Obstarávanie

Generálne opravy vozidiel TATRA a LIAZ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
226 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
241 400,00
Zaplatené:
106.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50114100-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Generálna oprava vozidiel LIAZ a TATRA. Súčasťou generálnych opráv vozidiel LIAZ a TATRA je výmena kabín za nové. Kópie technických preukazov sú súčasťou súťažných podkladov ako príloha č.1. Vozidlá je možné obhliadnuť v areáli jednotlivých závodov SC SK. V prípade obhliadky alebo doplňujúcich informácií je potrebné vopred kontaktovať poverené osoby, ktoré budú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti, pričom ponuku je možné predkladať na jednu alebo obe častí: 1.časť:Generálna oprava vozidiel LIAZ v počte 2ks. 2.časť: Generálna oprava vozidiel TATRA v počte 3ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PAS Zábřeh na Moravě a. s. 2 87 500,00 Neuvedené EUR 14. August 2017 86967
GTB a.s. 4 153 900,00 Neuvedené EUR 14. August 2017 86968

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č.4 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867720/content/649208/download","filename":"Ponuka 1.diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867720/content/649209/download","filename":"Ponuka 2.diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867720/content/649210/download","filename":"Ponuka 3.diel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Turiec 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915728/content/774866/download","filename":"PP-TU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649136/download","filename":"Avízo kaucia .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649137/download","filename":"Čestné prehlásenie k zoznamu dodávok-doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649138/download","filename":"Čestné prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649139/download","filename":"Čestné vyhlásenie k banke-doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649140/download","filename":"JED-doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649141/download","filename":"Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649142/download","filename":"Objednávaka AA-2070-60_2014-doplneie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649143/download","filename":"Obsahový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649144/download","filename":"Príloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649145/download","filename":"Príloha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649146/download","filename":"Príloha C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649147/download","filename":"Príloha D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649148/download","filename":"Príloha F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649149/download","filename":"Príloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649150/download","filename":"Príloha H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649151/download","filename":"Tatra certifikát.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649152/download","filename":"Vyjadrenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649153/download","filename":"Výpis z OR ku 1.3.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649154/download","filename":"Výpis z RT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649155/download","filename":"Výpis z účtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649156/download","filename":"Zoznam dodávok za 3 roky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867701/content/649157/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648726/download","filename":"00-Čelný_list_předkladanej_ponuky_na_GO_Tatra_a_Liaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648727/download","filename":"01_Návrh_zmluvy_o_dielo_časť_1_GO_LIAZ_s_uvedením_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648728/download","filename":"01_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648729/download","filename":"02_Jednotný_Európsky_Dokument_pre_SC_ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648730/download","filename":"03_Identifikačné_údaje_uchádzača_PAS_Zábřeh_na_Moravě.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648731/download","filename":"04_Výpis_z_registra_trestov_právnickej_osoby_PAS_Zábřeh_na_Moravě.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648732/download","filename":"05_Potvrdenie_Krajského_súdu_k_ekonomickej_stabilite_uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648733/download","filename":"06_Potvrdenie_o_poistení_zodpovednosti_za_škodu_uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648734/download","filename":"07_Banková_referencia_Komerčnej_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648735/download","filename":"08_Banková_referencia_Československej_obchodnej_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648736/download","filename":"09_Čestné_vyhlásenie_uchádzača_k_§33_ods_1_ZVO .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648737/download","filename":"10_Výpis_z_bankového_účtu_uchádzača_o_zložení_zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648738/download","filename":"11_Zoznam_poskytnutých_služieb_podľa_§34_ods._1_ písm_a)_ZVO-LIAZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648740/download","filename":"12_Referencie_o_uspokojivom_poskytnutí_služieb_GO_LIAZ_od_SÚS_PK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648741/download","filename":"13_Zoznam_poskytnutých_služieb_podľa_§_34_ods_1_ písm_a)_ZVO-TATRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648742/download","filename":"14_Reference_TATRA_SÚS_Valašska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648743/download","filename":"15_Reference_TATRA_SSOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648744/download","filename":"16_Certifikát_autorizovaného_servisu_vozidiel_TATRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648745/download","filename":"17_Certifikát_ISO_9001-2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648746/download","filename":"18_Návrh_zmluvy_o_dielo_časť_1_GO_LIAZ_bez_uvedenia_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648747/download","filename":"19_Návrh_zmluvy_o_dielo_časť_2_GO_TATRA_bez_uvedenia_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648748/download","filename":"20_Čestné_vyhlásenie_uchádzača_k_subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648749/download","filename":"21_Súhlas_so_spracúvaním_osobných_údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648750/download","filename":"22_Čestné_vyhlásenie_uchádzača_o_nezávislom_stanovení_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648751/download","filename":"23_Čestné_vyhlásenie_k_súťažným_podkladom,_ponuke_a_k_zverejnení_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648753/download","filename":"Česká_průmyslová_zdravotní_pojišťovna-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648754/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača [§32, ods. 1, písm. f) až h) 343-2015].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648755/download","filename":"Finanční_úřad_Zábřeh-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648756/download","filename":"Okresní_správa_sociálního_zabezpečení-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648757/download","filename":"OZP-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648759/download","filename":"Revírní_bratrská_pokladna_zdravotná_poisťovňa-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648760/download","filename":"Vojenská_zdravotní_pojišťovna_ČR-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648761/download","filename":"Všeobecná_zdravotní_pojišťovna_ČR-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648762/download","filename":"Zaměstnanecká_pojišťovna_Škoda--Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867655/content/648763/download","filename":"Zdravotní_pojišťovna_MVČR-Overená_kópia_potvrdenia_bezdlžnosti.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo :1.časť - Generálna oprava vozidiel LIAZ v počte 2 ks 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864394/content/630765/download","filename":"151-PAS-LIAZ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Orava 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915724/content/774851/download","filename":"FA-OR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Kysuce 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915720/content/774826/download","filename":"FA-KY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Horné Považie 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915717/content/774778/download","filename":"FA-HP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867665/content/648827/download","filename":"cenová nabídka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867665/content/648828/download","filename":"seznam subdodavatelů-doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867665/content/648829/download","filename":"smlouva bez cen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867665/content/648830/download","filename":"smlouva s cenami.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo : 2.časť - Generálna oprava vozidiel TATRA v počte 3 ks 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864939/content/633511/download","filename":"152-GTB-TATRA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "ostatné" a časť "kritériá" 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871088/content/550377/download","filename":"Zápisnica-ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827026/content/587675/download","filename":"Oznámenie-Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Horné Považie 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915708/content/774762/download","filename":"PP-HP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Liptov 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915725/content/774860/download","filename":"PP-LI.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798764/content/575513/download","filename":"SP-GO TatraLiaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798764/content/575514/download","filename":"Príloha č.1 k SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa zák. č. 343/2015 Z.z 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798799/content/575735/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "ostatné" a časť "kritériá" 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868053/content/651010/download","filename":"Zápisnica-kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855565/content/585142/download","filename":"formular § 55ods.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855565/content/585143/download","filename":"formular § 55ods.2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo :1.časť - Generálna oprava vozidiel LIAZ v počte 2 ks 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864937/content/633502/download","filename":"151-PAS-LIAZ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871106/content/550420/download","filename":"Zápisnica z otvátania a vyh.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871106/content/550421/download","filename":"Príloha č.1-1e) k zápisnici otvár. a vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871106/content/550422/download","filename":"Príloha č.2-2e) k zápisnici otvár. a vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871096/content/550396/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Turiec 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915730/content/774904/download","filename":"FA-TU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Správa podľa § 24 ZVO 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864782/content/632822/download","filename":"Správa § 24 ods.2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817662/content/667526/download","filename":"Oznámenie-Ostatne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Orava 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915721/content/774832/download","filename":"PP-OR.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805505/content/612503/download","filename":"Oznámenie-Ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Liptov 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915727/content/774863/download","filename":"FA-LI.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Kysuce 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915718/content/774813/download","filename":"PP-KY.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo : 2.časť - Generálna oprava vozidiel TATRA v počte 3 ks 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864404/content/630787/download","filename":"152-GTB-TATRA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×