Obstarávanie

Servisná zmluva KaPor


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 298,00
Konečná suma(Bez DPH):
90 298,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zákazka zahŕňa zmluvu na zabezpečenie takej prevádzkovej podpory a údržby na prevádzku Katastrálneho portálu (KaPor-a), ktorá umožní registrovaným a neregistrovaným subjektom cez bežné internetové rozhranie získať údaje z KaPor-a pri dodržaní 98% cieľovej dostupnosti. Verejný obstarávateľ požaduje zapracovanie zmien požadovaných ÚGKK SR do KaPor-a. Servisná podpora a údržba Katastrálneho portálu musí umožniť registrovaným a neregistrovaným subjektom cez bežné internetové rozhranie získať údaje z Katastrálneho portálu počas 7 dní v týždni pri dosiahnutí 98% cieľovej dostupnosti portálu. Softvérová podpora - zapracovanie zmien požadovaných ÚGKK SR do Katastrálneho portálu podľa vzájomne dohodnutých podmienok bude v rozsahu vykonaných prác 100 človekohodín/10mesiacov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NESS Slovensko, a.s. 1 90 298,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2016 76618

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475259/content/357887/download","filename":"servisná zmluva ÚGKK_KAPOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475259/content/357888/download","filename":"Príloha č 1 3 4-UGKK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475259/content/357889/download","filename":"Príloha č. 2 UGKK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475253/content/171830/download","filename":"Správa o zákazke - KaPor.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti Ex Ante 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475262/content/357891/download","filename":"Oznamenie_ ex ante_8226-DES.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475244/content/171820/download","filename":"Oznámenie o výsledku - KaPor.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171791/download","filename":"Zápisnica č.1-prípravné PRK-KaPor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171792/download","filename":"Zápisnica č.2-PRK-KaPor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171793/download","filename":"Zápisnica č.3-PRK-KaPor .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171794/download","filename":"Zápisnica č.4-PRK-KaPor .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171795/download","filename":"Zápisnica č.5-PRK-KaPor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475247/content/171796/download","filename":"Zápisnica č.6-PRK-KaPor.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o začatí PRK 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/475250/content/171828/download","filename":"Oznámenie o začatí PRK-KaPor.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×