CPV kód

71241000-9

Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 12 3 736 031 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 974 986 EUR
Mesto Žilina 1 40 400 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 2 448 161 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 39 900 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 146 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 1 864 121 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 745 030 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 374 440 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 22 080 786 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 2 259 400 EUR
Verejné prístavy, a. s. 15 1 964 790 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 2 025 000 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 259 800 EUR
KLARTEC, spol. s r.o. 1 3 021 134 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 34 800 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 1 40 400 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 6 1 973 919 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 2 297 050 EUR
HYDROCOOP, spol. s r.o. 1 146 000 EUR
TEMPEST a.s. 1 2 290 004 EUR
RISK CONSULT s.r.o. 3 213 000 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 123 357 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 8 1 904 556 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 2 581 967 EUR
CEIT, a.s. 1 39 900 EUR
Alfa 04 a.s. 2 479 890 EUR
REMING CONSULT a.s. 1 259 800 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 1 178 450 EUR
TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. 1 2 025 000 EUR
ESP Consult, s.r.o. 1 329 910 EUR
PROUNION a.s. 1 187 220 EUR
Hydrotechnika STU, s.r.o. 1 170 000 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 2 22 080 786 EUR
Qintec a.s. 1 3 021 134 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 1 329 910 EUR
AQUATIS a.s. 2 208 000 EUR
VERI - CONSULT, s.r.o. 2 100 900 EUR
Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov 4 646 000 EUR
Radvise Group, s.r.o. 2 393 490 EUR
PROENERGY, s. r. o. 3 227 400 EUR
Vodohospodářsky rozvoj a výstavba a.s. 1 150 930 EUR
Projektové služby, s.r.o. 1 187 220 EUR
DHP Conservation s.r.o. 1 384 000 EUR
Stengl Consulting, s.r.o. 3 974 986 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vytvorenie úvodnej dokumentácie potrebnej k realizácii VO na zhotoviteľa Areálu Žilinského športu. Mesto Žilina 50 000 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Analýza budúceho využitia frekvenčného pásma 700 MHz v podmienkach SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 000 29000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti Tatranskej integrovanej dopravy (TID). Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 120 370 120370.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Výskum v oblasti ergonomického zabezpečenia logistického toku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 000 40000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 000 439000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 680 139680.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky - Lučenec. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 235 348 235348.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Ružomberok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 288 400 288400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Model a metodika zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 025 000 2025000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby D1, R2, R4 Prešov - Košice - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 287 922 287922.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Optimalizácia technologického postupu výroby betónových prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením KLARTEC, spol. s r.o. 3 021 134 3021134.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - križovatka D1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 410 166410.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby rýchlostnej cesty R3 Martin - Šášovské Podhradie. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 420 217420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
I/72 Brezno - Rimavská Sobota (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 284 000 284000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov Slovenská správa ciest 328 660 328660.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa Slovenská správa ciest 464 600 464600.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA Slovenská správa ciest 417 537 417537.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 199 050 199050.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo Agentúra rozvoja vodnej dopravy 170 000 170000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
I/66 Banská Bystrica - hranica kraja, smer východ (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 329 910 329910.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 389 949 389949.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/64 Topoľčany-Nitra-Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 505 911 505911.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany - Komárno (rkm 113,40 - 0,00) Agentúra rozvoja vodnej dopravy 89 400 89400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 132 850 4132850.0 EUR 2017 Služby Áno 1
I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 184 398 184398.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Štúdia realizovateľnosti - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 259 800 259800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Podporné činnosti pre projekt DAPhNE Verejné prístavy, a. s. 54 900 54900.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele Slovenská správa ciest 581 967 581967.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Podporné činnosti pre projekt TalkNET a pre projekt DBS Gateway Region Verejné prístavy, a. s. 71 000 71000.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 150 930 150930.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 118 600 118600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 212 700 212700.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Sektorovo riadené inovácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18 047 650 18047650.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina Prešovský samosprávny kraj 146 000 146000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2 Verejné prístavy, a. s. 448 200 448200.0 EUR 2019 Služby Áno 6
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava Verejné prístavy, a. s. 646 000 646000.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 220 187220.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava Verejné prístavy, a. s. 384 000 384000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 790 000 790000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 178 450 178450.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 290 004 2290004.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 184 986 184986.0 EUR 2019 Služby Áno 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu "I/15 Vranov nad Topľou - Stročín" Slovenská správa ciest 220 211 220211.0 EUR 31. Júl 2020 3. September 2020 Áno 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-09-03 10:00:00 UTC
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj 171 900 171900.0 EUR 13. November 2019 19. December 2019 Áno 2019-11-13 00:00:00 UTC 2019-12-19 10:00:00 UTC
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 213 333 213333.33 EUR 29. Apríl 2019 28. Máj 2019 Áno 2019-04-29 00:00:00 UTC 2019-05-28 10:00:00 UTC
Štúdia toku materiálu vo farmaceutickej výrobe BIOMIN, a.s. 100 000 100000.0 EUR 6. Apríl 2018 20. Apríl 2018 Nie 2018-04-06 00:00:00 UTC 2018-04-20 12:00:00 UTC
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme BIOMIN, a.s. 220 000 220000.0 EUR 20. Apríl 2018 4. Máj 2018 Nie 2018-04-20 00:00:00 UTC 2018-05-04 12:00:00 UTC
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme BIOMIN, a.s. 220 000 220000.0 EUR 23. Máj 2018 31. Máj 2018 Nie 2018-05-23 00:00:00 UTC 2018-05-31 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×