Dodávateľ

FARLESK spol. s r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FARLESK spol. s r.o.

IČO: 31337538

Adresa: Mierová 228, Bratislava

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7652

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Jún 2015

Záznam platný do: 15. Jún 2018

Posledná zmena: 17. Máj 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 717,32 EUR 20 20
2017 1 855,00 EUR 3 3
2018 41,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 717,32 EUR 20 20
2017 1 855,00 EUR 3 3
2018 41,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 50,83 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 659,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 566,66 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 115,75 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 4 624,24 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 996,82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 8 486,62 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 849,17 EUR
Obecný technický podnik Staškov 1 0,00 EUR
Mestské lesy Krompachy s.r.o. 1 89,90 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lodný lak U 1066 bezfarebný, alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroizolácia - tekutá guma Canada Rubber s príslušenstvom Obecný technický podnik Staškov 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značkovacia farba v spreji na stromy a drevo Mestské lesy Krompachy s.r.o. 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske valčeky, maliarske štetce, držiak na maliarsky valček Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 949,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby, materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 045,76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, štetce, valce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
flexibilné mrazuvzdorné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a potreby na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 419,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stierková hmota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 404,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a laky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 518,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske valčeky, držiak na maliarsky valček, teleskopická tyč Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Monika Marčanová
Adresa:
Pri Kockách 17 Limbach 90091
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Marčan
Adresa:
Pri Kockách 17 Limbach 90091
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Marcišová
Adresa:
Hrachová 16/B Bratislava 821 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SCHUBERT & partners, s.r.o.
Adresa:
Vansovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.10.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×