Obstarávanie

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rajec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 276 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 276 050,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211340-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba min. 30 bytov na pozemku verejného obstarávateľa spl-ňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Zz, zákona č.150/2013 Zz ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnú kúpu verejným obstarávateĺom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o budúcej zmluve. (pokračovanie v bode VI.2.)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Viliam Čech 1 1 276 050,00 Neuvedené EUR 7. September 2017 87126

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov 2017/168 11. September 2017 11. September 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837247/content/647406/download","filename":"8713-WYP-SUTAZNE_PODKLADY.pdf"}]
Zmluva Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov 2017/168 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873259/content/559794/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 1 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837094/content/646589/download","filename":"Informácia č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837092/content/646577/download","filename":"Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874704/content/569670/download","filename":"CD časť Ostatné - kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874704/content/569671/download","filename":"CD Doklady Kritéria - kópia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 2 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846017/content/549646/download","filename":"Informácia č. 2.pdf"}]
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKE 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873288/content/559961/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-doplnenie dokumentácie 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846021/content/549653/download","filename":"01_RAJEC - KATASTRÁLNA MAPA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Júl 2017 17. Júl 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. August 2017 2. August 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873290/content/559963/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×