Obstarávanie

SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
669 956,00
Konečná suma(Bez DPH):
669 956,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba bytového domu vrátane technickej vybavenosti. V objekte bude vytvorených 16 bytových jednotiek, pričom zastavaná plocha je 430 m2 a celková plocha bytov je 883,38 m2. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Bytový dom Blok_A3 SO 02 Splašková kanalizácia SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Odstavné plochy SO 06 Spevnené plochy SO 07 Odberné el. zariadenie SO 08 Verejné osvetlenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IBEG, a.s. 2 669 956,00 Neuvedené EUR 31. Január 2018 92828

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718917/download","filename":"0 Súťažné podklady 2017 Sabinov bytový dom A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718918/download","filename":"jed-formular-Sabinov-blok-A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718919/download","filename":"Návrh zmluvy BD A3 Sabinov-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718920/download","filename":"BD_Sabinov_TTP A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718921/download","filename":"Tepelnotech_posudenie_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718922/download","filename":"PBS BD Sabinov 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718923/download","filename":"PBS BD Sabinov 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718924/download","filename":"PBS BD Sabinov 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718925/download","filename":"PBS BD Sabinov SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718926/download","filename":"PBS BD Sabinov TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718927/download","filename":"00_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718928/download","filename":"0_01_Tech_správa_Sabinov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718929/download","filename":"0_02_vykreszakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718930/download","filename":"0_03_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718931/download","filename":"0_04_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718932/download","filename":"0_05_3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718933/download","filename":"0_06_vykreskrovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718934/download","filename":"0_07_vykresstrechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718935/download","filename":"0_08_rezAArezCC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718936/download","filename":"0_09_rezBB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718937/download","filename":"0_10_pohladII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718938/download","filename":"0_11_pohladIIIIV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718939/download","filename":"0_12_pohladI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718940/download","filename":"0_13_pohladIIIIfarebneriesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718941/download","filename":"0_14_pohladIIVfarebneriesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718942/download","filename":"0_15_detailvnutornehozabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718943/download","filename":"0_16_detailbalkonovehozabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718944/download","filename":"0_17_detailvonkajisehoprestreseniabalkonu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718945/download","filename":"0_18_detailyD1D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718946/download","filename":"0_19_vypisvyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718947/download","filename":"00_ELI_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718948/download","filename":"01_ELI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718949/download","filename":"02_ELI_Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718950/download","filename":"03_ELI_Pôdorys_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718951/download","filename":"04_ELI_Pôdorys_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718952/download","filename":"05_ELI_Pôdorys_3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718953/download","filename":"06_ELI_Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718954/download","filename":"07_ELI_Základ zemnič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718955/download","filename":"08_ELI_Schema RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718956/download","filename":"09_ELI_Schema RSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718957/download","filename":"10_ELI_Schema RB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718958/download","filename":"11_ELI_Kupelna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718959/download","filename":"00_MaR_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718960/download","filename":"01_MaR_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718961/download","filename":"02_MaR_Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718962/download","filename":"03_MaR_Schéma kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718964/download","filename":"04_MaR_Schéma zapojenia RK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718965/download","filename":"05_MaR_Ovladanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718966/download","filename":"06_MaR_Porucha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718967/download","filename":"07_MaR_Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718968/download","filename":"SB_A3_PLYN_01_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718969/download","filename":"SB_A3_PLYN_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718970/download","filename":"SB_A3_PLYN_03_kotolna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718971/download","filename":"SB_A3_PLYN_04_izometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718972/download","filename":"1.0_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718973/download","filename":"1.1_Základy_výstuž ZP2, ZP3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718974/download","filename":"1.2_Základy_výstuž muriva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718975/download","filename":"1_Základy_výstuž ZP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718976/download","filename":"2_Tvar stropu nad i. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718978/download","filename":"3_Tvar stropu nad II. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718979/download","filename":"4_Tvar stropu nad III. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718980/download","filename":"5_Ukončujúci veniec..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718981/download","filename":"6_Rezy schodiskom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718982/download","filename":"7_Výstuž schodiska.d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718983/download","filename":"8_Výstuž prekladov.d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718984/download","filename":"9_Výstuž stropu_1.dw.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718985/download","filename":"10_Výstuž stropu_2.d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718986/download","filename":"11_Výstuž stropu_3.d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718987/download","filename":"12_Výstuž balkóna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718988/download","filename":"Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718989/download","filename":"00_ZP_SB BD A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718990/download","filename":"01_TS_ob-SB BD A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718991/download","filename":"01_TS_SB-BD A2-Mlynská 16bj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718992/download","filename":"01-TS_kotol A3-vypočet-priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718993/download","filename":"01-TS_system A3-vypočet-priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718994/download","filename":"02_Legenda-SB-BD A3-RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718995/download","filename":"03-1np-SB BD A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718996/download","filename":"04-2np-SB BD A3-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718997/download","filename":"05-3np-SB BD A3-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718998/download","filename":"06_ZSCH_SB DB A3-1050x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/718999/download","filename":"07-1np kotol SB BD A3-RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719000/download","filename":"08-SCHZ SB BD-A3-RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719001/download","filename":"09_VV_ob-SB BD A3-objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719002/download","filename":"10_VV_ob-SB BD A3-kotolňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719003/download","filename":"00_ZOZNAM - SB-BD A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719004/download","filename":"01_SB-BYT DOM-A3-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719005/download","filename":"01_TITUL TS - SB-BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719006/download","filename":"02-SB-BYT DOM-A3-VZT-PODORYSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719007/download","filename":"03-SB-BYT DOM-A3-VZT-REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719008/download","filename":"04_TITUL SP - SB-BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719009/download","filename":"SB_A3_zti_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719010/download","filename":"SB_A3_zti_03_zaklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719011/download","filename":"SB_A3_zti_04_1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719012/download","filename":"SB_A3_zti_05_2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719013/download","filename":"SB_A3_zti_06_3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719014/download","filename":"SB_A3_zti_07_schema1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719015/download","filename":"SB_A3_zti_08_schema2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719016/download","filename":"00_Zoznam_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719017/download","filename":"01_TS_splaškovaA3_S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719018/download","filename":"02_A3_SITUÁCIA_SPLAŠ_TLAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719019/download","filename":"03_prof_A3S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719020/download","filename":"04_Kanal_šachta_A3S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719021/download","filename":"05_Pečiatka_šachiet_A3S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719022/download","filename":"06_Pečiatka_príp_A3S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719023/download","filename":"07_Pečiatka_V_V_A3S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719024/download","filename":"00_Zoznam_dažď_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719025/download","filename":"01_TS_dažďová_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719026/download","filename":"02_A3_SITUÁCIA_DAŽĎ_TLAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719027/download","filename":"03_prof_A3D_A3D'.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719028/download","filename":"04_Kanal_šachta600_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719029/download","filename":"05_Pečiatka_príp_dažď_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719030/download","filename":"06_Pečiatka_V_V_dažďová_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719031/download","filename":"00_Zoznam_A3V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719032/download","filename":"01_TS_vodovod_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719033/download","filename":"02_A3_SITUÁCIA_VODA_TLAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719035/download","filename":"03_Prof_A3V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719036/download","filename":"04_Pečiatka_vod_príp_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719037/download","filename":"05_Montážna_schéma_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719038/download","filename":"06_Vod_zostava_PP_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719039/download","filename":"07_VŠ_PP_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719040/download","filename":"08_vodič_napoj_vývod-A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719041/download","filename":"09_Beton_ blok_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719042/download","filename":"10_Pečiatka_V_V_vodovodA3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719043/download","filename":"00ZOZ__SO_05_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719044/download","filename":"01tecSpr__SO_05_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719045/download","filename":"02_SIT_SO_05_SO_06-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719046/download","filename":"03_fig_SO_05_SO_06-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719047/download","filename":"04_Vzor_A_A_SO_05_A3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719048/download","filename":"00ZOZ_SO_06_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719049/download","filename":"01tecSpr_SO_06_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719050/download","filename":"02_SIT_SO_05_SO_06-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719051/download","filename":"03_fig_SO_05_SO_06-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719052/download","filename":"04_Vzor_B_B_SO_06_A3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719053/download","filename":"05_Vzor_A_A_A3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719054/download","filename":"06_Pr_rezy_A3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719055/download","filename":"07_TabKub_A3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719056/download","filename":"00_Odberne el zariadenie_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719057/download","filename":"01_Odberne el zariadenie_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719058/download","filename":"02_Odberne el zariadenie_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719059/download","filename":"03_Odberne el zariadenie_Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719060/download","filename":"04_Odberne el zariadenie_Rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719061/download","filename":"00_VO_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719062/download","filename":"01_VO_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719063/download","filename":"02_VO_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719064/download","filename":"03_VO_Rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719065/download","filename":"04_VO_Zaklad VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719066/download","filename":"SO 01 ASR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719067/download","filename":"SO 01 ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719068/download","filename":"SO 01 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719069/download","filename":"SO 01 Plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719070/download","filename":"SO 01 UVK kotolna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719071/download","filename":"SO 01 UVK objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719072/download","filename":"SO 01 VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719073/download","filename":"SO 01 ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719074/download","filename":"SO 02_Splašková_kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719075/download","filename":"SO 03_Dažďová_kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719076/download","filename":"SO 04_Vodovod_prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719077/download","filename":"SO 05_ODST_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719078/download","filename":"SO 06_SPEVN_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719079/download","filename":"SO 07_OEZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719080/download","filename":"SO 08_Verejné osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719081/download","filename":"A B sprava .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719082/download","filename":"AB obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719083/download","filename":"C1_Sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719084/download","filename":"C2_CELK SIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903789/content/719085/download","filename":"D1_koor sit.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906887/content/732864/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941510/content/755147/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940573/content/750392/download","filename":"zmluva o dielo IBEG a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942200/content/757792/download","filename":"Cenová ponuka EKO SVIP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943505/content/763799/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943503/content/763794/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912177/content/756381/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920854/content/790947/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942198/content/757788/download","filename":"Cenová ponuka IBEG.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×