Obstarávanie

SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
669 956,00
Konečná suma(Bez DPH):
669 956,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba bytového domu vrátane technickej vybavenosti. V objekte bude vytvorených 16 bytových jednotiek, pričom zastavaná plocha je 430 m2 a celková plocha bytov je 883,38 m2. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Bytový dom Blok_A3 SO 02 Splašková kanalizácia SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Odstavné plochy SO 06 Spevnené plochy SO 07 Odberné el. zariadenie SO 08 Verejné osvetlenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IBEG, a.s. 2 669 956,00 Neuvedené EUR 31. Január 2018 92828

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. November 2017 22. November 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 30. November 2017 30. November 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Február 2018 7. Február 2018
Zmluva Zmluva o dielo 5. Február 2018 5. Február 2018
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Február 2018 8. Február 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 14. December 2017 14. December 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Február 2018 8. Február 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×