CPV kód

45233000-9

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 4 46,595,774 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 676,675 EUR
Mesto Prešov 3 7,897,374 EUR
Mesto Poprad 1 120,487 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 11 2,926,963 EUR
Obec Nimnica 1 59,166 EUR
Mesto Levoča 1 225,546 EUR
SALATÍN, s.r.o. 1 929,689 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 690,491 EUR
Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo-Urbariát Nezbudská Lúčka 1 586,219 EUR
VIA SLOVAKIA, s.r.o. 1 998,170 EUR
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 1 697,408 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 70,763,894 EUR
Obec Slopná 2 1,094,260 EUR
Obec Zubák 1 733,064 EUR
Obec Mojtín 1 95,927 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 124,583 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 2 252,885 EUR
Obec Častkovce 1 187,764 EUR
Mesto Košice 1 167,394 EUR
Mesto Dunajská Streda 4 258,853 EUR
Obec Bajany 1 1,698,000 EUR
Obec Becherov 1 1,229,990 EUR
Obec Hankovce 1 677,500 EUR
Obec Betliar 1 508,339 EUR
Obec Lúčka 1 707,500 EUR
Obec Miňovce 1 1,366,940 EUR
Obec Brezovec 1 1,874,388 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 45,265 EUR
Obec Martinček 1 375,749 EUR
Obec Drietoma 1 165,594 EUR
Obec Orechová 1 2,917,233 EUR
Obec Podskalie 2 601,494 EUR
Obec Horovce 1 83,240 EUR
Obec Záskalie 1 83,400 EUR
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 1 452,427 EUR
Obec Vrchteplá 1 89,687 EUR
Obec Hranovnica 1 192,851 EUR
Mesto Michalovce 2 4,610,466 EUR
Obec Kružlová 1 1,063,000 EUR
Obec Motešice 1 167,000 EUR
Obec Kostolec 1 74,583 EUR
Obec Dolná Breznica 1 60,416 EUR
Obec Súľov - Hradná 1 67,085 EUR
Obec Čabiny 1 2,665,000 EUR
Obec Lednica 1 52,500 EUR
Mesto Hlohovec 2 213,714 EUR
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková 3 293,445 EUR
Obec Cestice 1 2,051,770 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 829,872 EUR
Mesto Myjava 1 2,387,000 EUR
Mesto Šamorín 1 135,445 EUR
Obec Marhaň 1 2,220,000 EUR
Mesto Zvolen 1 326,403 EUR
Mesto Púchov 1 139,916 EUR
Obec Zariečie 1 82,333 EUR
Obec Pleš 1 77,774 EUR
Obec Sádočné 1 73,478 EUR
Obec Sveržov 1 976,751 EUR
Obec Kurov 1 1,441,000 EUR
Mesto Nová Dubnica 2 426,413 EUR
Obec Dolný Lieskov 1 84,300 EUR
Obec Margecany 1 882,779 EUR
Obec Svätuš 1 179,000 EUR
Obec Kolibabovce 1 347,162 EUR
Obec Nižná Jedľová 1 1,063,620 EUR
Obec Nižný Orlík 1 1,312,860 EUR
Obec Potoky 1 2,746,000 EUR
Obec Vislava 1 1,502,669 EUR
Obec Dvorianky 1 880,664 EUR
Obec Nový Ruskov 1 2,170,290 EUR
Obec Habura 1 4,134,866 EUR
Obec Livinské Opatovce 1 117,000 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 1 180,000 EUR
Obec Krčava 1 94,185 EUR
ENZA, s.r.o. 1 617,000 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 334,899 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 390,000 EUR
Obec Opatovce 1 182,713 EUR
Obec Jablonov 1 825,000 EUR
Obec Nemešany 1 742,738 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 68,222 EUR
Obec Blatnica 1 83,000 EUR
Obec Dražkovce 1 115,000 EUR
Obec Počarová 1 89,695 EUR
Obec Nižná Kamenica 1 2,080,491 EUR
Obec Tašuľa 1 973,000 EUR
Obec Čeľovce 1 3,052,623 EUR
Mesto Strážske 1 382,656 EUR
Urbárska obec  - Lesné pozemkové spoločenstvo Podielnikov Krasňany 1 169,430 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 1 378,959 EUR
Obec Bodiná 1 1,055,354 EUR
Obec Košeca 2 420,664 EUR
Obec Poráč 1 87,073 EUR
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 1 707,458 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 2 201,552 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 2 150,325 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 6 1,423,839 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 3 444,478 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 2 203,062 EUR
EUROVIA SK, a.s. 23 32,730,536 EUR
Skanska SK a.s. 3 20,614,999 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 2 676,675 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 2 1,308,648 EUR
ASFA-KDK, s.r.o. 3 172,082 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 157,999 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 1 53,236 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 301,039 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 334,899 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 3 6,159,300 EUR
Doprastav, a.s. 19 17,355,719 EUR
CESTY NITRA, a.s. 5 17,524,490 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 2 755,649 EUR
Stavoinvest - SK, s.r.o. 1 998,170 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 2 1,522,408 EUR
STRABAG s.r.o. 28 26,577,141 EUR
GMT development, s.r.o. 7 7,504,940 EUR
STROMC Slovakia, s.r.o. 1 77,774 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 82,333 EUR
COMFING, spol. s r.o. 1 119,555 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 5 9,367,491 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 3 225,305 EUR
EU-GROUP a. s. 3 3,724,219 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 2,189,348 EUR
Metrostav a.s. 1 2,679,598 EUR
MAZAD s. r. o. 1 192,851 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 526,752 EUR
Via - kom s.r.o. 1 187,764 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 1 400,000 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 2 3,096,233 EUR
VINKstav, s.r.o. 3 222,803 EUR
OAT spol. s r.o. 1 1,597,900 EUR
RENOVIA, s.r.o. 1 58,400 EUR
V + V STAVINVEST, s.r.o. 3 293,445 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 4 3,372,020 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 5 3,633,600 EUR
M - SILNICE a.s. 1 1,063,620 EUR
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 1 73,500 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 1 400,923 EUR
SLOV-VIA, s. r. o. 1 120,487 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 2,220,000 EUR
MGM, s.r.o. 1 733,064 EUR
AURIOL spol. s r.o. 1 180,000 EUR
LESOSTAV SEVER, s.r.o. 1 617,000 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 2 1,049,666 EUR
AI STAV s.r.o. 1 167,394 EUR
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 20,337,992 EUR
HOFEX spol. s r.o. 1 49,000 EUR
Naj-Stav s.r.o. 1 94,185 EUR
SAT SLOVENSKO s. r. o. 1 1,597,900 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 109,129 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 1 6,480 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Nimnica Obec Nimnica 59,166 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Bodická Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 152,591 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístup k lesnej pôde - lesná cesta PLEŠEL Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo-Urbariát Nezbudská Lúčka 697,950 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístup k lesnej pôde - lesná cesta SLATINA VIA SLOVAKIA, s.r.o. 1,370,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístup k lesnej pôde mesta Spišská Belá Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 855,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia Horského parku Generálny investor Bratislavy (GIB) 123,700 EUR 2014 Práce Nie 1
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – KATASTER BAJANY Obec Bajany 1,429,981 EUR 2015 Práce Áno 1
PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV k. ú. OBEC BECHEROV Obec Becherov 1,031,304 EUR 2015 Práce Áno 1
PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE HANKOVCE Obec Hankovce 570,350 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar Obec Betliar 428,060 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka Obec Lúčka 620,347 EUR 2015 Práce Áno 1
Miňovce – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ Obec Miňovce 1,141,538 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav v k.ú Brezovec Obec Brezovec 1,575,260 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Martinček Obec Martinček 381,400 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 v úseku Važec Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 763,267 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Podskalie Obec Podskalie 382,212 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Horovce Obec Horovce 74,522 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Záskalie Obec Záskalie 74,813 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci Obec Mojtín 72,083 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kostolec Obec Kostolec 74,583 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Dolná Breznica Obec Dolná Breznica 60,416 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia krytov v obci Súľov - Hradná Obec Súľov - Hradná 74,064 EUR 2016 Práce Áno 1
Prevencia škôd na lesných pozemkoch PSKU Šalková Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková 250,196 EUR 2016 Práce Áno 3
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Cestice Obec Cestice 1,711,945 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 453,489 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,987,820 EUR 2016 Práce Nie 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Dobšiná Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 830,750 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Kukučínova Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 157,999 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie Obec Podskalie 74,742 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC Obec Zariečie 82,333 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Sádočné Obec Sádočné 73,478 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Lednica Obec Lednica 63,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 146,050 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Poľnej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 230,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 54,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Križovatka C. I/18 – Demänovská ulica, zvýšenie bezpečnosti chodcov na vyznačených prechodoch Mesto Liptovský Mikuláš 37,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova komunikácie pred obytným blokom č. 291 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 103,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia križovatky –Gútorská cesta – Rybárska a Školská ulica Šamorín Mesto Šamorín 167,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 213,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. J. Tranovského, Poprad - Veľká Mesto Poprad 192,567 EUR 2014 Práce Nie 1
Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika Hlohovec Mesto Hlohovec 190,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,053,520 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,521,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ul. Tranovského a ul. Kuzmányho Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 249,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 45,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Spoločné zariadenia obce Margecany Obec Margecany 736,389 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná Obec Slopná 840,960 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,500,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Svätuš Obec Svätuš 151,574 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav k.ú. Kolibabovce Obec Kolibabovce 324,647 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Obec Čabiny 2,328,294 EUR 2015 Práce Áno 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,567,500 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 649,605 EUR 2015 Práce Nie 7
Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová Obec Nižná Jedľová 899,231 EUR 2015 Práce Áno 1
REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK Obec Nižný Orlík 1,105,147 EUR 2015 Práce Áno 1
Potoky – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ Obec Potoky 2,313,088 EUR 2015 Práce Áno 1
Vislava – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ Obec Vislava 1,253,568 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dvorianky Obec Dvorianky 734,959 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov Obec Nový Ruskov 1,823,476 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň Obec Marhaň 2,160,198 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia cesty II/545 a III/3505 (III/545024) Zborov-Stebnicka Huta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 407,098 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Orechová Obec Orechová 2,515,371 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Kurov Obec Kurov 1,330,205 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová Obec Kružlová 916,199 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Sveržov Obec Sveržov 822,109 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura Obec Habura 3,446,270 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Zubák Obec Zubák 655,251 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 194,885 EUR 2015 Práce Áno 1
Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 331,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty – Oščadnica ENZA, s.r.o. 644,165 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Liptovská Štiavnica Obec Liptovská Štiavnica 345,470 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Vápenicou - Bobrovec Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 642,824 EUR 2015 Práce Áno 1
Dostavba Ul. Oslobodenia, Trenčianska Turná. Obec Trenčianska Turná 45,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia cestného spojenia II/545 Chmeľová-Becherov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 276,360 EUR 2015 Práce Áno 1
Košice, dláždené kryty pozemných komunikácií Mesto Košice 250,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu komunikácií. Mesto Nová Dubnica 261,694 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce. Obec Opatovce 262,515 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba miestnej komunikácie - Cesta hrdinov, Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 176,174 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Myjava 3,934,061 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,554,800 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,266,527 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie parkovacích plôch Podzámska ul. Hlohovec Mesto Hlohovec od 70,000 do 150,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,741,326 EUR 2015 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.“ Obec Krčava 83,900 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov Obec Jablonov 741,223 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemešany Obec Nemešany 620,122 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou Obec Medzibrodie nad Oravou 74,727 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Blatnica Obec Blatnica 77,419 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,077,907 EUR 2016 Práce Nie 1
Miestne komunikácie k IBV Za dedinou I. Etapa Vetva "A" Obec Dražkovce 113,089 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Dolný Lieskov k.ú. Tŕstie Obec Dolný Lieskov 74,781 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá Obec Vrchteplá 74,983 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Počarová Obec Počarová 74,825 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná Obec Slopná 74,937 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Nižná Kamenica Obec Nižná Kamenica 1,735,109 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy vozovky rýchlostnej cesty R1 a privádzača R1A v správe SSÚR 1 Galanta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,975,280 EUR 2016 Práce Nie 1
Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 688,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa Obec Tašuľa 866,938 EUR 2015 Práce Áno 1
PPÚ Čeľovce - projekt poľných ciest Obec Čeľovce 2,544,928 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske Mesto Strážske 322,116 EUR 2015 Práce Nie 1
Prístup k lesnej pôde - lesná cesta HÚBOČ Urbárska obec  - Lesné pozemkové spoločenstvo Podielnikov Krasňany 220,926 EUR 2015 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená kniha Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,994,944 EUR 2016 Práce Nie 1
Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej kanalizácie Obec Livinské Opatovce 117,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Parkovisko sídlisko Mier - Bezručova ulica, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves 124,583 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy cementobetónových vozoviek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – SALATÍN, s.r.o. SALATÍN, s.r.o. 940,680 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Pozemkového spoločenstva urbariátu v Liptovskej Sielnici Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 384,431 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná Obec Bodiná 880,048 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,999 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32,752 EUR 2015 Práce Nie 1
R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,189,348 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200,444 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,500,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce-2.etapa Mesto Michalovce 3,832,916 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v r. 2016 Mesto Prešov 2,387,498 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov Mesto Prešov 2,950,100 EUR 2014 Práce Nie 1
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce Mesto Michalovce 777,550 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,157,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,001,263 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337,305 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24,165 EUR 2015 Práce Nie 1
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy Slovenská správa ciest 4,991,677 EUR 2015 Práce Áno 1
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty Slovenská správa ciest 20,337,992 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik Hunkovce. Slovenská správa ciest 18,586,507 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,509 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 173,753 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
IBV Častkovce – Lokalita „A“, IBV – Lokalita „A“ – pre 4 bytové domy a 48 rodinných domov, SO 02 – Komunikácie Obec Častkovce 187,764 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie nástupišťa MHD – Hraničiarska ulica Generálny investor Bratislavy (GIB) 132,802 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,070,680 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439,591 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410,130 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 406,700 EUR 2017 Práce Nie 5
Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy Obec Košeca 170,500 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 92,228 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v r. 2017 Mesto Prešov 2,559,776 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 109,129 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Pleš Obec Pleš 77,774 EUR 2017 Práce Áno 1
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária Slovenská správa ciest 2,679,598 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie. Obec Poráč 99,998 EUR 2017 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova a oporný múr, Levoča“ Mesto Levoča 432,921 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 707,458 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica Obec Hranovnica 244,051 EUR 2017 Práce Nie 1
Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba Obec Košeca 250,164 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozvoj komunikačnej siete, SO 11 – Komunikácie a chodníky Mesto Nová Dubnica 146,264 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 868,447 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,407,330 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 171,658 EUR 2017 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen emulznými technológiami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,597,900 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma Obec Drietoma 165,594 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120,772 EUR 2018 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 879,166 EUR 2018 Práce Nie 1
Miestna komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod RD Horné Motešice pri škole Obec Motešice 167,000 EUR 2018 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE Mesto Púchov 139,916 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Imatra vo Zvolene - I. etapa Mesto Zvolen 326,403 EUR 2018 Práce Nie 1
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy Mesto Liptovský Mikuláš 400,923 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš-II.etapa Mesto Liptovský Mikuláš 518,297 EUR 2018 Práce Nie 1
Doplnenie odvodnenia vozovky dialnice D1 na úseku Važec – Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 542,268 EUR 2018 Práce Nie 1
Výmena poškodených oceľových zvodidiel typ Kremsbarrier 1;2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,660 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122,346 EUR 2018 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava a SSÚR 1 Galanta emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,117,460 EUR 2018 Práce Nie 1