Obstarávanie

Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
218,00
Konečná suma(Bez DPH):
151,38
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
19500000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom do laboratória k vedeckej práci.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: • Balenie - Sada musí byť použiteľná pre minimálne 16 rôznych vzoriek. • Minimálny celkový objem vzoriek 240 ml., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nástroje musia obsahovať minimálne dve vertikálne membrány, čo zabezpečí redukciu koncentračnej polarizácie pri ultra-rýchlej centrifugácii (maximálne15 minút)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nástroje musia zabezpečiť vzorku proti vyschnutiu pri prípadnom prekročení času centrifugácie (mŕtvy objem)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Filtračná membrána musí byť v nástroji privarená, nie prilepená, kvôli minimalizácii rezíduí vo vzorke., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nástroje musia byť možné použiť až do 4000 g, v prípade fixného rotora až do 5000 g. • Nástroje musia umožniť zakoncentrovanie vzorky nad 100 000 Da., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Membrána musí byť z regenerovanej celulózy (alebo látky s rovnakými funkčnými vlastnosťami – veľkosť pórov, afinita a podobne), kvôli jej jedinečným vlastnostiam zabezpečujúcim presnejšiu filtráciu podľa veľkosti spracovávaných molekúl., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť použitia pre zakoncentrovanie, odsolenie a dialýzu proteínov., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zahusťovacie centrifugačné skúmavky / 8 ks / bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Obsah aktívnej filtračnej plochy, Jednotka: cm2, Minimum: 7,6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem vzorky po zakoncentrovaní v rozsahu, Jednotka: µl., Minimum: 150, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Koncentračný faktor, Jednotka: x, Minimum: 80, Maximum: 100, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 181,66 20% EUR 23. Október 2019 267972

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×