Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
388 577,00
Konečná suma(Bez DPH):
270 304,00
Zaplatené:
69.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Milan Kubančík 6 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77748
EUROLESY s.r.o. 4 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77749
Halgaš Forest s.r.o. 4 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77750
FORESTRA, s.r.o. 4 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77751
Louter s.r.o. 4 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77752
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 15 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77753
KÚTIK DKD s.r.o. 13 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77754
Lesné práce s.r.o. 10 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77755
Juraj Piar 14 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77756
Milan Chválik - junior 7 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77757
Leslan s.r.o. 7 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77758
Forest Service JN s.r.o. 6 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77759
DR Drevo, s.r.o. 11 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77760
Di Mihálik, s.r.o. 8 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77761
Daniel Kantor - TIMBERJEK 7 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77762
LESS & CO, s.r.o. 14 16 894,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77763

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/29/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749082/content/422387/download","filename":"CRZ 7629-2016-LSR Milan Kubančík.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/16/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749130/content/422886/download","filename":"CRZ 7668-2016-LSR LESLAN sro pdf.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Slovenská Ľupča 14. November 2016 14. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737677/content/476971/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS 02.pdf"}]
Zmluva Dohoda č. 1/ R/43/2017/15/04 o ukončení platnosti rámcovej dohody 14. Marec 2017 14. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788823/content/638982/download","filename":"2383-2017-LSR.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/26/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749106/content/422637/download","filename":"CRZ 7638-2016-LSR KÚTIK DKD sro pdf.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749150/content/422961/download","filename":"Správo o zákazke LS 02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749218/content/423454/download","filename":"CP Forest service JN s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č 1 k rámcovej dohode 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921044/content/680651/download","filename":"Dodadatok k RD LS Slovenská Ľupča.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/17/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749139/content/422956/download","filename":"CRZ 7899-2016-LSR Daniel Kantor.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749146/content/422959/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk LS 02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749187/content/423213/download","filename":"CP EUROLESY s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716234/content/529103/download","filename":"Súťažné podklady na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716234/content/529104/download","filename":"JED-formular.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/21/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749132/content/422887/download","filename":"CRZ 7673-2016-LSR FOREST SERVICE JN sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/27/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749108/content/422645/download","filename":"CRZ 7640-2016-LSR Lesné práce sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/15/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749142/content/422957/download","filename":"CRZ 7909-2016-LSR LES and Co sro.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/22/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749092/content/422433/download","filename":"CRZ 7634-2016-LSR Forestra sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/25/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749103/content/422472/download","filename":"CRZ 7637-2016-LSR KK Ťažby sro docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749183/content/423177/download","filename":"CP Milan Kubančík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749238/content/423585/download","filename":"CP Daniel Kantor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749191/content/423219/download","filename":"CP Halgaš Forest s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/24/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749115/content/422758/download","filename":"CRZ 7643-2016-LSR Juraj Piar pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749196/content/423222/download","filename":"CP Louter s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749240/content/423587/download","filename":"CP LESS and Co. s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749223/content/423533/download","filename":"CP DR DREVO s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749213/content/423390/download","filename":"CP LESLAN s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/19/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749134/content/422888/download","filename":"CRZ 7681-2016-LSR DR DREVO sro pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749194/content/423221/download","filename":"CP Forestra s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749201/content/423253/download","filename":"CP KUTIK DKD s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/30/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749128/content/422885/download","filename":"CRZ 7648-2016-LSR Milan Chválik junior pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/18/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749136/content/422889/download","filename":"CRZ 7683-2016-LSR Di Mihálik sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/23/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749090/content/422431/download","filename":"CRZ 7633-2016-LSR Halgaš Forest sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749236/content/423583/download","filename":"CP Di Mihálik s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749204/content/423343/download","filename":"CP Lesné práce s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749144/content/422958/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/20/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749088/content/422427/download","filename":"CRZ 7632-2016-LSR EUROLESY sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749198/content/423235/download","filename":"CP K.K. Ťažby s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749210/content/423378/download","filename":"CP Milan Chválik - junior.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749207/content/423372/download","filename":"CP Juraj Piar.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/28/2017/15/02 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749097/content/422450/download","filename":"CRZ 7636-2016-LSR LOUTER sro pdf.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923590/content/692114/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 02 2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749148/content/422960/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk LS 02.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×