CPV kód

71241000-9

Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 12 3 736 031 EUR
Mesto Žilina 1 40 400 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 158 157 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 39 900 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 146 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 1 864 121 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3 388 130 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 374 440 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 22 080 786 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 2 259 400 EUR
Verejné prístavy, a. s. 13 1 196 790 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 2 025 000 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 259 800 EUR
KLARTEC, spol. s r.o. 1 3 021 134 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 34 800 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 1 40 400 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 6 1 973 919 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 118 600 EUR
HYDROCOOP, spol. s r.o. 1 146 000 EUR
RISK CONSULT s.r.o. 3 213 000 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 123 357 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 8 1 904 556 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 2 581 967 EUR
CEIT, a.s. 1 39 900 EUR
Alfa 04 a.s. 2 479 890 EUR
REMING CONSULT a.s. 1 259 800 EUR
TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. 1 2 025 000 EUR
ESP Consult, s.r.o. 1 329 910 EUR
PROUNION a.s. 1 187 220 EUR
Hydrotechnika STU, s.r.o. 1 170 000 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 2 22 080 786 EUR
Qintec a.s. 1 3 021 134 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 1 329 910 EUR
AQUATIS a.s. 2 208 000 EUR
VERI - CONSULT, s.r.o. 2 100 900 EUR
Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov 4 646 000 EUR
Radvise Group, s.r.o. 1 9 490 EUR
PROENERGY, s. r. o. 3 227 400 EUR
Vodohospodářsky rozvoj a výstavba a.s. 1 150 930 EUR
Projektové služby, s.r.o. 1 187 220 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vytvorenie úvodnej dokumentácie potrebnej k realizácii VO na zhotoviteľa Areálu Žilinského športu. Mesto Žilina 50 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Analýza budúceho využitia frekvenčného pásma 700 MHz v podmienkach SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti Tatranskej integrovanej dopravy (TID). Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 120 370 EUR 2015 Služby Áno 1
Výskum v oblasti ergonomického zabezpečenia logistického toku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 680 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky - Lučenec. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 235 348 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Ružomberok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 288 400 EUR 2014 Služby Nie 1
Model a metodika zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 025 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby D1, R2, R4 Prešov - Košice - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 287 922 EUR 2014 Služby Nie 1
Optimalizácia technologického postupu výroby betónových prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením KLARTEC, spol. s r.o. 3 021 134 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - križovatka D1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 410 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby rýchlostnej cesty R3 Martin - Šášovské Podhradie. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 420 EUR 2014 Služby Nie 1
I/72 Brezno - Rimavská Sobota (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 284 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov Slovenská správa ciest 328 660 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa Slovenská správa ciest 464 600 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA Slovenská správa ciest 417 537 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 199 050 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo Agentúra rozvoja vodnej dopravy 170 000 EUR 2016 Služby Áno 1
I/66 Banská Bystrica - hranica kraja, smer východ (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 329 910 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 389 949 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/64 Topoľčany-Nitra-Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 505 911 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany - Komárno (rkm 113,40 - 0,00) Agentúra rozvoja vodnej dopravy 89 400 EUR 2017 Služby Áno 1
Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 132 850 EUR 2017 Služby Áno 1
I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 184 398 EUR 2018 Služby Áno 1
Štúdia realizovateľnosti - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 259 800 EUR 2018 Služby Áno 1
Podporné činnosti pre projekt DAPhNE Verejné prístavy, a. s. 54 900 EUR 2018 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele Slovenská správa ciest 581 967 EUR 2018 Služby Áno 1
Podporné činnosti pre projekt TalkNET a pre projekt DBS Gateway Region Verejné prístavy, a. s. 71 000 EUR 2018 Služby Áno 2
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 150 930 EUR 2018 Služby Áno 1
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 118 600 EUR 2019 Služby Áno 1
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 212 700 EUR 2019 Služby Áno 1
Sektorovo riadené inovácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18 047 650 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina Prešovský samosprávny kraj 146 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2 Verejné prístavy, a. s. 448 200 EUR 2019 Služby Áno 6
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava Verejné prístavy, a. s. 646 000 EUR 2019 Služby Áno 4
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 220 EUR 2019 Služby Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×