CPV kód

44811000-8

Farba na vozovku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 60 187 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 78 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 84 106 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 140 000 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 373 605 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 200 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 337 034 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 2 999 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 9 52 811 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 407 668 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 508 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 3 53 698 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 3 369 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 110 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 12 787 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HELVET, s.r.o. 10 470 146 EUR
CHEMOLAK a.s. 32 832 411 EUR
STOPING, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 53 698 EUR
MATADORFIX s.r.o. 5 7 790 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 349 EUR
Painthouse, s. r. o. 5 164 400 EUR
STACHEMA Bratislava a. s. 2 1 364 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 201 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup farby, balotíny a riedidla na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 108 300 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 206 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 639 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 128 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup farieb pre náterové systémy. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 990 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 017 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 618 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 926 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 032 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 550 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náterové látky na vodorovné dopravné značenie farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 Technické služby mesta Humenné 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina, riedidlo, predformované pásky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent, páska na dočasné VDZ 3M alebo ekvivalent, toluénové riedidlo, jednozložková farba vodou riediteľná. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent, toluénové riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 130 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, balotina Správa mestských komunikácií Poprad 23 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky, riedidlo a balotina na vodorovné dopravné značenie. Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na VDZ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 29 855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky a riedidlo na vodorovné dopravné značenie. Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba UNIAKRYL S 2822 -odtieň modrý ( RAL 5017 , STN 4510), alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balotina (Swarcoflex), (Sovitec) alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky a balotina na vodorovné dopravné značenie. Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, žltá a riedidlo. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 118 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterová farba na vodorovné dopravné značenie, balotina, riedidlo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 200 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 Technické služby mesta Humenné 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na značenie ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, balotina Správa mestských komunikácií Poprad 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Červená farba na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky, balotina a riedidlo na vodorovné dopravné značenie Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina, riedidlo, predformovaná páska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 23 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa bielej farby na vodorovné dopravné značenie a balotiny Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina a riedidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela a žltá) Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo ( 2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo ( 2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, balotina Správa mestských komunikácií Poprad 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny Technické služby mesta Humenné 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, žltá), balotiny a riedidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba, balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba, balotina ( 2018 - NR ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, žltá - odtieň 0610 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna) a riedidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo ( 2019 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny Technické služby mesta Humenné 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 157 785 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna,žltá) a riedidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 17 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby na vodorovné dopravné značenie Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 103 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo ( 2019_2 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 500 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×