Turčianske Kľačany 152,731 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Nesluša 316,056 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola pre 140 detí v obci Kecerovce Obec Kecerovce 806,885 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bývalej základnej školy pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Výrava Obec Výrava 111,922 EUR 2016 Práce Áno 1
Kultúrny dom a obecný úrad - zníženie energetickej náročnosti objektu Obec Čeľovce 87,418 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia stavebného objektu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti. SKL Cuting, s.r.o. 144,210 EUR 2015 Práce Áno 1
Investície do skladovania poľnohospodárskych produktov. TT - AGROSILO Šelpice, s.r.o. 615,347 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie Základnej Školy Záhorácka 95 v Malackách Mesto Malacky 205,049 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 218,900 EUR 2015 Práce Nie 6
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - okná, ÚK Mesto Ružomberok 116,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Širákov Obec Širákov 91,355 EUR 2017 Práce Áno 1
Klub matiek pri materskej škole - rekonštrukcia (KR) Obec Kravany 88,637 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Regenerácia centra obce Pichne Obec Pichné 349,631 EUR 2015 Práce Áno 1
Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce stav. časť Obec Dolné Obdokovce 111,111 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične SOŠS Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 143,545 EUR 2017 Práce Nie 1
Novostavba hál pre vinársku výrobu HEX SK s. r. o. 1,986,638 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov spol. SOFER s.r.o. SOFER s. r. o. 286,774 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7,009 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu sušičky na kryté silážne žľaby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 472,587 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia vykurovania objektov nemocnice Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 373,286 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Močenok Obec Močenok 360,212 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie čistiarne odpadových vôd Obec Forbasy 126,639 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Kolárovo Mesto Kolárovo 708,471 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena existujúceho domu smútku rekonštrukciou Obec Hontianska Vrbica 85,644 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba prístrešku domu smútku Obec Miezgovce 83,149 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Bytča (k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 42,250 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
havária kotolne Špeciálna základná škola 5,968 EUR 2015 Práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Veľké Kosihy Obec Veľké Kosihy 108,613 EUR 2014 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Brusnica 640,000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 248,067 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy jedálne a kuchyne MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 500,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Dostavba a rozšírenie závlahového systému. Georgica, s.r.o. 180,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia lesa - Rekonštrukcia účelovej lesnej komunikácie Wood exim s.r.o. 243,955 EUR 2015 Práce Áno 1
I/50-331 Svinica most havária Slovenská správa ciest 350,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie vodovodu v obci Bretejovce Obec Bretejovce 65,508 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce Obec Bartošovce 64,114 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia vodného toku Dubová km 6,1 - 6,4 v Piešťanoch Mesto Piešťany 102,207 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Obec Oborín 120,709 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia výťahov II. etapa Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 796,900 EUR 2017 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko v obci Preseľany Obec Preseľany 60,702 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre spolkovú činnosť Obec Horná Ždaňa 196,777 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácie s chodníkom a rekonštrukcia chodníka Obec Trnovec nad Váhom 100,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Fijaš Obec Fijaš 123,526 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Lokci Obec Lokca 117,218 EUR 2015 Práce Nie 1
Regenerácia vnútrobloku- Sídlisko E Mesto Svit 200,204 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík Obec Turík 80,284 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MK Štitáre Obec Štitáre 90,338 EUR 2017 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 15,840 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia v obci Janíky Obec Janíky 119,987 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec Obec Dvorec 75,554 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 100,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec Obec Zuberec 226,346 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skladových priestorov BÚŠLAK OIL, s.r.o. 1,207,774 EUR 2016 Práce Áno 1
Klimatizácia v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom Trenčianske múzeum v Trenčíne 65,721 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy práčovne, sociálnych zariadení a kúpeľní v DUNAJ ZSS Kováčov Nitriansky samosprávny kraj 166,568 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brz Obec Brezina 102,461 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie objektov MŠ v obci Poruba Obec Poruba 77,102 EUR 2015 Práce Nie 1
Fóliovníkové hospodárstvo Bakov Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 1,472,894 EUR 2015 Práce Áno 1
Materská škola Brestovany, Nadstavba – 2. časť Obec Brestovany 104,942 EUR 2016 Práce Nie 1
BLC - Biomasové logistické centrum - Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA. BIOPEL, a. s. 3,334,368 EUR 2015 Práce Nie 2
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica Mesto Senica 438,665 EUR 2015 Práce Áno 1
Stretavka-rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Obec Stretavka 71,583 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 98,824 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonsˇtrukcia protipozˇiarnych lesny´ch ciest "Mlynna´" a "Michalova´" LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 329,825 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce Obec Mankovce 124,722 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba obecného kamerového systému Obec Uhliská 58,695 EUR 2016 Práce Áno 1
VYBUDOVANIE TELOCVIČNE PRE ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE Trenčiansky samosprávny kraj 1,986,154 EUR 2017 Práce Nie 1
Tréningová zimná športová hala KEN-EX, spol. s r.o. 1,610,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu - zateplenie Obec Chrastné 12,000 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob Združenie obcí JURAVA 328,830 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava cesty II/592 Bánovce n. Bebravou-D. Naštice Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 151,250 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, žalúzi a sieťok na okná Slovenské národné múzeum 4,940 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov Obec Kukučínov 39,616 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia objektu slúžiaceho na pozberovú úpravu a uskladnenie liečivých rastlín AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 945,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia podlahy v športovej hale. Mesto Galanta 110,004 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline Mesto Žilina 1,194,656 EUR 2017 Práce Áno 1
Čierny Balog, kanalizácia a ČOV Obec Čierny Balog 15,392,669 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Rekonštrukcia miest. komunikácie a výstavba chodníka Obec Nižný Žipov EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia výrobných priestorov v podniku RISO-R,s.r.o. RISO - R, s.r.o. 293,249 EUR 2016 Práce Áno 1
Materská škola Pribiš Obec Pribiš 87,245 EUR 2016 Práce Nie 1
Diaľničný privádzač Nová Polhora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,174,972 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie prevádzky na spracovanie ovocia BioFarm DS s.r.o. 655,318 EUR 2016 Práce Áno 1
ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice - Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli - I.etapa Žilinský samosprávny kraj 302,372 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynofikácia kultúrneho domu obce Trstená na Ostrove Obec Trstená na Ostrove 59,626 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozhľadňa - Terchovské srdce Obec Terchová 183,333 EUR 2015 Práce Áno 1
„Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská“ Obec Rudinská 63,262 EUR 2015 Práce Nie 1
Komunitno-spoločenské centrum, areál voľného času - obnova objektu Obec Sklabinský Podzámok 150,000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Pálenica Lipové DAREC, a.s. 486,077 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice 289,366 EUR 2018 Práce Nie 1
„Deinštitucionalizácia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí“ Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1,250,379 EUR 2016 Práce Nie 1
I/66 Babiná - Dobrá Niva, TEN-T Slovenská správa ciest 3,388,800 EUR 2015 Práce Áno 1
Centrum obce Ostratice Obec Ostratice 78,466 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce Obec Širkovce 83,046 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba chodníka a autobusových zastávok v obci Ňagov. Obec Ňagov 63,942 EUR 2016 Práce Áno 1
Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 625,319 EUR 2018 Práce Áno 1
Gymnázium, Hlinská, Žilina – stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie Žilinský samosprávny kraj 113,125 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu strechy KD Obec Mútne 82,620 EUR 2014 Práce Nie 1
Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky Obec Roztoky 90,418 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu pre spracovanie mäsa- Igor Božík IB mäso Igor Božik IB mäso 980,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Fóliovníkové hospodárstvo Agro Tomašová a.s. 1,473,238 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné úpravy kultúrneho domu Obec Hrušov 63,333 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Tajná - rekonštrukcia MK a parkoviska a úprava okolia Obec Tajná 51,654 EUR 2016 Práce Áno 2
Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná Obec Veľká Lesná 153,019 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Tôň Obec Tôň 74,478 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebná úprava ostrovčeka na parkovisku vo Svrčinovci Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,300 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecný úrad Kalša Obec Kalša 169,926 EUR 2016 Práce Nie 1
Žakovce - výstavba chodníka ul. Štúrova, ul. Tatranská, rekonštrukcia MK a odvodnenie ul. Farskej – 2. časť Obec Žakovce 127,283 EUR 2016 Práce Áno 1
Fóliovníkový monoblok na hydroponické pestovanie zeleniny NOVA BIOMASS ENERGY s.r.o. 1,700,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskej Dlhej Lúke Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 89,957 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince“ Mesto Dudince 457,959 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 368,459 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prestavba futbalového štadióna DAC DAC ARÉNA, a.s. 4,191,904 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia areálu Študentského domova Horský park v Bratislave – oprava schodísk Ekonomická univerzita v Bratislave 19,672 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - chodníku Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad Obec Ňárad 74,492 EUR 2017 Práce Áno 1
NKP BH - ochrana archeologických nálezov architektúr a zmeny triedy ťažiteľnosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,668,100 EUR 2014 Práce Nie 1
Revitalizácia centra - obec Odorín Obec Odorín 89,734 EUR 2016 Práce Áno 1
Budova ľudovej školy Nižná Slaná; Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie Obec Nižná Slaná 182,005 EUR 2017 Práce Áno 1
Oravská poliklinika Námestovo-stavebné úpravy-dobudovanie 2.NP rozostavanej Oravskej polikliniky v Námestove Žilinský samosprávny kraj 445,300 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia domu smútku Obec Tôň 69,428 EUR 2017 Práce Áno 1
„Zateplenie a obnova obalových konštrukcii Obecného úradu v Baškovciach“. Obec Baškovce 40,305 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy domu nádeje a úpravy okolia. Obec Rovné 89,991 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie obvodového plášťa budovy základnej školy Mesto Púchov 187,921 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ Obec Dunajská Lužná 329,214 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova Obecného úradu v Hromoši Obec Hromoš 65,848 EUR 2015 Práce Nie 1
ES Topoľčany protihluková stena LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,472 EUR 2015 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU Obec Turčianska Štiavnička 121,330 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV, Kraľovany – 2. etapa Obec Kraľovany 512,783 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č.797, Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 386,443 EUR 2017 Práce Áno 1
SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Žilinský samosprávny kraj 169,419 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti OÚ a KD v obci Veľká Čalomija Obec Veľká Čalomija 218,990 EUR 2017 Služby Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči Obec Komoča 165,734 EUR 2017 Práce Nie 1
Multifunkčné športové ihrisko 1 Obec Olšovany 89,277 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Kostoľany pod Tribečom - kanalizačná sieť Obec Kostoľany pod Tribečom 833,846 EUR 2014 Práce Nie 1
Park pre uctenie pamiatky Obec Dubovce 946,054 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Otlčenie omietok, škárovanie muriva, nová elektroinštalácia a ventilátor v suteréne (pivnici) meštianskeho domu STEFE Trnava, s. r. o. 6,500 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infra-štruktúry Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 516,401 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti v kultúrnom dome Obec Pozdišovce EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v Oponiciach Obec Oponice 174,132 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia v objektoch spoločnosti ENERGOCLIMA spol. s r. o. pre zvýšenie energetickej efektívnosti ENERGOCLIMA spol. s r.o. 100,586 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova základnej školy Hubeného Mestská časť Bratislava - Rača 16,360 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Levkuška Obec Levkuška 68,523 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavba-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. Pro Wood, a.s. 580,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vilového domu Kancelária prezidenta SR 650,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa ZŠ Obec Fačkov EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka v obci Kľúčovec Obec Kľúčovec 81,353 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 Tabačiareň Zámok Holíč stavebné práce. Mesto Holíč 1,840,954 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín Obec Odorín 174,390 EUR 2017 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - Studenec Obec Studenec 50,946 EUR 2015 Práce Nie 1
Telocvičňa pri ZŠ Vrbov Obec Vrbov 379,968 EUR 2018 Práce Nie 1
Dom smútku - rekonštrukcia Obec Topoľovka 66,860 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodník pozdĺž cesty/SNM Obec Slanské Nové Mesto 79,516 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce 134,900 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji Slovenská správa ciest 34,789,202 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín Obec Vyšný Kubín 217,786 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Raková - MŠ Korcháň Obec Raková 138,660 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska Pečovská Nová Ves - Roveň. Obec Pečovská Nová Ves 93,037 EUR 2014 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova MŠ Gelnická ul. 34 Mestská časť Bratislava - Rača 17,500 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Varhaňovce Obec Varhaňovce 104,817 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica. Obec Kyselica 67,995 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku/ZB Obec Zemplínsky Branč 70,600 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI DEDAČOV Obec Dedačov 39,457 EUR 2016 Práce Áno 1
Oporný múr-nahradenia novým. Slovenský hydrometeorologický ústav 52,155 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výstavba chodníka v obci Šišov Obec Šišov 90,580 EUR 2016 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Vyšná Olšava EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav Prievaly Obec Prievaly 1,757,308 EUR 2016 Práce Áno 1
1.Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Košická 8392/2A, 2. Obnova bytového domu ulica Predmestská č. 1610 Mesto Žilina 537,140 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetických nákladov kultúrno-správnej budovy v obci Nižná Voľa Obec Nižná Voľa 101,033 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 82,620 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kopernica 89,267 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Revitalizácia centrálnej zóny obce Nová Lehota Obec Nová Lehota 83,313 EUR 2016 Práce Áno 1
Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce Slovenská správa ciest 85,920 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia bitúnku Turová Ing. Peter Badiar - BONUM 333,341 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy sup.č.1088 na odborné učebne a Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J. Ribaya vrátane PD Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 634,416 EUR 2016 Práce Nie 1
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv - havária Slovenská správa ciest 950,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie obecného úradu Dobrohošť Obec Dobrohošť 259,517 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 274,920 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie fasády Spoločenského domu v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička 90,725 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom Obec Malá Lehota 308,333 EUR 2018 Práce Nie 1
Viacúčelové ihrisko Slaská Obec Slaská 56,576 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko – Vlachy Obec Vlachy 94,329 EUR 2017 Práce Áno 1
Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Chmeľovec Obec Chmeľovec 51,250 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejnych priestranstiev Obec Brusnica 164,102 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov Obec Nižný Slavkov 232,148 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia rekreačného areálu "Dunajec" - Červený Kláštor D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 663,389 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec Mesto Senec 942,530 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie kamerového systému GORTVA Obec Gortva 112,030 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému BÁTKA Obec Bátka 112,036 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy krytov komunikácií Obec Veľké Rovné 93,473 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výstavba chodníkov Obec Slavkovce 101,271 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
„Rekonštrukcia budovy mestskej polície Komárno – Zníženie energetickej náročnosti“ Mesto Komárno 182,872 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena výplní otvorov a stavebné úpravy Mesto Trnava 277,078 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Schody ku kostolu a chodníky Obec Markušovce 104,739 EUR 2017 Práce Nie 1
Prestavba ustajňovacieho objektu na bitúnok Holiša a predajňa poľnohospodárskych výrobkov. AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 533,003 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pre chodcov Bobrovec – Huraj Obec Bobrovec 114,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení – škola, telocvičňa - I. etapa Žilinský samosprávny kraj 230,489 EUR 2018 Práce Nie 1
Materská škola - Prístavba a stavebné úpravy Obec Veličná 124,727 EUR 2016 Práce Nie 1
Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca - doplňujúce stavebné práce Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 17,900 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie obvodového plášťa ZŠ a MŠ Obec Bacúch 75,594 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien, presklených stien a stavebné úpravy Mesto Trnava 350,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Produkčný skleník - POVAŽAN - ZERA s.r.o. ZERA s.r.o. 245,823 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Záriečie Obec Zariečie 281,027 EUR 2016 Práce Áno 2
Zvýšenie energetickej efektívnosti vo výrobnej prevádzke spoločnosti CREDO zavedením stavebno-technologických opatrení na strane spotreby energií Stavebno - projekčná spoločnosť Credo, spol. s r.o. 389,133 EUR 2014 Práce Áno 1
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB Žilinský samosprávny kraj 441,687 EUR 2017 Práce Nie 1
Turcovce - rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Turcovce 74,970 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava zdroja tepla ZŠ a MŠ Obec Valaská Belá 234,185 EUR 2014 Práce Nie 1
Materská škola Vyšná Šebastová - zníženie energetickej náročnosti objektu Obec Vyšná Šebastová 239,563 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 305,921 EUR 2015 Práce Áno 1
Pozemkové úpravy k.ú. Povina Obec Povina 236,613 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine Centrum sociálnych služieb Zátišie 157,362 EUR 2016 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko Obec Lipovce 76,500 EUR 2014 Práce Nie 1
I/18 Bystré - Čierne oprava cesty v km 713,945-715,809 Slovenská správa ciest 380,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec Drienovská Nová Ves 238,627 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník - Chyžné Obec Chyžné 57,956 EUR 2016 Práce Áno 1
Dúbravy, Dvorce-ochrana územia pred povodňami Obec Dúbravy 356,402 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku. Mesto Kežmarok 292,339 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce v rozsahu pozemné stavby - budovy Nitrianska investičná, s.r.o. 4,990,000 EUR 2014 Práce Nie 4
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Prenčov Obec Prenčov 208,200 EUR 2015 Práce Áno 2
„Rekonštrukcia strechy objektu telocvične“ Obec Imeľ 163,388 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obec Súľov - Hradná 475,800 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
NKP BH - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 26,100,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Zimovisko dobytka bez trhovej produkcie mlieka SDP "Kremeň", s.r.o. 507,422 EUR 2015 Práce Áno 1
Šatne a sociálne miestnosti TJ Imeľ Obec Imeľ 140,642 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba voľno časového centra Obec Záhor 288,995 EUR 2016 Práce Áno 1
inštalovanie počítačovej siete LAN v prevedení cat. 6 Krajská prokuratúra 42,661 EUR 2014 Práce Nie 1
Prestavba zdravotného strediska Obec Hajnáčka 364,177 EUR 2015 Práce Áno 1
ZLEPŠENIE TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH Obec Tekovské Lužany 280,656 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí Jedálne a telocvične Obec Nižný Mirošov 148,238 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky Obec Dvorianky 70,032 EUR 2017 Práce Áno 1
Riešenie havarijného stavu Školský internát 657,329 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Nižný Lánec Obec Nižný Lanec 123,654 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelno-technických vlastností Mesto Veľký Meder 214,818 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chrámec Obec Chrámec 83,954 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ohradzany Obec Ohradzany 73,167 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 368,459 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 181,110 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vinohradníckeho domčeka na podnikateľské účely J.F.A. Invest, s.r.o. 150,369 EUR 2014 Práce Áno 1
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá Mesto Spišská Belá 386,446 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Roškovce 116,766 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava fasády Základná škola 120,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova Obecného úradu Chotín Obec Chotín 231,000 EUR 2018 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Most cez potok Kamenec na ul. SNP v obci Zborov Obec Zborov 127,699 EUR 2017 Práce Nie 1
Sanácia zosuvu cesty III/2073 medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 77,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Ostratice Obec Ostratice 113,778 EUR 2017 Práce Áno 1
Bezpečnostný kamerový systém v obci Liptovsky Ondrej Obec Liptovský Ondrej 82,600 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1,331,080 EUR 2018 Práce Áno 1
Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27,190,583 EUR 2014 Práce Áno 1
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku Elektrotechnický ústav SAV 324,375 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia objektov - jedáleň - DUNAJ ZSS Kováčov Nitriansky samosprávny kraj 159,880 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie bezbariérového prepojenia - výťahu. Spojená škola 43,306 EUR 2015 Práce Nie 1
Telocvičňa – zlepšenie tepelnej hospodárnosti budov Obec Borský Svätý Jur 68,872 EUR 2015 Práce Nie 1
Brestov-rekonštrukcia MK na Močidlách Obec Brestov 47,760 EUR 2016 Práce Áno 1
Brestov - Rekonštrukcia vodovodu Obec Brestov 187,357 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunikácia pri ihrisku - obec Hubice Obec Hubice 81,184 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor Šoporňa Obec Šoporňa 214,850 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola Ďurďošík – obnova obalových konštrukcií a zmena palivovej základne Obec Ďurďošík 133,156 EUR 2017 Práce Nie 1
Kanalizácia pre mesto Modrý Kameň Mesto Modrý Kameň 5,185,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie bezbariérového prístupu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3,500 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 297,112 EUR 2017 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 47,086 EUR 2015 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Kolbovce 400,000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 Mesto Levice 429,665 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka v obci Makov - II.etapa Obec Makov 46,000 EUR 2014 Práce Nie 1
multifunkčné ihrisko s osvetlením 50x30 m Obec Nový Tekov 194,775 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výmena okenných konštrukcií Základná škola Ľudovíta Fullu 84,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ovčinca I. Družstvo SILICKÁ PLANINA 115,399 EUR 2016 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v Kamanovej Obec Kamanová 135,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice k cintorínu Obec Seľany 90,668 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Slavkovce Obec Slavkovce 89,188 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce Mesto Giraltovce 166,687 EUR 2014 Práce Nie 1
Obec Šarkan - Zateplenie obecného úradu a výmena a zateplenie strechy obecného úradu Obec Šarkan 150,724 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia cintorína Obec Rybky 104,476 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly JOCHMAN s.r.o. 119,327 EUR 2015 Práce Áno 1
Most pri OZ, rekonštrukcia. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,300 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce 77,100 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov rigolov a spevnených plôch - KZM Obec Kazimír 105,299 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výmena výplní otvorov na ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen Základná škola P. Jilemnického 1035/2 Zvolen 83,333 EUR 2014 Práce Nie 1
Výstavba oddychovej zóny s parkom Obec Staškovce 36,547 EUR 2016 Práce Áno 1
Hala na doseparovanie komunálneho odpadu Mesto Galanta 581,758 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia a prístavba Domu Smútku Obec Malé Chyndice 81,551 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy – oprava a výmena strešnej krytiny a obnova vstupného schodiska Štátny pedagogický ústav 32,749 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bruty Obec Bruty 124,500 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín Obec Hruštín 432,548 EUR 2017 Práce Áno 1
Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja 1. časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v km 0,741 - 1,128, 1,630 - 1,821, 2,291 - 2,511, 4,503 - 4,925, 5,951 - 6,437, 8,205 - 8 Žilinský samosprávny kraj 85,400 EUR 2014 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie v obci Ratka Obec Ratka 78,655 EUR 2017 Práce Áno 1
Základná škola Kataríny Brúderovej - prístavba Mestská časť Bratislava - Vajnory 478,378 EUR 2017 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko ZŠ Považská Teplá Mesto Považská Bystrica 78,268 EUR 2015 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko 18x33 m - obec Veľký Lipník Obec Veľký Lipník 65,459 EUR 2016 Práce Áno 1
Dodatočné stavebné práce - projekt " Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Košický samosprávny kraj 30,776 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie protipovodňových opatrení Obec Ruská Bystrá EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Vybudovanie kongres a wellness centra na Inoveckej chate Ing. Ivan Bulík 333,332 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku vo Veľkej Vsi, úprava a dobudovanie okolia Obec Veľká Ves 87,408 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín) Žilinský samosprávny kraj 343,473 EUR 2017 Práce Nie 1
Dodanie stavebných prác k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 1,024,865 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova vodného režimu v CHVÚ Medzibodrožie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 146,565 EUR 2015 Práce Áno 1
Riešenie odtokových pomerov - ochrana obce Záborské pred záplavami Obec Záborské 301,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Zbudská Belá Obec Zbudská Belá 38,395 EUR 2016 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ A MŠ V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE Obec Turčianska Štiavnička 89,474 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie a príslušné stavebné úpravy obecného úradu Obec Velušovce 122,639 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava strechy Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 43,700 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Viacúčelové ihrisko v Horných Hámroch Obec Horné Hámre 122,716 EUR 2017 Práce Áno 1
Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 524,400 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia telocvične T 18 Chynorany Obec Chynorany 241,145 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 835,260 EUR 2015 Práce Áno 1
Dom nádeje Beňadovo – novostavba Obec Beňadovo 83,426 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 199,961 EUR 2015 Práce Áno 1
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L.N.Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem Žilinský samosprávny kraj 235,997 EUR 2016 Práce Nie 1
Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd v Rimavske Sobote Krajský súd v Banskej Bystrici 4,120,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pre peších cesty č. III/53614 (3227) Hrabušice Obec Hrabušice 485,019 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia centra obce Veľké Dvorany Obec Veľké Dvorany 102,756 EUR 2017 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko v obci Lovce Obec Lovce 60,933 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci Jasenov Obec Jasenov 111,498 EUR 2016 Práce Áno 1
Svinia kanalizácia SO 02 Kanalizácia (kanalizácia novej časti IBV) Obec Svinia 195,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Dodanie a montáž dreveného športového podlahového systému JUNCKERS DuoBAT 120+ Mesto Handlová 67,200 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zberný dvor odpadov Petrova Ves Obec Petrova Ves 265,555 EUR 2016 Práce Áno 1
KULTÚRNY DOM - REKONŠTRUKCIA V OBCI ZEMPLÍN Obec Zemplín 84,151 EUR 2016 Práce Áno 1
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na Mládežníckej ulici v Trenčíne Mesto Trenčín 55,134 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava Obec Zubrohlava 143,380 EUR 2014 Práce Nie 1
Podpora rozvoja športu v obci Seč – multifunkčné ihrisko Obec Seč 59,690 EUR 2017 Práce Áno 1
Detské ihrisko v obci Hankovce Obec Hankovce 33,600 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum Zborov Obec Zborov 236,182 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba športového areálu v obci Motešice Obec Motešice 113,938 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav Liptovská Anna - Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Liptovská Anna 909,730 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia haly na uskladnenie a pozberovú úpravu ovocia, rekonštrukcia skladu ostatných poľnohospodárskych produktov a rekonštrukcia dielne, skladu a skladu chemikálií. Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 1,039,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Nadstavba materskej školy v Bijacovciach Obec Bijacovce 253,823 EUR 2018 Práce Áno 1
VÝROBA REGIONÁLNYCH MASOVÝCH VÝROBKOV S PRÍDAVNOU HODNOTOU DO POĽNOHOSP. PRODUKCIE KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. 1,200,470 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné práce na sklade zeleniny a poľnohospodárskych výrobkov Végh Peter Agrochem 528,766 EUR 2016 Práce Áno 1
Eko Dvor Brestovec Obec Brestovec 327,322 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejných priestranstiev a uličných plôch v obci Madunice Obec Madunice 121,259 EUR 2016 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko ASOS, s. r. o. 46,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Atletická dráha a chodník Obec Teplička nad Váhom 172,770 EUR 2015 Práce Áno 1
Gaboltov - Obnova administratívnej budovy Obec Gaboltov 439,978 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gemerská Poloma (máj 2015) Obec Gemerská Poloma 97,012 EUR 2015 Práce Áno 1
Modra – úprava Stoličného potoka, SO 08 Povrchy komunikácií, chodníkov a zábradlia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 305,999 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy v skleníkoch Végh Peter Agrochem 442,556 EUR 2016 Práce Áno 1