Obstarávanie

Náboje do ručných strelných zbraní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
896 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
896 250,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35331500-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka munície do ručných strelných zbraní - nábojov kalibru .223 Remington, kalibru .300 Win Mag HPBT, kalibru .308 Win HPBT / Target, kalibru .308 Win, kalibru .338 Lapua Mag Target, kalibru .338 Lapua Magnum, kalibru .50 BMG, kalibru 9 mm Luger a kalibru 9 mm Luger FX, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ERIK JV s.r.o. 1 10 500,00 0% EUR 30. December 2014 74356
ERIK JV s.r.o. 1 18 000,00 0% EUR 30. December 2014 74357
W.A.R. s.r.o. 1 136 000,00 0% EUR 30. December 2014 74358
ERIK JV s.r.o. 1 25 500,00 0% EUR 30. December 2014 74359
ERIK JV s.r.o. 1 71 250,00 0% EUR 30. December 2014 74360
ERIK JV s.r.o. 1 585 000,00 0% EUR 30. December 2014 74361
PYRA, spol. s r.o. 1 50 000,00 0% EUR 30. December 2014 74362

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov W.A.R. s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238225/content/105861/download","filename":"Ponuka č.3 W.A.R.,s.r.o.- 3.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238225/content/105862/download","filename":"Ponuka č.3 - W.A.R. - KRITÉRIÁ - časť 03_zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERIK JV s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238222/content/106341/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV s.r.o.- 2.časť- OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238222/content/106342/download","filename":"Ponuka č.2- ERIK JV - KRITÉRIÁ - časť 02_zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238213/content/106798/download","filename":"1.Zápisnica z otvaránia ponúk - 24.9.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238213/content/106799/download","filename":"4. Zápisnica z otvárania ponúk Kriteriá - 25.11.2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238195/content/105774/download","filename":"1.Náboje do ručných strelných zbraní- vysvetlenie SP-oznámenie-12.9.2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERIK JV s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238168/content/106175/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV s.r.o.- 5.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238168/content/106176/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV - KRITÉRIÁ - časť 05_zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OMTZ1-2016-000917-040_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2017/000675-186 k RD č. OVO2-2014/000029-6/7 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993727/content/776991/download","filename":"plnenie_KZ_SHNM-OMTZ1-2017-000675-186.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Ponuky uchádzačov ERIK JV s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238219/content/106148/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV s.r.o.- 1.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238219/content/106149/download","filename":"Ponuka č.2- ERIK JV- KRITÉRIÁ - časť 01_zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2017-000675-059_2017 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov ERIK JV s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238165/content/105921/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV s.r.o.- 4.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238165/content/105922/download","filename":"Ponuka č.2 - ERIK JV- KRITÉRIÁ - časť 04_zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERIK JV s.r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238171/content/106306/download","filename":"Ponuka č.2 ERIK JV s.r.o.- 8.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238171/content/106307/download","filename":"Ponuka č.2 - ERIK JV -KRITÉRIÁ - časť 08_zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238216/content/105859/download","filename":"5. Zapisnica vyhodnotenie ponuk Kriteria pred EA -25.11.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238216/content/105860/download","filename":"6. Zapisnica vyhodnotenie ponuk Kriteria po EA - 09.12.2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-035 k RD č. OVO2-2014/000029-1/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767962/content/516332/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_035.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2017-000675-007_2017 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-040 k RD č. OVO2-2014/000029-6/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767982/content/516400/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_040.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-039_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-037 k RD č. OVO2-2014/000029-3/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767970/content/516367/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_037.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238210/content/106479/download","filename":"2.Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti § 33 - 24.9.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238210/content/106480/download","filename":"3. Zápisnica z úvodného úplného vyhod. podľa § 42 OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238210/content/106481/download","filename":"3A. Zápisnica z úvodného úplného vyhod. podľa § 42 OSTATNÉ - DODATOK č.1-31.10.2014.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238207/content/106282/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - 09.12.2014 ( ÚVO ).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. August 2014 15. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238162/content/105737/download","filename":"1.Súťažné podklady -Náboje do ručných strelných zbraní.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2017/000675-007 k RD č. OVO2-2014/000029-6/7 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993705/content/776960/download","filename":"plnenie_KZ_SHNM-OMTZ1-2017-000675-007.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-036_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-041_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-036 k RD č. OVO2-2014/000029-2/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767965/content/516358/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_036.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-038 k RD č. OVO2-2014/000029-4/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767972/content/516376/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_038.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-035_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-041 k RD č. OVO2-2014/000029-7/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767988/content/516429/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_041.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238177/content/106556/download","filename":"7.Správa o zákazke § 21 - Náboje do ručných strelných zbraní - 07.01.2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2016/00917-039 k RD č. OVO2-2014/000029-5/7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767976/content/516385/download","filename":"plnenie_SHNM_OMTZ1_2016_000917_039.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-037_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OMTZ1-2017/000675-059 k RD č. OVO2-2014/000029-5/7 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993711/content/776974/download","filename":"plnenie_KZ_SHNM-OMTZ1-2017-000675-059.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238180/content/105765/download","filename":"8. Odôvodnenie § 46 ods 2 - 4.12.2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PYRA spol. s r.o. 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238174/content/106483/download","filename":"Ponuka č.1 PYRA, spol. s r.o. - 9.časť - OSTATNÉ_zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238174/content/106484/download","filename":"Ponuka č.1 PYRA -KRITÉRIÁ- časť 09_zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-038_2016 23. Január 2017 23. Január 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×