Obstarávanie

Zabezpečovacie práce na ceste III/01175 v úseku Terchová - Vrátna dolina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 900 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 900 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zabezpečovacie práce na ceste III/01175 v úseku Terchová - Vrátna dolina súvisiace so vznikom mimoriadnej udalosti - povodne.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HASTRA s.r.o. 1 4 900 000,00 0% EUR 25. Júl 2014 48554

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3550/content/1337/download","filename":"Ponuka-Hastra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 68/2014 a Dodatok č. 1 k ZoD 68/2014 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3527/content/984/download","filename":"FA-č.2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3538/content/1085/download","filename":"ZoD-Hastra-Terchová-Vrátna-PRK18076472445.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3538/content/1086/download","filename":"Príloha č. 1 k ZoD-68-2014-Zab.pr.Terchová-Vrátna.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 68/2014 a Dodatok č. 1 k ZoD 68/2014 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3521/content/1613/download","filename":"1-FA-HASTRA-Terchova-Vratna.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2014 7. Október 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3553/content/1444/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3530/content/1208/download","filename":"Preberaci protokol-Vrátna.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3541/content/1312/download","filename":"Zapisnica-PRK-Terchová-Vrátna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3541/content/1313/download","filename":"Príloha č. 1 k Ponuke-vyrokovaná cena-Zab.pr.Terchová-Vrátna.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ozn. o začatí PRK 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3515/content/1436/download","filename":"rkbz-0355-5000-2014-IBP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. Júl 2014 29. Júl 2014 []
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie použitia PRK 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3544/content/1501/download","filename":"Zdôvodnenie použitia PRK-§101,ods.1-písm.c_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3544/content/1502/download","filename":"vyhlásenie mim. situácie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3547/content/1196/download","filename":"Výzva na PRK-Terchová-Vrátna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3547/content/1197/download","filename":"SP-PRK-Terchová-Vrátna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3547/content/1198/download","filename":"Príloha č. 1 k SP-Terchová-Vrátna.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3518/content/1542/download","filename":"Dodatok1 ZoD-68-2014-Hastra-Terchová-Vrátna-PRK.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×