Obstarávanie

Bytový dom16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov - blok A2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 641,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 641,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba bytového domu vrátane technickej vybavenosti. V objekte bude vytvorených 16 bytových jednotiek, pričom zastavaná plocha je 430 m2 a celková plocha bytov je 883,64 m2. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Bytový dom Blok_A2 SO 01 01 Splašková kanalizácia SO 01 02 Dažďová kanalizácia SO 01 03 Vodovodná prípojka SO 01 04 Preložka skrine SR SO 01 06 Spevnené plochy SO 01 07 Odberné el. zariadenie SO 01 08 Verejné osvetlenie SO 01 09 Odstavné plochy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IBEG, a.s. 1 566 641,00 Neuvedené EUR 28. Február 2017 81663

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva 3. Marec 2017 3. Marec 2017
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Február 2017 23. Február 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady Bytový dom 16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov - blok A2 28. November 2016 28. November 2016
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 9. December 2016 9. December 2016
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. December 2016 28. December 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 6. Marec 2017 6. Marec 2017
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Marec 2017 6. Marec 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 6. Marec 2017 6. Marec 2017
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. December 2016 19. December 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 1. December 2016 1. December 2016
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 16. December 2016 16. December 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok 6. Marec 2017 6. Marec 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×