CPV kód

33652300-8

Imunosupresívne činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 199 932 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 80 566 923 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 292 077 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 169 315 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 5 915 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 6 5 953 994 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 8 16 291 454 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 13 434 644 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 2 8 129 381 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 10 49 330 078 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 1 24 465 EUR
PHARMOS, a.s. 2 1 070 147 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 006 014 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 460 480 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L04AB06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 157 299 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 898 932 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 252 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 049 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 381 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : L04AO4, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baziliximab, Kladribín, Cyklosporín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica Košice 6 507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 584 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tocilizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 997 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04 - Imunosupresíva Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 806 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 690 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 403 176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 002 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, infliximab, mykofenolát mofetil, sirolimus, takrolimus, tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 49 676 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - REMICADE (Prášok na infúzny koncentrát) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 324 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tocilizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 46 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 835 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 405 840 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135 280 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA36 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 067 276 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infliximab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 96 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 018 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 853 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (infliximab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 43 073 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 69 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (baziliximab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 632 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (azatioprin, cyklosporín, mykofenolát mofetil) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (everolimus, králičí imunoglobulín proti ľudským tymocytom) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 398 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baziliximab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 015 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 425 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×