Obstarávanie

Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 834 039,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 834 035,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33182200-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Implantabilné elektroimpulzné prístroje (kardiostimulátory, implantabilné defibrilátory (ďalej ICD), systémy pre srdcovú resynchronizáciu (ďalej CRT) a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród na elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 182 500,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274151
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 1 113 808,00 Neuvedené EUR 5. Marec 2020 274150
Bio G s.r.o. 1 88 402,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2020 274149
Cardioservice, s. r. o. 1 224 500,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274148
TIMED, s.r.o. 1 505 265,00 Neuvedené EUR 5. Marec 2020 274147
InterMedical Plus, a.s. 1 762 326,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274146
Cardioservice, s. r. o. 1 3 335 810,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274145
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 946 638,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274144
InterMedical Plus, a.s. 1 1 758 660,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274143
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 4 418 350,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2020 274142
TIMED, s.r.o. 1 5 497 776,00 Neuvedené EUR 5. Marec 2020 274141

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079670/content/1033499/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084974/content/1044858/download","filename":"KZ_10_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084974/content/1044859/download","filename":"Cena_časť 01.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084992/content/1044886/download","filename":"KZ_14_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084992/content/1044887/download","filename":"Cena_časť 05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085075/content/1045017/download","filename":"KZ_18_2020.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085075/content/1045018/download","filename":"Cena_časť 09.xls..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084976/content/1044860/download","filename":"KZ_11_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084976/content/1044863/download","filename":"Cena_časť 02.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084994/content/1044890/download","filename":"KZ_16_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084994/content/1044891/download","filename":"Cena_časť 07.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085055/content/1044989/download","filename":"KZ_19_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085055/content/1044990/download","filename":"Cena_časť 10.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084993/content/1044888/download","filename":"KZ_15_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084993/content/1044889/download","filename":"Cena_časť 06.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084990/content/1044882/download","filename":"KZ_12_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084990/content/1044883/download","filename":"Cena_časť 03.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2019 24. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999101/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999102/download","filename":"Príloha č. 1 - Titulný list s obsahom ponuky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999103/download","filename":"Príloha č.2 - Identifikačné údaje uchádzača.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999104/download","filename":"Príloha č.3 - Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999105/download","filename":"Príloha č. 4 - Zoznam dôverných informácií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999106/download","filename":"Príloha č. 5 - Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999107/download","filename":"Príloha č. 6 - Vyhlásenie ku konfliktu záujmov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999108/download","filename":"Príloha č. 7 - Návrh znluvných podmienok.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999109/download","filename":"Príloha č. 8 - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999110/download","filename":"Príloha č. 9 - Špecifkácia predmetu zákazky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062936/content/999111/download","filename":"Príloha č. 10 -JED.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084995/content/1044892/download","filename":"KZ_17_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084995/content/1044893/download","filename":"KZ_17_2020.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084995/content/1044894/download","filename":"Cena_časť 08.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085064/content/1045006/download","filename":"Zápisnica- Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085064/content/1045007/download","filename":"Zápisnica - Kontrola ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085063/content/1045005/download","filename":"Zápisnica - otváranie ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085065/content/1045010/download","filename":"Zápisnica - Vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. Marec 2020 23. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084991/content/1044884/download","filename":"KZ_13_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084991/content/1044885/download","filename":"Cena_časť 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085054/content/1044987/download","filename":"KZ_20_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085054/content/1044988/download","filename":"Cena_časť 11.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087452/content/1049879/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079671/content/1033500/download","filename":"Odôvodnenie § 57 ods.2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×