Obstarávanie

Oprava oporných múrov a obnova odvodňovacích zariadení na ceste III/01175 Terchová - Vrátna dolina po mimoriadnej udalosti - povodni


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
908 396,00
Konečná suma(Bez DPH):
742 500,00
Zaplatené:
81.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava oporných múrov a obnova odvodňovacích zariadení na ceste III/01175 Terchová - Vrátna dolina po mimoriadnej udalosti - povodni. 1. Oporný múr v km 1,211 do 1,355. 2. Oporný múr v km 1,596 do 1,626. 3. Oporný múr v km 1,685 do 1,795. 4. Oporný múr v km 5,658 do 5,694. 5. Oporný múr v km 5,805 do 5,816. 6. Odvodňovacie zariadenia - priepusty v km 1,705; 4,688; 4,906; 5,110; 5,269; 5,450; 5,791.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HASTRA s.r.o. 12 891 000,00 20% EUR 18. Máj 2015 52369

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 42/2015 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3725/content/1959/download","filename":"FA-Hastra-Terchová.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3713/content/1461/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie-odpovede.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3713/content/1462/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie-odpovede2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1949/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1950/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1951/download","filename":"Príloha 2-hodn.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1952/download","filename":"Príloha 2-Celkové úvodné hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1953/download","filename":"Príloha 3 po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1954/download","filename":"Príloha 4- po EA po postupe podľa § 44.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3722/content/1955/download","filename":"protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komise_3779733958.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3734/content/1435/download","filename":"Súpis vykonaných prác2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HANT BA DS, a.s. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3701/content/1759/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3701/content/1760/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 42/2015 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3731/content/1333/download","filename":"FA-Hastra-Terchová2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GFCH spol. s r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3683/content/1944/download","filename":"ostatne - Terchova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3683/content/1945/download","filename":"kriteria - Terchova.PDF"}]
Ponuky uchádzačov DOSA Slovakia, s.r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3686/content/2012/download","filename":"Ponuka DOSA Slovakia, s.r.o., Cast KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3686/content/2013/download","filename":"Ponuka DOSA Slovakia, s.r.o., Casť OSTATNE - 1. cast (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3686/content/2014/download","filename":"Ponuka DOSA Slovakia, s.r.o., Casť OSTATNE - 2. cast.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3737/content/1541/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie-odpovede3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVBY MOSTOM, a.s. 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3719/content/1761/download","filename":"ostatne terchova_20150203180400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3719/content/1762/download","filename":"Kriteria-SMS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3692/content/1296/download","filename":"Ostatne_ZSK_Mury_Vratna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3692/content/1297/download","filename":"Kriteria_ZSK_Mury_Vratna.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3716/content/1698/download","filename":"KRITÉRIÁ-kópia ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3716/content/1699/download","filename":"OSTATNÉ-kópia ponuky-strana 0-53.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3716/content/1700/download","filename":"OSTATNÉ-kópia ponuky-strana 54-98.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Máj 2015 20. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3704/content/1836/download","filename":"Scan ponuky HASTRA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3740/content/1609/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3695/content/1489/download","filename":"cast_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3695/content/1490/download","filename":"cast_kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3728/content/1232/download","filename":"Súpis vykonaných prác.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skládky a odpady, s.r.o. 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3710/content/1216/download","filename":"Kópia ponuky PDF.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3749/content/1437/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3749/content/1438/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3749/content/1439/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"}]
Ponuky uchádzačov TUBAU, a.s. 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3707/content/1867/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3707/content/1868/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1905/download","filename":"SP-OM+odvod.zar.-Terchova-Vratna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1906/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1907/download","filename":"1. OM 1,211-1,355.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1908/download","filename":"2. OM 1,596-1,626.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1909/download","filename":"3. OM 1,685-1,795.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1910/download","filename":"4. OM 5,658-5,694.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1911/download","filename":"5. OM 5,805-5,816.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3680/content/1912/download","filename":"6. Odvod.zariadenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3698/content/1693/download","filename":"Terchová - Vrátna - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3698/content/1694/download","filename":"Terchová- Vrátna -kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3689/content/2045/download","filename":"ponuka ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3689/content/2046/download","filename":"ponuka kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3755/content/52/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3743/content/1669/download","filename":"42-2015-HASTRA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3752/content/20/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×