Obstarávanie

Náterová farba na vodorovné dopravné značenie, balotina, riedidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
112 500,00
Zaplatené:
56.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kg
Množstvo:
178840.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Farba je určená na realizáciu vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií s rôznym povrchom (asfalt, betón).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Predmet zákazky , Hodnota / charakteristika: použiteľný do značkovacieho stroja HOFMANN H18-1 (vzduchové trysky); Graco LineLazer IV. 3900); Technické vlastnosti: 1. Jednozložková akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie rozpúšťadlová na báze akrylátovej živice, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Farebný odtieň, Hodnota / charakteristika: biely, žltý, zelený, červený; Technické vlastnosti: 1.2. Vzhľad náteru, Hodnota / charakteristika: zliaty s mierne drsným povrchom, dobrá odolnosť voči oteru, voči posypovým soliam, voči poveternostným vplyvom a výkyvom počasia.; Technické vlastnosti: 1.3. Použitie, Hodnota / charakteristika: asfalt, betón; Technické vlastnosti: 1.4. Spôsob čistenia náradia po práci, Hodnota / charakteristika: ľahké; Technické vlastnosti: 1.5. Klimatické pásmo, Hodnota / charakteristika: mierne pásmo -20 °C ÷ +35°C; Technické vlastnosti: 1.6. Skladovateľnosť, Hodnota / charakteristika: v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +3°C ÷ + 30°C; Technické vlastnosti: 1.7. Nanášanie, Hodnota / charakteristika: štetcom , valčekom , vzduchové striekanie – tlak 0,3 ÷ 0,8 MPana suchý, čistý podklad zbavený prachu, mastnoty a hrubých nečistôt.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Jednozložková akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie rozpúšťadlová na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v oganických rozpúšťadlách - spôsob balenia - (nádoba), Jednotka: kg , Minimum: 40, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.1. Množstvo - biely odtieň, Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: 120 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2. Množstvo - žltý odtieň, Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.3. Množstvo - zelený odtieň, Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.4. Množstvo - červený odtieň, Jednotka: kg, Minimum: 40, Maximum: 520, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.5. Viskozita - pri skúške Fordov lievik, priemer výtoku 8 mm, Jednotka: sekunda, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.6. Doba zasychania pri teplote 20 °C, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.7. Stupeň lesku, Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 1.8. Koeficient vratného odrazu RL za sucha - biely odtieň, Jednotka: koeficient, Minimum: R2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.9. Koeficient vratného odrazu RL za sucha - žltý, zelený a červený odtieň, Jednotka: koeficient, Minimum: R1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.10. Trieda prejazdnosti - biely odtieň, Jednotka: trieda, Minimum: P4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.11. Trieda prejazdnoti - žltý, zelený a červený odtieň, Jednotka: trieda, Minimum: P2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.12. Hustota, Jednotka: g/cm3, Minimum: 1,30, Maximum: 1,80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.13. Krycia schopnosť, Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.14. Objem neprchavých zložiek, Jednotka: %, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.15. Výdatnosť náteru pri nanesení vrstvy 500 µm , Jednotka: m2/kg, Minimum: 0,75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.16. Stupeň horľavosti, Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Riedidlo - spôsob balenia (nádoba), Jednotka: l, Minimum: 10, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.1. Množstvo - riedidlo, Jednotka: l, Minimum: 10, Maximum: 1 830, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Balotina - spôsob balenia (vrecia), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.1. Množstvo - balotina, Jednotka: kg, Minimum: 10, Maximum: 55 710, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HELVET, s.r.o. 3 135 000,00 20% EUR 11. Apríl 2017 135381

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×