Dodávateľ

Marián Grígel

Námestovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marián Grígel

IČO: 14168821

Adresa: Miestného priemyslu 1023, Námestovo

Registračné číslo: 2019/9-FO-F1139

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. September 2019

Záznam platný do: 5. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 743,22 EUR 2 2
2017 224 300,83 EUR 27 27
2018 65 099,40 EUR 19 19
2019 8 895,83 EUR 5 5
2020 9 916,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 743,22 EUR 2 2
2017 224 300,83 EUR 27 27
2018 65 099,40 EUR 19 19
2019 8 895,83 EUR 5 5
2020 9 916,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 790,83 1790.83 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 1 449,17 1449.17 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 6 800,00 6800.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 656,80 2656.80 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 7 47 823,00 47823.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 3 931,39 3931.39 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 2 000,00 2000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 790,00 3790.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 8 778,33 8778.33 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 40 369,97 40369.97 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 2 11 090,00 11090.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 230,00 230.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 11 075,99 11075.99 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 49 799,99 49799.99 EUR
Zoologická záhrada 1 1 207,82 1207.82 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 14 971,66 14971.66 EUR
Obec Tomášovce 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 1 758,00 1758.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 675,00 3675.00 EUR
Obecný technický podnik Staškov 2 85 666,67 85666.67 EUR
RABČAN, obecné služby 1 1 833,33 1833.33 EUR
Obec Olešná 1 3 600,00 3600.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 880,00 2880.00 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 780,00 1780.00 EUR
ÁLDOR spol. s r.o. 1 2 998,00 2998.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 729,00 2729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dlažby a obrubníkov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14 200,00 14200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech pozinkovaný Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 872,00 4872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech oceľový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 7 010,00 7010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB dosky a príslušenstvo Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 366,40 2366.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka betónových striešok 500 x 600 x 80 mm Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nehasené vápno Zoologická záhrada 1 488,00 1488.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Obecný technický podnik Staškov 39 701,76 39701.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka dlažby a obrubníkov RABČAN, obecné služby 2 480,00 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v Staškove - dodanie materiálu Obecný technický podnik Staškov 71 400,00 71400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 243,73 7243.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlažba, obrubníky - chodník ul. Mučeníkov Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 8 900,00 8900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plechy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 970,00 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 49 999,00 49999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál a stavebná oceľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na oplotenie porastu- pletivo, plotový stĺpik a vzpera, bránka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement Ústav na výkon trestu odňatia slobody 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 264,32 264.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech oceľový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech nerezový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na spevnenie plochy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 188,17 3188.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klampiarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech oceľový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profily joklové Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6 400,00 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profily oceľové L, T, U Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály ÁLDOR spol. s r.o. 3 930,00 3930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dlažby a obrubníkov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 30 200,00 30200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 433,80 7433.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železné profily a rúry Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 480,00 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 736,80 2736.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dlažba, obrubníky na Chodník Pod Lesom Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 213,20 1213.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky a konštrukčný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 136,00 8136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 452,70 2452.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 741,00 1741.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konštrukčná profilová oceľ a plech LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 815,00 4815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 101,90 101.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál - profil jakel Obec Tomášovce 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 816,00 1816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchá betónová zmes Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný a hutný materiál Obec Olešná 4 400,00 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klince závitové, nábojky a meter zvinovací Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 22 383,00 22383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné materiály-zámková dlažba, obrubníky,cem. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 880,61 2880.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál (plechy,profily) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,00 499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 192,00 20192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Grígeľ
Adresa:
Bernolákova 978/53 Námestovo 02901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
15. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Grígeľ
Adresa:
Bernolákova 978/53 Námestovo 02901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Adresa:
Radlinského 29 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.08.2017 do: 15.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×