CPV kód

60000000-8

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 10 142 627 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 167 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 199 999 EUR
Mesto Poprad 2 15 350 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 464 662 EUR
Mesto Žilina 4 35 999 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 6 717 EUR
Mesto Levoča 1 128 590 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 1 810 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 11 250 EUR
Mesto Trnava 4 5 475 614 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 7 279 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 583 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 51 104 232 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 182 783 EUR
Mesto Topoľčany 1 7 000 EUR
Mesto Levice 2 69 750 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 104 992 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 27 700 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 260 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 26 328 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 59 900 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 13 016 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 19 829 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 22 9 068 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 75 677 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 3 662 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 55 142 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 47 710 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 17 562 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 6 1 231 727 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 14 609 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 20 916 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 43 413 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 19 000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 250 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 20 375 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 78 061 EUR
Slovenské národné múzeum 4 4 438 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 55 455 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 916 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 988 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 123 879 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 8 371 609 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 13 247 EUR
IUVENTA 3 4 660 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 4 106 587 EUR
Mesto Kežmarok 2 3 833 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 3 138 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 0 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 312 227 EUR
Región Vysoké Tatry 3 117 098 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 566 593 EUR
Obec Lendak 1 0 EUR
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 4 220 991 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 1 973 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 139 542 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 10 944 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 4 200 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 59 890 EUR
Detský domov 1 8 500 EUR
Spišská katolícka charita 1 52 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 140 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 55 407 EUR
Horská záchranná služba 4 115 867 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 400 EUR
Správa účelových zariadení 4 347 741 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 1 88 774 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 23 EUR
Justičná akadémia SR 1 18 779 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 8 899 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 6 144 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 6 246 950 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 28 000 EUR
Ústav zoológie SAV 2 5 609 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 870 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 3 726 EUR
Malá Fatra 1 3 083 EUR
Technické služby mesta Galanta 2 29 769 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 383 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 599 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 172 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 5 993 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 350 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 11 448 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 2 836 EUR
Domov sociálnych služieb Rozsutec 1 14 890 EUR
Dopravná akadémia 1 1 230 EUR
Národné osvetové centrum 1 3 100 EUR
Spojená škola 1 5 478 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 6 667 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 4 454 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 809 EUR
Obec Hvozdnica 1 32 100 EUR
Stredná odborná škola 1 423 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 209 EUR
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 4 4 720 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 1 308 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 500 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 2 390 EUR
MsHKM Žilina, s.r.o. 11 38 455 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 1 6 306 EUR
Základná škola s materskou školou 1 35 845 EUR
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka 1 5 500 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 2 280 EUR
ISO Authority, s.r.o. 2 68 733 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 395 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 050 EUR
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 1 17 625 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 1 10 476 EUR
Slovanet, a.s. 1 23 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 35 845 EUR
Air Products Slovakia, s.r.o. 1 249 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 8 195 026 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 1 250 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 5 478 EUR
EBA, s.r.o. 1 5 833 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 69 750 EUR
ARGUSS s.r.o. 3 5 638 EUR
RG ATELIÉR, s.r.o. 1 0 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 218 954 EUR
Gratex International, a.s. 1 64 662 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 1 308 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 172 EUR
Sedem s.r.o 1 480 EUR
Ultra Print, s.r.o. 4 22 622 EUR
REDOX, s.r.o. 1 26 780 EUR
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. 1 17 838 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 3 566 593 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 2 989 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 423 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 2 167 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 4 35 999 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 1 754 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 1 412 EUR
DMC, s.r.o. 34 37 681 EUR
Dušan Jágerský 2 41 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 1 9 167 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 236 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 6 1 231 727 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 15 350 EUR
SAD Humenné, a.s. 3 117 098 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 383 EUR
VWR International GmbH 1 2 500 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 12 993 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 800 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 1 47 710 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 1 2 083 EUR
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. 1 23 725 EUR
LABO - SK, s. r. o. 2 3 418 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 916 EUR
Linde Gas k.s. 2 0 EUR
Homola spol. s r.o. 1 2 399 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 10 7 132 EUR
ARBE, s.r.o. 1 59 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 658 EUR
TooNet, s. r. o. 4 96 218 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 870 EUR
M&P, spol. s r.o. 1 27 700 EUR
HI-Reklama, s.r.o. 1 125 EUR
Živa SK s.r.o. 1 1 300 EUR
Slovak Parcel Service, s.r.o. 1 75 677 EUR
OPAlight media online s.r.o. 4 4 280 EUR
KUEHNE+NAGEL 4 8 156 192 EUR
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť; skrátene: SAD Trnava, a.s. 1 5 288 332 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 2 59 890 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 1 1 733 EUR
FEELING, spol. s r.o. 1 88 774 EUR
Jozef Kvaššay 1 42 465 EUR
CNC, a.s. 1 28 000 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 1 2 099 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 2 875 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 5 500 EUR
ELPO Slovakia, s.r.o. 1 920 EUR
SCP PAPIER, a.s. 1 350 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 2 5 609 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 2 500 EUR
PLUSIM spol. s r.o. 1 65 910 EUR
Stuhl, s.r.o. 1 182 783 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 1 20 916 EUR
Synerta Transport s.r.o. 4 256 504 EUR
K_CORP s.r.o. 1 14 687 EUR
Freight consulting s. r. o. 2 400 001 EUR
Progressum, s.r.o. 1 7 000 EUR
Express Group, a. s. 1 1 833 333 EUR
BEGA, s.r.o. 1 3 249 EUR
WOFIS, s.r.o. 1 5 207 EUR
Opova autodoprava s.r.o. 2 38 050 EUR
PB Lignum, s.r.o. 2 85 800 EUR
PERISO s.r.o. 2 123 100 EUR
Hauerland spol. s r.o. 21 92 340 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 1 3 083 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 210 EUR
JEEL, s.r.o. 2 1 973 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 513 EUR
GO4, s.r.o. 1 14 890 EUR
PROFILINE Group, s.r.o. 1 870 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 1 599 EUR
TOWDY s. r. o. 2 260 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 2 9 379 EUR
Anatex, s.r.o. 3 7 640 EUR
IReSoft, s.r.o 1 10 944 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 2 280 EUR
SATUR TRANSPORT a.s. 7 454 074 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 32 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 6 306 EUR
ExNet s. r. o. 2 2 070 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 0 EUR
FEREX, s.r.o. 1 52 EUR
Martin Gall - MG COMP 3 4 803 EUR
REPRE s.r.o. 3 31 453 EUR
NITRABUS, s.r.o. 2 23 850 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 3 545 EUR
I n t e r l i n k, s.r.o. 1 213 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 2 390 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 197 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 1 3 330 EUR
LEMAS spol. s r.o. 1 62 250 EUR
IGS - HS Art Service, s.r.o. 1 3 100 EUR
WASCO-družstvo 1 9 288 EUR
Control + C, s. r. o. 1 1 665 EUR
Jozef Forgáč-olympia 11 19 243 EUR
ELPO, s.r.o. 2 44 235 EUR
Ing. Jozef Jenčík 1 4 080 EUR
FIRE - SYS, s. r. o. 1 1 960 EUR
POP palivo s. r. o. 1 275 EUR
Viliam Turan TURANCAR 4 131 359 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 179 EUR
IMI TRADE s.r.o. 5 14 808 EUR
REDA s.r.o. 12 37 867 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 1 230 EUR
PureWater, s r.o. 1 5 028 EUR
URBANSTAU s.r.o. 2 10 017 EUR
CHIRONAX s.r.o. 1 1 395 EUR
KLIMÍK SK, s.r.o. 1 7 189 EUR
Ján Lauro JEEL 1 349 EUR
Viliam Jarina 11 38 455 EUR
Gabriel Žatko eminent -EmnT 1 500 EUR
MIKROLAB, s.r.o. 2 10 280 EUR
AERO LOGISTICS s.r.o. 1 500 EUR
GRAMES s.r.o. 1 8 899 EUR
QUERCUS, s.r.o. 1 8 500 EUR
NAL s.r.o. 1 4 500 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 209 EUR
HIGH SPORT, s.r.o. 2 97 450 EUR
EXPYRO, s.r.o. 2 670 EUR
PYROBOSS, s.r.o. 1 3 000 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 1 2 417 EUR
WDW s.r.o. 1 46 667 EUR
PANDA - KOŠICE s.r.o. 1 199 999 EUR
KOLLMANN,s.r.o. 1 5 993 EUR
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 4 9 695 EUR
Ľubomír Maťaš 1 17 625 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 6 667 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 1 271 EUR
airo, s. r. o. 1 31 417 EUR
RIZNER s. r. o. 2 648 EUR
Reklamné Predmety, s. r. o. 1 1 100 EUR
KLIENT SERVIS s.r.o. 1 32 875 EUR
Pixel Print s.r.o. 2 1 298 EUR
URBAN TRENDS - SK, s. r. o. 1 32 900 EUR
PP SAFETY s.r.o. 1 50 EUR
FORMED SK, s.r.o. 1 4 140 EUR
WELTPRINT, s.r.o. 1 3 500 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 58 325 EUR
STOLAMED PLUS, s. r. o. 8 3 838 EUR
Fibris, s. r. o. 1 16 250 EUR
Ing. František Marinčák 1 349 EUR
KA-BE s.r.o. 1 360 EUR
JTB9, s.r.o., 3 19 018 EUR
euroAT, s.r.o. 2 890 EUR
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS, s.r.o. 2 103 949 EUR
Lime Rock Investment s.r.o. 1 35 833 EUR
JÁGERSKÝ, s.r.o. 2 220 950 EUR
Ján Hrčka - AGENCY J.H. 2 182 075 EUR
Martin Beseda - BESO 1 167 EUR
Ing. Magdaléna Haranzová, PhD., - MAL-MIX 1 77 292 EUR
Plotbase s. r. o. 1 5 900 EUR
FeGa-Tex s.r.o. 1 1 929 EUR
Emef green, s.r.o. 1 1 050 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 206 000 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2014/2015 Región Vysoké Tatry 42 569 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2015/2016 Región Vysoké Tatry 31 476 EUR 2015 Služby Nie 1
Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 75 677 EUR 2016 Služby Áno 1
Obstaranie dopravných služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 253 668 EUR 2015 Služby Nie 2
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2016/2017 Región Vysoké Tatry 31 476 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA Umelecký súbor Lúčnica 88 774 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500 000 EUR 2017 Služby Nie 3
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 646 417 EUR 2017 Služby Nie 1
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 775 EUR 2017 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava v meste Trnava Mesto Trnava 5 288 332 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz ihličnatého dreva na ES Diviaky Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 152 150 EUR 2018 Služby Nie 3
Poskytnutie osobnej prepravy účastníkom vzdelávacieho kurzu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 750 EUR 2016 Služby Áno 1
Dovoz stravy Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Justičná akadémia SR 18 944 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena krytu prevodovky s výmenou motor. oleja po odpracovaní 900 mth (posezónny servis) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 11 451 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 38 808 EUR 2016 Služby Nie 1
Transport umeleckých diel_K1/2016_3 Národné osvetové centrum 3 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 130 674 EUR 2016 Služby Áno 1
Materiál pre údržbu Dopravná akadémia 1 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom autobusov s vodičom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Paríž – Lurdy – Nice - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 294 EUR 2016 Služby Nie 1
Kamerový systém Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie osobnej prepravy účastníkom kurzu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 550 EUR 2016 Služby Áno 1
Prepravné služby Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Služby Nie 1
PC zostavy a PC príslušenstvo Spojená škola 6 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. Správa účelových zariadení 55 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 7 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Filtračný papier a laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Originálne HP tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Systém na prípravu vody Micra alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Kontakty na AKB, Spájacie a kontaktné prvky, Elektroizolačná páska, Štartovacie káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 256 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 8/2016 MsHKM Žilina, s.r.o. 1 335 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom Mesto Topoľčany 7 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prepravné služby autobusmi, mikrobusmi a osobnými motorovými vozidlami vyššej strednej triedy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 235 EUR 2016 Služby Nie 1
Transfer Košice - Viedeň pre 3 osoby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 9/2016 MsHKM Žilina, s.r.o. 2 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena plynových zásobníkových ohrievačov TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Veľkokapacitný kontajner - prenájom Ekonomická univerzita v Bratislave 440 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 878 EUR 2016 Služby Nie 1
drevené peletky Detský domov 13 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 10/2016 MsHKM Žilina, s.r.o. 1 495 EUR 2016 Služby Nie 1
Zapožičanie, montáž, demontáž a rozmiestenie snehových zábran Hlavné mesto SR Bratislava 50 958 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena samostatných koliesok ALE-G 180/20č s ložiskom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka, osadenie a odstránenie 1 455 ks drevených stĺpikov – smerových kolov Hlavné mesto SR Bratislava 13 153 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup pások na lepenie tanečného povrchu TUCHLER Performance floor alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 550 EUR 2016 Služby Nie 1
DLP Acer X137WHH - 3700Lum, WXGA, 20000:1, HDMI Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 11/2016 MsHKM Žilina, s.r.o. 3 415 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti štrukturovanej kabeláže - LAN siete Krajská prokuratúra v Prešove 7 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie elektr. zariadení Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 4 893 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Technické služby mesta Galanta 20 280 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Trenčín Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 599 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Považská Bystrica Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Sada tričiek Horská záchranná služba 73 740 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku - informovanosť a publicita Obec Lendak 8 793 EUR 2016 Služby Áno 1
Nepravidelná autobusová doprava 12/2016 MsHKM Žilina, s.r.o. 1 135 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 3 825 EUR 2016 Služby Nie 1
Sada tričiek Horská záchranná služba 73 740 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 1/2017 MsHKM Žilina, s.r.o. 3 165 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 2/2017 MsHKM Žilina, s.r.o. 2 215 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektrická varná stolička Stredná odborná škola 580 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Technické služby mesta Galanta 32 136 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarsky materiál Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spodná frézka Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 123 582 EUR 2017 Služby Áno 1
notebook, prenosná taška, optická myš, usb Mesto Kežmarok 4 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 20 000 EUR 2017 Služby Nie 1
1 ks notebook, prenosná taška, optická myš, usb, tlačiareň Mesto Kežmarok 1 128 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Paríž – Lurdy – Nice - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Ultrabook 2 v 1 na kancelárske účely, taška na ultrabook, notebook a tlačiareň Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 711 EUR 2017 Služby Nie 1
Serverová infraštruktúra 2. etapa Mesto Spišská Nová Ves 20 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( licencia ) Zariadenie pre seniorov Komárno 13 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 451 EUR 2017 Služby Nie 1
Darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola 2 860 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie pitnej vody a pitného režimu Hlavné mesto SR Bratislava 6 035 EUR 2017 Služby Nie 1
Prepravné služby ( 4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 7 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Prepravné služby do zahraničia (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nádoba na odpad Spišská katolícka charita 64 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 8/2017 MsHKM Žilina, s.r.o. 2 605 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 9/2017 - 11/2017 MsHKM Žilina, s.r.o. 11 725 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom fluorescenčného zdroja a špeciálnej optiky pre mikroskop Leica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 167 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 488 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 454 EUR 2017 Služby Nie 1
Tonery, atramentové-originál, laserové-alternatívne náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 296 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 2 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll Up s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
IRIS IRIScan Book 5 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 206 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektro-zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 111 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 764 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 729 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 5 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 55 495 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 12 540 EUR 2017 Služby Nie 1
Navýšenie počtu licencií - modul Mestská polícia Mesto Poprad 9 852 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 12/2017 - 4/2018 MsHKM Žilina, s.r.o. 6 960 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 864 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulu informačného systému na komplexné spracovanie agendy predaja na trhových miestach Mesto Poprad 9 486 EUR 2017 Služby Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica 32 308 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 28 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2018 Služby Nie 1
HP LaserJet Pro M402dn Mesto Spišská Nová Ves 6 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia na vytváranie a tlač osvedčení Štátny inštitút odborného vzdelávania 460 EUR 2018 Služby Áno 1
Propagačné predmety slúžiace na prezentáciu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 322 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 089 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvérová podpora Autodesk Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 29 380 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne služby - Revízie elektrických zariadení Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 934 EUR 2018 Služby Nie 1
Kosba trávnatých plôch Mesto Levice 67 411 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 56 257 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednodverová chladnička Candy CCODS 5142WH respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 575 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií vrátane grafickej úpravy obálky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 735 EUR 2018 Služby Nie 1
Dopravné služby nákladnými vozidlami a vozidlom s nízko podlažným prívesom Hlavné mesto SR Bratislava 89 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarensky služby - diplomy, vysvedčenia a obaly na diplomy Katolícka univerzita v Ružomberku 2 499 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 861 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronická platforma pre inovatívne formy vzdelávania v oblasti systémov riadenia kvality ISO Authority, s.r.o. 83 330 EUR 2018 Služby Áno 1
Reklamné predmety "eTwinning" s potlačou a s dodaním tovaru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Slovenské národné múzeum 620 EUR 2018 Služby Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Slovenské národné múzeum 2 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 101 510 EUR 2018 Služby Áno 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie kreslo Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 318 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Paríž – Lurdy – Nice - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 295 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 099 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenske a distribučné služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 129 519 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 2 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 957 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenske a distribučné služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 129 519 EUR 2018 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektro inštalácie, elektro zariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 120 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška digestorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 864 EUR 2018 Služby Nie 1
Syntéza oligonukleotidov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 3 270 EUR 2018 Služby Nie 1
1. Zabezpečenie vysokorýchlostnej konektivity internetového pripojenia Horská záchranná služba 30 879 EUR 2018 Služby Áno 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 1 927 EUR 2018 Služby Nie 1
Tričká s potlačou na prezentáciu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 573 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektro-zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 039 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamné predmety: 1. Dámske biele tričko2. Pánske tyrkysové tričko3. Pero plastové tyrkysové4. Taška z netkanej textílie tmavomodrá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamné predmety: 1.Taška z netkanej textílie tmavomodrá2. Skladací dáždnik tmavomodrý3. Blok A6 s perom tmavošedý4. Kovová kľúčenka so srdcom5. USB disk 8 GB tmavomodrý Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 876 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 1 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety "eTwinning" s potlačou a s dodaním tovaru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 731 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie vysokorýchlostnej konektivity internetového pripojenia Horská záchranná služba 30 879 EUR 2018 Služby Áno 1
Väzba knihy s tlačou obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 756 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Vysokotlakový čistič. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450 EUR 2018 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 8 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 705 EUR 2018 Tovary Nie 1
2-ročná podpora (support) pre Thales karty (HSM) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 391 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy autobusom na trase – Bratislava – Lublin a späť, preprava v Lubline Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrických zariadení IUVENTA 14 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Preprava a montáž predajných stánkov a mobiliáru Mesto Trnava 5 207 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač Ekonomická univerzita v Bratislave 1 096 EUR 2018 Služby Nie 1
Presťahovanie laboratórneho pracoviska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 062 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška digestorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 864 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 425 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Assisi – RÍM + Vatikán - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 400 EUR 2018 Služby Nie 1
HP Color LaserJet Pro M377dw , HP LaserJet Pro M227 sdn Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2018 Služby Nie 1
ručné náradie, elektrické náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 710 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 088 EUR 2018 Služby Nie 1
pánska pracovná zimná bunda Slovenské národné múzeum 70 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia elektrospotrebičov, ručného elektrického náradia, predlžovacích káblov a odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení (mokré prostredie) - 2 miesta plnenia ! Národný bezpečnostný úrad 7 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelná kontrola, odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie systému EPS vrátane Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 960 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2019 -2020 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 220 950 EUR 2018 Služby Nie 2
Propagačné predmety s potlačou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 598 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. Správa účelových zariadení 39 550 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 595 EUR 2018 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 608 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontajnery a nádoby naodpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektromuskulárny paralyzátor s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 593 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 231 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač kalendárov na kalendárny rok 2019 Trenčiansky samosprávny kraj 3 752 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál s potlačou Centrum vedecko-technických informácií SR 33 707 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up baner s náhradnými kazetami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná podpora pre Oracle Linux a OVM Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 38 579 EUR 2018 Služby Nie 1
Preprava, montáž a demontáž drevených predajných stánkov. Mesto Trnava 184 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 659 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška a prevádzkový servis elektrickej inštalácie systému EPS IUVENTA 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Minimálny rozbor pitných vôd, odber tkanív a sterov z povrchu tiel a stery na účinnosť dezinfekcie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 710 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 8 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova sieťovej IT infraštruktúry Slovenský hydrometeorologický ústav 172 680 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre softvérové produkty Slovenský hydrometeorologický ústav 198 135 EUR 2018 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 262 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač mapy POI, Tlač propagačných materiálov, Malá Fatra 4 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Vývoj aplikácie ISO Authority, s.r.o. 77 750 EUR 2019 Služby Áno 1
Xerografický papier A4 SMM Holíč s.r.o. 350 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 349 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 595 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál , taška Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 475 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická inšpekcia a skúšanie (revízie elektrických zariadení) Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 611 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 28 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 927 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 482 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 713 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamný a propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP LaserJet M436nda Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850 EUR 2019 Služby Nie 1
„Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy)“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 103 736 EUR 2019 Služby Áno 1
Softvérové rozšírenie pre novorodenecké ventilátory FABIAN Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 47 777 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamný a propagačný materiál s potlačou Centrum vedecko-technických informácií SR 33 076 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Katolícka univerzita v Ružomberku 1 996 EUR 2019 Služby Nie 1
Kosba vybraných trávnatých plôch Mesto Levice 51 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 766 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 055 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 859 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 388 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova podpory PVS pre podukty IBM/Lenovo Slovenský hydrometeorologický ústav 220 921 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre produkty McAfee, Business Continuity Management, IBM Diskove pole (záložná lokalita) Slovenský hydrometeorologický ústav 220 094 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre IBM Power Flex, Tape Slovenský hydrometeorologický ústav 219 839 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre SUSE, Red Hat, Forcepoint, F5, Diskove pole (Koliba) Slovenský hydrometeorologický ústav 200 059 EUR 2019 Tovary Nie 1
vodorovné dopravné značenie Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Trojpec Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Magnetoterapeutický prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 560 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 173 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač materiálov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 828 EUR 2019 Služby Nie 1
Diagnosticky prístroj na automobily GUTMAN Mega MACS 42 SE alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 479 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie triedených a zmiešaných objemových odpadov okrem komunálneho odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Čiapočky ventilu, páska samovulkanizačná na opravu defektov pneumatík, záplaty vulkanizačné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128 EUR 2019 Služby Nie 1
Závažie vyvažovacie na disky kolies, ventil bezdušový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734 EUR 2019 Služby Nie 1
Cestná preprava exponátov výstavy do Etnografického múzea v Rige (Lotyšsko) a späť Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Maľovanie interiérových priestorov nemocnice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 93 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE Správa účelových zariadení 198 892 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava, montáž a demontáž pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia. Mesto Trnava 176 655 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby osobnej cestnej dopravy Správa účelových zariadení 69 950 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2020 - 2021 Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 94 800 EUR 2020 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby - 3. balík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 319 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 825 EUR 2019 Tovary Áno 1
Maľovanie interiérových priestorov nemocnice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 93 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla " SUZUKI Sx4 S-CROSS 1.4 BoosterJET AllGrip Prémium, " alebo ekvivalent - nové Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 920 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 776 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisovanie EPS a HSP Nemocnica svätého Michala, a. s. 72 393 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 902 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 379 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická úprava obálky a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 425 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 253 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 EUR 2019 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 20 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 4 769 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava 9/2019 - CTM MsHKM Žilina, s.r.o. 2 025 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 474 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 117 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 132 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 119 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 167 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 083 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400 EUR 2019 Služby Nie 1
likvidácia nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 958 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 721 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 778 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 530 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 292 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 463 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač troch publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 850 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 495 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 005 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby vrátane grafickej úpravy obálky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 952 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby - veľkoplošná tlač fotografií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 232 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 729 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 710 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Ročná podpora zariadení HP a PA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 37 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Bannery a samolepky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 477 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 701 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška a prevádzkový servis elektrickej inštalácie systému EPS IUVENTA 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie administratívnych priestorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovanie prevádzkových priestorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 4 038 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 26 930 EUR 2019 Služby Nie 1
Minimálny rozbor pitných vôd, odber tkanív a sterov z povrchu tiel a stery na účinnosť dezinfekcie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 632 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Žilinský a Banskobystrický kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 50 640 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Bratislavský a Trnavský kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 76 680 EUR 2020 Služby Nie 1
Jednodverová chladnička Zanussi ZRA25100WA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 959 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 391 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 670 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 619 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Košický a Prešovský kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 40 320 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Trenčiansky a Nitriansky kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 25 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 320 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 188 EUR 2020 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 133 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Stolové počítače, Kancelárske, All-in-one Slovenské národné múzeum 1 300 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme Mesto Levoča 130 772 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 720 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výrub a orez stromov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 551 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tričká KAKI s KR a DR - dodanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 184 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 091 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 32 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 182 786 EUR 2020 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 1 650 EUR 2020 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 678 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 882 EUR 2020 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 431 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×