Dodávateľ

IBEG, a.s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IBEG, a.s.

IČO: 36456861

Adresa: Jilemnického 4, Prešov

Registračné číslo: 2019/4-PO-E1055

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Apríl 2019

Záznam platný do: 4. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 534 166,00 EUR 2 3
2017 1 445 554,00 EUR 4 5
2018 2 228 024,00 EUR 4 5
2019 1 054 762,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 184 166,00 EUR 1 1
2017 1 445 554,00 EUR 4 5
2018 2 228 024,00 EUR 4 5
2019 2 404 762,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Prešov 3 1 663 519,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 350 000,00 EUR
Mesto Levoča 1 244 586,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 342 592,00 EUR
Mesto Sabinov 2 1 236 597,00 EUR
Stredná umelecká škola 1 302 798,00 EUR
Obec Janov 2 291 735,00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 304 499,00 EUR
Obec Petrovany 1 184 166,00 EUR
Obec Haniska 1 342 014,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V PETROVANOCH Obec Petrovany 184 166,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Bytový dom16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov - blok A2 Mesto Sabinov 566 641,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK Prešovský samosprávny kraj 342 592,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí - 1.etapa Mesto Levoča 244 586,00 EUR 2017 Práce Nie 1
„Spoločenské centrum obce Janov“ Obec Janov 291 736,00 EUR 2017 Práce Áno 2
SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ Mesto Sabinov 669 956,00 EUR 2018 Práce Nie 1
MŠ Čapajevova 17, Prešov Mesto Prešov 964 475,00 EUR 2018 Práce Áno 2
Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní Stredná umelecká škola 302 798,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní Stredná priemyselná škola elektrotechnická 304 499,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Rozšírenie materskej škôlky Haniska Obec Haniska 342 014,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Údržba TZB Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 230 000,00 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnova materskej školy Bratislavská Mesto Prešov 720 140,00 EUR 2019 Práce Áno 1

ibegpo@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Ján Bync PhD.
Adresa:
Švábska 38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr., PhD. Ján Bync
Adresa:
Švábska 6814/38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×