Obstarávanie

Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
699 853,00
Konečná suma(Bez DPH):
696 827,00
Zaplatené:
99.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania sú rekonštrukčné práce na objekte DDaDSS Senium, Blok A na ul. Jilemnického 48, v Banskej Bystrici.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 3 31 666,00 Neuvedené EUR 29. September 2016 55123
SAROUTE, s.r.o. 3 535 000,00 Neuvedené EUR 29. September 2016 55124
VERÓNY OaS s.r.o. 2 130 161,00 Neuvedené EUR 28. September 2016 55125

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725433/content/422602/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia senium Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnicao vyhodnotení ponúk 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725436/content/422606/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia Ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725431/content/422592/download","filename":"zápisnica otváranie Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica - Časť 2 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900440/content/702027/download","filename":"skutočne uhradené č.2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Stavebná časť 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725366/content/422451/download","filename":"zmluva o dielo - stavebné práce.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725406/content/422511/download","filename":"Správa o zákazke SSENIUM.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Júl 2016 22. Júl 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady: "Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica" 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673596/content/424891/download","filename":"SP Rekonštrukcia Senium.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.23/16 7. November 2017 7. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo - Búracie práce 14. Október 2016 14. Október 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok k zmluve o dielo č.21/16 7. November 2017 7. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423257/download","filename":"1_ident_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423258/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423259/download","filename":"2_01_bur_prac_kryci_list_suhrn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423260/download","filename":"2_vyhl_form_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423261/download","filename":"3_01_bur_prac_rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423262/download","filename":"4_1_vyjadr_bank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423263/download","filename":"4_2_cest_vyhl_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423264/download","filename":"4_3_prislub_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423265/download","filename":"5_1_zoznam_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423266/download","filename":"5_2_referencie_zozn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423267/download","filename":"5_3_Osvedcenie_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423268/download","filename":"5_4_Zivotopis_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423269/download","filename":"5_5_cest_vyhl_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423270/download","filename":"5_ZoD_s_cenami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423271/download","filename":"6_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423272/download","filename":"6_ZoD_bez_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423273/download","filename":"7_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423274/download","filename":"7_vyhl_subd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423275/download","filename":"8_doklad_uhrada_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423276/download","filename":"8_Harmon_1_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423277/download","filename":"KLR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423278/download","filename":"obsah_ponuky_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423279/download","filename":"obsah_ponuky_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423280/download","filename":"rekapitulácia rozpočtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423281/download","filename":"spriev_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423282/download","filename":"1_ident_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423283/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423284/download","filename":"2_02_Stav_cast_kryci_list_suhrn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423285/download","filename":"2_vyhl_form_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423286/download","filename":"3_1_cest_vyhl_zapis_zozn_hosp_subj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423287/download","filename":"3_02_Stav_cast_rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423288/download","filename":"3_2_zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423289/download","filename":"4_1_vyjadr_bank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423290/download","filename":"4_02_01_DR_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423291/download","filename":"4_02_01_ELE_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423292/download","filename":"4_02_01_STA_NVS_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423293/download","filename":"4_02_01_UK_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423294/download","filename":"4_02_01_VZT_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423295/download","filename":"4_02_01_ZTI_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423296/download","filename":"4_02_Stav_cast_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423297/download","filename":"4_2_cest_vyhl_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423298/download","filename":"4_3_prislub_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423299/download","filename":"5_1_zoznam_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423300/download","filename":"5_3_Osvedcenie_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423301/download","filename":"5_4_Zivotopis_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423302/download","filename":"5_5_cest_vyhl_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423303/download","filename":"6_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423304/download","filename":"7_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423305/download","filename":"7_vyhl_subd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423306/download","filename":"8_doklad_uhrada_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423307/download","filename":"8_Harmon_2_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423308/download","filename":"KLR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423309/download","filename":"obsah_ponuky_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423310/download","filename":"obsah_ponuky_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423311/download","filename":"rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423312/download","filename":"spriev_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423313/download","filename":"1_ident_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423314/download","filename":"2_vyhl_form_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423315/download","filename":"3_1_cest_vyhl_zapis_zozn_hosp_subj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423316/download","filename":"3_2_zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423317/download","filename":"4_1_vyjadr_bank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423318/download","filename":"4_2_cest_vyhl_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423319/download","filename":"4_3_prislub_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423320/download","filename":"5_1_zoznam_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423321/download","filename":"5_2_referencie_zozn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423322/download","filename":"5_3_Osvedcenie_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423323/download","filename":"5_4_Zivotopis_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423324/download","filename":"5_5_cest_vyhl_stavbyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423325/download","filename":"6_ZoD_bez_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423326/download","filename":"7_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423327/download","filename":"8_doklad_uhrada_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423328/download","filename":"obsah_ponuky_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423329/download","filename":"spriev_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423330/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423331/download","filename":"2_03_stolar_podlahy_kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423332/download","filename":"3_03_stolar_podlahy_rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423333/download","filename":"4_03_stolar_podlahy_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423334/download","filename":"5_ZoD_s_cenami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423335/download","filename":"6_supis_zm_zml_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423336/download","filename":"7_vyhl_subd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423337/download","filename":"8_Harmon_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423338/download","filename":"obsah_ponuky_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423339/download","filename":"KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725588/content/423340/download","filename":"rek.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.23/16 7. November 2017 7. November 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica - Časť 1 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898807/content/696315/download","filename":"skutočne uhradené č.1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica - Časť 3 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900442/content/702029/download","filename":"skutočne uhradené č.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423632/download","filename":"Harmonogram Saroute Senium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423633/download","filename":"KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423634/download","filename":"Rek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423635/download","filename":"scan 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423636/download","filename":"Scan_kritéria_časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423637/download","filename":"Harmonogram Saroute Senium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423638/download","filename":"kl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423639/download","filename":"rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423640/download","filename":"Scan_časť2_ponuka_hotovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725676/content/423641/download","filename":"Scan_kriteria_casť2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyjadrenie k žiadosti o nápravu 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678220/content/452316/download","filename":"Vyjadrenie ŽoN Rekonštrukcia Bloku A objektku DD a DSS Senium BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678220/content/452317/download","filename":"SP Rekonštrukcia Senium Opravené.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.23/16 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898763/content/696078/download","filename":"Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23 16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422828/download","filename":"Časť1_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422829/download","filename":"Časť1_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422830/download","filename":"Časť2_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422831/download","filename":"Časť2_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422832/download","filename":"Časť3_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725582/content/422833/download","filename":"Časť3_ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2016 30. Jún 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo - Stavebná časť 14. Október 2016 14. Október 2016 []
Zmluva Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.23/16 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898769/content/696084/download","filename":"Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23 16 bvp.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Stolárske práce a podlahy 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725381/content/422474/download","filename":"zmluva o dielo - stolárske a podlahy.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Búracie práce 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725358/content/422405/download","filename":"zmluva o dielo - búracie práce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Október 2016 17. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726391/content/425994/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK, VRÁTANE PORADIA UCHÁDZAČOV PODĽA § 55 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamovacia povinnosť § 166 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703066/content/434395/download","filename":"OZP.pdf"}]
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo č.21/16 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898759/content/695993/download","filename":"dodatok č. 1 k zmluve 21.16.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo - Stolárske práce a podlahy 14. Október 2016 14. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676545/content/439430/download","filename":"vysvetlenie Rekonštrukcia Bloku A objektku DD a DSS Senium BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676545/content/439431/download","filename":"01_000_01_Technická správa pavilón A.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×