Obstarávanie

Bytový dom16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov - blok A2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 641,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 641,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba bytového domu vrátane technickej vybavenosti. V objekte bude vytvorených 16 bytových jednotiek, pričom zastavaná plocha je 430 m2 a celková plocha bytov je 883,64 m2. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Bytový dom Blok_A2 SO 01 01 Splašková kanalizácia SO 01 02 Dažďová kanalizácia SO 01 03 Vodovodná prípojka SO 01 04 Preložka skrine SR SO 01 06 Spevnené plochy SO 01 07 Odberné el. zariadenie SO 01 08 Verejné osvetlenie SO 01 09 Odstavné plochy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IBEG, a.s. 1 566 641,00 Neuvedené EUR 28. Február 2017 81663

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785601/content/620644/download","filename":"Zmluva - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832244/content/617652/download","filename":"EKO SVIP, s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Február 2017 23. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782734/content/600958/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Bytový dom 16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov - blok A2 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501100/download","filename":"00_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501101/download","filename":"0_01TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501102/download","filename":"0_02podoryszakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501103/download","filename":"0_03podorys1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501104/download","filename":"0_04podorys2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501105/download","filename":"0_05podorys3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501106/download","filename":"0_06podoryskrovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501107/download","filename":"0_07podorysstrechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501108/download","filename":"0_08rezAACC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501109/download","filename":"0_10pohladII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501110/download","filename":"0_11pohladIIIIV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501111/download","filename":"0_09rezBB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501112/download","filename":"0_12pohladI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501113/download","filename":"0_13vykreszabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501114/download","filename":"0_14detailbalkonovezabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501115/download","filename":"0_15detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501116/download","filename":"0_16vypisvyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501117/download","filename":"00_ELI_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501118/download","filename":"01_ELI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501119/download","filename":"02_ELI_Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501120/download","filename":"03_ELI_Pôdorys_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501121/download","filename":"04_ELI_Pôdorys_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501122/download","filename":"05_ELI_Pôdorys_3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501123/download","filename":"06_ELI_Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501124/download","filename":"07_ELI_Schema RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501125/download","filename":"08_ELI_Schema RSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501126/download","filename":"09_ELI_Schema RB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501127/download","filename":"10_ELI_Kupelna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501128/download","filename":"11_ELI_Základ zemnič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501129/download","filename":"00_MaR_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501130/download","filename":"01_MaR_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501131/download","filename":"02_MaR_Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501132/download","filename":"03_MaR_Schéma kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501133/download","filename":"04_MaR_Schéma zapojenia RK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501134/download","filename":"05_MaR_Ovladanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501135/download","filename":"06_MaR_Porucha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501136/download","filename":"07_MaR_Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501137/download","filename":"00_Zoznam_plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501138/download","filename":"Sabinov_A2_so01_plyn_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501139/download","filename":"Sabinov_A2_so01_plyn_03_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501140/download","filename":"Sabinov_A2_so01_plyn_04_IZOMETRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501141/download","filename":"TS-plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501142/download","filename":"1.0_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501143/download","filename":"1.1_Základy_výstuž ZP1, ZP3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501144/download","filename":"1.2_Základy_výstuž muriva z DT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501145/download","filename":"1_Základy_výstuž ZP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501146/download","filename":"2_Tvar stropu nad I. NP (+2,750).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501148/download","filename":"3_Tvar stropu na II. NP (+5,600).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501149/download","filename":"4_Tvar stropu nad III. NP (+8,450).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501150/download","filename":"5_Ukončujúci veniec podkrovia (+8,950)..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501151/download","filename":"6_REZY SCHODISKOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501152/download","filename":"7_Výstuž schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501153/download","filename":"8_Výstuž prekladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501154/download","filename":"9_Výstuž stropu nad I. NP (+2,750).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501155/download","filename":"10_Výstuž stropu nad II. NP (+5,600).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501156/download","filename":"11_Výstuž stropu nad III. NP (+8,450).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501157/download","filename":"12_VÝSTUŽ BALKÓNA..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501158/download","filename":"Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501159/download","filename":"00_ZP_SB BD A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501160/download","filename":"01_TS_ob-SB BD A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501161/download","filename":"01_TS_SB-BD A2-Mlynská 16bj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501162/download","filename":"01-TS_kotol-vypočet-priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501163/download","filename":"01-TS_system-vypočet-priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501164/download","filename":"02_Legenda-SB-BD A2-RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501165/download","filename":"03-1np SB BD A2-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501166/download","filename":"04-2np-SB BD A2-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501167/download","filename":"05-3np SB BD A2-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501168/download","filename":"06_ZSCH_SB DB A2-RP-1050x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501169/download","filename":"07-1np kotol SB BD A2-RP-420x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501170/download","filename":"08-SCHZ SB BD-A2-RP-630x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501171/download","filename":"00-SB-BYT DOM-A2-VZT-ZOZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501172/download","filename":"01a-SB-BYT DOM-A2-VZT-TS-TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501173/download","filename":"01-SB-BYT DOM-A2-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501174/download","filename":"02a-SB-BYT DOM-A2-VZT-RO-TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501175/download","filename":"02a-SB-BYT DOM-A2-VZT-SP-TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501176/download","filename":"02-SB-BYT DOM-A2-VZT-PODORYSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501177/download","filename":"03-SB-BYT DOM-A2-VZT-REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501178/download","filename":"00_ZOZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501179/download","filename":"01_TS ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501180/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_03_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501181/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_04_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501182/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_05_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501183/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_06_3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501184/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_07_SCHEMA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501185/download","filename":"Sabinov_A2_so01_ZTI_08_SCHEMA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501186/download","filename":"00_Zoznam_A2_01_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501187/download","filename":"01_TS_splaškovaA2_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501188/download","filename":"02_SITUACIA_SPLAŠ_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501189/download","filename":"03_Prof_A2S .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501190/download","filename":"04_Kanal_šachta_A2_RP1 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501191/download","filename":"05_Pečiatka_šachiet_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501192/download","filename":"05_Tabuľka_šachty_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501193/download","filename":"06_Kanal_príp_splaš_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501194/download","filename":"06_Pečiatka_príp_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501195/download","filename":"07_Pečiatka_výkaz_výmer_ príp_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501196/download","filename":"00_Zoznam_daž_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501197/download","filename":"01_TS_dažďova_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501198/download","filename":"02_SITUACIA_DAZDOVA_A2_1 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501199/download","filename":"03_Prof_A2D_A2D'_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501200/download","filename":"04_Kanal_šachta600_A2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501201/download","filename":"05_Kanal_príp_dažď_A2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501202/download","filename":"05_Pečiatka_príp_dažď_A2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501203/download","filename":"06_Pečiatka_výkaz_výmer_dažď_A2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501204/download","filename":"00_Zoznam_A2_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501205/download","filename":"01_TS_vodovod_A2_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501206/download","filename":"02_SITU_301CIA_VODOVOD_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501207/download","filename":"03_Prof_A2V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501208/download","filename":"04_Odbočky_vodovod_príp_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501209/download","filename":"04_Pečiatka_vod_príp_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501210/download","filename":"05_Montažna_schema_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501211/download","filename":"06_Vodomerna_zostava_PP_RP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501212/download","filename":"07_Vodomerna__232achta_PP_RP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501213/download","filename":"08_vodič_napoj_vývod-A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501214/download","filename":"09_Pečiatka_V_V_vodovodA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501215/download","filename":"00_Preložka SR_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501216/download","filename":"01_Preložka SR_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501217/download","filename":"02_Preložka SR_Situacia stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501218/download","filename":"03_Preložka SR_Situacia návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501219/download","filename":"04_Preložka SR_Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501220/download","filename":"00ZOZ_SO_0106_zmn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501221/download","filename":"01tecSpr_SO_0106.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501222/download","filename":"02_sit_SO_0106_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501223/download","filename":"03_FIG_0106_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501224/download","filename":"04_Vzor_A_A_SO_0106-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501225/download","filename":"05_Vzor_B_B_SO_0106_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501226/download","filename":"00_Odberne el zariadenie_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501227/download","filename":"01_Odberne el zariadenie_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501228/download","filename":"02_Odberne el zariadenie_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501229/download","filename":"03_Odberne el zariadenie_Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501230/download","filename":"04_Odberne el zariadenie_Rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501231/download","filename":"00_VO_Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501232/download","filename":"01_VO_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501233/download","filename":"02_VO_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501234/download","filename":"03_VO_Rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501235/download","filename":"04_VO_Zaklad VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501236/download","filename":"00ZOZ__SO_0109_zmn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501237/download","filename":"01tecSpr__SO_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501238/download","filename":"02_sit_SO_0106_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501239/download","filename":"03_FIG_0106_0109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501240/download","filename":"04_Vzor_B_B_SO_0109-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501241/download","filename":"A B sprava .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501242/download","filename":"C1 sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501243/download","filename":"C2 celkova situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501244/download","filename":"D koor sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501245/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_ASR_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501246/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_ELI_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501247/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_MaR_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501248/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_PLYN_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501249/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_UVK_kotol_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501250/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_UVK_kotol_Vv_priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501251/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_UVK_objekt_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501252/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_VZT_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501253/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_ZTI_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501254/download","filename":"SO 01_01 Splaskova kanalizacia_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501255/download","filename":"SO 01_02 Dazdova kanalizacia_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501256/download","filename":"SO 01_03 Vodovodna pripojka_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501257/download","filename":"SO 01_04_Prelozka skrine SR_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501258/download","filename":"SO 01_06_Spevnene_plochy_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501259/download","filename":"SO 01_07 Odberne el zariadenie_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501260/download","filename":"SO 01_08_Verejne osvetlenie_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501261/download","filename":"SO 01_09_Odstavne_plochy_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501262/download","filename":"0 Súťažné podklady BD A2 Sabinov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501263/download","filename":"Návrh zmluvy BD A2 Sabinov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501264/download","filename":"jed-formular-Sabinov-blok-A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742214/content/501265/download","filename":"jed-formular-Sabinov-blok-A2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832239/content/617649/download","filename":"BETPRES s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 9. December 2016 9. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746985/content/413975/download","filename":"vysvetlenie SP č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746985/content/413976/download","filename":"Sabinov A2_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746985/content/413977/download","filename":"09_výkaz_výmer_voda_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832250/content/617672/download","filename":"EKOPRIM s.r.o..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. December 2016 28. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754661/content/458693/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786176/content/623856/download","filename":"9c Zápisnica z otvárania obálok ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832248/content/617669/download","filename":"IBEG, a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786165/content/623811/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786170/content/623841/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832235/content/617647/download","filename":"DAG SLOVAKIA a.s..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751296/content/432910/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743714/content/509856/download","filename":"Vysvetleni SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832252/content/617675/download","filename":"GMT projekt s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786180/content/623859/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750790/content/429639/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_ELI_Vv - oprava-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750790/content/429640/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_ASR_Vv - oprava-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750790/content/429641/download","filename":"SKMBT_C22416121612250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750790/content/429642/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_UVK_kotol_Vv - oprava-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750790/content/429643/download","filename":"SO 01 Bytovy dom A2_UVK_objekt_Vv - oprava-1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786182/content/623865/download","filename":"Zápisnica z vyhodnot. splnenia podmienok.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×