CPV kód

33652300-8

Imunosupresívne činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 199,932 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 56,028,676 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 112,923 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 10,924 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 5,915 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 5,906,453 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 5 10,038,275 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 7 39,098,263 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 1 24,465 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 5 241,786 EUR
PHARMOS, a.s. 1 1,049,129 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6,006,014 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,460,480 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,508,400 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,508,400 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,157,299 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,898,932 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,252,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,049,129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19,381,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : L04AO4, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199,932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24,465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baziliximab, Kladribín, Cyklosporín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16,412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6,061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50,007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica Košice 6,507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5,584 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tocilizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16,997 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6,806,352 EUR 2018 Tovary Nie 1