Obstarávanie

Opravy cementobetónových vozoviek.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
400 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odstránenie starého krytu vozovky, vybudovanie nového krytu vozovky a utesnenie škár. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 3 400 000,00 0% EUR 19. August 2014 55305

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Pittel + Brausewetter s.r.o. - časť Kritériá 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574484/content/212122/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0293 - Oprava cementobetónových vozoviek 20. Apríl 2017 20. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809031/content/625213/download","filename":"DZM_2014_0293_0001_podpsiana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574508/content/860335/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 10. Jún 2014 10. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574505/content/860333/download","filename":"Vysvetlenie SP_cembet voz_web.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574511/content/211364/download","filename":"ZM_2014_0293_podpísaná verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574526/content/211623/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0293-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957944/content/746530/download","filename":"ZM_2014_0293_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2014 20. August 2014 []
Ponuky uchádzačov Pittel + Brausewetter s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574481/content/212085/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574481/content/212086/download","filename":"Prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574481/content/212087/download","filename":"Titulný list - obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574481/content/212088/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIA FLEX, s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574487/content/211735/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574487/content/211736/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574487/content/211737/download","filename":"Podiel plnenia zmluvy subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574487/content/211738/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574487/content/211739/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574523/content/211501/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574523/content/211502/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2014 28. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574472/content/860328/download","filename":"Príl č 2-3c_Návrh na pl krit _Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574472/content/860329/download","filename":"Priloha č 1-Vseob info o uchadzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574472/content/860330/download","filename":"SP final_cembet vozovky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574475/content/211750/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574475/content/211751/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574475/content/211752/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574475/content/211753/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574475/content/211754/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574499/content/212002/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0293 OBJ 4500076670.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIA FLEX, s.r.o. - časť Kritériá 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574490/content/211812/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0293-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637836/content/636699/download","filename":"ZM_2014_0293_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0293 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795882/content/672491/download","filename":"ZM_2014_0293_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574517/content/860340/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574502/content/211350/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0293 OBJ 4500078371.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574496/content/211942/download","filename":"Preberaí protokol k ZM_2014_0293 č.z. D2_2_2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574520/content/211263/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Kritériá 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574478/content/211823/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574493/content/211874/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0293 OBJ 4500074240.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×