CPV kód

72000000-5

Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 19 285 870 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 552 522 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 10 376 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 87 850 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 22 326 900 EUR
Mesto Žilina 2 4 225 474 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 2 297 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 583 445 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 86 184 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 14 165 171 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 56 730 EUR
DataCentrum 10 6 502 604 EUR
DataCentrum 1 127 278 USD
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 198 000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 708 000 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 53 180 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 1 933 577 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 131 615 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 57 336 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 19 158 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 199 467 EUR
Slovak Business Agency 1 2 015 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 18 1 813 041 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 347 836 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 89 800 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 1 762 695 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 12 057 742 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8 1 189 524 EUR
Košický samosprávny kraj 2 178 056 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 810 700 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 996 287 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 891 576 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 301 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 249 000 EUR
Mesto Komárno 1 1 083 588 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 464 700 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 203 750 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 160 000 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 321 596 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11 975 633 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 79 308 EUR
Mesto Humenné 1 263 583 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 238 680 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 43 500 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 26 150 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 158 205 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 1 877 046 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 26 119 457 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 2 785 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 1 48 636 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 32 216 452 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 7 427 729 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 1 990 069 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 2 144 681 EUR
Mesto Pezinok 1 131 655 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 12 76 538 077 EUR
Public plus, spol. s r.o. 1 93 596 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 3 087 240 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 485 000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 99 860 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 14 3 653 528 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 139 240 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 625 000 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 110 500 EUR
Štátna pokladnica 1 7 589 196 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 9 036 578 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 18 703 585 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 80 864 EUR
A & A CONSULTING, s.r.o. 1 85 664 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 10 14 805 036 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 49 116 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 3 286 848 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 59 780 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 70 457 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 60 600 EUR
Allexis s. r. o. 1 67 343 EUR
TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 1 71 600 EUR
Finecon Technologies s.r.o. 1 77 980 EUR
Teplo GGE s. r. o. 5 386 873 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 4 607 770 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 158 400 EUR
Tecton, a.s. 1 33 691 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 62 0 Neuvedná
Slovenská pošta, a.s. 4 3 962 759 EUR
eustream, a.s. 1 671 135 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 2 084 400 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 8 21 691 456 EUR
Vojenský historický ústav 1 2 960 400 EUR
SPP - distribúcia, a.s. 1 31 714 152 EUR
SPP - distribúcia, a.s. 5 0 Neuvedná
IO Tech s. r. o. 1 207 300 EUR
FANCY PHARMACY, a.s. 1 296 800 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 203 000 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 32 500 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 9 000 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 140 997 EUR
Dohodnuté, s.r.o. 1 196 300 EUR
Košická aréna 1 203 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 87 850 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 3 259 460 EUR
Synergon a.s. 1 193 000 EUR
Asseco Solutions, a.s. 7 1 675 540 EUR
SAS Slovakia, s. r. o. 3 520 380 EUR
DATALAN, a.s. 5 1 384 820 EUR
AutoCont SK a.s. 6 1 693 097 EUR
EMIS, s.r.o. 1 345 500 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 1 954 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 1 083 588 EUR
Synergon, s.r.o. 1 390 445 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 20 060 EUR
COMGUARD a.s. 1 84 960 EUR
Gratex International, a.s. 2 274 178 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 1 26 150 EUR
eDevelopment s.r.o. 3 372 237 EUR
Comguard, s.r.o. 1 28 000 EUR
M KREO, s.r.o. 1 296 800 EUR
Millennium, spol. s r. o. 4 364 280 EUR
stengl a.s. 1 434 000 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 22 448 EUR
BE-SOFT a.s. 1 6 208 EUR
GOPAS SR, a.s. 2 17 140 EUR
Slovak Telekom, a.s. 3 14 296 211 EUR
VUJE, a.s. 1 160 798 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 6 32 657 136 EUR
ICOS, a.s. Košice 1 147 816 EUR
SEAL IT Services, s.r.o. 1 33 691 EUR
C.G.C., a.s. 1 176 800 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 2 109 880 EUR
SOFTIP, a. s. 8 22 836 259 EUR
SCR interactive s.r.o. 2 289 896 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 203 000 EUR
DWC Slovakia a.s. 4 2 640 067 EUR
Centraal Bureau voor de Statistiek 2 49 075 EUR
ANECT a.s. 1 40 280 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 1 080 000 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 3 1 451 536 EUR
QBSW, a.s. 1 67 343 EUR
IRIS SH, s.r.o. 1 159 744 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 3 444 530 EUR
CGI Slovakia s. r. o. 1 156 600 EUR
BSP Applications, spol. s r. o. 4 801 714 EUR
Datacomp s.r.o. 1 33 099 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 18 711 633 EUR
CORA GEO, s. r. o. 5 607 319 EUR
Citrix Systems International GmbH 1 127 278 USD
VSL Software, a.s. 1 198 000 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 18 990 EUR
BENESTRA, s. r. o. 1 43 260 EUR
IPECON, s.r.o. 3 257 081 EUR
TEMPEST a.s. 13 25 925 736 EUR
Lomtec.com a.s. 5 2 813 527 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 7 23 123 415 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 4 625 007 EUR
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 3 776 052 EUR
MeDoIT s.r.o. 1 120 000 EUR
ENSACO, s.r.o. 1 85 664 EUR
LISTERA, s.r.o. 3 515 000 EUR
BSP Solutions, a.s. 1 157 728 EUR
InterWay, s.r.o. 2 7 096 283 EUR
Beset, spol. s r.o. 1 13 798 417 EUR
Disig, a.s. 2 20 702 800 EUR
DITEC, a.s. 4 14 011 682 EUR
PosAm, spol. s r.o. 3 3 047 431 EUR
CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 1 53 180 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 2 13 846 415 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 3 5 850 999 EUR
NESS Slovensko, a.s. 7 7 126 215 EUR
TREVORIA, s.r.o. 2 596 500 EUR
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o. 2 279 312 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 20 500 EUR
TRIMEL s.r.o. 2 119 028 EUR
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 1 61 200 EUR
INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 3 164 902 EUR
GlobalTel, a.s. 1 60 600 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 2 36 500 EUR
Foundation, s.r.o. 1 56 730 EUR
TooNet, s. r. o. 1 28 384 EUR
DIMANO, a. s. 2 232 136 EUR
Digital Systems a. s. 2 505 000 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 4 1 524 668 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 1 199 750 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 1 115 467 EUR
EVOSERVIS s.r.o. 2 99 860 EUR
HOUR, spol. s r.o. 1 891 576 EUR
Jeppesen GmbH 1 28 940 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 5 20 298 939 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 3 2 481 823 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 338 494 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 1 3 077 580 EUR
SEVITECH a. s. 12 13 969 795 EUR
AXASOFT, a.s. 1 9 360 000 EUR
BSP Sizar, s. r. o. 4 656 350 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 2 5 718 823 EUR
Ericsson Slovakia spol. s r.o. 3 8 848 258 EUR
Magix, s. r. o. 1 166 100 EUR
GABEN spol. s r.o. 1 301 500 EUR
Martes s.r.o. 1 1 716 000 EUR
PRISMA European Capacity Platform Gmb 1 671 135 EUR
NUPSESO, a.s. 6 2 331 690 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 347 836 EUR
Aqist, a.s. 1 31 714 152 EUR
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 1 160 000 EUR
CRYSTAL CONSULTING s.r.o. 1 810 700 EUR
Ardaco, a.s. 1 1 320 000 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 111 872 EUR
Soimco a. s. 1 4 120 440 EUR
Lazar Consulting, s. r. o. 2 9 786 672 EUR
SAPTA, a.s. 1 158 400 EUR
Asseco Central Europe, a.s. 1 13 798 417 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Altrinia s. r. o. 2 31 028 EUR
Asphere, a.s. 1 9 000 EUR
PREFIS a.s. 1 181 632 EUR
ColosseoEAS, a.s. 1 203 000 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 89 800 EUR
Wittee, a. s. 1 933 600 EUR
flex-it, s.r.o. 1 39 083 EUR
BI services s. r. o. 1 2 297 EUR
VNET a.s. 1 89 840 EUR
1 0 Neuvedná
xPayNet, s. r. o. 1 207 300 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Amplio s.r.o. 1 82 540 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií GOEN, spol. s r.o. 73 947 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci Mesto Liptovský Mikuláš 193 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce od 51 300 do 62 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 146 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 28 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis k informačným systémom vyvinutý na platforme Mikrosoft Office Sharre Point Server Košický samosprávny kraj 123 180 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby podpory diela „Dochádzkový a prístupový systém“ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 180 100 EUR 2015 Služby Nie 1
Tvorba nového webového portálu a inovovanie IKT Public plus, spol. s r.o. 78 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Prolongácia existujúcich licencií softvéru Blaise Štatistický úrad Slovenskej republiky 24 815 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie zmien konfigurácie v rámci existujúcej sieťovej infraštruktúry NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 41 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 184 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality informačného systému mesta Mesto Dubnica nad Váhom 184 140 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky, technického dohľadu a údržby servera pre webovú stránku NBS a súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 206 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 156 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie, údržba a servis modulov SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 EUR 2014 Služby Nie 1
ISS - údržba a servis pre Mesto Pezinok Mesto Pezinok 160 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora licencií Websense Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 85 200 EUR 2014 Služby Nie 1
CITRIX DataCentrum 106 500 USD 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie technologického systému na vývoj webových Java aplikácií pre ďalší rozvoj Akademického informačného systému AIS2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pripojenie na Internet Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 82 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pravidelná profylaxia, softvérových prostriedkov na podporu rozhodovania HŠ ÚJD SR a príprava a realizácia tréningových kurzov pre členov odborných skupín HŠ ÚJD SR. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 120 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie informačného systému AOTS a videoportálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 200 EUR 2014 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie APV SPIN pre Úrad ŽSK Žilinský samosprávny kraj 74 200 EUR 2014 Služby Nie 1
Inovácie a vlastné produkty s podporou zavádzania progresívnych IKT technológií GRADIENT ECM s. r. o. 81 315 EUR 2014 Služby Áno 1
Inovácia IKT v spoločnosti A & A CONSULTING, s.r.o. A & A CONSULTING, s.r.o. 71 800 EUR 2014 Služby Áno 1
Softvérové služby k projektom Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 62 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Technicke zabezpecenie externej casti maturitnej skusky a pilotnych testovani na strednych skolach pre skolsky rok 2014/2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 133 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 116 269 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora Oracle DataCentrum 150 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory pre VMware View NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 26 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie informačných systémov Mestská časť Bratislava - Rača 9 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Licencie k SW modulom bezpečnostne - technického systému BTS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 173 EUR 2015 Služby Nie 1
Implementačné, konzultačné a programátorské služby pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 204 800 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka centrálnych informačných systémov -Portál vysokých škôl a Elektronická prihláška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 149 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Softvérový balík DLHOPIS, o.c.p., a.s. 85 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií Oracle Database vrátane podpory Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 58 714 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ BA Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 61 300 EUR 2015 Služby Áno 1
Vybudovanie prístupového bodu v súvise so zmenou architektúry a administrátorského pracoviska serverovne GP SR Generálna prokuratúra SR 34 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Knižnično - informačný systém Advanced Rapid Library 21 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 200 EUR 2015 Služby Nie 1
Citrix DataCentrum 128 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie a úpravy informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 950 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 145 880 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb produktovej podpory E-spis Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Čunovo. Mestská časť Bratislava - Čunovo od 48 300 do 49 250 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionalít UPVS z požiadaviek z projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (eDOV) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 79 920 EUR 2015 Služby Áno 1
Licencie na používanie programového vybavenia ASPI Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 448 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mesta pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 70 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Integrácia IS MČ DNV na IIS BA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 37 065 EUR 2015 Služby Áno 1
Geografický informačný systém Bratislavský samosprávny kraj 82 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Lamač Mestská časť Bratislava - Lamač od 59 551 do 62 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Inovácie v konzultingových aktivitách - rozvoj webovej stránky a zavedenie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) Allexis s. r. o. 70 893 EUR 2015 Služby Áno 1
Predĺženie servisnej podpory pre VPN SSL zariadenia NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licenčnej údržby, servisu a podpory prevádzky IS NUNTIO DLHOPIS, o.c.p., a.s. 15 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS RATING a IS SEPA PRED/POST Processing Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 35 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj IS ŠFRB Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 120 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby podpory IBM System Storage SAN SVC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 62 431 EUR 2015 Služby Nie 1
Zavedenie nových IKT do spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch. TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 72 350 EUR 2015 Služby Áno 1
Moderná IKT infraštruktúra Finecon Technologies s.r.o. 78 940 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie licencií aplikácie BLAISE Štatistický úrad Slovenskej republiky 24 260 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory,údržby,rozvoja a úprav pre "Štátny informačný systém úradov verejného zdravotníctva -ISÚVZ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 122 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory,údržby,úprav a rozvoja -Epidemiologického informačného systému EPIS Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 120 992 EUR 2015 Služby Nie 1
WEB PORTÁL Tecton, a.s. 34 522 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexný nástroj pre elektronickú komunikáciu v procesoch verejného obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátové view pre synchronizáciu údajov Generálna prokuratúra SR 2 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN pre spracovanie ekonomických činností TTSK Trnavský samosprávny kraj 195 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie pravidelných aktualizácií, technickej a metodickej podpory informačného systému samosprávy Mesto Žiar nad Hronom 131 837 EUR 2015 Služby Nie 1
Register e-VUC-RZplus Košický samosprávny kraj 25 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade Aplikačného vybavenia CC3 komplexného nemocnično informačného systému Inštalácia APV LeIS NRSYS Pharmacy Inštalácia APV SvaLZ CGMS4M Inštalácia APV SvaLZ CGMCLCC Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 65 370 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Rusovce Mestská časť Bratislava - Rusovce od 59 300 do 61 800 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie licencie medicínskeho softvéru PROMIS Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 800 EUR 2015 Služby Nie 1
Správa systému DMS CZ/SK (Dealer Management system CZ/SK) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 199 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby e-VÚC RZplus Prešovský samosprávny kraj 100 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 134 588 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby Softvérového balíka - IS Zberných miest slúžiaceho na elektronizáciu úkonov pre spracovanie objednávok zaznamenaných na z DLHOPIS, o.c.p., a.s. 195 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Objednávka č. AA-765-27/2014-OOVM na aktualizáciu zmenovej služby pre územie mimo SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 940 EUR 2014 Služby Nie 1
IS-verejné obstarávanie, rozšírenie produktov Active Procurement Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 300 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Ružinov pre prepojenie na IIS Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Ružinov 54 300 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS Národné centrum zdravotníckych informácií 9 634 799 EUR 2015 Služby Nie 2
Rozvoj programového vybavenia IS VDS, EDD a Symoza, ich údržba a podpora prevádzky. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 077 580 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory ORACLE Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 295 995 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR (ESO II) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina. Mesto Žilina 1 800 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb k zlučovaniu databáz a úprav APV SOFTIP PROFIT spojených s optimalizáciou procesov ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 032 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT Generálna prokuratúra SR 332 127 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja Integrovaného informačného systému PSK Prešovský samosprávny kraj 1 832 777 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a údržby Dátového centra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 124 877 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva pre rok 2016 Národné centrum zdravotníckych informácií 399 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba APV na obdobie od 01-2016 do 12-2017 (aplikačný servis) pre ISZI Národné centrum zdravotníckych informácií 949 428 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačný systém VŠC DUKLA Banská Bystrica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcich integrovaných informačných služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o údržbe software č. 2016/813 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 180 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora aplikačbných modulov integrovaného informačného systému (IIS) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka licencií a údržba SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 990 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie a úpravy personálno-ekonomického systému SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 225 168 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačný systém „Elektronický preukaz poistenca“ (IS EPP). Národné centrum zdravotníckych informácií 17 813 500 EUR 2016 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 143 860 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle 2016 Pôdohospodárska platobná agentúra 209 704 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 055 240 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 256 996 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC Slovenská správa ciest 345 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Modulárne rozšírenie IS MCS o Univerzálneho mobilného klienta (ICS - 506-2014) Slovenská správa ciest 1 207 022 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality modulov Podvojné účtovníctvo, Evidencia majetku a personálno - ekonomického informačného systému SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 209 070 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory SW GE Smallworld Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 166 100 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory softvérových produktov pre IS ŠP. DataCentrum 1 657 400 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support Bratislavský samosprávny kraj 1 080 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora a rozšírenie centra výskumu v doprave „CVD PLUS Technická univerzita v Košiciach 301 500 EUR 2014 Služby Áno 1
Budovanie povodňového a varovného predpovedného systému. Slovenský hydrometeorologický ústav 11 975 633 EUR 2014 Služby Áno 1
Zavedenie systému ETRS Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 229 536 EUR 2014 Služby Áno 1
Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ) DataCentrum 400 900 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality Portálu finančnej správy Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 027 156 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (EVO) Hlavné mesto SR Bratislava 3 121 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno Mesto Komárno 1 083 588 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie, údržba a servis modulov informačného systému SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 173 694 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Národné centrum zdravotníckych informácií 1 439 452 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava projektu eHealth a eSO1 súvisiaca s prepojením projektu JURZ a eSO1 Národné centrum zdravotníckych informácií 1 199 978 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby systému EVO Úrad pre verejné obstarávanie 564 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina Mesto Žilina 2 605 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stabilizačné a konsolidačné opatrenia IS APOnet Slovenská pošta, a.s. 841 620 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoj diela - Informačný systém zdravotníckych informácií Národné centrum zdravotníckych informácií 273 760 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra DataCentrum 629 495 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory softvérových produktov na obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 DataCentrum 893 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JPV, APV OAS, APV CDS a APV ePortal. Sociálna poisťovňa, ústredie 1 920 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA eustream, a.s. 671 135 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií systému centrálnej elektronickej registratúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 224 600 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 249 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 958 998 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 5-2016 a Testovanie 9-2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 525 052 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre informačný systém APONET- modul zmena adresy a elektronizácia vybraných služieb Slovenská pošta, a.s. 785 906 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava a rozšírenie funkcionality IS APV SOFTIP PROFIT Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 166 025 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2015/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 134 905 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 5-2015 a Testovanie 9-2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 520 657 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ, IS KEGA a Mobility online. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 447 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie informačného systému pre Riadenie logistickej siete Slovenská pošta, a.s. 1 716 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby IS Helios Green Rozhlas a televízia Slovenska 347 836 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 31 714 152 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie, dodávka a implementácia modulu elektronického dovozu (eDovoz) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 485 970 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie IS APONET, automatizácia dodaja a elektronizácia vybraných služieb Slovenská pošta, a.s. 619 233 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexný informačný systém s portálovým rozhraním na poskytovanie expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP Slovak Business Agency 2 015 000 EUR 2015 Služby Áno 1
SW na správu a evidenciu verejných obstarávaní SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 221 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia výskumu VHÚ Vojenský historický ústav 2 960 400 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 154 823 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova služieb technickej podpory pre licencie Oracle. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 338 494 EUR 2014 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 9-2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 248 135 EUR 2014 Služby Nie 1
Register priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 487 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Národný systém dopravných informácií – NSDI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 171 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora, zmeny a rozvoj APV SPIN/iSPIN Bratislavský samosprávny kraj 699 734 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora prevádzky registračných autorít a poskytovanie certifikačných služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 775 659 EUR 2015 Služby Nie 1
Systémová údržba modulov a ich doplnkov dodaných spoločnosťou HOUR, spol. s r.o. verejnému obstarávateľovi Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 891 576 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných servisných služieb technickej údržby a podpory systému „Informačný systém EUCARIS“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 744 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej údržby a podpory systému STAFO Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Upgrade systému podpory a riadenia IZS - CoordCom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 808 458 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory ORACLE 2016 Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 249 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Humenné Mesto Humenné 263 583 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami Trenčiansky samosprávny kraj 810 700 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie servisných služieb a služieb podpory softvérových produktov Ardaco QSign Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 320 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) Sociálna poisťovňa, ústredie 865 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb rozvoja diela Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva Národné centrum zdravotníckych informácií 3 499 576 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná zmluva typu SLA na informačný systém SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná zmluva KaPor Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980 000 EUR 2015 Služby Nie 2
Rozvojové služby ZB GIS Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 130 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podporné servisné služby ESKN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 352 760 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS IACS Pôdohospodárska platobná agentúra 9 360 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS AGIS Pôdohospodárska platobná agentúra 4 893 336 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS AGIS Pôdohospodárska platobná agentúra 4 893 336 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie licencie a podpory SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 081 823 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 158 400 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách (2017-2021) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 800 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad 18 687 800 EUR 2017 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2017/2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 145 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS Pôdohospodárska platobná agentúra 121 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj IS EVO Úrad pre verejné obstarávanie 1 520 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci II.etapa a Poskytovanie podpory a zabezpečenie prevádzky pre dodané riešenie Mesto Liptovský Mikuláš 398 984 EUR 2017 Služby Nie 1
Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu Generálna prokuratúra SR 489 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS Národné centrum zdravotníckych informácií 13 798 417 EUR 2017 Služby Nie 1
Informačný systém odpadového hospodárstva I Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 749 958 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 181 488 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Štátneho informačného systému úradov verejného zdravotníctva ISÚVZ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 182 790 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 473 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS na rok 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra 199 540 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 420 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 25
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 685 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 2
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 134 449 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava personalizačného zariadenia Datacard® PB6500 a s tým súvisiaca zmena zdrojového kódu Personalizačného systému MV SR - II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 166 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky FANCY PHARMACY, a.s. 332 083 EUR 2018 Služby Áno 1
Servisná zmluva na informačný systém SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 525 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 11
Transformácia komplexného informačného systému a modulov. Slovenská akadémia vied (SAV) 485 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 120 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 833 333 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Služby podpory prevádzky DataCentrum 2 518 920 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 600 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2018/2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 388 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 1 814 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2018/2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 215 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP Štátna pokladnica 7 589 196 EUR 2018 Služby Nie 1
Vývoj aplikačného softvéru a jeho implementácia pre optimálne a efektívne riadenie rozvodov CZT v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 995. Teplo GGE s. r. o. 134 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory a produktovej údržby ekonomického informačného systému Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 305 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS MIDDLEWARE a IS SEPA PRED/POST Processing Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 470 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv 313 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcej softvérovej inftraštruktúry o školskú učebňu nemocničného informačného systému MEDEA, FONS, Openlims vrátane nevyhnutného technického a aplikačného vybavenia. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 32 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prepožičania licencií, rozšírenie a predĺženie podpory softvéru spoločnosti Microsoft obsiahnutých v zmluve Open Value Subscription pre Education Solutions Akadémia Policajného zboru v Bratislave 50 557 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom, nákup licencií a služby s tým spojené Akadémia Policajného zboru v Bratislave 70 557 EUR 2016 Služby Nie 1
REALIZÁCIA NADSTAVIEB K REPORTINGU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s poskytnutím a využívaním programového vybavenia pre poskytovateľov sociálnych služieb "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 11 543 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre SW produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 73 490 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 79 123 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre Cisco 3750-48P-S a sieťový modul C3KX-NM-1G Slovenská agentúra životného prostredia 3 075 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie služieb aktualizácie pre serverové licencie a používateľské licencie systému Wallstreet Suite NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 181 636 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií Red Hat pre projekt IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Kurz Solaris 10 OS Part 2 Ed (SA-202-S10) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 990 EUR 2016 Služby Nie 1
OPTIMALIZÁCIA PROCESOV RIS A DÁTOVÝCH TOKOV PACS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 200 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 66 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora Cisco zariadení Slovenská agentúra životného prostredia 284 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné e-mailové riešenie Slovenská agentúra životného prostredia 33 026 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (Red Hat) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 22 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (VMware) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 76 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Registrácia domény, biznis hosting, virtuálny server a správa serverov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 297 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 28 749 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 138 562 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie implementačnej a konzultačnej podpory pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby podpory technológií Microsoft Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 207 990 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 8 820 EUR 2017 Služby Nie 1
Hardvérová a softvérová podpora DataCentrum 22 945 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 65 929 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29 289 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybudovanie pred-produkčného prostredia centrálneho IS Generálna prokuratúra SR 161 465 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Obstaranie softvérového nástroja IO Tech s. r. o. 207 300 EUR 2018 Služby Áno 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 747 680 EUR 2018 Služby Nie 1
Kurz Solaris Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6 950 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a údržba ekonomického softvéru Slovenský metrologický ústav 110 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 089 040 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 10
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 46 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 56 280 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia informačného systému, zvukovej a svetelnej video réžie, video rozhodca a s tým súvisiaca obnova komponentov na hlavnej video kocke nad hracou plochou Košická aréna 203 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis kamerových systémov pre medzinárodné letiská Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 933 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexný nástroj pre elektronickú komunikáciu v procesoch verejného obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 190 871 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 2
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o. Dohodnuté, s.r.o. 199 250 EUR 2019 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2019/2020 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Licencie MS Soft. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 55 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework a zabezpečenie servisnej podpory pre SAS produkty pre rok 2019 Pôdohospodárska platobná agentúra 199 540 EUR 2019 Služby Nie 1
Služba na ochranu pred útokmi DDoS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 89 840 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 10
Rozšírenie Check point riešenia o 5800 NGTP Appliance Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 880 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 179 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade a servis systému podpory a riadenia IZS - CoordCom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 839 800 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY PRE CENTRÁLNY REGISTER ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 261 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby definovaných softvérových komponentov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 120 440 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Konzultačné a implementačné služby pre VMware produkty. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 189 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla Teplo GGE s. r. o. 133 965 EUR 2019 Služby Áno 2
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica Teplo GGE s. r. o. 136 828 EUR 2019 Služby Áno 2
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2019/2020 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 382 273 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×