Obstarávanie

Technika pre triedený zber v obci Beladice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Beladice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
172 594,00
Konečná suma(Bez DPH):
172 594,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom, Časť 2 - Logický celok č. 2: Kontajnery, Časť 3 - Logický celok č. 3: Mostová váha. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GROSSA NOVA s.r.o. 2 152 660,00 Neuvedené EUR 23. Apríl 2018 94833
GROSSA NOVA s.r.o. 3 8 984,00 Neuvedené EUR 23. Apríl 2018 94834
KRAJSPOL SK, s.r.o. 4 10 950,00 Neuvedené EUR 23. Apríl 2018 94835

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975061/content/697020/download","filename":"Zápisncia z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975061/content/697021/download","filename":"Príloha č.1 k Zápisnici - posúdenie splnennia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť 2 - Logický celok č. 2 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974923/content/696692/download","filename":"Kúpna zmluva_zakryté podpisy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Grossa Nova, s.r.o. 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975033/content/696874/download","filename":"GROSSA NOVA_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975033/content/696875/download","filename":"CP_GROSSA NOVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964066/content/771921/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975068/content/697030/download","filename":"Zápisnica č. 1 z posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975068/content/697031/download","filename":"Zápisnica č. 2 z posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975068/content/697032/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975068/content/697033/download","filename":"Výsledok celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - TENZONA Slovakia s.r.o. 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975019/content/696843/download","filename":"TENZONA_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975019/content/696844/download","filename":"CP_TENZONA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - KRAJSPOL SK, s.r.o. 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975039/content/696885/download","filename":"KRAJSPOL_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975039/content/696886/download","filename":"CP_KRAJSPOL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Marec 2018 2. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709410/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709411/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709412/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709413/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709414/download","filename":"B.2.Obchodné podmienky (Príloha č 2 SP - Návrh Zmluvy s prílohou).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709415/download","filename":"Príloha č. 1 KZ_Technické požiadavky na predmet zákazky_Log. celok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709416/download","filename":"Príloha č. 1 KZ_Technické požiadavky na predmet zákazky_Log. celok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709417/download","filename":"Príloha č. 1 KZ_Technické požiadavky na predmet zákazky_Log. celok 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709418/download","filename":"Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709419/download","filename":"Príloha č. 3. Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709420/download","filename":"Príloha č. 4_JED-formular_VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950429/content/709421/download","filename":"Príloha č.5 _Prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 - Časť 3 - Logický celok č. 3 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974944/content/696738/download","filename":"Kúpna zmluva_zakryté podpisy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974995/content/696820/download","filename":"ELKOPLAST_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974995/content/696821/download","filename":"CP_ELKOPLAST.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - MEVA-SK s.r.o. Rožňava 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975035/content/696882/download","filename":"MEVA-SK_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975035/content/696883/download","filename":"CP_MEVA-SK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 ods. 2 ZVO 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975072/content/697064/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť 1 - Logický celok č. 1 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974905/content/696501/download","filename":"Kúpna zmluva_zakryté podpisy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975053/content/697009/download","filename":"VPP verejnoprospešný podnik_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975053/content/697010/download","filename":"CP_VPP verejnoprospešný podnik.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975058/content/697017/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a prezenčná listina.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×