Obstarávanie

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 383 219,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 383 214,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33182200-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 368 755,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84062
Bio G s.r.o. 4 24 590,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84063
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 256 812,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84064
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 1 82 797,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84065
MEDITRADE spol. s r. o. 2 184 344,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84066
TIMED, s.r.o. 1 445 200,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84067
TIMED, s.r.o. 3 20 716,00 Neuvedené EUR 23. Október 2014 84068

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Iný dokument k zákazke 4. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 3. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 8. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 1. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Iný dokument k zákazke 3. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Ponuky uchádzačov Meditrade spol. s r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Ponuky uchádzačov Biomedica Slovakia, s.r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Iný dokument k zákazke 1. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody 5. September 2017 5. September 2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 199-2014-KZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 198-2014-RD na dodanie časti č. 2 26. Október 2018 26. Október 2018
Ponuky uchádzačov Medico Slovakia s.r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Kúpnej zmluve č. 203-2014-KZ 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 20. Marec 2014 20. Marec 2014
Iný dokument k zákazke 1. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 1. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke Príloha č. 7 - Vyhlásenie uchádzača (časti) 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 3. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke Príloha č. 6 - Vyhlásenie uchádzača vo VO 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke Príloha č. 5 - Identifikačné údaje uchádzača 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 6. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 2. časť predmetu zákazy - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 2. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 3. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 2. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 2. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 5. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 4. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 5. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 7. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 4. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 4. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 5. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 7. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 5. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 7. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 6. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 6. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 7. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 9. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 9. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 6. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 9. časť predmetu zákazky - Príloha č. 1 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 8. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 8. časť predmetu zákazky - Príloha č. 2 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 202-2014-RD na dodanie časti č. 4 23. Február 2017 23. Február 2017
Iný dokument k zákazke 8. časť predmetu zákazky - Príloha č. 4 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke 9. časť predmetu zákazky - Príloha č. 3 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Júl 2014 11. Júl 2014
Ponuky uchádzačov BioG, spol. s r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody 9. Február 2017 9. Február 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Ponuky uchádzačov Biotronik Slovensko, s.r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Október 2014 3. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. September 2015 21. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 205-2014-RD na dodanie časti č. 5 27. November 2017 27. November 2017
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 31. Október 2014 31. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 198-2014-RD na dodanie časti č. 2 27. November 2017 27. November 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Ponuky uchádzačov Meditrade spol. s r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. November 2015 16. November 2015
Ponuky uchádzačov Meditrade spol. s r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k RD č. 207-2014-RD pre časť 6 31. Marec 2017 31. Marec 2017
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO_čiastkové plnenie_043/2016_04663-VZT 3. Marec 2016 3. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 6 k Kúpnej zmluve č. 206-2014-KZ na dodanie časti č. 5 27. November 2017 27. November 2017
Ponuky uchádzačov TIMED, s.r.o. 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 212-2014-RD na dodanie časti č. 8 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie 10. Jún 2016 10. Jún 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody 9. Máj 2017 9. Máj 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 194-2014 RD na dodanie implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávnia skupiny 1 5. Máj 2017 5. Máj 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 205-2014-RD na dodanie časti č. 5 23. Február 2017 23. Február 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. November 2015 16. November 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 212-2014-RD pre časť č. 8 22. Február 2016 22. Február 2016
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávnia, čiastkové plnenie za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody 18. September 2017 18. September 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 197-2014-RD na dodanie časti č. 2 27. November 2017 27. November 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 3 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 203-2014-KZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 202-2014-RD na dodanie časti č. 4 26. Október 2018 26. Október 2018
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 207-2014-RD 15. August 2018 15. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 201-2014-RD na dodanie časti č. 4 24. Január 2018 24. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 211-2014-KZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 210-2014-RD na dodanie časti č. 7 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 208-2014-RD na dodanie časti č. 7 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 194-2014-RD na dodanie časti č. 1 24. Január 2018 24. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 194-2014-RD na dodanie časti č. 1 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 207-2014-RD na dodanie časti č. 6 2. Február 2018 2. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014
Zápisnica Zápisnica 28. Október 2014 28. Október 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Október 2014 28. Október 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Október 2014 28. Október 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Október 2014 28. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 205-2014-RD s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti č. 5 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO, čiastkové plnenie za zmluvy uzavreré na základe rámcovej dohody 22. September 2016 22. September 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 200-2014-RD na dodanie časti č. 3 2. Január 2018 2. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 206-2014-KZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 205-2014-RD na dodanie časti č. 5 23. Február 2017 23. Február 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 195-2014-RD na dodanie časti č. 2 2. Január 2018 2. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 29. Október 2014 29. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 196-2014-RD na dodanie časti č. 2 24. Január 2018 24. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 202-2014-RD na dodanie časti č. 4 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 206-2014-ČKZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 205-2014-RD s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti č. 5 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 5. November 2014 5. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. August 2015 26. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 ku Rámcovej dohode č. 200-2014-RD pre časť č. 3 24. August 2016 24. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 7 k Rámcovej dohode č. 207-2014-RD na dodanie časti č. 6 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 7 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 206-2014-KZ uzavretej na základe Rámcovej dohody č. 205-2014-RD na dodanie časti č. 5 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 212-2014-RD na dodanie časti č. 8 - implatnabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 8 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 200-2014-RD 10. Október 2017 10. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 209-2014-RD na dodanie časti č. 7 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 7 k Rámcovej dohode č. 200-2014-RD na dodanie časti č. 3 26. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k čiastkovej kúpnej zmluve č. 203-2014-KZ uzavretej na základe rámcovej dohody č. 202-2014-RD na dodanie časti č. 4 23. Február 2017 23. Február 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×