Obstarávanie

Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
445 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
445 630,00
Zaplatené:
100.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50114100-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Generálna oprava vozidiel TATRA. Súčasťou generálnych opráv je aj výmena kabíny za nový typ pri zachovaní pôvodného charakteru vnútornej výbavy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GTB a.s. 3 445 630,00 Neuvedené EUR 26. Máj 2016 61402

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669706/content/394169/download","filename":"Ponuka GTB a.s..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4522/content/1139/download","filename":"Píloha č.1 K SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4522/content/1140/download","filename":"Príloha č.2 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4522/content/1141/download","filename":"SP-GO Tatra-10ks.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení a splnení podmienok účasti 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696302/content/400556/download","filename":"Zápisnica z otvárania-posúdenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669873/content/394431/download","filename":"scan - časť KRITÉRIA SC ŽSK 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669870/content/394426/download","filename":"scan 11 - časť OSTATNÉ SC ŽSK 2016.pdf"}]
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 6 A PODĽA § 21 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669950/content/394741/download","filename":"Sprava o zakazke §21.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Horné Považie 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725348/content/422349/download","filename":"ZA-PP-043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725348/content/422350/download","filename":"ZA-PP-057.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk I N F O R M Á C I A podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658580/content/475396/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Správa ciest ŽSK 27. Máj 2016 27. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov AB AUTOBOSS,s.r.o. 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669876/content/394433/download","filename":"Podklady-AB AUTOBOSS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Kysuce 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725359/content/422408/download","filename":"Faktúra GO - CA017AC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725359/content/422409/download","filename":"Faktúra GO - CA034AE.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Orava 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725363/content/422434/download","filename":"Fa DK 723 AA GO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725363/content/422435/download","filename":"fa DK 881 AE GO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Orava 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725362/content/422428/download","filename":"Protokol DK 723 AA GO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725362/content/422429/download","filename":"Protokol DK 881 AE GO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "ostatné" a časť "kritériá" 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696296/content/400552/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696296/content/400553/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696296/content/400554/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Liptov 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725344/content/422335/download","filename":"LI-PP-012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725344/content/422336/download","filename":"LI-PP-716.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Horné Považie 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725352/content/422374/download","filename":"ZA-FA-043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725352/content/422375/download","filename":"ZA-FA-057.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725352/content/422376/download","filename":"ZA-FA-043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725352/content/422377/download","filename":"ZA-FA-057.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Júl 2016 29. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696807/content/402429/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFO-otváranie kritéria 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638471/content/651077/download","filename":"INFO-§41-kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB AUTOBOSS,s.r.o. 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669711/content/394173/download","filename":"Ponuka AB AUTOBOSS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Turiec 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725378/content/422469/download","filename":"TU-FA-497.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Kysuce 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725354/content/422390/download","filename":"Protokol GO - CA017AC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725354/content/422392/download","filename":"Protokol GO - CA034AE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk označených ako "Ostatné" 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4525/content/1265/download","filename":"INFO-§41-ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Liptov 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725346/content/422340/download","filename":"LI-FA-012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725346/content/422341/download","filename":"LI-FA-716.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669651/content/548570/download","filename":"063-GTB-GO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Turiec 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725374/content/422456/download","filename":"TU-PP-497.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×