CPV kód

33652300-8

Imunosupresívne činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 199 932 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 81 451 731 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 298 912 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 169 315 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 5 915 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 6 5 953 994 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 8 16 291 454 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 15 1 326 287 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 2 8 129 381 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 10 49 330 078 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 1 24 465 EUR
PHARMOS, a.s. 2 1 070 147 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 006 014 6006014.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 460 480 1460480.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 157 299 3157299.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 898 932 5898932.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 252 280 1252280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 049 129 1049129.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 381 390 19381390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : L04AO4, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199 932 199932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 465 24464.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baziliximab, Kladribín, Cyklosporín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 412 16411.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 061 6060.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 007 50007.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica Košice 6 507 6506.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 584 5583.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tocilizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 997 16996.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 830 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 940 1940.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 806 352 6806352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 690 695 9690695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 403 176 3403176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 002 2001.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, infliximab, mykofenolát mofetil, sirolimus, takrolimus, tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 49 676 49676.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - REMICADE (Prášok na infúzny koncentrát) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 324 5324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tocilizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 46 860 46860.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 835 980 2835980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 405 840 405840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135 280 135280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA36 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 067 276 8067276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infliximab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 96 800 96800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 018 21018.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 853 13852.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (infliximab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 43 073 43072.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 69 884 69884.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (baziliximab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 632 17632.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, mykofenolát mofetil) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644 644.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (everolimus, králičí imunoglobulín proti ľudským tymocytom) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 398 4397.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baziliximab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 015 8014.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 425 15425.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyklosporín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 051 7051.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 884 808 884808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×