CPV kód

45233162-2

Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 697 409 EUR
Obec Horná Súča 1 879 332 EUR
Obec Čierny Balog 1 311 625 EUR
Mesto Prešov 2 232 156 EUR
Mesto Poprad 1 688 168 EUR
Mesto Bardejov 3 1 703 643 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 889 448 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 251 229 EUR
Mesto Levoča 1 298 298 EUR
Mesto Trnava 2 369 544 EUR
Mesto Martin 3 1 794 749 EUR
Mesto Topoľčany 1 1 516 000 EUR
Mesto Nitra 4 1 756 988 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 186 763 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 342 760 EUR
Obec Rovinka 1 224 887 EUR
Obec Most pri Bratislave 1 255 927 EUR
Košický samosprávny kraj 1 369 510 EUR
Mesto Piešťany 1 408 085 EUR
Mesto Lipany 1 264 774 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 599 395 EUR
Mesto Trstená 10 1 865 612 EUR
Mesto Košice 1 197 637 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 350 571 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 652 259 EUR
Mesto Holíč 1 296 059 EUR
Mesto Senec 1 59 596 EUR
Mesto Michalovce 3 395 396 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 224 251 EUR
Obec Klin 1 393 273 EUR
Mesto Galanta 1 487 144 EUR
Mesto Kežmarok 3 1 035 292 EUR
Obec Oravská Lesná 1 267 890 EUR
Obec Bernolákovo 1 774 780 EUR
Mesto Myjava 1 272 757 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 335 584 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 342 989 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 509 007 EUR
Obec Kochanovce 1 40 650 EUR
Regionálne združenie obcí Dubová 1 91 927 EUR
Obec Hamuliakovo 1 372 086 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 702 890 EUR
Obec Jakubovany 1 149 825 EUR
Obec Opatovce 1 232 606 EUR
Mikroregión Warkun, v maďarskom jazyku - Warkun Kistérség, v anglickom jazyku: Microregión Warkun 1 318 952 EUR
Združenie obcí Medzičilizia 1 202 200 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 86 378 EUR
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 1 635 586 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 1 239 148 EUR
Obec Rimavské Janovce 1 225 559 EUR
Náš Región - Podpoľanie 1 699 552 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 1 335 584 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 10 2 676 076 EUR
EUROVIA SK, a.s. 6 1 866 367 EUR
Skanska SK a.s. 2 304 023 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 305 833 EUR
CS, s.r.o. 2 246 359 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 3 129 076 EUR
Doprastav, a.s. 2 2 314 915 EUR
CSM - STAV s.r.o. 1 191 017 EUR
CESTY NITRA, a.s. 4 1 346 337 EUR
STRABAG s.r.o. 8 3 120 140 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 652 259 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 82 556 EUR
BALA, a.s. 1 372 086 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 4 2 262 007 EUR
MARKO GAS s.r.o. 1 62 559 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 1 202 200 EUR
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 1 597 324 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 53 333 EUR
Dunstav D.S., s.r.o. 2 954 538 EUR
Sayrus s.r.o. 1 225 559 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 251 229 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 597 324 EUR
Merate s.r.o. 1 539 119 EUR
Stanislav Žibek - stavebná firma 1 267 890 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 1 51 689 EUR
(Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Liesek) 1 44 927 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 4 1 007 109 EUR
TOPSTAV s.r.o. 1 40 650 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 702 890 EUR
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 1 197 637 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 1 408 085 EUR
JM - AGRO STAVBY, s.r.o. 1 699 552 EUR
VIAKORP, s.r.o. 1 311 625 EUR
PEMAL, s.r.o. 1 232 606 EUR
STAVECH, s. r. o. 2 204 379 EUR
BENETA s.r.o. 1 342 989 EUR
DINIS, s.r.o. 1 298 298 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 619 000 EUR 2014 Práce Áno 1
Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená Mesto Trstená 926 177 EUR 2014 Práce Áno 5
Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská- Dulovo námestie, zmena organizácie dopravy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 114 145 EUR 2014 Práce Nie 1
Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave Mesto Trnava 117 108 EUR 2016 Práce Nie 1
Cyklotrasa „Podunajské Biskupice (Železničná stanica)- Trojičné námestie (Oremburská)“ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 62 559 EUR 2016 Práce Nie 1
Cyklistický chodník Čachtice - Častkovce - Podolie. Regionálne združenie obcí Dubová 110 313 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia cyklistickej trasy v Hamuliakove Obec Hamuliakovo 372 103 EUR 2014 Práce Áno 1
Cyklistická cesta - Bratislavská ul., Senec Mesto Senec 74 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu. Mesto Kežmarok 143 229 EUR 2014 Práce Áno 1
Cyklochodník Šváby - II. etapa Mesto Prešov 118 652 EUR 2014 Práce Nie 1
Cyklotrasa Pribinova – 2. časť, úsek SND – Most Apollo Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 86 898 EUR 2014 Práce Nie 1
Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku Obec Oravská Lesná 300 866 EUR 2014 Práce Áno 1
Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu Mesto Trstená 132 224 EUR 2015 Práce Áno 4
Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Mikroregión Warkun Mikroregión Warkun, v maďarskom jazyku - Warkun Kistérség, v anglickom jazyku: Microregión Warkun 320 455 EUR 2015 Práce Áno 1
Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Združenie obcí Medzičilizia Združenie obcí Medzičilizia 228 412 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji – mohyla Obec Ivanka pri Dunaji 291 282 EUR 2015 Práce Áno 1
Cyklocesta Rovinka Obec Rovinka 291 557 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cyklocesty Myjava, časť Turá Lúka Mesto Myjava 327 309 EUR 2016 Práce Áno 1
Cyklotrasa Šúrsky okruh Obec Chorvátsky Grob 116 483 EUR 2016 Práce Nie 1
„Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati – Madaras / I. úsek trasy: Pri Vyšnej hati – Gorkého ulica“ Mesto Spišská Nová Ves 599 395 EUR 2016 Práce Nie 1
Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava Mesto Trnava 432 597 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Jakubovany a značenie CTT Jakubovany- Tatranská magistrála- Poľné letisko Obec Jakubovany 169 867 EUR 2014 Práce Áno 1
Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby - Mikroregión Klátovské rameno - zmena Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 833 259 EUR 2015 Práce Áno 1
Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka Obec Bernolákovo 774 780 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou Košický samosprávny kraj 443 412 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zast. MHD na sídl. III. Mesto Prešov 119 731 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa Mesto Trstená 104 224 EUR 2017 Práce Áno 1
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - II.etapa Mesto Liptovský Mikuláš 249 287 EUR 2017 Práce Áno 1
Náučný a cykloturistický chodník Kochanovce Obec Kochanovce 41 312 EUR 2016 Práce Áno 1
„Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne" v rámci projektu „Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa“ Mesto Stará Ľubovňa 342 760 EUR 2017 Práce Áno 1
Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove Mesto Bardejov 508 995 EUR 2017 Práce Áno 1
„KÚPELE POĽSKOSLOVENSKÉHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA – VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU“ Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 265 998 EUR 2017 Práce Áno 1
Cyklotrasa Váhovce Trnavský samosprávny kraj 186 763 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia cyklochodníka Lipany-Kamenica Mesto Lipany 311 373 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce. Obec Rimavské Janovce 225 559 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa Nitriansky samosprávny kraj 322 249 EUR 2018 Práce Áno 1
CYKLOCESTA NA SPRÍSTUPNENIE PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V OBCI KLIN Obec Klin 393 273 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 690 613 EUR 2018 Práce Áno 1
Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) Bratislavský samosprávny kraj 662 654 EUR 2018 Práce Áno 1
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa. Mesto Kežmarok 539 119 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklistická trasa CMZ-Biela hora Mesto Michalovce 493 683 EUR 2018 Práce Áno 3
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ Mesto Poprad 688 168 EUR 2018 Práce Áno 1
2.12 Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste  Žiar nad Hronom Mesto Žiar nad Hronom 350 571 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 335 584 EUR 2018 Práce Áno 1
Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa – 1. časť Nitriansky samosprávny kraj 428 868 EUR 2018 Práce Nie 1
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica Mesto Nitra 276 980 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (Park Sihoť) Mesto Nitra 355 788 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa Mesto Nitra 993 918 EUR 2018 Práce Áno 1
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany Mesto Piešťany 408 085 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung Mesto Galanta 487 144 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra Mesto Nitra 402 487 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok. Mesto Kežmarok 357 290 EUR 2019 Práce Áno 1
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli Obec Horná Súča 879 332 EUR 2019 Práce Áno 1
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV Mesto Bardejov 597 324 EUR 2019 Práce Áno 1
Na kole blíže k lázním – Cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej Obec Trenčianska Teplá 342 989 EUR 2019 Práce Áno 1
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava Náš Región - Podpoľanie 852 540 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec Obec Čierny Balog 311 625 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklotrasa Martin-Vrútky Mesto Martin 1 488 917 EUR 2019 Práce Áno 2
Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave Obec Most pri Bratislave 375 596 EUR 2019 Práce Áno 1
Cykloturistický chodník Levoča - IV. Etapa Mesto Levoča 298 298 EUR 2020 Práce Nie 1
Na kole za historií Velké Moravy – Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre cyklistov a chodcov Obec Opatovce 232 606 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklotrasa spajajúca Holíčsky zámok s kostolom sv. Margity Antiochijskej nadväzujúca na lávku Kopčany-Mikulčice Mesto Holíč 296 059 EUR 2020 Práce Áno 1
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany Mesto Topoľčany 1 516 000 EUR 2020 Práce Áno 1
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa – Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica 560 430 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa Mesto Martin 305 833 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III.etapa, 2.stavba Mesto Košice 197 637 EUR 2020 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×