Obstarávateľ

Obec Gemerská Poloma

Gemerská Poloma

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 70 000,00 EUR 1
2015 178 541,00 EUR 2
2016 497 432,00 EUR 4
2017 344 721,00 EUR 1
2018 471 974,00 EUR 1
2019 202 975,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 519 360,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 95 999,00 EUR
ARCHIRO, s.r.o. 1 49 920,00 EUR
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 6 287 535,00 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 469 035,00 EUR
Ing. Viliam Čech 1 277 454,00 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 18 085,00 EUR
VINOGOLD s.r.o. 1 469 035,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 7 494,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Gemerská Poloma 70 000,00 41 600,00 59.42% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gemerská Poloma (máj 2015) 97 012,00 95 999,00 98.95% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia verejného priestranstva a prístupových komunikácií, časť SO 03 Miestne komunikácie (dokončenie) 81 529,00 74 800,83 91.74% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Gemerská Poloma - kanalizácia I. a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a dopl. dom. kanal. prípojok 362 556,00 357 999,16 98.74% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Nájomný bytový dom ( 6 bytových jednotiek ) Gemerská Poloma 344 721,00 277 454,00 80.48% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 2018 Práce Áno 0 Nie
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma 471 974,00 469 035,00 99.37% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Kolesový traktor s kompatibilným príslušenstvom 101 280,00 69 154,16 68.28% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Záložné generátory pre ČOV a ČS 9 757,40 7 494,00 76.8% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Doplnkové obslužné technické vybavenie ku kanalizácii a ČOV 23 838,60 16 383,33 68.72% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 202 975,00 202 975,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 5 Ánohttp://www.gemerskapoloma.sk


+421587950112
+421587950311
+421424443891


obec@gemerskapoloma.sk
info@mpprofit.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×