Obstarávateľ

SLUŽBA mestský podnik Stropkov

Stropkov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 314 126,00 EUR 2
2015 157 144,00 EUR 2
2016 363 738,56 EUR 4
2017 425 402,00 EUR 3
2018 815 075,85 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 117 297,40 EUR 1
2018 26 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 145 164,82 EUR
Energy Europe, SE 1 97 000,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 95 011,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 193 807,62 EUR
REDOX, s.r.o. 1 50 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 9 791,00 EUR
HYCA s.r.o. 2 136 266,00 EUR
DOMITRI, spol. s r .o. 1 69 900,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 0,00 EUR
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 1 134 300,00 EUR
Ing. Jozef Petro - stolárstvo 2 136 022,00 EUR
Bluetech s.r.o. 1 215 416,00 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 2 274 950,00 EUR
STEELMAKERS, s.r.o. 1 275 402,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Separovaný zber a Zberný dvor vyseparovaných odpadov pre Mesto Stropkov a 24 obcí nákup zberných vriec a príslušenstva na separovaný zber odpadov 120 904,00 69 900,00 57.81% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Separovaný zber a Zberný dvor vyseparovaných odpadov pre Mesto Stropkov a 24 obcí nákup zberných nádob a kontajnerov 193 222,00 134 300,00 69.5% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok 95 160,00 95 011,00 99.84% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup pohrebných drevených truhiel do Domu smútku v Stropkove 61 984,00 62 200,00 100.34% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - stavebné práce 275 402,00 275 402,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Doplnenie techniky do kompostárne 610 575,00 610 573,00 99.99% EUR 2018 Tovary Áno 5 Áno
Dodávka zemného plynu 19 481,16 14 304,01 73.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 117 297,40 80 833,33 68.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 117 297,40 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Stravné poukážky 91 960,00 91 931,93 99.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 135 000,00 106 666,66 79.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kompaktor na hutnenie odpadu 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov 100 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hydraulický žeriav na RENAULT MIDLUM (SP-452AM) vrátane montáže a demontáže 26 000,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Hydraulický žeriav na RENAULT MIDLUM (SP-452AM) vrátane montáže a demontáže 26 000,00 21 541,66 82.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Truhly a kríže 73 822,00 73 822,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 104 678,85 101 875,69 97.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.stropkov.sk


+421901921452

+421547181416
+421547181418


diamondseliotte@gmail.com
podatelna@sluzbastropkov.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×