CPV kód

33182200-1

Srdcovostimulačné prístroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 215 000 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 118 125 773 552 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 19 781 291 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 133 240 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 20 25 495 627 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 17 22 878 283 EUR
TIMED, s.r.o. 30 45 301 730 EUR
Bio G s.r.o. 13 1 336 640 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 12 14 905 248 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 13 13 172 590 EUR
MEDICO Slovakia s.r.o. 12 2 798 166 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 1 34 083 EUR
Cardioservice, s. r. o. 3 14 546 365 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 3 733 424 EUR
InterMedical Plus, a.s. 3 4 567 687 EUR
Cardiomedical, s.r.o. 1 133 240 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Externý stimulátor pre potreby elektrofyziologického vyšetrovania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196 EUR 2014 Tovary Nie 16
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292 EUR 2016 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219 EUR 2014 Tovary Neuvedené 7
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506 EUR 2014 Tovary Nie 8
Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76 233 EUR 2017 Tovary Nie 1
kardiostimulátor jednodutinový, dvojdutinový - MRI kompatibilný a nie MRI kompatibilný s príslušenstvom (elektródy) Fakultná nemocnica Trenčín 146 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor podkožný vrátane podkožnej elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Generátor srdcových impulzov implantovateľný s príslušenstvom (nabíjačka, testovací kábel) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 215 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774 EUR 2019 Tovary Nie 12

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×