Dodávateľ

Majster mäsiar, s.r.o.

Hlohovec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Majster mäsiar, s.r.o.

IČO: 46658181

Adresa: Svätopeterská 66, Hlohovec

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4371

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2020

Záznam platný do: 28. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2006 60 514,00 EUR 3 3
2014 185 888,00 EUR 1 1
2015 109 255,00 EUR 1 1
2016 480 354,93 EUR 12 12
2017 351 299,66 EUR 9 9
2018 331 656,65 EUR 6 6
2019 511 040,67 EUR 15 15
2020 0,00 EUR 2 2
2021 221 670,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 185 888,00 EUR 1 1
2015 109 255,00 EUR 1 1
2016 364 688,93 EUR 5 5
2017 406 117,66 EUR 13 13
2018 425 827,32 EUR 11 11
2019 385 004,00 EUR 8 8
2020 75 399,00 EUR 6 6
2021 299 499,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 246 249,99 246249.99 EUR
Mesto Komárno 2 70 437,90 70437.90 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 235 056,66 235056.66 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 78 392,00 78392.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 90 879,00 90879.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 230 485,00 230485.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 26 1 235 966,00 1235966.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 19 490,66 19490.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 13 666,67 13666.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 31 055,03 31055.03 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 185 888,00 185888.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 421 496,00 421496.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 680 914,00 680914.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 538,00 44538.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 075,00 44075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 250,00 14250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 423,00 44423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 47 673,00 47673.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 46 218,00 46218.0 EUR 2006 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 56 990,00 56990.0 EUR 2006 Tovary Nie 1
Čerstvé kuchynsky opracované mäso - potraviny pre školské jedálne. Mesto Komárno 94 150,00 94150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky pre potreby školskej jedálne Mesto Komárno 5 380,00 5380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 82 000,00 82000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 183,00 8183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 66 753,00 66753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 123 000,00 123000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 73 472,00 73472.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 105 874,50 105874.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 620,00 58620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 57 910,80 57910.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 415,00 50415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 61 965,36 61965.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 134 600,00 134600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 49 696,00 49696.0 EUR 2006 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 98 933,50 98933.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 393,94 40393.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 49 994,00 49994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 447 916,00 447916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 19 580,34 19580.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 65 873,05 65873.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 46 525,00 46525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 377,00 41377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 78 392,00 78392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 42 520,00 42520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 43 732,00 43732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 987,17 1987.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 402,00 41402.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 42 225,00 42225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 558,00 41558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 593,47 34593.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 994,20 15994.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 48 770,00 48770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 47 987,00 47987.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Zariadenie pre seniorov - Smaragd 45 218,00 45218.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 467,00 51467.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 46 718,00 46718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 362 958,00 362958.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 344 175,00 344175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

j.brocka@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Brocka
Adresa:
Koplotovce 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Brocka
Adresa:
Koplotovce 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×